Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ngộ tu kiếp tình (Kính tưởng niệm Hòa Thượng Thích Đồng Phát)

22/10/202220:18(Xem: 1091)
Ngộ tu kiếp tình (Kính tưởng niệm Hòa Thượng Thích Đồng Phát)
ht dong phat (2)
Ngộ tu kiếp tình.

Dấu tình chiếc áo nâu sòng,
Ôm ngàn hạnh nguyện, giữa dòng thiền tâm.
Mây bay vạn dặm dư âm,
Hương xưa đọng lại, lặng thầm thế gian.

Lãng Vân quê cũ âm ban,
Thác sanh chú bé, cười vang giữa đời.
Xuân Phương danh ứng thành người,
Học lên thâm hiểu, nhặt lời xuất gia.

Phước Sơn chốn tổ kinh ca,
Bái Ngài Hành Giải, vào nhà Như Lai.
Chuyên thân tu học chẳng phải,
Ngày ngày hành điệu, dấu hài chữ kinh.

Ban Trao Đồng Phát ứng danh,
Cùng chư huynh đệ, thực hành Pháp hoa.
Túc duyên đầy đủ từ hoà,
Hầu Thầy Thị giả, Ngọc ngà lời hay.

Dấu thời điểm ngộ tâm thầy,
Bái chào chốn tổ, hiển bầy chân âm.
Lưỡng Xuyên tham học nghiêm tầm,
Chư kinh luật giải, vọng nhân trao dồi.

Dấu thời thọ pháp tinh khôi,
Sa Di đàn giới, vào ngôi dự trù.
Chuyên hành nội lực chân tu,
Siêng năng cần mẫn, Nguyện từ mật tông.

Giáo trình nội ngoại đã thông,
Huệ Nghiêm học viện, ung dung hành trì.
Uy nghi năng lượng từ bi,
Giác Hạnh cầu thỉnh, trụ trì sớm hôm.

Lập ngôi Đa Bảo Tu không,
Hai thời khuya sớm, cõi lòng ngân vang.
Ba y một bát đăng đàn,
Về ngôi Tăng bảo, y vàng thong Dong.

Pháp tu niệm Phật Hồng danh,
Pháp tu lạy Phật, chuyển thành kim cương.
Pháp tu trì mật chuẩn vương,
Pháp tu nhất chữ, Hoa hương pháp mầu.

Pháp trì tâm pháp chuyên sâu,
Đà la- ni chú, hồi đầu bổn tôn.
Pháp trì đại tạng kinh ngôn,
Nghiền ngẫm tỉ mẫn, gởi hồn vào kinh.

Đàn đầu hoà thượng chứng minh,
Đệ nhất tôn chứng, Uy linh tướng thời.
Oai nghi vững chí thảnh thơi,
Chăm lo hầu tổ, xây ngôi bảo toà.

Đăng đàn Phú chúc dặn dò,
Trưởng Tử Chúc Thịnh, lập ngôi tăng già.
Thiện thệ thiền thất âm ba,
Uy nghi bảo hiệu, thiền trà pháp thân.

Trụ trì Đa Bảo giữ tâm,
Chúc Tựu y giáo, nối tầm thiền vi.
Vâng hành y giáo tu trì,
An nhiên tự tọa, Khải thi cõi đời.

Không vốn sắc, ứng nên lời,
Ngàn xưa vẫn vậy, chẳng rời chi đâu.
Sắc vốn không, pháp nhiệm mầu,
Ngàn xưa vẫn vậy, một câu Di Đà.

Giờ này, ta ngộ chính ta,
Giờ này  thâu nhiếp, vào nhà lạc bang.
Giờ này, ta ngộ sen vàng,
Giờ này xã báo, nhẹ nhàng hồi quy.

Giờ này chư tổ trượng y,
Giờ này phó chúc, tu trì ngàn sau.
Giờ này xã báo hồi đầu,
Tây phương lạc cảnh, ngộ tu kiếp tình.


ht dong phat (1)ht dong phat (3)ht dong phat (4)


Duyên diện kiến:

Những ngày vào Sài Gòn, chúng con có nhân duyên hay lui tới Chùa Đa Bảo, vấn an sức khỏe Thầy Chúc Thịnh, Thầy Phước Nguyên, huynh đệ cứ vậy mà đàm thoại. Tuy nhiên có những lúc chúng con đến sớm, thì ngồi trước hiên chùa, bỗng chốc chúng con gặp được ngài Viện chủ, dáng người thanh thoát, đôi mắt tinh anh, chống chiếc gậy đứng trên lầu vọng xuống rằng:

        “Nam Mô A Di Đà Phật, bạch tỳ kheo Tăng, thầy muốn gặp ai..? “
Lúc bấy giờ, Tôi nhìn thấy ngài Viện Chủ liền đảnh lễ xát đất, rồi chấp Tay bạch rằng:

        “ Bạch Ôn, chúng con đến gặp Thầy Chúc Thịnh có chút việc, nhưng con chờ thầy chưa về, và bảo con rằng trên đường về bị kẹt xe. Bạch Ôn con ngồi đây chờ được ạ..!”

Ngài Viện chủ lắng nghe rồi bảo:
        “ Tỳ Kheo Tăng đến từ chốn Tổ nào, bổn sư là ai, xin cho biết…? “
Bạch Ôn:
        “ Con là Minh Thế, thuộc môn phong chốn Tổ Đình Từ Hiếu- Huế, Pháp phái Phước Thành, ân sư của chúng con là Hoà Thượng thượng Chí hạ Thắng, chúng con tu học từ nhỏ,  nay có nhân duyên đến tham vấn nhiều nơi..!”
Ngài Viện Chủ bảo rằng:
        “ Đại Đức Thích Minh Thế, tu học hành trì gì..? Pháp tu và pháp học sao..?”
Bạch Ôn:
       “ Con tu học về pháp hoa kinh, thực hành mật chú chuẩn đề, tâm chú đà la ni, và đại bi chú, lạy Phật, Niệm Phật. Ngoài ra còn có trì kim cang, và đọc tạng…”
Ngài bảo rằng:
       “ Quý hoá thay, ta cũng ứng hành vậy..! “
Nghe xong tôi xụp lạy xát đất, Ôn viện chủ bảo rằng:
       “ Lạy gì ta, lạy Phật cho có Phước kìa..! “
Bấy giờ, tôi trình bạch, xin pháp tu mật trì rằng:
         “ Kính bạch Ôn, chúng con nghe danh Ôn từ lâu nay mới được phúc duyên diện kiến, xin Ôn trao cho con pháp hành tu mật hành trì..? “
 Ngài bảo rằng:
         “ Đại Đức lắng nghe, tu là tìm về tâm, vận hành thân an trú, chỉnh tâm trong giới, lấy tuệ giác mà tu trì.
         Đại đức cũng thực hành như Ta, nên ta chỉ cho mấy chữ này: Tịnh- Ngộ- Hành- Tâm. Nghiệm đi thì ta sẻ nói cho nghe.”
         Rồi Ôn đọc cho Tôi nghe mấy câu thơ:
         “ Mật trì dung tướng tâm.
           Pháp hoa trì viên thông
           Tịnh trì năng hành thọ.
           Ứng pháp Phật đại đồng.”
Bấy giờ tôi chấp Tay và ngài liền gõ vào thiền sàn 3 cái, rồi tôi liền đọc:
          “ Mật trì thân khẩu tịnh,
             Pháp ngộ tướng bất khinh
             Tịnh dung năng lượng pháp
             Sắc tướng vốn uy linh.”

Ngài dạy rằng:
            “Đại đức nhớ thực hành, thiện tai từ ngạn..”

Bấy giờ, thầy Chúc thịnh đi về, chúng tôi xá chào ngài, ngài vào phòng Liêu.
Ngần ấy năm, chúng con học khá nhiều và vận hành tu tập trong pháp tu và pháp ứng, pháp trì và pháp hoằng.

Mỗi ngày là mỗi nhân duyên, chúng con lại được tham vấn sức khỏe ngài.
Bạch ngài, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ là duyên, nhờ vậy mà con học biết bao đều đi qua.

Hôm nay ngài hồi quy về cảnh tịnh, dự tri thời trí thoại tướng an tường, dị thục sắc ấm Hồng lô tịnh hoá, chúng con cung kính vọng bái.
Chia buồn cùng với pháp huynh: Chúc Thịnh, Phước Nguyên,  Chúc tựu, Chúc tín…!

Nhất tâm đảnh lễ:
TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TAM THẾ, CHÚC THÁNH THIỀN PHÁI, PHƯỚC SƠN - TRIỀU TÔN MÔN HẠ,
KHAI KIẾN ĐA BẢO TỰ PHƯƠNG TRƯỢNG,
GIÁC HẠNH - THIỆN THỆ ĐƯỜNG THƯỢNG
Huý thượng ĐỒNG hạ PHÁT Tự THÔNG NIỆM,
Hiệu VIÊN ĐẠT TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG GIÁC LINH

Chúng con đồng khể thủ vọng niệm….!
Viết tại Phổ tịnh thiền vi- xứ thủ đô. Nhân mùa tiết Đông.
                 Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
                 Ngày 18-10-2022
                 Ngày Âm Lịch: 23-09-Nhâm Dần.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/02/2023(Xem: 654)
Hòa thượng thế danh là Hồ Đắc Chương, pháp danh Nguyên Minh, Đạo hiệu Thích Phước Đường, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1932 (Nhâm Thân) tại làng An Truyền, huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên – Huế
14/02/2023(Xem: 1019)
Tôi xin phép được chia sẻ với quí vị một số nhận xét và cảm nghĩ về công trình giảng dạy về Phật pháp của ThầyThiện Châu, trong khoảng thời gian 32 năm, từ 1966 tới 1998, tại Âu châu.
14/02/2023(Xem: 785)
Con về đến Trúc Lâm thứ ba, trưa ngày 18.7. 2017 trời nắng gắt, hình bóng Thầy đâu không thấy chỉ thấy hai chiếc xe hoa đã kết sẵn để đưa Thầy đến nơi làm lễ Trà Tỳ, tim con như tan nát thành mảnh vỡ. Trời ơi! Có thể như vậy được sao? Suốt quãng đường dài từ Đức qua Pháp con chỉ mong sao đây không phải là sự thực, con không muốn tin dẫu biết rằng thế gian vô thường, tất cả rồi sẽ tan hòa vào vũ trụ.
09/01/2023(Xem: 1234)
Vào sáng thứ bảy ngày 07/01/2023, chùa Phổ Từ tọa lạc tại số 17327 Meekland Avenue, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu tường cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chánh điện. Thiền sư Thích Nhất Hạnh - nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, học giả, sử gia và nhà hoạt động hòa bình, đã viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, thành phố Huế, Việt Nam ngày 22 tháng 01 năm 2022. Nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với ân đức, tình thương cao rộng của Sư Ông Làng Mai qua nhiều năm giảng dạy thiền quán; với công trình trước tác, phiên dịch kinh sách to lớn; chùa Phổ Từ đã tổ chức Lễ tưởng niệm cố Thiền sư vào ngày 29/01/2022; ngày 30/01/2022; Lễ Chung thất - tưởng niệm vào ngày 13/3/2022.
26/12/2022(Xem: 1286)
Thầy chào đời cuối Đông. Phủ Xuân Trường, Nam Định. Đất Bắc Hà - Thăng Long. Ngàn năm xưa hưng thịnh. Lập chí nguyện xuất trần, Thuở đồng chơn nhập đạo. Cội Đức Nhuận thắm nhuần. Đượm hồng ân Tam bảo.
24/12/2022(Xem: 1317)
Sư bà Hải Triều Âm là một bậc tu hành mẫu mực, một tấm gương sáng ngời cho tất cả những hành giả đang bước theo con đường Đức Phật đã chỉ dạy, cho cả ni lẫn tăng xuất gia và hàng cư sĩ tại gia. Ngài được xem như là hiện thân của một Sư Tổ Kiều Đàm Di thời hiện đại. Bài viết dưới đây có tựa là “Di Chúc Của Sư Bà Hải Triều Âm” được phổ biến trên mạng trong những tháng năm sau ngày Sư Bà mất 31 tháng 7, 2013.
14/11/2022(Xem: 1566)
Ngày 12,13-11 (19,20-10-Nhâm Dần), BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và môn đồ pháp quyến đã trọng thể tổ chức lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nguyên UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viện chủ chùa Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và chùa Đức Hòa, phường Ninh Hiệp.
11/11/2022(Xem: 1342)
Sáng ngày 09/11/2022 (nhằm ngày 16 tháng 10 Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến chùa Diên Thọ đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 31 cố Hoà thượng Thích Hải Tuệ - Trừng San (Tân Mùi 1991- Nhâm Dần 2022). Đến tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Chư tôn Hoà thượng: - Hoà thượng Thích Trừng Thi (chùa Tòng Lâm Lô Sơn) - Hoà thượng Thích Thiện Thông (chùa Sắc Tứ Minh Thiện) - Hoà thượng Thích Phước An (chùa Hải Đức) - Hoà thượng Thích Tâm Trí (chùa An Dưỡng) - Hoà thượng Thích Chí Viên (Linh Phong Cổ Tự) - Hoà thượng Thích Như Minh (chùa Sắc Tứ Liên Hoa) - Hoà thượng Thích Đức Thành (chùa Pháp Tánh) - Hoà thượng Thích Nguyên Minh (chùa Sắc Tứ Kim Sơn)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567