Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ngộ tu kiếp tình (Kính tưởng niệm Hòa Thượng Thích Đồng Phát)

22/10/202220:18(Xem: 922)
Ngộ tu kiếp tình (Kính tưởng niệm Hòa Thượng Thích Đồng Phát)
ht dong phat (2)
Ngộ tu kiếp tình.

Dấu tình chiếc áo nâu sòng,
Ôm ngàn hạnh nguyện, giữa dòng thiền tâm.
Mây bay vạn dặm dư âm,
Hương xưa đọng lại, lặng thầm thế gian.

Lãng Vân quê cũ âm ban,
Thác sanh chú bé, cười vang giữa đời.
Xuân Phương danh ứng thành người,
Học lên thâm hiểu, nhặt lời xuất gia.

Phước Sơn chốn tổ kinh ca,
Bái Ngài Hành Giải, vào nhà Như Lai.
Chuyên thân tu học chẳng phải,
Ngày ngày hành điệu, dấu hài chữ kinh.

Ban Trao Đồng Phát ứng danh,
Cùng chư huynh đệ, thực hành Pháp hoa.
Túc duyên đầy đủ từ hoà,
Hầu Thầy Thị giả, Ngọc ngà lời hay.

Dấu thời điểm ngộ tâm thầy,
Bái chào chốn tổ, hiển bầy chân âm.
Lưỡng Xuyên tham học nghiêm tầm,
Chư kinh luật giải, vọng nhân trao dồi.

Dấu thời thọ pháp tinh khôi,
Sa Di đàn giới, vào ngôi dự trù.
Chuyên hành nội lực chân tu,
Siêng năng cần mẫn, Nguyện từ mật tông.

Giáo trình nội ngoại đã thông,
Huệ Nghiêm học viện, ung dung hành trì.
Uy nghi năng lượng từ bi,
Giác Hạnh cầu thỉnh, trụ trì sớm hôm.

Lập ngôi Đa Bảo Tu không,
Hai thời khuya sớm, cõi lòng ngân vang.
Ba y một bát đăng đàn,
Về ngôi Tăng bảo, y vàng thong Dong.

Pháp tu niệm Phật Hồng danh,
Pháp tu lạy Phật, chuyển thành kim cương.
Pháp tu trì mật chuẩn vương,
Pháp tu nhất chữ, Hoa hương pháp mầu.

Pháp trì tâm pháp chuyên sâu,
Đà la- ni chú, hồi đầu bổn tôn.
Pháp trì đại tạng kinh ngôn,
Nghiền ngẫm tỉ mẫn, gởi hồn vào kinh.

Đàn đầu hoà thượng chứng minh,
Đệ nhất tôn chứng, Uy linh tướng thời.
Oai nghi vững chí thảnh thơi,
Chăm lo hầu tổ, xây ngôi bảo toà.

Đăng đàn Phú chúc dặn dò,
Trưởng Tử Chúc Thịnh, lập ngôi tăng già.
Thiện thệ thiền thất âm ba,
Uy nghi bảo hiệu, thiền trà pháp thân.

Trụ trì Đa Bảo giữ tâm,
Chúc Tựu y giáo, nối tầm thiền vi.
Vâng hành y giáo tu trì,
An nhiên tự tọa, Khải thi cõi đời.

Không vốn sắc, ứng nên lời,
Ngàn xưa vẫn vậy, chẳng rời chi đâu.
Sắc vốn không, pháp nhiệm mầu,
Ngàn xưa vẫn vậy, một câu Di Đà.

Giờ này, ta ngộ chính ta,
Giờ này  thâu nhiếp, vào nhà lạc bang.
Giờ này, ta ngộ sen vàng,
Giờ này xã báo, nhẹ nhàng hồi quy.

Giờ này chư tổ trượng y,
Giờ này phó chúc, tu trì ngàn sau.
Giờ này xã báo hồi đầu,
Tây phương lạc cảnh, ngộ tu kiếp tình.


ht dong phat (1)ht dong phat (3)ht dong phat (4)


Duyên diện kiến:

Những ngày vào Sài Gòn, chúng con có nhân duyên hay lui tới Chùa Đa Bảo, vấn an sức khỏe Thầy Chúc Thịnh, Thầy Phước Nguyên, huynh đệ cứ vậy mà đàm thoại. Tuy nhiên có những lúc chúng con đến sớm, thì ngồi trước hiên chùa, bỗng chốc chúng con gặp được ngài Viện chủ, dáng người thanh thoát, đôi mắt tinh anh, chống chiếc gậy đứng trên lầu vọng xuống rằng:

        “Nam Mô A Di Đà Phật, bạch tỳ kheo Tăng, thầy muốn gặp ai..? “
Lúc bấy giờ, Tôi nhìn thấy ngài Viện Chủ liền đảnh lễ xát đất, rồi chấp Tay bạch rằng:

        “ Bạch Ôn, chúng con đến gặp Thầy Chúc Thịnh có chút việc, nhưng con chờ thầy chưa về, và bảo con rằng trên đường về bị kẹt xe. Bạch Ôn con ngồi đây chờ được ạ..!”

Ngài Viện chủ lắng nghe rồi bảo:
        “ Tỳ Kheo Tăng đến từ chốn Tổ nào, bổn sư là ai, xin cho biết…? “
Bạch Ôn:
        “ Con là Minh Thế, thuộc môn phong chốn Tổ Đình Từ Hiếu- Huế, Pháp phái Phước Thành, ân sư của chúng con là Hoà Thượng thượng Chí hạ Thắng, chúng con tu học từ nhỏ,  nay có nhân duyên đến tham vấn nhiều nơi..!”
Ngài Viện Chủ bảo rằng:
        “ Đại Đức Thích Minh Thế, tu học hành trì gì..? Pháp tu và pháp học sao..?”
Bạch Ôn:
       “ Con tu học về pháp hoa kinh, thực hành mật chú chuẩn đề, tâm chú đà la ni, và đại bi chú, lạy Phật, Niệm Phật. Ngoài ra còn có trì kim cang, và đọc tạng…”
Ngài bảo rằng:
       “ Quý hoá thay, ta cũng ứng hành vậy..! “
Nghe xong tôi xụp lạy xát đất, Ôn viện chủ bảo rằng:
       “ Lạy gì ta, lạy Phật cho có Phước kìa..! “
Bấy giờ, tôi trình bạch, xin pháp tu mật trì rằng:
         “ Kính bạch Ôn, chúng con nghe danh Ôn từ lâu nay mới được phúc duyên diện kiến, xin Ôn trao cho con pháp hành tu mật hành trì..? “
 Ngài bảo rằng:
         “ Đại Đức lắng nghe, tu là tìm về tâm, vận hành thân an trú, chỉnh tâm trong giới, lấy tuệ giác mà tu trì.
         Đại đức cũng thực hành như Ta, nên ta chỉ cho mấy chữ này: Tịnh- Ngộ- Hành- Tâm. Nghiệm đi thì ta sẻ nói cho nghe.”
         Rồi Ôn đọc cho Tôi nghe mấy câu thơ:
         “ Mật trì dung tướng tâm.
           Pháp hoa trì viên thông
           Tịnh trì năng hành thọ.
           Ứng pháp Phật đại đồng.”
Bấy giờ tôi chấp Tay và ngài liền gõ vào thiền sàn 3 cái, rồi tôi liền đọc:
          “ Mật trì thân khẩu tịnh,
             Pháp ngộ tướng bất khinh
             Tịnh dung năng lượng pháp
             Sắc tướng vốn uy linh.”

Ngài dạy rằng:
            “Đại đức nhớ thực hành, thiện tai từ ngạn..”

Bấy giờ, thầy Chúc thịnh đi về, chúng tôi xá chào ngài, ngài vào phòng Liêu.
Ngần ấy năm, chúng con học khá nhiều và vận hành tu tập trong pháp tu và pháp ứng, pháp trì và pháp hoằng.

Mỗi ngày là mỗi nhân duyên, chúng con lại được tham vấn sức khỏe ngài.
Bạch ngài, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ là duyên, nhờ vậy mà con học biết bao đều đi qua.

Hôm nay ngài hồi quy về cảnh tịnh, dự tri thời trí thoại tướng an tường, dị thục sắc ấm Hồng lô tịnh hoá, chúng con cung kính vọng bái.
Chia buồn cùng với pháp huynh: Chúc Thịnh, Phước Nguyên,  Chúc tựu, Chúc tín…!

Nhất tâm đảnh lễ:
TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TAM THẾ, CHÚC THÁNH THIỀN PHÁI, PHƯỚC SƠN - TRIỀU TÔN MÔN HẠ,
KHAI KIẾN ĐA BẢO TỰ PHƯƠNG TRƯỢNG,
GIÁC HẠNH - THIỆN THỆ ĐƯỜNG THƯỢNG
Huý thượng ĐỒNG hạ PHÁT Tự THÔNG NIỆM,
Hiệu VIÊN ĐẠT TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG GIÁC LINH

Chúng con đồng khể thủ vọng niệm….!
Viết tại Phổ tịnh thiền vi- xứ thủ đô. Nhân mùa tiết Đông.
                 Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
                 Ngày 18-10-2022
                 Ngày Âm Lịch: 23-09-Nhâm Dần.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
09/04/2023(Xem: 763)
Tôi nhận được bản thảo cuốn sách “Phật pháp vấn đáp” của Hòa thượng Thích Giác Quang dày 500 trang và tôi đoc sơ ngay lập tức bản thảo này. Thú thật rằng là người đọc nhiều, nhưng ngay cả với tôi, nhiều điều được Hòa thượng giảng giải ở đây, bây giờ tôi mới hiểu, hoặc hiểu đúng. Bản thân tôi, dù mới tu tập chưa lâu nhưng vẫn thấy rằng rất nhiều người dân đất Việt, kể cả các Phật tử, nhất là miền Bắc, đang hiểu sai về Đức Phật và các giáo lý của Ngài. Hiểu sai một cách nghiêm trọng, thậm chí đang làm ngược lại cả những gì Đức Phật dạy. Vậy nên tôi đang cố công biên soạn cuốn sách hỏi đáp đơn giản và cơ bản nhất về Đức Phật và đạo Phật. Mừng thay, có bản thảo cuốn sách giá trị này, tôi hơn vớ được vàng.
09/04/2023(Xem: 322)
HT Thích Chí Thiền ngài đã sớm thông tam giáo (Phật giáo, Nho giáo và Lão/Đạo giáo) từ truyền thống gia đình và trường lớp. Như chúng ta đã biết từ ngày những tôn giáo này du nhập vào Việt Nam hòa quyện cùng tín ngưỡng dân gian bản địa, hình thành nên văn hóa dân tộc. Tông Lâm Tế vào Việt Nam từ thế kỷ 12, từng bước đã khác nhiều với thuở ban đầu tại Trung Hoa. Và vị quan trẻ Nguyễn Văn Hiển sau khi vào cửa Phật, nhận “pháp danh Như Hiển, hiệu Chí Thành” là thuộc Thiền phái Lâm Tế Gia phổ. Trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, HT. Thích Chí Thiền từng bước trả ơn Tam bảo, ơn đất nước, ơn cha mẹ và ơn chúng sanh.
09/04/2023(Xem: 435)
Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh (1926-2022) 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷
09/04/2023(Xem: 539)
Tiểu Sử Thượng Tọa Thích Tuệ Giác (1960-2021) 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷
09/04/2023(Xem: 316)
Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Nguyên Trực (1943-2018)
08/04/2023(Xem: 763)
#tieusuchutonduc, #phapamphatgiaotoancau ĐỂ XEM THÊM TIỂU SỬ CHƯ TÔN ĐỨC. BẤM VÀO PLAYPLIST: • Tiểu Sử Chư Tôn Đức 🌎 PHÁP ÂM PHẬT GIÁO TOÀN CẦU (Youtube & Facebook) 👉 / @phapamphatgiaoto... 🙏🏻 Chủ trương: Hoà Thượng Thích Thông Hải 🧘🏻‍♀️ Điều hành: Ca Nhạc Sĩ Thuỳ Linh 😀 Chân thành cám ơn quý vị đã ủng hộ và Subcribe cho đài PAPGTC. Trân trọng! Thanks for Subcribing to our channel. 😀 Nhấn chuông để được thông báo ngay khi có video mới nhất của đài PAPGTC. Press the bell to watch right away when we post a new video. 😀 YouTube: Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu 👉 / @phapamphatgiaoto... 👉 Facebook: Pháp Âm Phật Giáo 👉 / @phapamphatgiaoto... 📧 Email: phapamphatgiaotoancau@gmail.com ✏️ Mọi góp ý xin hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phúc đáp nhanh nhất có thể. 👍 Thank you very much for watching videos. Remember to SUBCRIBE, LIKE, SHARE and COMMENT :-)
05/04/2023(Xem: 562)
Tiểu Sử Hoà Thượng Thích Chí Mãn (1942-2017)
05/04/2023(Xem: 758)
Tiểu Sử Hoà Thượng Thích Phước Đường (1932 - 2017)
04/04/2023(Xem: 316)
Hòa thượng Thích Đắc Pháp, thế danh Thái Hồng Điệp, sinh năm 1938, tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thân phụ là ông Thái Văn Hai và thân mẫu là bà Bùi Kim Loan. Năm 1947, thân phụ Hòa thượng hy sinh trong khi bị giam cầm tại nhà lao Côn Đảo. Những tưởng được nương bóng mẹ hiền đến lúc lớn khôn, nhưng thật không may, hai năm sau, lúc Hòa thượng 12 tuổi, mẫu thân lại quy tiên. Mặc dù không còn cha mẹ cận kề dạy bảo, nhưng với nghị lực cùng tinh thần hiếu học và nền nếp đạo đức gia đình từ xưa, Hòa thượng đã tự rèn luyện bản thân về cả tri thức và đạo đức cho đến lúc trưởng thành.
04/04/2023(Xem: 425)
Hòa thượng Thích Liễu Lạc, thế danh Trương Văn Trình, sinh năm 1878 (Kỷ Mẹo), vốn là bậc đại điền chủ, nổi tiếng nhân hậu, đạo đức khắp vùng. Phụ thân là cụ ông Trương Văn Thêm, mẫu thân là cụ bà Nguyễn Thị Em. Hòa thượng là người con út trong gia đình có bốn anh chị em. Năm 1910, Hòa thựơng tu theo đạo Minh Sư và được gọi là Ông lão Năm. Đạo Minh Sư chủ trương “Thờ cúng Phật, tu theo Lão giáo, sống theo Nho gia’’, nên Hòa thượng có điều kiện so sánh, nhận thấy Phật đạo cao siêu hơn.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,079,701