Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hoang Tưởng (sách pdf)

01/06/201720:42(Xem: 7404)
Hoang Tưởng (sách pdf)Hoang Tuong_Cu Si Minh Man-2

 

Trong cuc sng, vic bt bình thường không phi ít; có khi b thn kinh, có khi b o giác, hay hoang tưởng, có khi b chn thương đưa đến bt thường, có lúc tu tp không có Minh sư hướng dn, hành gi không đc k kinh Lăng Nghiêm Cũng có khi s đc mt khía cnh nào đó ri c ng là toàn giác.

Người hoang tưởng, b lc dn bi ngũ m ma th hin qua li nói, cách trang phc hoc hành đng không bình thường. Lúc còn được ma bo kê, h thành đt tin tài, vt cht và danh vng, nhưng khi hết thi mt phước, quyến thuc ma b rơi thân xác k đó s sa vào lưới pháp lut, hay t hơn na là không còn tnh táo bình thường.

Qua nhng bài phân tích, s thy nn nhân thuc lãnh vc nào; b c chế sinh lý, b hoang tưởng, b lc dn bi ngũ m ma, nếu không dng li, tiếp tc to nhân bt thin, h thp hoc xuyên tc chân lý, chc chn không sao tránh khi đa ngc mà Hòa Thượng Bn Sư Thích Thanh T đã th ký.

Xin mi quý v chm rãi đc nhng bài nói v s sai lm đi vi giáo lý nhà Pht mà Thích Chân Quang đang gieo rc cho tín đ.

Mong các bc thc gi giúp tà sư tr v con đường chánh pháp.

Nam mô Bn Sư Thích Ca Mâu Ni Pht.

Cư sĩ Minh Mn


Mục Lục


100 Lời đầu
Ảo giác - Hoang tưởng – Điên (1)
Ảo giác - Hoang tưởng – Điên (2)
Ảo giác – Hoang tưởng – Điên (3)
Ảo giác – Hoang tưởng – Ngáo đá (4)
Phóng sanh: Tội và Phước
Hiểu về Nhân Quả (1)
Hiểu về Nhân Quả (2)
Hiểu về Nhân Quả (3)
Một số sai lầm trong bài giảng …
Bài giảng gốc của Chân Quang

pdf-icon


Hoang Tưởng – Cư Sĩ Minh Mẫn


***

Đôi nét về tác giả Minh Mẫn

https://quangduc.com/author/about/486/cu-si-minh-man

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn