Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cảm nghĩ chân thành nhất khi đọc tụng "Thập Quảng Đại Nguyện Phổ Hiền"

19/03/201922:10(Xem: 1375)
Cảm nghĩ chân thành nhất khi đọc tụng "Thập Quảng Đại Nguyện Phổ Hiền"

Bo Tat Pho Hien 5
CẢM NGHĨ CHÂN THÀNH NHẤT KHI ĐỌC TỤNG
   "THẬP QUẢNG ĐẠI NGUYỆN PHỔ HIỀN" 

Từ nhiều năm nay, tôi có  một thói quen đã trở thành tập khí là miệng thì đọc mà tâm chẳng bao giờ tập trung vào một chỗ cho nên nhiều năm qua tuy mỗi lần công phu và sau đó đều tự thệ Bồ Đề Tâm Giới theo Mật Tông... thế nhưng rồi đâu cũng vào đó.

Không hiểu gần đây sau mỗi lần tự thệ, hình như lạ làm sao giọng đọc của tôi giống như khóc quá... và có lúc lại khóc ướt cả mi. Nhìn lên hình Đức Bồ Tát Phổ Hiền (một lần đã thỉnh được khi hành hương Tứ Đại Danh Sơn 2012) tôi chợt thấy lòng một chút hỗ thẹn, có phải chăng tôi chưa thật sự biết gì là Bồ đề Tâm ? 

Thì ra từ lâu ý định tôi không đi trước hành động, nhưng... vì cứ lập đi lập lại nên đã trồng được một chút rễ tốt khiến tôi có được hỗ thẹn này ! 

Thế là tôi dành cả 10 ngày tham khảo lại để học và suy ngẫm, có được chút ít điều suy tư được thì ngày vía của Đức Phổ Hiền gần đến (21/ 2 âm lịch). Để báo đáp ân Đức của Ngài với một chút lòng thành, đêm nay tôi đã chờ giờ linh thiêng nhất (theo Cố HT Thích Thông Bửu , giờ hoà hợp âm dương... hai giờ sáng để xin phép Ngài linh ứng cho tôi được mạo muội trình bày những điều đã học và đã suy tư... cùng các bạn để chúng ta có thể trao đổi thêm cho nhau những gì của  Diệu Pháp Như Lai trong thời đại  mới này chăng? 

Được như vậy hẳn là điều trân quý lắm... và chắc có lẽ Ngài đã hứa khả... và tôi đã viết và viết như sau : 

       TU HẠNH PHỔ HIỀN là sao? 

Trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI có dạy một câu rất quan trọng, đó là " Một sắc một hương đầy khắp pháp giới " được giải thích như sau cho Hạnh Phổ Hiền : 

   "Điều  ác  chớ nên làm 

   Huân tập các việc lành" 

và các việc lành ấy chính là Thập quảng đại nguyện của Ngài đó là ( Lễ  kính Chư Phật - Xưng tán Như Lai - Quảng tu cúng dường- Sám hối nghiệp chướng - Tuỳ hỷ công đức - Thỉnh chuyển Pháp Luân - Thỉnh Phật trụ thế - Thường tuỳ Phật học - Hằng thuận chúng sinh - Phổ giai hồi hướng)  

      Tu hạnh Phổ Hiền thì phải Phát Tâm Bồ Đề để đi thẳng vào biển lớn TỲ LÔ HOA TẠNG 

 

         Phát tâm Bồ Đề là thế nào?

" Phát Tâm Bồ Đề là biết rõ tất cả Chư Phật cùng chúng sanh đồng một Giác Nguyên , ai ai cũng đều cùng 1 THỂ " 

         Tại sao lại phải Phát khởi lại Tâm Bồ Đề ? 

Có phải vì  chúng sinh bị mê mờ vô minh phiền não che lấp, trôi lăn bao kiếp luân hồi nên quên mất rằng tánh Giác là của mình, nên đã quay lưng lại với nó, luôn chạy theo bóng dáng của 6 trần đã vậy còn duyên theo nó nay chư Tổ vì thương xót chúng sinh nên khuyến phát chúng ta để chúng ta nhớ lại và sống được với Tâm Bồ Đề... và chính vì thế mà các giảng sư thường minh giải trong các bài pháp thoại về Khuyến phát Bồ đề Tâm Văn của Đại Sư TỈNH AM (THẬT HIỀN Đại Sư).

Kính lạy Đức Phổ Hiền Bồ Tát 

Từ lâu con đã đánh mất mình 

Trôi lăn vào màn phủ vô minh 

Duyên may một lần Nghe... khuyến phát.

Sao có thể Bội trần hợp Giác ? 

Nguyện từ nay Tâm phát Bồ Đề 

Hà sa kiếp... lần bước trở về 

Mình, người tất cả... đồng Nguyên Giác 

       ( HH ) 

Do vì Bồ Đề Tâm là Tri kiến Phật, là tánh Giác của mình . 

Khuyến là khuyến khích, bày tỏ 

Phát là phát khởi , tiến lên 

Khuyến phát là nhằm bày tỏ khuyên ta chớ lấy Trí nhỏ mà cho là tự đủ phải phát khởi tiến lên, cầu đạo vô thượng Bồ Đề thăng vào biển lớn (nghĩa là dù đã sạch vọng tưởng đảo diên, thức tâm đã trong sạch rồi mới có được cái Tâm Nghe . 

       Phổ Hiền là Tâm Nghe  thấu suốt mười phương 

Tâm Nghe chính là Nhĩ thức diệu dụng của tâm linh đi khắp 10 phương pháp giới 

(nghĩa là đã sạch vọng tưởng đảo điên , thức tâm đã trong sạch rồi mới có được cái Tâm Nghe) 

Tâm Nghe  thấu suốt 10 phương thì cái Biết  thấu suốt 10 phương và bấy giờ  Tâm thức đã biến thành TẠNG ĐẠI QUANG MINH (Trí tuệ Bát Nhã) hay còn gọi là Bản Tâm.

Chúng sanh phàm phu chúng ta chỉ biết Tai Nghe, ngoài thì niệm niệm dong ruồi theo thanh trần trong lại phần duyên dấy khởi lăn theo những phải quấy của thanh tướng, vọng tưởng phiền não loạn khởi (theo Thiền sư Minh Chánh trong Diệu Nghĩa Pháp Hoa kinh).

Cũng được giải  thích theo Thiền Sư một khi đã thấy biết thấu suốt 10 phương... thì tất cả đều là Huyễn, Mộng, nghĩa là thấy rõ tất cả cảnh trần đều là Không, đều do trùng trùng duyên tác hợp và được tạo lập theo Thập Như Thị - Như thị tướng (hình thức ) -Như thị Tánh (bản tánh) - Như thị Thể (biểu hiện) - Như thị Lực (năng lực)- Như thị Tác (hành tác)- Như thị Nhân (nguyên nhân)- Như thị Duyên (duyên cớ)- Như thị Quả (kết quả)- Như thị Báo (báo đáp)- Như thị Bổn mạt cứu cánh (toàn bộ nền tảng rốt ráo như thế).  

Kính lạy Đức Phổ Hiền Bồ Tát, 

Thất tình vọng tưởng..... cắt mê lầm 

Mộng, huyễn thôi vướng mắc.... Thức Tâm! 

Mười đại nguyện... trạm nhiên diệu giác. 

Cuối cùng cũng xin được trộm nghĩ như sau: Tính chất của mình có thể ... thể hiện được sức mạnh tu tập của mình phù hợp với ý chí và khả năng mình. Nhưng việc thọ nhận Pháp của mình lại cho thấy mọi nỗ lực của ta rồi cũng sẽ được đền đáp. Sẽ không bao giờ là vô ích nếu chúng ta đừng dừng lại ở một giới hạn nào đó mà phải tự mình luôn đào sâu sự hiểu biết thêm để tiến lên từng bước....

Đạo Phật phải chăng Đạo Tự Tại? 

Hiểu được rồi phát triển.... Niềm Tin 

Ấp ủ kiên trì nỗ lực... Minh 

Hoà nhập thế gian... cùng dòng chảy !!!!

Kính mong được các bạn chỉ giáo thêm và chia sẻ thêm để cùng nhau sống trong Giáp Pháp Như Lai  và ngày nào đó ta chợt nghe đâu đây một mùi hương bao trùm không gian... thưa các bạn có thể chúng ta được Đức Phổ Hiền xoa đầu và khuyến tấn....

Cư sĩ Huệ Hương 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/11/201923:11(Xem: 1389)
DẪN NHẬP Phật giáo có hai hệ là Theravada và Phát-Triển. Hệ Theravada quan niệm quả vị cao nhất mà hành giả có thể đạt được là quả vị A-La-Hán. Vì thế đường tu quan trọng của họ là A-La-Hán đạo. Khi đạt được quả vị này thì các ngài nhập Niết-Bàn. Khi còn thân, thì gọi là Hữu-Dư-Y-Niết-Bàn. Trong thời gian này các ngài đi giáo hoá chúng sanh. Khi bỏ thân, thì nhập Vô-Dư-Y-Niết-Bàn không tái sanh nữa.
24/10/201920:30(Xem: 2482)
Bài viết này để trả lời một câu hỏi: Làm thế nào để ngộ? Ngộ đây là ngộ tông chỉ Thiền, tức ngộ tông chỉ Phật. Người viết không dám trả lời minh bạch, vi bản thân tu và học đều chưa sâu, nơi đây chỉ trình bày qua nhiều kinh luận để giúp độc giả tham khảo.
29/09/201909:45(Xem: 8715)
Video: Hành Trình Khám Phá về Sự Thật Xá Lợi của Đức Phật (Rất hay, rất cảm động khi xem, quý vị nên tranh thủ vào xem liền, chân thành cảm ơn nhà văn, nhà khảo cô người Anh Charles Allen đã thực hiện cuốn phim tài liệu công phu và độc nhất vô nhị để tôn vinh và tìm ra sự thật về xá lợi của Đức Thế Tôn sau 26 thế kỷ, from Thích Nguyên Tạng, chủ biên trang nhà Quảng Đức)
31/08/201906:49(Xem: 1694)
Những bài giảng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát thì rất nhiều trong các trang mạng, nhưng khi thấy ghi: “Kinh Địa Tạng Vương là một loại kinh mê tín của Đại thừa giáo ...” thì con cũng mở xem trang
13/08/201918:10(Xem: 1366)
Sáng nay nhìn lên lịch bổng nhiên tôi mới thấy có sự trùng hợp giữa ngày vía của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát 13/7 âm lịch và Lễ Vu Lan( rằm tháng 7 ) tại sao chỉ cách nhau hai ngày và đều nằm trong tháng bảy , lễ báo hiếu cha mẹ ? rồi lại tự cười thầm cho sự ví von ngớ ngẩn của mình sau đó tôi đã tự chữa thẹn bằng cách biện hộ với những điều mình học....
22/07/201908:07(Xem: 1710)
Lễ Vía Quan Âm Bồ Tát tại Thiền Viện Minh Quang, Sydney, Úc Châu (Chủ Nhật 19-6-Kỷ Hợi, 21-7-2019)
25/05/201908:04(Xem: 2055)
TINH THẦN BẤT HỦ CỦA BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI Tác giả : Đức Đa Lai Lạt Ma Chuyển ngữ: Thích Minh Chánh Mục Lục Tinh Thần Bất Hủ Của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Chương 1: Mười Hai Nhân Duyên Và Buông Xã……….1 Chương 2: Tâm Bồ Đề……………………………………14 Chương 3: Tánh Không…………………………………...33 Chương 4: Văn Thù Sư Lợi Chúc Phúc Và Hội Thoại Với Hòa Thượng Thánh Nghiêm……………51
02/05/201910:05(Xem: 3669)
Những Ngày Lễ Trong Phật Giáo (Tính theo ngày Âm lịch)
29/04/201906:32(Xem: 2594)
Không hiểu từ lúc nào tôi đã có thói quen không bỏ được cho đến nay, thường sau buổi công phu tôi lập lại nhiều lần theo như lời Đức Đạt Lai Lạt Ma " NAM MÔ NGŨ TRÍ NGHIÊM THÂN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT (3) kính mong cầu đến sự hộ trì giúp đỡ của Ngài để trí tuệ con ngày thêm được sáng suốt như Ngài " và tiếp theo là câu thần chú để khai mở trí tuệ OM A RA PA TSA NA DHI và tự tin rằng mình đã được chúc phúc .
30/03/201908:02(Xem: 1592)
Trong pháp hội Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền Bồ Tát sau khi khen ngợi công đức thù thắng của Phật đã nói với đại chúng rằng muốn trọn nên công đức như Phật thì phải tu mười điều rộng lớn như sau: Một là lễ kính các đức Phật. Hai là khen ngợi các đức Như Lai. Ba là rộng sắm đồ cúng dường. Bốn là sám hối các nghiệp chướng. Năm là tùy hỷ các công đức.