Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

11. A vision of Peace

04/02/201109:24(Xem: 1413)
11. A vision of Peace

THE STORYOF BUDDHA
CUỘCĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

11. A vision of Peace

The Prince sank deeper and deeper into gloom. He seemed to lose interestin everything. He hardly ate anything anymore, and as a result began tolook pale and unhealthy. The King and everyone else were very upset thatthese unhappy changes had come over their beloved Siddhartha.

One day he appeared before the King. "Father," he began, "lately my mindhas been very troubled. I feel restless and would like your permissionto leave the palace once again. Perhaps a change of scenery will do megood."

The King was quick to agree to his son's request, for he would do anythingto please him and make him happy again. But, as before, he asked some ofhis most trusted ministers to stay close to the Prince and keep an eyeon
him.

This time Siddhartha saddled Kantaka himself and rode out of the palacegrounds in search of some beautiful countryside. Finally he came to theedge of some farmland and dismounted. The ministers followed close behind.They tried to gain his attention with stories, news and gossip of the court.But the Prince had no interest in such idle talk, and soon the ministersleft him alone and walked away, still chattering to themselves.

Siddhartha looked out over the farmland. A man and his oxen were plowingthe field, the birds were singing and the sun was shining brightly. "Itis so beautiful here," he thought. "The plowed rows in the field look likeripples on a lake."

He sat down, and his mind relaxed for the first time in a long while. Butas he looked closer at the scene before him, he began to notice thingshe had not seen before. Where the plow had come by and cut rows into thesoil, he saw the bodies of hundreds of small insects that had been killedby its blade. He saw hundreds more running back and forth in confusionnow that their homes had been destroyed.

He also noticed that the birds were not just gayly singing. They were constantlysearching for food, swooping down to snatch up the frightened insects.And the smaller birds darted about in fear, scared of the hawks and otherlarge birds who circled hungrily above them.

He noticed that the oxen laboured heavily while trying to drag the heavyplow through the ground. The lashes of the farmer's whip cut painful blistersinto their sweating sides. And the farmer, too, worked hard. Like the beasts,his rough and sun-burnt body glistened with sweat.

"Such a circle of misery," thought the Prince. "This farmer, his animals,the birds and the insects-they work all day trying to be happy and comfortable,to have enough to eat. But, in fact, they are constantly killing and hurtingeach other, and themselves! How pitiful the worldseems to me."

The Prince's heart was filled with compassion for all these suffering creatures.He hated to see them so unhappy. He found a shady place to sit under arose-apple tree and began to meditate deeply on what he had seen. As helooked deeper and deeper into the nature of the suffering he saw, his mindbecame more and more concentrated and calm. He experienced a quietnessunlike anything he had known before.


With his mind now at rest he began to think, "Every living thing is searchingfor happiness. Yet most are so blinded by their ignorance and desires thatthey find nothing but misery. Fear, diappointment, hunger,old age, sickness,death-these are the rewards they find for all their trouble!

"Now that I have seen this, I have no more interest in the small and changeablepleasures of this world. I must find something that will bring me lastingpeace and happiness. But how can I be content to free only myself fromsuffering? I must figure out a way to help all other living creatures aswell. They have been so kind to me, and they are suffering so much! I mustsearch for a way to end all this suffering and then share it with everyoneelse."

When Prince Siddhartha had finished this compassionate meditation he openedhis eyes. Standing before him, dressed like a poor beggar, was a man hehad never seen before. His eyes were calm and bright and he had the lookof great peace on his face.

"Please tell me," the Prince asked, "who you are?"

The man answered, "I am someone who has become frightened by the sufferingsof the world. I have grown tired of the so-called pleasures to be foundin the company of others, so now I wander about alone. I have given upmy home and now live and sleep in caves, in the forest or
whateverI find myself. My only interest is in finding the highest and most perfecthappiness." When he had spoken these words, the man disappeared as if bymagic, leaving the Prince both astonished and overjoyed.

"At last I have found the true meaning for my life," he thought. "I, too,shall give up my home and begin my search for true happiness and the endof all suffering!"

Andso, with a firm mind and a steady heart, he mounted his horse Kantaka androde back to the palace.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/12/2014(Xem: 14447)
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật Buddha life story
21/10/2014(Xem: 9095)
Hans Küng, sinh năm 1928 tại Sursee, Thụy Sĩ, là Giáo sư Thần học hồi hưu thuộc Đại học Tübingen, Đức. Ông đã sáng lập Hiệp hội Đạo đức Thế giới (Stiftung Weltethos) mà hiện nay ông đang là Chủ tịch Danh dự. Với nhiều công trình nghiên cứu khoa học về các tôn giáo và các đóng góp to lớn về nỗ lực liên tôn cho hoà bình thế giới, ông được nhiều giải thưởng cao qúy và được vinh danh là một nhà tư tưởng quan trọng nhất đương đại. "Auf den Spuren des Buddha" là một trích đoạn từ trong tập hồi ký: “Erlebte Menschlichkeit, Erinnerungen“, Piper, München, Zürich, 2. Aufl. 2013, 377-403.
08/05/2014(Xem: 14579)
Đức Phật giáng sinh ở miền Trung Ấn Độ mà hiện nay được gọi là nước Nepal, một nước ở ven sườn dãy Hy mã lạp sơn, là dãy núi cao nhất thế giới và tiếp giáp với nước Tây tạng. Nguyên Ngài là Thái tử nước Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu). Phụ hoàng tên là Tịnh Phạn vương Đầu-đà-na (Sudhodana) và Mẫu Hoàng tên là Ma-da (Maya). Họ của Ngài là Kiều-Đáp-Ma (Gautama), được dịch là Cù-đàm và tên Ngài là Tất-Đạt-Đa (Siddhartha).
28/04/2014(Xem: 3680)
Bài dưới đây là một trong loạt những bài thuộc chủ đề "Quan điểm của Phật Giáo đối với sự đau đớn và bệnh tật". Các bài trước đây là: - Đức Phật thuyết giảng về sự đau đớn (Sallatha Sutta/Kinh về Mũi Tên/SN 36.6) - Thái độ của người Phật Giáo đối với sự đau đớn (Ajahn Brahmavamso Mahathera) - Cái chết là một thứ bệnh ung thư (Ajahn Liem) - Y khoa cũng chỉ là phép luyện đan ( Khyentsé Rinpoché) - Không nên trì hoãn sang ngày hôm sau (Eihei Dogen)
12/02/2014(Xem: 7656)
Đức Phật, trong khi không đồng tình với thái độ nhẹ dạ cả tin của một số tín đồ các tôn giáo khác trong việc theo đuổi đức tin thiếu cơ sở chứng thực1, đã nêu ra phương pháp tiếp cận và chứng đắc chân lý gồm 12 bước đi hết sức căn bản và sáng suốt. Ngài cho rằng, trí tuệ (annà) hay chân lý(saccam) - đồng nghĩa với sự giác ngộ, giải thoát khổ đau hay Thánh quả A-la-hán – không đến với con người ngay lập tức nhưng đến do học từ từ (anupubbasikkhà), hành từ
11/02/2014(Xem: 6931)
Là những người bình thường, kinh nghiệm tâm linh thì ít ỏi và nhỏ bé, nhưng chúng ta có thể nhờ kinh luận mà cố gắng hình dung ở nơi các vị thánh, dù tầng thánh thấp nhất, Đức Phật hiện diện nơi các vị đó như thế nào.
09/02/2014(Xem: 11984)
Hai pho tượng Như Lai Phật Tổ ở Trung Quốc và Myanmar cùng tượng Phật A Di Đà ở Nhật Bản là 3 pho tượng cao nhất thế giới.
16/12/2013(Xem: 19511)
Viết xong cuộc đời ngài Tôi bần thần, dã dượi Sinh lực tổn hao Như thân cây không còn nhựa luyện Như sức ngựa đường dài Hoàn tất cuộc lữ trình lên đến đỉnh đồi cao Ôi! Tôi đã chạy đuổi chiêm bao Muốn vói bắt mảnh trăng trời nguyên thuỷ
30/10/2013(Xem: 31180)
Phật (Buddha) là một từ ngữ để chỉ người giác ngộ viên mãn. Ðức Thích Ca Mâu Ni (Sàkyãmuni) là người đã giác ngộ, nên chúng ta gọi Ngài là Phật. Giác ngộ là thấy biết mọi chân lý về vũ trụ và nhân sinh. Từ chỗ giác ngộ này, đức Phật chỉ dạy các môn đồ còn ghi chép lại thành Tạng kinh. Trong tạng kinh chứa đầy dẫy những chân lý, dù trải qua hơn 25 thế kỷ vẫn còn giá trị nguyên vẹn, không do thời gian làm suy giảm. Ngày nay chúng ta nghiên cứu Tạng kinh thật chín chắn, càng phát hiện những chân lý ấy gần gũi và thích hợp với khoa học một cách không ngờ. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ giới thiệu tổng quát vài nét cương yếu để đọc giả suy ngẫm.
26/10/2013(Xem: 46861)
Cuộc đời đức Phật là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều sử gia, triết gia, học giả, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cổ, nhạc sĩ, họa sĩ, những nhà điêu khắc, nhà viết kịch, phim ảnh, sân khấu… Và hàng ngàn năm nay đã có vô số tác phẩm về cuộc đời đức Phật, hoặc mang tính lịch sử, khoa học hoặc phát xuất từ cảm hứng nghệ thuật, hoặc từ sự tôn kính thuần tín ngưỡng tôn giáo, đủ thể loại, nhiều tầm cỡ, đã có ảnh hưởng sâu xa trong tâm khảm biết bao độc giả, khán giả, khách hành hương chiêm bái và những người yêu thích thưởng ngoạn nghệ thuật.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567