Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương 2b

14/05/201316:28(Xem: 2344)
Chương 2b

Phật Giáo Với Con Người

Thích Như Điển

---o0o---

CHƯƠNG HAI. (2b)

Tinh thần Phật Giáo

đối với các dân tộc Á Châu và Âu Mỹ

Sau đây là sựphát trin ca Pht Giáo ti Nht Bn.

Nhật Bn trong hin ti thếgii phi nghiêng mình. Lý do đơn giản là người Nht đãtựchiến đấu đểra khi nghèo đói, nhất là sau thi đệnhthếchiến hđãthua trận. Có nhiều người bo rng: Sdĩngười Nht được như ngày hôm nay là nhờtinh thn tquyết ca dân tc, ttn ca dân sinh; nhưng cũng có nhiu người bo rng: Người Nht đãnhờchiếc nôi văn hóa của Pht Giáo bo bc. Có lchai lý lun y đều đúng. Nếu chỉ đứng vmt phương diện đểnhìn mt cách phiến din thì không còn là người Nht và nước Nht ngày hôm nay na.

Kỹnghhóa tthi vua Minh TrDuy Tân (Meiji Ishin) 1868 đến nay gn 150 năm, nước Nht ngày nay đãqua mặt MChâu và Âu Châu vvn đềkỹthut và hin là mt người anh cxng đáng của Á Châu. Người Nht biết gicái cũvà chp nhn cái mi mt cách ddàng. Hhc hi văn minh Âu Mỹ, nhưng gạn lc li đểhòa đồng vi văn minh của h. Hcũng chếto xe hơi, học hi tkthut ca Tây Phương vào thếkth19; nhưng thếk20 ny là xe hơi của Nht. Pht Giáo ngày nay ti Nht có chng 70 Đại Hc và vô strường Trung Hc, Tiu Hc, u TrViên, Cô Nhi Vin, tri dưỡng lão, khách sn, trung tâm thương mại v.v... Có nhiu người thích Nht nhưng cũng có lm người không. Không phi vì vn đềganh tcá nhân hay sphát trin, mà skhác bit vđịa lý cũng như phong tục tp quán. Ngôn ngdu khó đến đâu đi chăng nữa, người ta có thhc hi và làm quen được; nhưng phong tục tpquán thì mỗi dân tc đều thào vmình và hcbám gily. Nếu đánh rơi mất phn ny, xem như bịđồng hóa, có lvì thếmà người Nht cũng có mt thếđứng riêng ca hcũng nên. Hlà mt dân tc thuc đảo quc; nên cũng dthâu nhn vào mà khó chi phát ra, vì vấn đềđịa lý, nhân chng ca quc gia ny. Ví dnhư, khi thếgii thy nhng trn động đất kinh hn ti Kobe Nht Bn năm 1995 vừa qua, ai cũng nghĩlà không ai dám đến định cư vùng nầy na; nhưng điều y đãlầm.. Ngày nay nhng ngôi nhà hin đại vn được mc lên nơi đó. Họphi chp nhn đểsng còn, vì hlà người Nht. Chđơn giản vy thôi. Có ai trong chúng ta có thnghĩrng mt thước vuông đất ti Shinjuku mua đểct nhà t100.000 đến 200.000 US$. Còn mun rhơn, vào trong núi tìm, ít nhất cũng 3.000 US$ mt thước vuông và nơi động đất ti Kobe va ri, giá cũng không dưới vài chc ngàn US$ mt thước vuông. Đúng là: tấc đất tc vàng. Người Nht cũng có thđi ra ngoại quc đểlp nghip; nhưng rồi hcũng trvề cốhương, vì họkhông thbquê cha đất tca h. Điều ny cũng ging như người Trung Quc, mc du my đời con cháu ca hđược sinh trưởng ra ngoi quc; nhưng họkhông bao giđểcho con cái hquên tiếng mđẻca hvà bao gicũng hướng vTrungQuốc là nơi cốquc ca nhiu người và nhiu đời. Người Nht Bn cũng là mt trong các dân tc Á Châu nên cũng cùng quan điểm y.

Khi xã hội phát trin thì các tnn khác ca xã hi cũng phát trin theo; nên đãlàm hoen ốđi phần nào văn minh của xNhật nói riêng, cũng như nói chung khắp nơi trên thếgii; nhưng cái thiện bao gicũng phi thng cái ác. Lúc bây githì stht li hin bày. Cũng như thếy, sut hai ba nghìn năm qua, các tôn giáo chơn chánh vẫn còn tn ti cho đến ngày hôm nay, còn các chủnghĩa, thay đổi không biết bao nhiêu là chính quyn. Các thếlc chính trthay đổi tlúc đời sng kinh tếtp thsơ khai, đến thi kđồđồng, đồđá; rồi đến các chếđộquân chđộc tài, đến cng sn, dân chpháp trv.v... ri đây còn thểchếnào xut hin na thì không ai biết được; nhưng thếgii luôn đổi thay, vì tánh bt n ca nó. Tthca chính trlà mt sthay đổi; nên không thso sánh vi sphát trin ca tôn giáo được. Tôn giáo quý trng lãnh vc tinh thn, bo gọc giữgìn nhng cái gì cũk. Trong khi đókhoa học và chính trthì ngược li, cái gì càng mi càng được ưa chuộng. Nếu hai điều ny bsung được cho nhau thì thếgii có thphát trin gn ging như một mô hình ca nước Nht trong hin ti. Trên đây chỉlà một ý nim nhvsphát trin ca nước Nht ngày nay. Bây gichúng ta thđi sâu vào cội ngun căn rễca xny tnhng ngày đầu tiên khi Đạo Pht mi đến đây, xem thửPht Giáo đãđóng góp như thếnào cho xny?

Nhật Bn ngày xưa cũng nh hưởng văn hóa của Trung Hoa như Việt Nam và Đại Hàn đãnh hưởng. Vì vy Pht Giáo đến xny bng chính người Trung Hoa buôn bán bng thương thuyền vi Nht Bn; nhưng cũng có sliu cho rng: Pht Giáo đến nước Nht qua ngõ Đại Hàn. Nhưng giữa thếkth5, thứ6, Đại Hàn cũng ging như Việt Nam, đều dùng chHán đểgiao dch hng ngày; nên có thnói rng Pht Giáo Đại Hàn cũng đãnh hưởng rt sâu đậm ca nn văn hóa Trung Quốc. Ngoài ra cũng có mt squý vTăng sĩNht Bn qua thng Trung Quc đểhc đạo, sau đómang giáo lý nầy vtruyn bá li cho nước Nht, trong đócó Ngài Dogen là một trong nhng Thin Sư thuộc Tào Động Tông lúc by gi. Đạo Pht đến nước Nht cũng như Đạo Pht đến Trung Quc thuxưa. Vì lẽvăn hóa của Pht Giáo hòa nhp vào văn hóa của dân tc nên người Nht cũng đãchấp nhn Pht Giáo mt cách ddàng.

Các vịThin sư Nhật Bn qua Trung Quc hc Thin và Tnh Độcũng như Mật Giáo. Đây là 3 môn phái chính của Pht Giáo Đại Tha. Ngoài ra Hoa Nghiêm Tông, Pháp Tướng Tông, Thành Tht Tông v.v... c10 Tông phái ca Trung Hoa đương thời cũng đãđược truyn sang Nht Bn. Ngoài nhng giáo lý căn bản ny hc được, các vThin sư Nhật còn hc võ đạo, kiếm đạo, thơ đạo, trà đạo và nht là nghthut biến chếsui nước nóng thiên nhiên đểcha bnh cho dân chúng cũng rt thành công thuby givà ngay cbây gi. Trung Hoa cũng có trà đạo, thơ đạo và võ đạo; nhưng những loi ny khi du nhp vào Nht Bn nó đãbiến thành ca người Nht, chkhông còn ca Trung Hoa na. Đây là cách hấp thtài tình ca người Nht, đểkhông trthành klai căn, mất gc và nht là đánh mất đi nền văn hóa cá biệt ca mình. Đây là sựthành công rt ln ca Pht Giáo cũng như dân tộc Nht Bn mà trên thếgii ít có dân tc nào làm được.

Những ngày tháng phôi thai của Pht Giáo mi truyn vào đãđược qun chúng hp thmt cách nhanh chóng trong thếkth6, đểchcn mt thếksau, nh hưởng ca Đạo Pht đãlan rộng vào chn cung đình. Trên từvua quan, hoàng hu, thphi, dưới đến bàn dân thiên hạ. Tt cđều quy ngưỡng vPht Giáo. Đólà thời Thánh Đức Thái T(Sotoku Taishi) trvì vào thếkth7 ti Nht Bn. Vvua ny đãáp dụng ngũgii ca nhà Pht vào hiến pháp đểtrdân, ging như vua A Dục đãlàm tại n Độcách đó1.000 năm vềtrước. Mi ngày nhà vua quay vhướng đông lạy 7 ly đểtôn kính 7 vPht trong quá kh, trước khi lâm triu. Thi ny các vTăng sĩcũng được mi tham dcác công vic quc s. Vì lthuby gi, trong dân chúng Tăng sĩlà tng lp được trng vng nhiều nht sau các bc quan quyn. Không phi vì hđịa v, chc tước, phm quyn, mà vì hcó hc. Tam Tng kinh điển bng chHán, nếu hc cho hết được, đây cũng là mt đại tác phm văn hóa cho cuộc sng tâm linh, mà các vSư Tăng là những người tiêu biểu. Vli cuc sng thanh bn ca các Ngài cũng đãlàm cho nhân dân cũng như triều đình khâm phục; nên nhthếmà Pht Giáo có mt chân đứng rt vng chi trong cuc sng tâm linh ca mi người. Các Ngài tuy có quyn uy trong chính quyn vi tư cách là cốvn cho nhà vua; nhưng các Ngài không tham danh vọng; tính thoát tc đó, đãlà một bài hc cao quý và đáng tin tưởng cho mi người ri.

Đạo Pht phát trin mnh nht có thnói là thi ca Thánh Đức Thái Ttrvì và ngày nay nếu có ai đóđến Nht Bn, tìm đến Nara, nơi cốcung ny vn còn nhng ngôi chùa như Horyuji vẫn còn ghi đậm nét văn hóa của thi Thánh Đức Thái T. Hơn 1.000 năm đãtrôi qua trong lịch s; nhưng chắc chn rng nhiu ngàn năm khác trong tương lai dân tộc Nht Bn cũng không bao giquên công lao ca các bc quân vương, của các bc quc sư đãmang đạo vào xã hi Nht và đólà nền tng ca xã hi Nht Bn ngày nay. Chùa Todaiji ti Nara cũng còn sng sng vi gió sương, mặc du cũng đãtrải qua nhiu năm tháng. Đây là kiến trúc, là nghệthut tiêu biu thi vàng son ca Pht Giáo dưới thi Thánh Đức Thái Ttrvì.

Đến thếkth10, 11 và 12 Pht Giáo phát trin mnh hơn và trong lúc nầy các vTSư của Nht Bn đãxuất hin đểminh thgii bày giáo lý ca Đạo Pht hoàn toàn theo nhãn quan của Pht Giáo Nht Bn. Đólà Ngài Shinran Shonin của Tnh ĐộChơn Tông và Ngài Nichiren Shonin của Pháp Hoa Tông. Sau đây chúng ta sẽđi vào từng chi tiết mt ca 2 tông phái ny.

Ngài Shinran Shonin chủtrương và cũng là giáo tca Tnh ĐộChơn Tông tại Nht Bn; Tông ny được thành lp tthếkth13 ti Nht. Đây cũng là mt Tông phái mnh nht và có stín đồđông nhất ti đảo quc 99% theo Pht Giáo ny. Đức Pht Thích Ca lúc còn ti thếđãgiới thiu cảnh gii cc lc ca Đức Pht A Di Đàcho Hoàng Hậu Vi ĐềHy khi bà còn trong ngc tht, do A Xà Thế, con mình ám hi. Ngoài ra ti KViên Tnh Xá nước Xá V, Đức Pht cũng đãnói kinh A Di Đànầy, din tvthếgii cc lc đểchúng sanh khi lâm chung, phát nguyện vãng sanh vđóđểgp Đức A Di Đàvà hai vịđệthu cn ca Ngài là Đức Quán ThếÂm và Đại ThếChí BTát. Xut xtn Độri được truyn qua Trung Hoa, tTrung Hoa truyn qua Nht Bn. Ktthi Đức Pht đến thi Tông ny được thnh hành ởNht Bn là 1.800 năm. Sau 1.800 năm giáo lý Đại Tha Tnh ĐộTông đối vi Nht Bn hay nói đúng hơn là người Nht, là ca riêng xsmình, chkhông phi tchkhác đến. Ngày nay vào chùa Nht, hchthT, có rt ít chùa thờPht Thích Ca hay ngay cảĐức Pht A Di Đàlà giáo chủca cõi Tây Phương cực lc nhưng họthcũng khiêm nhường hơn là vịgiáo tca h. Điều này đãnói lên tinh thần quc gia ca xNht. Đây là một điều hay; nhưng ngược li cũng là mt điều d. Vì khi dy cho tín đồ, chư Tăng không giải thích hết ci ngun, tđâu mà Đạo Pht đến được Nht và do đâu mà Đạo Pht được tn ti đến ngày hôm nay. Pht Giáo Nht Bn chtrương tức thân thành Pht. Nghĩa là sau khi chết, sthành Pht, cho nên có rt nhiu tín đồtin rng không có đời sau. Vì ai cũng thành Pht c. Đây có thểcũng là mt chtrương rất táo bo ca Pht Giáo Nht Bn mà ít có quc gia Pht Giáo nào có thlàm. Dĩnhiên theo li dy ca Đức Pht Thích Ca, tt cchúng sanh đều có tánh Pht, vi Pht tánh ny tu hành sẽthành Pht. Khi nào thành Pht lthuc vào người hành đạo. Lâu hay mau không hn định, không phi chgii hn trong mt đời người. Ngay Đức Pht ngày xưa, Ngài đãbao nhiêu kiếp làm thú d, chim muông, hùm beo, sư tử, đểri đầu thai thành người tu hành tinh tn mi thành Pht được trong kiếp ny. Còn tt cchúng ta, chúng sanh trong cõi dc gii ny, mc du làm được thân người đãlà quý hóa lắm ri; nhưng nếu không tu hành chơn chánh vẫn bđọa lc trm luân như thường, không phi ai cũng cóthểthành Pht được.

Giáo lý của Đức Pht A Di Đànương vào tha lực; nhưng tựlc nếu không thc hin thì nghip chướng vn còn đó, không ai có thểlàm cho mình tiêu cái nghip ca mình ngoi trmình ra. Mi chúng sanh đều có ti li. Ti ny ví như một ht cát nh. Dù nhđến đâu nhưng bỏvào trong nước cũng chìm. Mt ti khác to ln hơn, giống như tảng đá, nếu có ghe thuyn chthì đákia vẫn ni. Thuyn đây dụcho tha lc ca chư Phật. Vi tha lc y có thlàm cho chúng ta được vcc lc; nhưng phải hiu rng khi vđó, hạt cát vn là ht cát, tng đávẫn là tng đá, chứtng đákhông biến thành ht cát và ht cát cũng không thttiêu hy được, nếu mình không ttu hành. Vđược thếgii cc lc không phi là ai cũng có khnăng thành Phật. Phải tu hành và chđến nhiu kiếp mi sanh lên được thượng phm thượng sanh, mi đến điểm cui cùng ca BTát đệthp địa. Còn vô snăm tháng ngày giờngười ta mi có ththành được đạo quvô thượng y. So ra chtrương ấy ca Đạo Pht Nht Bn chcó thểkhng định được mt điều là con người có khnăng thành Phật và khi đãvềthếgii cc lc ri thì không còn bluân hi sanh tna. Điều y đúng hơn là sẽthành Pht lin sau khi chết đi.

Đólà Tịnh ĐộChơn Tông, còn Nhật Liên Tông hchtrương như sau:

Nhật Liên Tông ly kinh Pháp Hoa làm chyếu ca Tông phái ny do Ngài Nichiren Shonin khai sáng ra; nhưng đặc bit phm Phương Tiện th2 và phm Như Lai Vô Lượng Thth16 hu như được trì tng hng ngày và trin khai trong mi vn đềthuc phm vi giáo lý trong hai phẩm ny.

Ngài Nhật Liên thành lp Tông ny vào gia thếkth13. Ngài chtrương rằng: Đức Thích Ca Mâu Ni là Pht đãđi vào quá khứ, hin ti phi có Pht ra đời đểgiáo hóa chúng sanh như trong tinh thần ca phm Như Lai Vô Lượng Th���có nói. Vì vy sau khi Ngài Nht Liên tch dit, các tín đồPht Giáo theo Tông ny ti Nht đãtôn xưng Ngài gần như là một vPht tái thếkiếp ny. Thếkth13 là thếkmà Mông Cquy phá khp Á Châu và qua đến tn Âu Châu, đâu đâu cũng ngại giặc Mông Cxâm lăng. Lúc bấy giNgài Nht Liên có làm mt công hàm đểgi lên triu đình gọi là: "Lp chánh an quc lun" Đây là một bài tu nói vcách an dân trnước và chng ngoi xâm. Triu đình lúc bấy gikhông tin li dước ca Ngài là quân Mông Cổstn công sang đến Nht; nên đãđày Ngài lên nhốt ti đảo Sado. Sau đóquảnhiên quân Mông Cđến và chiếm xNht, ging như những gì Ngài đãdựđoán; nên sau đótriều đình lại tha cho Ngài vvà lúc by gidân chúng ca ngi Ngài như là một bc Thánh nhân và ngày nay ti Tokyo, khu Shinagawa gn nhà ga Gotanda có mt Đại Hc Pht Giáo ca Nht Liên Tông đãthành lập hơn 100 năm nay cũng mang tên là Risso (Lp Chánh). Lp Chánh cũng có nghĩa là tlp chính sách ca mình trong cách an dân trịnước mà cũng có nghĩa là thành lp Tông phái chánh tông đểgiúp dân giúp nước vy. Đây là một nhà tư tưởng không nhca Pht Giáo Nht Bn; nên cuc đời ca Ngài cũng đãdệt nên nhng huyn thoi rt nhiu. Ví dnhư khi được triu đình tha bổng tSado trvđất lin Ngài đãdùng thần thông đi trên mặt nước không cn thuyn bè. Khi bđi đày thì sóng to gió lớn; nhưng nhờthn lc ca Ngài nên sóng yên bin lng.

Ngày nay Tông nầy chia ra làn 3 phái chính. Đólà: Nichiren Shonin (Nhật Liên Chánh Tông), Risso Koseikai (Lập Chánh Gio thành hi) và Sokagakkai (Sáng Giá hc hi). Nht Liên Chánh Tông thì duy trì nhng chùa vin cũtthếkth13 đến nay và cách đào tạo Tăng sĩcó tính cách ctruyn. Ví d, nhng ai mun làm trtrì mt ngôi chùa ca Tông ny thì trong sut cuc đời tu sĩy phi đi tu 3 tháng khổhnh gi là Aragyo, mi ngày vào mùa Đông tắm nước lnh nhiu ln, đểrâu tóc không co và ăn cháo đạm bc. Nhng ai không kham ni đời sng ny, rt khó được tín đồtin cy.

Risso Koseikai cũng là mt phái tNht Liên Chánh Tông mà ra. Phái ny do Ngài Nichidatsu (Nht Đạt) đềxướng vào đầu thếkth20 ny. Phái ny chtrương hòa bình của thếgii phi tôn trng, không được dùng bom nguyên tvà cht hóa hc đểgiết hi ln nhau; có ít nhiều màu sc chính trchhòa.

Phái Soka Gakkai (Sáng Giá học hi) được thành lp bi mt Cư sĩPht Giáo tên là Ikeda, vào sau đệnhthếchiến. Phái ny chtrương mang đạo vào đời và phi thc tin giúp đỡmi người trong hai lãnh vc vt cht cũng như tinh thần. Các tín đồca giáo phái ny tgiúp đỡvi nhau vcông ăn việc làm và hc hi giáo lý vi nhau. Hcó tài sn rt ln như Đại Hc riêng, Tđình riêng và có một đảng phái có chân trong Quc Hi ly tên là Komeito (Công Minh Đảng). Đảng ny chính thc ly giáo lý ca kinh Pháp Hoa làm trọng tâm đểhot động. Vtrí ca các Tăng sĩtrong phái ny chcó tính cách lnghi, các vic hành chánh và truyn bá giáo lý ca phái ny tt cđều do các Cư sĩnhit tâm lãnh trách nhiệm. Kra cũng đáng tán thưởng cho vic hin đại hóa Pht Giáo ca giáo phái ny; nhưng nhiều khi vì tin bc và thếlc có sn, người ta dđi vào chỗhi mi quyn hành, tìm cách che giu thđoạn chính trv.v... mà điều ny ngay tlúc ban đầu Đức Pht đãchối tđểxut gia tu hnh gii thoát. Vua Minh Tr(Meiji) là mt vvua rt được dân chúng Nht Bn tôn sùng. Ông ta trvì cui thếkth19. Năm 1868 có cuộc canh tân, mi gung máy tchc trong chính quyn theo chếđộquân chlúc bấy givà ly mu mc ca văn hóa, kỹthut Tây Phương đểáp dng vào nước Nht cho đến ngày nay. Ông là thân phca vua Taisho (Đại Chánh). Theo sách snói ông vua Đại Chánh có bnh tâm thn, có lđólà một cái bnh chung ca các dòng hvua chúa trên thếgii qua tính di truyn. Hoàng tc hly nhau và vì máu huyết không hp nhau; nên sanh ra chng bnh y gi là: bnh Hoàng Tc. Nhưng trong đời ca ông đãtriệu tp được nhng bc danh Tăng đểnhun sc li trn bTam Tng kinh điển bng chHán 100 quyn và sau ny có sa đổi ít nhiu nên gi là Đại Chánh Đại Tng Kinh và Đại Chánh Tân Tu Đại Tng Kinh.

Đến thi con vua Đại Chánh là vua Showa (Chiêu Hòa). Vvua ny đãtrải qua mt giai đoạn lch ssôi động nht ca nước Nht trong 2 kđệnht và đệnhthếchiến. Nht đãthua trận vi Mv2 qubom Hiroshima và Nagasaki; nhưng ngược li nhsthua trn đómà người Nht đãcốgng đểvươn lên, mà ngày nay thếgii phi cúi đầu khâm phc vsphát trin knghtrong thếkth20 ny. Vua Chiêu Hòa đãbăng hà, con ông là Thái Tửly niên hiu Bình Thành (Hirasei) lên kếvtrong mt đời sng n định vkinh tếcũng như ngoại giao và vtrí chính trtrên thếgii ngày nay ít có nước nào có khnăng làm được. Bn đời vua ca Nht đãtrải qua gn 150 năm, nước Nht vn tiến b, mc du các ông vua ny không phi là Pht T, vì hcó Thn Đạo ca hging như Anh Giáo của Hoàng tc xAnh; nhưng không thểnói hlà nhng người Thiên Chúa được. Thiên Chúa mc du đến Nhật ngày nay đãhơn 400 năm nhưng chỉcó mt phn trăm dân chúng ngưỡng m, còn 99% kia là Pht Giáo và Thn Đạo. Thn Đạo xét cho cùng cũng ging như Khổng Giáo ti Trung Hoa, do đóĐạo Pht rt dhòa đồng vi các tôn giáo ctruyn ny.

Cuộc cách mng ca vua Minh Trđãlàm cho Phật Giáo cũng bnh hưởng lây. Do đóSư Sãi, chùa viện cũng phi thay đổi. Có llúc đóchếđộcúng dường không còn được tha nhn na; nên chư Tăng phải tlc cánh sinh làm vic và tđóđãsinh ra thếtc hóacửa Thin. Người Tăng sĩly v, lp gia đình và sinh con đẻcái. Đây không phải là mt điều xu so vi xã hi Nht Bn; nhưng là một điều rt mi lso vi cái nhìn ca các xPht Giáo trên thếgii ngày nay. Chng biết đây là một điều hay hoc là điều dở; nhưng đóng là mt điều thay đổi trong ni bPht Giáo qua stiến bca xã hi loài người. Vì vy Pht Giáo phi thích hp vi trào lưu tiến hóa ca nhân loi chăng? Các nước Nam phương Phật Giáo đa sốvn còn trong đời sng nông nghip, cuc sngcủa nông dân và Tăng sĩtương đối nhàn hhơn; nhưng nếu mt mai đây hay ngay cảThái Lan trong hin ti, knghphát trin như Nhật, lòng người chy theo vt cht, không biết rng hđủthì giđểđi chùa lễPht, nghe thuyết pháp như trong hiện ti không? hay cũng chđợi đến già, đến chết mi vào chùa và lúc y tôn giáo chcòn là mt hình thc bán mua đểlinh hn được thanh thn vơi non bồng nước nhược?

Đạo Pht khi còn thnh hành ti bt cxnào, chính giáo lý y đãđóng góp cho học thut, văn hóa, ngôn ngữmt cách đa dạng và làm thăng hoa cuộc sng tâm linh ca con người. Nhưng khi Đạo Pht btàn suy, vì lý do bên trong hay ngay cbên ngoài, Pht Giáo chcòn là mt tôn giáo đểcu đảo. Mc du Đức Pht không phi là mt vthn; nhưng nhiều người đãlầm Ngài là mt vthn có đầy đủquyn uy đểban ơn giáng họa trong vic cu đảo. Các vSư Tăng trong giai đoạn Đạo Pháp suy vi ny cũng chlà nhng người môi gii đểtiêu thsgiáo điều vn dĩmt thi thnh hành y thành mt phương tiệnthiện xo trong cuc sng hng ngày ca mình.

Đócó lẽlà mt định lut thnh suy trong cuc đời, chúng ta phi chp nhn. Cây có lúc non lúc già, người có lúc đau lúc mạnh, tri đất có Xuân, H, Thu, Đông, thì giáo pháp của Đức Pht cũng phi tri qua các thời ksanh, tr, d, dit mà thôi.

---o0o---


Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/02/2023(Xem: 279)
Đã có rất nhiều tài liệu đề cập về Thiền bao gồm Thiền Định, Thiền Chỉ, Thiền Quán, Thiền Tọa, Thiền Hành, Thiền Phàm Phu, Thiền Ngoại Đạo, Thiền Tiểu Thừa, Thiền Trung Thừa, Thiền Đại Thừa, Thiền Tối Thượng Thừa...Tất cả đều là những sắc thái, tướng trạng, hiện tượng và tác động từ tâm thức chúng ta trong ý hướng tu tập trên đường giải thoát, giác ngộ Phật đạo. Sự giác ngộ giải thoát nơi Phật Đạo, tuy nhiên, lại quá phong phú, đa diện với sắc thái tâm thức rất sâu xa vi tế nên dù Phật tánh
01/02/2023(Xem: 497)
Thượng Tọa Thích Trí Siêu từ Pháp Quốc sẽ giảng pháp tại Úc Châu vào tháng 4 năm 2023 -- Thượng Tọa Thích Trí Siêu sinh năm 1962 tại Sài Gòn. Theo cha mẹ tỵ nạn qua Pháp năm 1975. Năm 1985 nhập chúng tu học tại Tự Viện Linh-Sơn, tỉnh Joinville-le-Pont, Paris. Năm 1987 thọ cụ túc giới với Hòa Thượng Thích Huyền-Vi. Tuy xuất thân từ Đại Thừa, nhưng Thầy đã không ngần ngại du phương tham vấn và tu học với nhiều truyền thống khác như : Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cang Thừa Tây Tạng.
31/01/2023(Xem: 319)
Kinh Châu Báu, thuộc kinh điển Nam Truyền, Tiểu Bộ Kinh, là một bài kinh Hộ Trì hay Cầu An, do Đức Phật Thích Ca nói ra khi Ngài được thỉnh đến thành Vesali, dân chúng đang chịu ba thứ nạn, nạn dịch bệch, nạn đói và nạn Phi Nhân. Dân chúng ở đây cầu mong nhờ ân đức cao trọng của Đức Phật, nhờ Phật Lực mà các hoạn nạn được tiêu trừ.
07/01/2023(Xem: 404)
Phương pháp phát triển cá nhân mà nhà sư Sangharakshita nói đến trong bài này là phép thiền định của Phật giáo, một phép luyện tập nhằm biến cải một con người bình dị trở thành một con người đạo đức, sáng suốt và cao quý hơn, và ở một cấp bậc sâu xa hơn nữa còn có thể giúp con người đạo đức, sáng suốt và cao quý ấy thoát ra khỏi thế giới hiện tượng luôn trong tình trạng chuyển động và khổ đau này.
23/12/2022(Xem: 817)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
02/11/2022(Xem: 1505)
Đức Phật thuyết giảng giáo nghĩa Đại thừa vì tám lý do, được nêu lên ở trong bài kệ của Đại thừa trang nghiêm kinh luận: "Bất ký diệc đồng hành Bất hành diệc thành tựu Thể, phi thể, năng trị Văn dị bát nhân thành". Bài kệ này nêu lên tám lý do, tám bằng chứng kinh điển Đại thừa là do đức Phật nói chứ không phải là ai khác. Hàng Thanh văn không đủ khả năng để nói đến kinh điển Đại thừa. Hàng Duyên giác không có khả năng để nói đến kinh điển Đại thừa. Bồ tát cũng chưa đủ sự toàn giác để nói kinh điển Đại thừa. Còn đối với ngoại đạo thì đương nhiên không thể nói được một từ nào ở trong kinh điển Đại thừa. Có nhiều vị cố chấp, thiên kiến nói rằng kinh điển Đại thừa do ngoại đạo tuyên thuyết; nói như vậy là hồ đồ, không có luận cứ. Tu tập đến cỡ như hàng Thanh văn, hàng Duyên giác mà còn không nói được kinh điển Đại thừa thì làm gì cái đám ngoại đạo chấp ngã, chấp trước, chấp danh, chấp lợi mà nói được kinh điển Đại thừa. Cho nên nói kinh điển Đại thừa do ngoại đạo nói, đó
02/11/2022(Xem: 1886)
Bấy giờ, tôi khoảng chín tuổi, một hôm đi xem đưa đám tang ông Võ Hờ trong xóm, thấy mọi người đi sau đám tang đều khóc nức nở và tức tối. Thấy họ khóc, tôi cũng khóc, nhưng bấy giờ tôi không biết tại sao tôi lại khóc như vậy.
31/10/2022(Xem: 1413)
SOTAPATTI, quả vị Dự lưu, là cấp bậc đầu tiên trong bốn cấp bậc giác ngộ được đề cập trong Phật giáo Sơ kỳ. Tên gọi của quả vị nầy là từ ý nghĩa của một hành giả nhập vào dòng chảy không thối chuyển (sotāpanna, thánh Dự lưu) đưa đến giải thoát hoàn toàn. Dòng chảy nầy chính là đường thánh tám chi (Bát chi Thánh đạo, SN 55:5, kinh Sāriputta), là dòng sông hướng đến Niết-bàn cũng giống như sông Hằng chảy ra biển cả (SN 45:91, kinh Phương đông). Thời gian cần thiết để dòng sông nầy tiến đến mục tiêu tối hậu là tối đa bảy kiếp sống, không kiếp nào tái sinh trong cõi giới thấp hơn cõi người (SN 55:8, kinh Giảng đường bằng gạch).
29/10/2022(Xem: 1741)
Nhận tin nhắn trễ trên Viber sau khi đã ra khỏi nhà, và mãi đến trưa con mới trở về nên con chỉ nghe lại bài phỏng vấn này do TT Thích Nguyên Tạng có nhã ý cho chúng đệ tử học hỏi thêm giáo lý Phật Pháp trước khi Ngài trở về trú xứ Hoa Kỳ sau 3 tuần tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Lễ Mừng 32 năm Khai Sơn Tu Viện Quảng Đức, vào trước giờ có pháp thoại của Tổng Vụ Hoằng Pháp và Giáo Dục của Giáo Hội Úc Châu cùng ngày. Tuy nhiên với sự ngưỡng mộ của con đối với bậc cao tăng trí tuệ viên minh, diệu huyền thông đạt như Ngài, mà những lời Ngài trình bày qua những kinh nghiệm tu chứng hành trì, hạnh giải tương ưng thu thập được trong suốt hơn 46 năm qua đã khiến con phấn chấn tu tập hơn, hầu đạt được mục đích tối cao mà Đức Phật đã truyền trao nên con đã nghe lại đôi lần vào hôm nay để có thể uống được cam lồ qua những lời đáp trao đổi Phật Pháp. Thành kính tri ân TT Thích Nguyên Tạng và HT Thích Đồng Trí và kính xin phép cho con chia sẻ lại những gì con đã học được.
13/07/2022(Xem: 4747)
Phải nói là khi nhận được tin TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng sẽ có bài pháp thoại giảng tại Thiền Lâm Pháp Bảo hôm nay (12/7/2022) lại vừa nghe tin tức mưa lớn và lụt tràn về Sydney mấy ngày qua, thế mà khi nhìn vào màn ảnh livestream lại thấy khuôn viên thiền môn trang nghiêm thanh tịnh quá, dường như thời tiết khí hậu chẳng hề lay động đến nơi chốn này, nơi đang tập trung những người con cầu tiến muốn hướng về một mục đích mà Đức Phật hằng mong chúng ta đạt đến : Vô Sanh để thoát khỏi vòng sinh tử .
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,446,120