Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lời dẫn

16/05/201312:29(Xem: 8605)
Lời dẫn

Kinh Dược Sư Lược Yếu

Lời dẫn

Thích Tịnh Từ

Nguồn: Thích Tịnh Từ

Kinh Dược Sư nầy là bản dịch lược yếu. Nói là lược yếu vì văn ngữ chuyển dịch bằng kệ văn ngắn gọn, song vẫn giữ trọn và sáng tỏ ý nghĩa của nội dung kinh văn.
Chỉ thú của Kinh Dược Sư là Đức Phật trình bày về nhân quả, nghiệp báo; về bệnh căn và các tai họa mà loài người đã, đang vướng mắc. Có những bệnh, những tai họa mà khả năng con người và y học có thể đáp ứng, vượt qua được. Nhưng, có một số lớn bệnh căn và tai họa trầm trọng mà khả năng con người, y học không thể giải quyết được. Chỉ thú, nội dung của Kinh Dược Sư là khích lệ, giúp ta một cách tích cực trong việc hóa giải tai ương và chữa trị các bệnh nan y. Vì vậy, Kinh Dược Sư không phải để tụng trì, cầu nguyện bởi đức tin thuần túy, mà xa hơn, thực tế hơn là nhằm hướng dẫn ta cách thực tập, chuyển hóa những tâm lý bất thiện, vun trồng những hạt giống tốt. Khuyến khích sự phát tâm hướng về Tam Bảo, giữ gìn các giới pháp căn bản và ngăn ngừa những suy tư, nói năng, hành động xấu ác. Kinh Dược Sư cũng chỉ rõ cho ta cách thiết lập đàn tràng, làm phước bố thí, cầu thỉnh các bậc thanh tịnh Tăng chứng minh, cầu nguyện, thuyết pháp để khai mở tâm lành cho ta, người thân, gia đình, thân quyến. Đặc biệt của kinh là giúp cho người hành trì tưới tẩm hạt giống yêu thương, hiểu biết. Thương yêu và hiểu biết là hai loại giống trân quý có sẵn trong ta, trong người và đó cũng là phương thuốc mầu nhiệm nhất để chữa trị thân bệnh, tâm bệnh của chúng sanh.
Một đặc điểm rất trọng yếu của kinh là năng lực mười hai lời nguyện lớn của đức Phật Dược Sư và sự tùy hỷ trợ niệm của mười hai đại tướng Dược Xoa cùng các quyến thuộc. Mười hai lời nguyện lớn của đức Phật Dược Sư và sự trợ niệm ấy là nhân tố thành tựu diệu lực từ bi và trí tuệ bất khả tư nghì trong vai trò cứu khổ. Vì vậy, tụng niệm và hành trì theo tính thần kinh Dược Sư là nhằm được tiếp xúc với diệu lực bất khả tư nghì của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và sự trợ niệm, tùy hỷ công đức của chư Thánh giả.
Kinh nầy nếu được nhiều gia đình phát tâm in ra, phổ biến rộng rãi giúp nhiều người đọc tụng, thực hành thì lợi ích rất lớn trong việc chuyển hóa nội tâm, trang nghiêm cõi tịnh.

Kính lễ,
Thích Tịnh Từ
Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567