Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tâm Kinh Bát Nhã (thơ)

29/05/201700:10(Xem: 3047)
Tâm Kinh Bát Nhã (thơ)

Phat_Thich_Ca_14

 
TÂM KINH BÁT NHÃ
 

Quán Tự Tại khi là Bồ Tát
Hiểu Đạo mầu mọi pháp viên dung
Rõ ràng năm uẩn đều Không
Kiếp sau độ hết chúng sinh ách nàn.
 
Xá Lợi Tử, Sắc Không, Không Sắc
Khác gì đâu Sắc tức là Không
Sắc Không Không Sắc một dòng
Thọ tưởng hành thức cũng trong lẽ này.
 
Pháp vô thượng trước nay thế cả
Không tướng thì còn có chi hình
Không diệt thì cũng không sinh
Không thêm, không bớt thực tình xét suy.
 
Cũng bởi cõi không trung vô sắc
Thọ tưởng hành và thức khỏi bàn
Mắt tai mũi lưỡi ý thân
Sắc Thanh Hương Vị Pháp trần còn đâu ?
 
Không vô minh, vô minh sẽ hết
Có còn đâu già chết mà lo
Tâm không suy nghĩ quanh co
Khổ Tập Diệt Đạo tựa hồ như Không.
 
Không trí tuệ thì không sở đắc
Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La
Tâm từ rộng mở thiết tha
Niết Bàn tiến thẳng lánh xa bụi trần.
 
Phật Tam Thế, thực hành Bát Nhã
Đắc Đa La Tam Miệu Bồ Đề
Hiểu Bát Nhã, biết đường về
Tụng Thần chú là tiêu tan khổ ách.
 
Yết đế, Yết đế Ba la Yết đế, Ba la Tăng Yết đế
Bồ đề Tát Bà Ha.
 
Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne, Mùa Phật Đản 2641 (2017)
Cư Sĩ Thiện Vân (Luật Sư Nguyễn Tân Hải)***
Xem bài khác cùng chủ đề:
* Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa (Thích Nhất Hạnh dịch thơ)

Thiền và Bát Nhã (Thích Tuệ Sỹ)
* Ngồi Thuyền Bát Nhã (Thích Nguyên Tạng)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn