Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

2. A Holy Man’s Visit

04/02/201109:24(Xem: 1473)
2. A Holy Man’s Visit

THE STORYOF BUDDHA
CUỘCĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

2. A HOLY MAN’S VISIT

With great rejoicing, King Shuddhodana greeted his Queen and his new sonSplendid festivals were held and the whole kingdom was decked in beautifullycoloured banners. It was a time of great happiness and peace. There wasso much gladness everywhere that his parents decided to name the Prince"Siddhartha" (4), which means "the one who has brought about all good".

Now the wise men made new predictions about the baby. "O King," they said,"the signs of the Prince's birth are most favourable. Your son will growup to be even greater than you are now!" This news made the King very proud."If these wise men are correct," he thought, "my son, Prince Siddhartha,may one day be the ruler not only of my small kingdom, but perhaps of theentire world! What a great honour for me and my family!"

In the first few days after his birth, many people came to the palace tosee the new baby. One of these visitors was an old man named Asita (5).Asita was a hermit who lived by himself in the distant forests, and hewas known to be a very holy person. The King and Queen were surprised thatAsita would leave his forest home and appear at their court,"We are veryhonoured that you have come to visit us, O holy teacher," they said withgreat respect. "Please tell us the purpose of your journey and we shallserve you in any way we can."

Asita answered them, "I thank you for your kind welcome. I have come agreat distance to visit you because of the wonderful signs I have recentlyseen. They tell me that the son recently born to you will gain great spiritualknowledge for the benefit of all people. Since I have spent my entire lifetrying to gain such holy wisdom, I came here as quickly as
possibleto see him for myself."

The King was very excited and hurried to where the baby Prince lay sleeping.He carefully picked up his son and brought him back to Asita. For a longtime the holy man gazed at the infant, saying nothing. Then he finallystepped back, looked sadly up at the sky, sighed heavily and began
tocry.

Seeing Asita weep, the King and Queen became very frightened. They wereafraid that the holy man had seen something wrong with their child. Withtears in his eyes, the King fell to his knees and cried out, "O holy teacher,what have you seen that makes you weep? All the other wise men say thatmy son was born to be a great man, to gain supreme knowledge. But now,when you look at my baby you cry. Does this mean that the Prince will diesoon? Or will something else very terrible happen to him? He is my onlychild and I love him dearly. Please tell me quickly what you have seenfor my heart is shaking with sadness and fear."

Then with a very kind look, Asita calmed the new parents and told themnot to worry.

"Do not be upset," he told them. "I am not crying because of somethingbad I saw for the Prince. In fact, now that I have seen your son, I knowfor certain that he will grow up to be more that just a great man. Thereare special signs that I have seen on this child-such as the light thatshines from his fingers-that tell me he will have a glorious future.

"If your son decides to stay with you and become a king, he will be thegreatest king in history. He will rule a vast realm and bring his peoplemuch peace and happiness. But if he decides not to become a king, his futurewill be even greater! He will become a great teacher, showing all peoplehow to live with peace and love in their hearts. Seeing the sadness inthe world he will leave your palace and discover a way to end all suffering.Then he will teach this way to whoever will listen.

"No, dear King and Queen, I was not crying for the child. I was cryingfor myself. You see, I have spent my whole life looking for the truth,searching for a way to end all suffering. And today I have met the childwho will someday teach everything I have wanted to learn. But by the timehe is old enough to teach, I shall already have died. Thus, I shall notbe
ableto learn from him in this life. That is why I am so sad.

Butyou, O fortunate parents, should not be sad. Rejoice that you have sucha wonderful child."

Then Asita took one long, last look at the child, and slowly left the palace.The King watched him leave and then turned towards his son. He was veryhappy that there was no danger to the Prince's life. He thought, "Asitahas said that Siddhartha will become either a great king or a great teacher.It would be much better if first he became a king. How proud I would beto have such a famous and powerful son! Then, when he is an old man likeAsita, he can become a holy man if he wants."

So, thinking like this, King Shuddhondana stood happily with his baby inhis arms, dreaming of the fame that his son would someday have.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/12/2014(Xem: 14442)
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật Buddha life story
21/10/2014(Xem: 9090)
Hans Küng, sinh năm 1928 tại Sursee, Thụy Sĩ, là Giáo sư Thần học hồi hưu thuộc Đại học Tübingen, Đức. Ông đã sáng lập Hiệp hội Đạo đức Thế giới (Stiftung Weltethos) mà hiện nay ông đang là Chủ tịch Danh dự. Với nhiều công trình nghiên cứu khoa học về các tôn giáo và các đóng góp to lớn về nỗ lực liên tôn cho hoà bình thế giới, ông được nhiều giải thưởng cao qúy và được vinh danh là một nhà tư tưởng quan trọng nhất đương đại. "Auf den Spuren des Buddha" là một trích đoạn từ trong tập hồi ký: “Erlebte Menschlichkeit, Erinnerungen“, Piper, München, Zürich, 2. Aufl. 2013, 377-403.
08/05/2014(Xem: 14574)
Đức Phật giáng sinh ở miền Trung Ấn Độ mà hiện nay được gọi là nước Nepal, một nước ở ven sườn dãy Hy mã lạp sơn, là dãy núi cao nhất thế giới và tiếp giáp với nước Tây tạng. Nguyên Ngài là Thái tử nước Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu). Phụ hoàng tên là Tịnh Phạn vương Đầu-đà-na (Sudhodana) và Mẫu Hoàng tên là Ma-da (Maya). Họ của Ngài là Kiều-Đáp-Ma (Gautama), được dịch là Cù-đàm và tên Ngài là Tất-Đạt-Đa (Siddhartha).
28/04/2014(Xem: 3676)
Bài dưới đây là một trong loạt những bài thuộc chủ đề "Quan điểm của Phật Giáo đối với sự đau đớn và bệnh tật". Các bài trước đây là: - Đức Phật thuyết giảng về sự đau đớn (Sallatha Sutta/Kinh về Mũi Tên/SN 36.6) - Thái độ của người Phật Giáo đối với sự đau đớn (Ajahn Brahmavamso Mahathera) - Cái chết là một thứ bệnh ung thư (Ajahn Liem) - Y khoa cũng chỉ là phép luyện đan ( Khyentsé Rinpoché) - Không nên trì hoãn sang ngày hôm sau (Eihei Dogen)
12/02/2014(Xem: 7654)
Đức Phật, trong khi không đồng tình với thái độ nhẹ dạ cả tin của một số tín đồ các tôn giáo khác trong việc theo đuổi đức tin thiếu cơ sở chứng thực1, đã nêu ra phương pháp tiếp cận và chứng đắc chân lý gồm 12 bước đi hết sức căn bản và sáng suốt. Ngài cho rằng, trí tuệ (annà) hay chân lý(saccam) - đồng nghĩa với sự giác ngộ, giải thoát khổ đau hay Thánh quả A-la-hán – không đến với con người ngay lập tức nhưng đến do học từ từ (anupubbasikkhà), hành từ
11/02/2014(Xem: 6926)
Là những người bình thường, kinh nghiệm tâm linh thì ít ỏi và nhỏ bé, nhưng chúng ta có thể nhờ kinh luận mà cố gắng hình dung ở nơi các vị thánh, dù tầng thánh thấp nhất, Đức Phật hiện diện nơi các vị đó như thế nào.
09/02/2014(Xem: 11982)
Hai pho tượng Như Lai Phật Tổ ở Trung Quốc và Myanmar cùng tượng Phật A Di Đà ở Nhật Bản là 3 pho tượng cao nhất thế giới.
16/12/2013(Xem: 19502)
Viết xong cuộc đời ngài Tôi bần thần, dã dượi Sinh lực tổn hao Như thân cây không còn nhựa luyện Như sức ngựa đường dài Hoàn tất cuộc lữ trình lên đến đỉnh đồi cao Ôi! Tôi đã chạy đuổi chiêm bao Muốn vói bắt mảnh trăng trời nguyên thuỷ
30/10/2013(Xem: 31164)
Phật (Buddha) là một từ ngữ để chỉ người giác ngộ viên mãn. Ðức Thích Ca Mâu Ni (Sàkyãmuni) là người đã giác ngộ, nên chúng ta gọi Ngài là Phật. Giác ngộ là thấy biết mọi chân lý về vũ trụ và nhân sinh. Từ chỗ giác ngộ này, đức Phật chỉ dạy các môn đồ còn ghi chép lại thành Tạng kinh. Trong tạng kinh chứa đầy dẫy những chân lý, dù trải qua hơn 25 thế kỷ vẫn còn giá trị nguyên vẹn, không do thời gian làm suy giảm. Ngày nay chúng ta nghiên cứu Tạng kinh thật chín chắn, càng phát hiện những chân lý ấy gần gũi và thích hợp với khoa học một cách không ngờ. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ giới thiệu tổng quát vài nét cương yếu để đọc giả suy ngẫm.
26/10/2013(Xem: 46817)
Cuộc đời đức Phật là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều sử gia, triết gia, học giả, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cổ, nhạc sĩ, họa sĩ, những nhà điêu khắc, nhà viết kịch, phim ảnh, sân khấu… Và hàng ngàn năm nay đã có vô số tác phẩm về cuộc đời đức Phật, hoặc mang tính lịch sử, khoa học hoặc phát xuất từ cảm hứng nghệ thuật, hoặc từ sự tôn kính thuần tín ngưỡng tôn giáo, đủ thể loại, nhiều tầm cỡ, đã có ảnh hưởng sâu xa trong tâm khảm biết bao độc giả, khán giả, khách hành hương chiêm bái và những người yêu thích thưởng ngoạn nghệ thuật.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567