Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương 2c

14/05/201316:32(Xem: 2722)
Chương 2c

Phật Giáo Với Con Người

Thích Như Điển

---o0o---

CHƯƠNG HAI. (2c)

Tinh thần Phật Giáo

đối với các dân tộc Á Châu và Âu Mỹ

Sau khi khảo sát vPht Giáo đối vi dân tc Nht Bn, giđây chúng ta tìm hiểu sang nước bên cnh. Đólà Đại Hàn.

Sau đệnhthếchiến (1939-1945), Đại Hàn cũng bchia đôi như Việt Nam (1954-1975). Min Nam Đại Hàn theo chếđộdân ch. Min Bc Đại Hàn theo chếđộcng sn. Chai min trước thếchiến vn chlà mt như Việt Nam thunào. Ngày xưa Đại Hàn cũng nh hưởng văn hóa Trung Hoa rất mnh; nên tt ccác hc thut, tư tưởng, giáo dc v.v... và nht là tôn giáo đãchi phối xny và ngay ngày hôm nay văn tựca Đại Hàn và Nht Bn dùng đến 50% tiếng Trung Hoa. Chcó Vit Nam là được thoát xác, ktkhi chquc ngđược thnh hành vào đầu thếkth20 ny.

Khi Đạo Pht được du nhp vào Đại Hàn tthếkth3 qua ngõ Trung Quc, Đạo Pht đãphát triển mt cách cc thnh nhng thếkth10, 11, 12 và đểtđóđến nhng thếkth17, 18, 19 li đi xuống đến bây gi; Đến thếkth20 ny hu như vịtrí ca Pht Giáo còn nh hưởng rt ít đối vi người dân Đại Hàn. Có dp thăm các chùa, tu viện Pht Giáo Đại Hàn như Tondosa (Thông Đột), Bukkoksa (Pht Quc t), Heiinsa (Hi n t) phi thành tht nói rng Trung Hoa, hay ngay cNht Bn chưa có ngôi chùa nào tiêu biểu được như thế. Vì các chùa nyđều nm trên núi cao, mà cách năm bảy trăm năm vềtrước, vi chsc người, người ta đãxây dựng được như vậy. Quđiều đáng tán thưởng vô cùng. Đây có lẽdo hu ý ca nhng vThin sư ngày xưa, sống xa mùi tclụy, phú quý vinh hoa, chmun vui vi ccây hoa lá và ri xa chn ththành đểtâm cũng như thân được thanh tnh. Và chính cũng nhnhng vThin sư nổi tiếng, nên du núi cao muôn ngàn him tr, người Pht Tvn tìm đến đểquây qun hc đạo. Còn bâygiờnếu ai đócó dịp đi Đại Hàn, khi đến thành phtham quan, chthy toàn là thánh giá chít thy chVn ca Pht Giáo. Điều đóchứng trng không phi vì người Đại Hàn mến đạo Chúa hơn đạo Pht nên theo, mà vì lxã hi phát trin, con người ít thì giờhơn, họthích trong mt sthi ginht định phi làm mt svic nht định; vì vy thành phlà nơi tiện li nht đểhđi lễbái nguyn cu, mà chùa chin đây không có, bắt buc hphi đi nhà thờđểtâm hđược an hơn. Điều ny có thnói lên được cái không thức thi ca Pht Giáo Đại Hàn. Đức Pht đãvì sựđau khổca chúng sanh mà thhin ra đời ny, thì Pht Giáo Đại Hàn cũng phi vì sphát trin ca đất nước mà phi mang đạo vào đời mi đúng chứ? hay hsnhư Nhật Bn? Bnào thì li hi cũng vẫn có; nhưng điều căn bản là cái nào thun li hơn thì phải chp nhn trước. Có mt vài Đại Hc Pht Giáo ti Đại Hàn ngày nay trong phân khoa Pht Hc chcòn chng 10 Sinh viên ghi tên hc. Trong khi đócác phân khoa khác của Đại Hc ny li ging dạy giống như ởcác đại hc bình thường. Điều ny đối vi nhng người Pht Tlà mt vic đáng buồn; nhưng không biết ti sao chư Tăng Đại Hàn không làm mt cuc cách mng đểsa đổi nhng sbiến thái ny? đâu phải Đại Hàn không có người tài? Riêng tôi đãcó dịp đi Đại Hàn vào năm 1993 và đãthăm nhiều Pht Hc Vin ca Tăng cũng như Ni. Nơi đây đào tạo chng trăm, hàng ngàn Tăng Ni sinh có bằng cp Đại Hc; nhưng sau khi tốt nghip xong không biết hđi đâu và họlàm gì? Ti sao ttrng tâm linh ca xã hi Đại Hàn lên cao như thếmà Pht Giáo đãchẳng có mt tiếng nói nào?

Các xứPht Giáo Á Châu trong hin ti đãthay đổi vtrí ca mình và nhiu dân tc Á Châu như Phi Luật Tân không còn gibn sc ca mình là mt quc gia Á Châu na. Nn văn hóa của quốc gia ny gn như Âu Châu. Còn Đại Hàn, nếu chư Tăng và Phật Tti xny nếu không thc thi, chc chn vtrí ca Pht Giáo không còn nh hưởng na đối vi nhân dân cũng như chính quyền như những thi xa xưa nữa. Bù vào đócác xã hội Âu Mcũng đãthay đổi nim tin. Pht Giáo đang bắt đầu mc rti nơi đây và đẩy lùi đi những tín điều cc đoan của nhng tôn giáo khác. Hay đây là một shoán ci tâm linh ca vũtr? Tôi không cho rng tôn giáo nào tt hơn tôn giáo nào cả. Chcó con người làm xu đi, chứbn thca Đạo thì không xu mà cũng chng phi không tt.

Ngược li Đài Loan là một đảo quc rt nhnhưng Phật Giáo phát trin rt mnh, nht là tkhi Tưởng Gii Thch đãđến đây từnăm 1949. Trước khi ông Tưởng Gii Thch và Quc Dân Đảng chạy sang đây, tại đảo quc ny cũng đãcó các sắc dân địa phương sinh sống. Ktđóđến nay gn 50 năm xây dựng thchếdân chti xny, Đài Loan trong hiện ti là mt trong nhng nước có ngun ngoi tdtrca quc gia ln nht thếgii. Vì đâu họđược li thếny? Có lvì nhmt mát hết tt c, chchy sang đây bằng hai bàn tay trng tlc địa Trung Hoa, nên hphi cgng to dng cho hmt thếđứng ti đảo quc ny chăng? Đài Loan ngày nay không còn là Đài Loan của 30 năm trước na,mà là một Đài Loan tiến bvmi mt ca kthut. Song song đóPhật Giáo đãphát triển mt cách nhp nhàng vi stiến bca khoa hc xny. Người Đài Loan tin vào phước đức, nên scúng dường vào chùa ca hđểcu phước rt nhiu. Nhđómà chùa chiền, tvin mc lên vô skti đảo quc ny. Có chùa ln hơn cung vua, ví như chùa Phật Quang Sơn ởĐài Nam và một schùa khác Đài Trung và Đài Bắc. Các chùa đều có các Pht Hc Vin hay Đại Hc và Trung Hc Pht Giáo. Có các trường cho cô nhi, có nhàdưỡng lão cho nhng người già cvà có nhà thương thí đểgiúp đỡcho nhng người nghèo. Hot động xã hi ca Pht Giáo ti Đài Loan cũng rt tích cc. Có nhiu đoàn thểcu tếgiúp đỡthếgii bên ngoài như thiên tai, bão lụt, hn hán, núi la, động đất v.v... Pht Giáo ti xny đãxứng đáng tạo dng được nhng môi trường cu tếy đểPht Tcó nơi chốn mà thhin lòng tbi ca h.

Trụsca Hi Pht Giáo Tăng Già ThếGii hin đóng tại đây và có lẽtrong nhng năm tháng tới vn còn đóng tại đây mãi, vì sựphát trin Pht Giáo ti xny; nhưng có điều đặc bit ti Đài Loan giới nxut gia nhiu hơn giới nam; nên chùa nào Ni cũng đông hơn Tăng, mặc du chùa đódo vịTăng trụtrì. Điều ny đúng hay sai, tốt hay xu hãy đểcho thi gian trli. Nhưng nhìn chung, sựphát trin ca Pht Giáo Đài Loan trong hiện ti chnhm vào vic tu to phước đức hơn là kiến to cho mt xã hi Đài Loan có sựtu hc gii thoát trong ánh sáng trí huca Đức Pht. Nếu người Pht Tchchú trng mt phương diện tu phước đểgiàu có, còn quên tu huđểđược gii thoát, quđiều thiếu sót vô cùng.

Âu Mỹngày nay sdĩbiết đến Pht Giáo nhiu là nhcó shin din ca Pht Giáo Tây Tng. Vy chúng ta thtìm hiu vnh hưởng ca Pht Giáo ti xny.

Đạo Phttruyền vào Tây Tng đến nay độkhong 1.400 năm lịch s. Tthếkth6 đến nay Tây Tng đãphát triển trong quc gia ca mình. Ktđầu thếkth20 mt scác nhà hc Pht Âu Châu ti nghiên cu Pht Giáo ti xny, sau đóvềnước, mang theomột ít kinh sách giáo lý ca Mt Giáo Tây Tng. Cánh ca ca Tây Tng đãhé mởvà mt scác hc giTây Phương có thểlen lõi vào cõi tâm linh cao rng xhuyn bí trên dãy Hy Mã Lp Sơn nầy. Đặc bit năm 1949 khi Trung Hoa xâm lăng Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đãlưu vong sang Ấn Độ(1959) thì nh hưởng ca Pht Giáo ca Tây Tng đối vi thếgii càng ngày càng được biết đến nhiu hơn.

Phật Giáo Tây Tng chuyên vtrì chú và đi sâu vào trí tuệbát nhã và các blun. Nhưng điều đặc bit hơn là PhậtGiáo Tây Tạng đãgiải thích cũng như ứng dng stái sanh mt cách linh hot rõ ràng hơn các xứPht Giáo khác. Tái sanh sau khi chết là điều Đức Pht đãdạy, mà không nhng Đức Pht, n ĐộGiáo cũng dy thế. Nhưng khi giáo lý nầy được truyn sang Tây Tng, họđãng dng mt cách trit để. Bng chng là shóa thân ca Đức Đạt Lai Lt Ma. ChĐạt Lai có nghĩa là bin trí tuhay hoa sen trng, còn Lt Ma có nghĩa là mt vThy. Chđơn giản thếthôi. Nhưng người Tây Tng và cthếgii ngày nay đều tin Ngài là hóa thân của BTát Quan ThếÂm. Đức Quan ThếÂm theo tinh thn ca giáo lý Đại Tha, Ngài có 32 thân, có ngàn tay, ngàn mt, biến hóa vô cùng đểđộsanh như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phm PhMôn th25 Pht đãthuyết. Ngài nguyên là mt nam nhơn nhưng khi truyền qua Trung Quc, Đại Hàn, Nht Bn và Vit Nam thì Ngài hóa thân thành nnhơn đểtiếp độbao nhiêu người đau khổ, nht là ngii xny. Cũng tinh thn Đại Tha y, nhưng Đức Quan ThếÂm vào Tây Tng, Bhutan, Sikkim, Mông Cthì Ngàithịhin bng phép tái sanh nơi những nhà quyn quý hoc dân dã và có vtrí cao nht trong xã hi. Truyn thng tái sanh ca Tây Tng bt đầu phát xut tthếkth10, do sliên hgiáo lý Đức Pht mà có được, mt hình thc pháp quyn và vương quyền như Phật Giáo Vit Nam thi thếkth11, thuc đời nhà Lý. Nghĩa là trong dân chúng thiếu người tài gii ra giúp vua trnước, chcó nhà Sư là có điều kin hơn, nên đãcó nhiều vSư làm cốvn cho vua. đây cũng tương tựnhư vậy khi chư Tăng đãnắm quyn bính trong tay ti xTây Tng thì Pht Giáo qua hình thc nào đóphải thhin lòng tbi đối vi muôn dân, nên hình thc ca stái sanh do sbiến hóa ca Đức Quan ThếÂm là hu lý nht, nên Pht Giáo Tây Tng đãchấp nhn gii pháp ny.

Theo truyền thuyết tái sanh ca Pht Giáo Tây Tng được hiu như sau: Đức Đạt Lai Lt Ma th14 trong hin ti là hin thân ca Đức Đạt Lai Lt Ma th13. Làm sao đểbiết được điều đó? Đây là một sđiều căn bản. Theo sách vvà lch s, trong đócó cuốn Freiheit im Exil và cuốn Mein Land und Mein Volk do chính Đức Đạt Lai Lt Ma th14 viết, chúng ta hiu rng:

Khi vịĐạt Lai Lt Ma th13 viên tch đểli mt spháp bo mà Ngài đãdùng khi còn tại thế, ví dnhư tràng hạt, mũ, gy, đồng hv.v... khi vịth13 viên tch, có mt hi đồng lo bo qun nhng đồvt y. Sau khi Đức Đạt Lai Lt Ma th13 viên tch mt thi gian scó các vTrưởng Lão lo đi tìm việc tái sanh ny. Sau khi đứa trđược xác nhn qua vic tái sanh bng nhiu hình thc khác nhau được tm gi là đúng, thì đứa try được đưa vềcung điện Potala đểđược dy d. Sau đócó một ngày làm lđăng quang, sau khi đãgiảo nghim ln cui vstái sanh ca đứa tr, ví dnhư đọc thuc lòng, hoc làm chlcho mt thi khóa tng các kinh điển khó, mc du đứa trmi 5 hoc 6 tui. Ai là cha mca nhng đứa trđược chn là mt vinh hnh cho dòng hmình, nên đãcó rất nhiu người mun được vinh dđó. Thếnhưng, tất cphi qua các kkho hch ca Hi Đồng Giám Sát và Hi Đồng Trưởng Lão. Đây cũng là hình thc làm hin thgiáo lý tái sanh ca Đức Pht thi còn ti thế. Điều ny xã hi Âu Châu rt khó chp nhn; nhưng ngày nay tại Âu Mđâu đâu cũng nghe nói đến vic tái sanh. Vì vô minh nên con người khó nhn din được chđi và chỗđến ca mình đấy thôi. Nếu đãcó trí tuệthì đường đi lối vhn nhiên mi người phi biết mà tchn la ly. Đức Đạt Lai Lt Ma trong hin ti đãđược thếgii kính trng vì schtrương hòa bình bất bo động ca Ngài cũng như tranh đấu hòa bình cho thếgiới. Cái ri ca nhân dân Tây Tng là bTrung Hoa xâm chiếm; nhưng cái may của nước ny là nhthếmà Pht Giáo Tây Tạng đãđược nhoa khp nơi trên thếgii ngày nay.

---o0o---


Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/01/2023(Xem: 247)
Phương pháp phát triển cá nhân mà nhà sư Sangharakshita nói đến trong bài này là phép thiền định của Phật giáo, một phép luyện tập nhằm biến cải một con người bình dị trở thành một con người đạo đức, sáng suốt và cao quý hơn, và ở một cấp bậc sâu xa hơn nữa còn có thể giúp con người đạo đức, sáng suốt và cao quý ấy thoát ra khỏi thế giới hiện tượng luôn trong tình trạng chuyển động và khổ đau này.
23/12/2022(Xem: 593)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
02/11/2022(Xem: 1240)
Đức Phật thuyết giảng giáo nghĩa Đại thừa vì tám lý do, được nêu lên ở trong bài kệ của Đại thừa trang nghiêm kinh luận: "Bất ký diệc đồng hành Bất hành diệc thành tựu Thể, phi thể, năng trị Văn dị bát nhân thành". Bài kệ này nêu lên tám lý do, tám bằng chứng kinh điển Đại thừa là do đức Phật nói chứ không phải là ai khác. Hàng Thanh văn không đủ khả năng để nói đến kinh điển Đại thừa. Hàng Duyên giác không có khả năng để nói đến kinh điển Đại thừa. Bồ tát cũng chưa đủ sự toàn giác để nói kinh điển Đại thừa. Còn đối với ngoại đạo thì đương nhiên không thể nói được một từ nào ở trong kinh điển Đại thừa. Có nhiều vị cố chấp, thiên kiến nói rằng kinh điển Đại thừa do ngoại đạo tuyên thuyết; nói như vậy là hồ đồ, không có luận cứ. Tu tập đến cỡ như hàng Thanh văn, hàng Duyên giác mà còn không nói được kinh điển Đại thừa thì làm gì cái đám ngoại đạo chấp ngã, chấp trước, chấp danh, chấp lợi mà nói được kinh điển Đại thừa. Cho nên nói kinh điển Đại thừa do ngoại đạo nói, đó
02/11/2022(Xem: 1609)
Bấy giờ, tôi khoảng chín tuổi, một hôm đi xem đưa đám tang ông Võ Hờ trong xóm, thấy mọi người đi sau đám tang đều khóc nức nở và tức tối. Thấy họ khóc, tôi cũng khóc, nhưng bấy giờ tôi không biết tại sao tôi lại khóc như vậy.
31/10/2022(Xem: 1169)
SOTAPATTI, quả vị Dự lưu, là cấp bậc đầu tiên trong bốn cấp bậc giác ngộ được đề cập trong Phật giáo Sơ kỳ. Tên gọi của quả vị nầy là từ ý nghĩa của một hành giả nhập vào dòng chảy không thối chuyển (sotāpanna, thánh Dự lưu) đưa đến giải thoát hoàn toàn. Dòng chảy nầy chính là đường thánh tám chi (Bát chi Thánh đạo, SN 55:5, kinh Sāriputta), là dòng sông hướng đến Niết-bàn cũng giống như sông Hằng chảy ra biển cả (SN 45:91, kinh Phương đông). Thời gian cần thiết để dòng sông nầy tiến đến mục tiêu tối hậu là tối đa bảy kiếp sống, không kiếp nào tái sinh trong cõi giới thấp hơn cõi người (SN 55:8, kinh Giảng đường bằng gạch).
29/10/2022(Xem: 1572)
Nhận tin nhắn trễ trên Viber sau khi đã ra khỏi nhà, và mãi đến trưa con mới trở về nên con chỉ nghe lại bài phỏng vấn này do TT Thích Nguyên Tạng có nhã ý cho chúng đệ tử học hỏi thêm giáo lý Phật Pháp trước khi Ngài trở về trú xứ Hoa Kỳ sau 3 tuần tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Lễ Mừng 32 năm Khai Sơn Tu Viện Quảng Đức, vào trước giờ có pháp thoại của Tổng Vụ Hoằng Pháp và Giáo Dục của Giáo Hội Úc Châu cùng ngày. Tuy nhiên với sự ngưỡng mộ của con đối với bậc cao tăng trí tuệ viên minh, diệu huyền thông đạt như Ngài, mà những lời Ngài trình bày qua những kinh nghiệm tu chứng hành trì, hạnh giải tương ưng thu thập được trong suốt hơn 46 năm qua đã khiến con phấn chấn tu tập hơn, hầu đạt được mục đích tối cao mà Đức Phật đã truyền trao nên con đã nghe lại đôi lần vào hôm nay để có thể uống được cam lồ qua những lời đáp trao đổi Phật Pháp. Thành kính tri ân TT Thích Nguyên Tạng và HT Thích Đồng Trí và kính xin phép cho con chia sẻ lại những gì con đã học được.
13/07/2022(Xem: 4616)
Phải nói là khi nhận được tin TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng sẽ có bài pháp thoại giảng tại Thiền Lâm Pháp Bảo hôm nay (12/7/2022) lại vừa nghe tin tức mưa lớn và lụt tràn về Sydney mấy ngày qua, thế mà khi nhìn vào màn ảnh livestream lại thấy khuôn viên thiền môn trang nghiêm thanh tịnh quá, dường như thời tiết khí hậu chẳng hề lay động đến nơi chốn này, nơi đang tập trung những người con cầu tiến muốn hướng về một mục đích mà Đức Phật hằng mong chúng ta đạt đến : Vô Sanh để thoát khỏi vòng sinh tử .
15/06/2022(Xem: 4408)
Tôi thật chưa tìm ra cuốn nào như cuốn này, tác giả viết từ những năm 50s, hữu duyên được dịch ra tiếng Việt vào những năm 80s… Tìm lại được bản thảo sau khoảng 33 năm (2021). Tốn thêm một năm hiệu đính trên đường ta bà, gọt dũa lại.
01/02/2022(Xem: 4446)
Với sự xuất hiện của virus SARS-CoV2 ở Vũ Hán - Trung quốc cuối năm 2019, và tiếp theo sau là sự lây lan rộng khắp thành một đại dịch toàn cầu, các tổ chức Phật giáo đã ra tay hành động khắp nơi trên thế giới. Đáp ứng của Phật giáo rất đa dạng, phản ảnh sự khác biệt giữa các tông phái và các nền văn hóa, tuy nhiên họ đã hội tụ quanh những chủ đề chung theo những tiền lệ đã được ghi sâu trong lịch sử. Một ví dụ về sáng kiến gần đây là dự án “ Làm Phẳng Đường Cong” do Hội Từ Tế ( Tzu Chi Foundation ) Chi Nhánh Hoa Kỳ công bố - đây là một Tổ chức nhân đạo Phật giáo khổng lồ đặt trụ sở trung ương tại Đài-loan, có trên 10 triệu hội viên và 45 chi nhánh khắp thế giới. Trong một thông cáo báo chí vào đầu tháng 4 , Hội Từ Tế Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ phân phối hằng triệu khẩu trang và dụng cụ y tế cho các nhân viên y tế làm việc ở tuyến đầu, và khởi động một chương trình hỗ trợ cho những người chịu tác động của đại dịch về mặt kinh tế xã hội. Những sáng kiến ấy ở Hoa kỳ bổ sung cho
01/02/2022(Xem: 22956)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,563,490