Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương 2c

14/05/201316:32(Xem: 1790)
Chương 2c

Phật Giáo Với Con Người

Thích Như Điển

---o0o---

CHƯƠNG HAI. (2c)

Tinh thần Phật Giáo

đối với các dân tộc Á Châu và Âu Mỹ

Sau khi khảo sát vPht Giáo đối vi dân tc Nht Bn, giđây chúng ta tìm hiểu sang nước bên cnh. Đólà Đại Hàn.

Sau đệnhthếchiến (1939-1945), Đại Hàn cũng bchia đôi như Việt Nam (1954-1975). Min Nam Đại Hàn theo chếđộdân ch. Min Bc Đại Hàn theo chếđộcng sn. Chai min trước thếchiến vn chlà mt như Việt Nam thunào. Ngày xưa Đại Hàn cũng nh hưởng văn hóa Trung Hoa rất mnh; nên tt ccác hc thut, tư tưởng, giáo dc v.v... và nht là tôn giáo đãchi phối xny và ngay ngày hôm nay văn tựca Đại Hàn và Nht Bn dùng đến 50% tiếng Trung Hoa. Chcó Vit Nam là được thoát xác, ktkhi chquc ngđược thnh hành vào đầu thếkth20 ny.

Khi Đạo Pht được du nhp vào Đại Hàn tthếkth3 qua ngõ Trung Quc, Đạo Pht đãphát triển mt cách cc thnh nhng thếkth10, 11, 12 và đểtđóđến nhng thếkth17, 18, 19 li đi xuống đến bây gi; Đến thếkth20 ny hu như vịtrí ca Pht Giáo còn nh hưởng rt ít đối vi người dân Đại Hàn. Có dp thăm các chùa, tu viện Pht Giáo Đại Hàn như Tondosa (Thông Đột), Bukkoksa (Pht Quc t), Heiinsa (Hi n t) phi thành tht nói rng Trung Hoa, hay ngay cNht Bn chưa có ngôi chùa nào tiêu biểu được như thế. Vì các chùa nyđều nm trên núi cao, mà cách năm bảy trăm năm vềtrước, vi chsc người, người ta đãxây dựng được như vậy. Quđiều đáng tán thưởng vô cùng. Đây có lẽdo hu ý ca nhng vThin sư ngày xưa, sống xa mùi tclụy, phú quý vinh hoa, chmun vui vi ccây hoa lá và ri xa chn ththành đểtâm cũng như thân được thanh tnh. Và chính cũng nhnhng vThin sư nổi tiếng, nên du núi cao muôn ngàn him tr, người Pht Tvn tìm đến đểquây qun hc đạo. Còn bâygiờnếu ai đócó dịp đi Đại Hàn, khi đến thành phtham quan, chthy toàn là thánh giá chít thy chVn ca Pht Giáo. Điều đóchứng trng không phi vì người Đại Hàn mến đạo Chúa hơn đạo Pht nên theo, mà vì lxã hi phát trin, con người ít thì giờhơn, họthích trong mt sthi ginht định phi làm mt svic nht định; vì vy thành phlà nơi tiện li nht đểhđi lễbái nguyn cu, mà chùa chin đây không có, bắt buc hphi đi nhà thờđểtâm hđược an hơn. Điều ny có thnói lên được cái không thức thi ca Pht Giáo Đại Hàn. Đức Pht đãvì sựđau khổca chúng sanh mà thhin ra đời ny, thì Pht Giáo Đại Hàn cũng phi vì sphát trin ca đất nước mà phi mang đạo vào đời mi đúng chứ? hay hsnhư Nhật Bn? Bnào thì li hi cũng vẫn có; nhưng điều căn bản là cái nào thun li hơn thì phải chp nhn trước. Có mt vài Đại Hc Pht Giáo ti Đại Hàn ngày nay trong phân khoa Pht Hc chcòn chng 10 Sinh viên ghi tên hc. Trong khi đócác phân khoa khác của Đại Hc ny li ging dạy giống như ởcác đại hc bình thường. Điều ny đối vi nhng người Pht Tlà mt vic đáng buồn; nhưng không biết ti sao chư Tăng Đại Hàn không làm mt cuc cách mng đểsa đổi nhng sbiến thái ny? đâu phải Đại Hàn không có người tài? Riêng tôi đãcó dịp đi Đại Hàn vào năm 1993 và đãthăm nhiều Pht Hc Vin ca Tăng cũng như Ni. Nơi đây đào tạo chng trăm, hàng ngàn Tăng Ni sinh có bằng cp Đại Hc; nhưng sau khi tốt nghip xong không biết hđi đâu và họlàm gì? Ti sao ttrng tâm linh ca xã hi Đại Hàn lên cao như thếmà Pht Giáo đãchẳng có mt tiếng nói nào?

Các xứPht Giáo Á Châu trong hin ti đãthay đổi vtrí ca mình và nhiu dân tc Á Châu như Phi Luật Tân không còn gibn sc ca mình là mt quc gia Á Châu na. Nn văn hóa của quốc gia ny gn như Âu Châu. Còn Đại Hàn, nếu chư Tăng và Phật Tti xny nếu không thc thi, chc chn vtrí ca Pht Giáo không còn nh hưởng na đối vi nhân dân cũng như chính quyền như những thi xa xưa nữa. Bù vào đócác xã hội Âu Mcũng đãthay đổi nim tin. Pht Giáo đang bắt đầu mc rti nơi đây và đẩy lùi đi những tín điều cc đoan của nhng tôn giáo khác. Hay đây là một shoán ci tâm linh ca vũtr? Tôi không cho rng tôn giáo nào tt hơn tôn giáo nào cả. Chcó con người làm xu đi, chứbn thca Đạo thì không xu mà cũng chng phi không tt.

Ngược li Đài Loan là một đảo quc rt nhnhưng Phật Giáo phát trin rt mnh, nht là tkhi Tưởng Gii Thch đãđến đây từnăm 1949. Trước khi ông Tưởng Gii Thch và Quc Dân Đảng chạy sang đây, tại đảo quc ny cũng đãcó các sắc dân địa phương sinh sống. Ktđóđến nay gn 50 năm xây dựng thchếdân chti xny, Đài Loan trong hiện ti là mt trong nhng nước có ngun ngoi tdtrca quc gia ln nht thếgii. Vì đâu họđược li thếny? Có lvì nhmt mát hết tt c, chchy sang đây bằng hai bàn tay trng tlc địa Trung Hoa, nên hphi cgng to dng cho hmt thếđứng ti đảo quc ny chăng? Đài Loan ngày nay không còn là Đài Loan của 30 năm trước na,mà là một Đài Loan tiến bvmi mt ca kthut. Song song đóPhật Giáo đãphát triển mt cách nhp nhàng vi stiến bca khoa hc xny. Người Đài Loan tin vào phước đức, nên scúng dường vào chùa ca hđểcu phước rt nhiu. Nhđómà chùa chiền, tvin mc lên vô skti đảo quc ny. Có chùa ln hơn cung vua, ví như chùa Phật Quang Sơn ởĐài Nam và một schùa khác Đài Trung và Đài Bắc. Các chùa đều có các Pht Hc Vin hay Đại Hc và Trung Hc Pht Giáo. Có các trường cho cô nhi, có nhàdưỡng lão cho nhng người già cvà có nhà thương thí đểgiúp đỡcho nhng người nghèo. Hot động xã hi ca Pht Giáo ti Đài Loan cũng rt tích cc. Có nhiu đoàn thểcu tếgiúp đỡthếgii bên ngoài như thiên tai, bão lụt, hn hán, núi la, động đất v.v... Pht Giáo ti xny đãxứng đáng tạo dng được nhng môi trường cu tếy đểPht Tcó nơi chốn mà thhin lòng tbi ca h.

Trụsca Hi Pht Giáo Tăng Già ThếGii hin đóng tại đây và có lẽtrong nhng năm tháng tới vn còn đóng tại đây mãi, vì sựphát trin Pht Giáo ti xny; nhưng có điều đặc bit ti Đài Loan giới nxut gia nhiu hơn giới nam; nên chùa nào Ni cũng đông hơn Tăng, mặc du chùa đódo vịTăng trụtrì. Điều ny đúng hay sai, tốt hay xu hãy đểcho thi gian trli. Nhưng nhìn chung, sựphát trin ca Pht Giáo Đài Loan trong hiện ti chnhm vào vic tu to phước đức hơn là kiến to cho mt xã hi Đài Loan có sựtu hc gii thoát trong ánh sáng trí huca Đức Pht. Nếu người Pht Tchchú trng mt phương diện tu phước đểgiàu có, còn quên tu huđểđược gii thoát, quđiều thiếu sót vô cùng.

Âu Mỹngày nay sdĩbiết đến Pht Giáo nhiu là nhcó shin din ca Pht Giáo Tây Tng. Vy chúng ta thtìm hiu vnh hưởng ca Pht Giáo ti xny.

Đạo Phttruyền vào Tây Tng đến nay độkhong 1.400 năm lịch s. Tthếkth6 đến nay Tây Tng đãphát triển trong quc gia ca mình. Ktđầu thếkth20 mt scác nhà hc Pht Âu Châu ti nghiên cu Pht Giáo ti xny, sau đóvềnước, mang theomột ít kinh sách giáo lý ca Mt Giáo Tây Tng. Cánh ca ca Tây Tng đãhé mởvà mt scác hc giTây Phương có thểlen lõi vào cõi tâm linh cao rng xhuyn bí trên dãy Hy Mã Lp Sơn nầy. Đặc bit năm 1949 khi Trung Hoa xâm lăng Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đãlưu vong sang Ấn Độ(1959) thì nh hưởng ca Pht Giáo ca Tây Tng đối vi thếgii càng ngày càng được biết đến nhiu hơn.

Phật Giáo Tây Tng chuyên vtrì chú và đi sâu vào trí tuệbát nhã và các blun. Nhưng điều đặc bit hơn là PhậtGiáo Tây Tạng đãgiải thích cũng như ứng dng stái sanh mt cách linh hot rõ ràng hơn các xứPht Giáo khác. Tái sanh sau khi chết là điều Đức Pht đãdạy, mà không nhng Đức Pht, n ĐộGiáo cũng dy thế. Nhưng khi giáo lý nầy được truyn sang Tây Tng, họđãng dng mt cách trit để. Bng chng là shóa thân ca Đức Đạt Lai Lt Ma. ChĐạt Lai có nghĩa là bin trí tuhay hoa sen trng, còn Lt Ma có nghĩa là mt vThy. Chđơn giản thếthôi. Nhưng người Tây Tng và cthếgii ngày nay đều tin Ngài là hóa thân của BTát Quan ThếÂm. Đức Quan ThếÂm theo tinh thn ca giáo lý Đại Tha, Ngài có 32 thân, có ngàn tay, ngàn mt, biến hóa vô cùng đểđộsanh như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phm PhMôn th25 Pht đãthuyết. Ngài nguyên là mt nam nhơn nhưng khi truyền qua Trung Quc, Đại Hàn, Nht Bn và Vit Nam thì Ngài hóa thân thành nnhơn đểtiếp độbao nhiêu người đau khổ, nht là ngii xny. Cũng tinh thn Đại Tha y, nhưng Đức Quan ThếÂm vào Tây Tng, Bhutan, Sikkim, Mông Cthì Ngàithịhin bng phép tái sanh nơi những nhà quyn quý hoc dân dã và có vtrí cao nht trong xã hi. Truyn thng tái sanh ca Tây Tng bt đầu phát xut tthếkth10, do sliên hgiáo lý Đức Pht mà có được, mt hình thc pháp quyn và vương quyền như Phật Giáo Vit Nam thi thếkth11, thuc đời nhà Lý. Nghĩa là trong dân chúng thiếu người tài gii ra giúp vua trnước, chcó nhà Sư là có điều kin hơn, nên đãcó nhiều vSư làm cốvn cho vua. đây cũng tương tựnhư vậy khi chư Tăng đãnắm quyn bính trong tay ti xTây Tng thì Pht Giáo qua hình thc nào đóphải thhin lòng tbi đối vi muôn dân, nên hình thc ca stái sanh do sbiến hóa ca Đức Quan ThếÂm là hu lý nht, nên Pht Giáo Tây Tng đãchấp nhn gii pháp ny.

Theo truyền thuyết tái sanh ca Pht Giáo Tây Tng được hiu như sau: Đức Đạt Lai Lt Ma th14 trong hin ti là hin thân ca Đức Đạt Lai Lt Ma th13. Làm sao đểbiết được điều đó? Đây là một sđiều căn bản. Theo sách vvà lch s, trong đócó cuốn Freiheit im Exil và cuốn Mein Land und Mein Volk do chính Đức Đạt Lai Lt Ma th14 viết, chúng ta hiu rng:

Khi vịĐạt Lai Lt Ma th13 viên tch đểli mt spháp bo mà Ngài đãdùng khi còn tại thế, ví dnhư tràng hạt, mũ, gy, đồng hv.v... khi vịth13 viên tch, có mt hi đồng lo bo qun nhng đồvt y. Sau khi Đức Đạt Lai Lt Ma th13 viên tch mt thi gian scó các vTrưởng Lão lo đi tìm việc tái sanh ny. Sau khi đứa trđược xác nhn qua vic tái sanh bng nhiu hình thc khác nhau được tm gi là đúng, thì đứa try được đưa vềcung điện Potala đểđược dy d. Sau đócó một ngày làm lđăng quang, sau khi đãgiảo nghim ln cui vstái sanh ca đứa tr, ví dnhư đọc thuc lòng, hoc làm chlcho mt thi khóa tng các kinh điển khó, mc du đứa trmi 5 hoc 6 tui. Ai là cha mca nhng đứa trđược chn là mt vinh hnh cho dòng hmình, nên đãcó rất nhiu người mun được vinh dđó. Thếnhưng, tất cphi qua các kkho hch ca Hi Đồng Giám Sát và Hi Đồng Trưởng Lão. Đây cũng là hình thc làm hin thgiáo lý tái sanh ca Đức Pht thi còn ti thế. Điều ny xã hi Âu Châu rt khó chp nhn; nhưng ngày nay tại Âu Mđâu đâu cũng nghe nói đến vic tái sanh. Vì vô minh nên con người khó nhn din được chđi và chỗđến ca mình đấy thôi. Nếu đãcó trí tuệthì đường đi lối vhn nhiên mi người phi biết mà tchn la ly. Đức Đạt Lai Lt Ma trong hin ti đãđược thếgii kính trng vì schtrương hòa bình bất bo động ca Ngài cũng như tranh đấu hòa bình cho thếgiới. Cái ri ca nhân dân Tây Tng là bTrung Hoa xâm chiếm; nhưng cái may của nước ny là nhthếmà Pht Giáo Tây Tạng đãđược nhoa khp nơi trên thếgii ngày nay.

---o0o---


Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/10/202020:05(Xem: 770)
Đây là một bài nghị luận về Lý Duyên Khởi được Ajahn Brahm viết lần đầu tiên hơn hai thập niên trước. Vào lúc đó, ngài quan tâm nhiều hơn đến những chi tiết phức tạp trong việc giảng dạy kinh điển. Vì lý do đó bài nghị luận này có tính cách hoàn toàn chuyên môn, so với những gì ngài giảng dạy hiện nay. Một trong những học giả Phật học nổi tiếng nhất hiện nay về kinh điển Phật giáo đương đại là Ngài Bhikkhu Bodhi, đã nói với tôi rằng “Đây là bài tham luận hay nhất mà tôi được đọc về đề tài này”.
05/04/201322:25(Xem: 7931)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
16/07/201615:21(Xem: 5094)
Nếu trang phục truyền thống của một dân tộc hay quốc gia biểu đạt bản sắc văn hóa về y phục của dân tộc hay quốc gia đó, thì pháp phục Phật giáo thể hiện bản sắc đặc thù, khác hẳn với và vượt lên trên các quốc phục và thường phục của người đời, dù ở phạm vi dân tộc hay quốc gia. Lễ phục tôn giáo nói chung và pháp phục Phật giáo nói riêng thể hiện tình trạng tôn giáo và xã hội (social and religious status), được sử dụng trong hai hình thức, mặc trong sinh hoạt thường nhật và mặc trong các nghi lễ tôn giáo, nói chung các dịp đặc biệt.
04/02/201408:27(Xem: 10011)
Nằm trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2014 tại Davos (Thụy Sĩ) vào tháng 1 vừa qua, chương trình trò chuyện với các nhân vật nổi tiếng không hoạt động trong lĩnh vực tài chính, có quan điểm về một cuộc sống hạnh phúc mà không phụ thuộc quá nhiều vào tiền bạc và quyền lực cũng đã diễn ra.
20/02/201206:43(Xem: 3852)
Nếu bạn dự định đăng tải gì đó, bạn phải luôn tự hỏi: Nó có đúng không? Nó có cần thiết không? Nó có phù hợp không?
18/08/201407:36(Xem: 28459)
108 lời dạy của Đức Đạt-lai Lạt-ma được gom góp trong quyển sách tuy bé nhỏ này nhưng cũng đã phản ảnh được một phần nào tư tưởng của một con người rất lớn, một con người khác thường giữa thế giới nhiễu nhương ngày nay. Thật vậy tư tưởng của Ngài có thể biểu trưng cho toàn thể lòng từ bi và trí tuệ Phật Giáo trên một hành tinh mà con người dường như đã mất hết định hướng. Các sự xung đột không hề chấm dứt, con người bóc lột con người, giết hại muôn thú và tàn phá thiên nhiên. Phật giáo thường được coi như là một tín ngưỡng nhưng những lời khuyên của Đức Đạt-lai Lạt-ma trong quyển sách này vượt lên trên khuôn khổ hạn hẹp của một tôn giáo: - "Mỗi khi phải đề cập đến các vấn đề tâm linh thì không nhất thiết là tôi buộc phải nói đến các vấn đề liên quan đến tôn giáo (câu 87).
12/03/201407:34(Xem: 13063)
Trong một cuộc đàm thoại giữa thính chúng thuộc nhiều thành phân xã hội, là nhà truyền thông, nhà giáo dục, chính khách…Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trả lời các câu hỏi về nhiều vấn đề đời sống xã hội của người tham dự một cách thẳng thắn và có duyên.
09/04/201314:24(Xem: 4436)
Trong một cuộc đàm thoại giữa thính chúng thuộc nhiều thành phần xã hội, là nhà truyền thông, nhà giáo dục, chính khách, …Đức Lạt Lai Lạt Ma đã trả lời các câu hỏi về nhiều vấn đề đời sống xã hội tham của người tham dự một cách thẳng thắn và có duyên.
09/03/201411:24(Xem: 14630)
Ajahn Chah sinh năm 1918 trong một ngôi làng phía Bắc Thái Lan. Ngài xuất gia sa di từ lúc còn nhỏ và trở thành một vị tỳ khưu năm hai mươi tuổi. Ngài theo truyền thống hành đầu đà của các sơn tăng trong nhiều năm; hằng ngày mang bát xin ăn, chuyên tâm hành thiền và đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp. Ajahn Chah hành thiền dưới sự chỉ dẫn của nhiều thiền sư danh tiếng
17/10/201307:24(Xem: 21977)
50 năm qua, cuộc tranh đấu của Phật giáo năm 1963 chống chính quyền Đệ nhất Cọng hòa do Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo đã đàn áp Phật giáo. Sự việc đã lui về quá khứ nhưng vết thương trong lòng dân tộc, trong tim của Phật tử Việt Nam thì vẫn còn đó và có lẽ mãi còn trong lịch sử đau thương mà cũng lắm hào hùng.