Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phẩm Thứ Năm: Danh Hiệu Của Ðịa Ngục

06/05/201103:52(Xem: 3258)
Phẩm Thứ Năm: Danh Hiệu Của Ðịa Ngục

KINHÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔNNGUYỆN
Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

QUYỂN TRUNG

PhẩmThứ Năm: Danh Hiệu CủỪịa Ngục

1- Phổ Hiền Hỏi- Lúc đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Ðịa-TạngBồ Tát rằng: 'Thưa Nhơn Giả! Xin Ngài vì Trời, Rồng bát bộ và tất cả chúng sanhở hiện tại cùng vị lai, mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo củanhững hạng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi Ta-Bà cùng Diêm-Phù-Ðề này,và nóinhững sự về quả báo không lành. Làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biếtrõ những quả báo đó'.

Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đáp rằng: 'Thưa Nhơn Giả!Nay tôi nương oai thần của Ðức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu củacác địa ngục, cùng những sự về tội báo và ác báo.

Danh Hiệu Của Ðịa Ngục- Thưa Nhơn Giả! Phương Ðông của Diêm-Phù-Ðề có dãy núitên là Thiết-Vi. Dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời, mặttrăng,trong đó có địa ngục lớn tên là Cực-Vô-Gián.

Lại có địa ngục tên là Ðại-A-Tỳ, lại có địa ngụctên là Tứ-Giác, lại có địa ngục tên là Phi-Ðao, lại có địa ngục tên làHõa-Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp-Sơn, lại có địa ngục tên là Thông-Thương.

Lại có địa ngục tên là Thiết Xa, lại có địa ngụctên là Thiết-Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết-Ngưu, lại có địa ngục tên làThiết-Y, lại có địa ngục tên là Thiên-Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết-Lư.

Lại có địa ngục tên là Dương-Ðồng, lại có địangục tên là Bảo-Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu-Hỏa, lại có địa ngục tênlàCanh-Thiệt, lại có địa ngục tên là Tỏa-Thủ, lại có địa ngục tên là Thiên-Cước.

Lại có địa ngục tên là Ðạm-Nhãn, lại có địa ngụctên là Thiết-Hoàn, lại có địa ngục tên là Tránh-Luận, lại có địa ngục tên làThiết-Thù, lại có địa ngục tên là Ða-Sân...

Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát nói rằng: 'Thưa Nhơn Giả!Trong dãy núi Thiết-Vi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn. Lại cóđịangục Kiếu Oán, địa ngục Bạt Thiệt, địa ngục Phẩn Niếu, địa ngục Ðồng Toả, địangục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngưu, địa ngụcHỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục CứNha, địa ngục Bác Bì, địa ngục Ẩm Huyêt, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục ThiêuCước, địa ngục Ðảo Thích, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục HỏaLang....

Những địa ngục như thế trong đó mỗi ngục lớn lạicó những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, nhẫn đến trăm nghìn,trong số đó danh hiệu chẳng đều đồng nhau'.

Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền BồTát rằng:'Thưa Nhơn Giả! Ðó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm-Phù-Ðề làmnhững điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế.

Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu-Di,có thể sâu dường biển cả, có thể ngăn đạo thánh'.

Vì thế chúng sanh chớ khinh điều quấy nhỏ mà cholà không tội, sau khi chết đều có quả báo dầu đến mảy mún đều phải chịu lấy.

Chí thân như cha với con, mỗi người cũng theonghiệp của mình mà đi khác đường, dầu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổcho nhau.

Nay tôi nương oai lực của Ðức Phật mà nói sơlược những sự tội báo nơi địa ngục. Trông mong Nhơn Giả tạm nghe lời đó'.

Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: 'Dầu từ lâu tôiđã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn Nhơn Giả nói ra đểlàmcho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này, nghe được lờidạy của Nhơn Giả, mà biết quy hướng về Giáo Pháp của Phật'.

Tội Báo Trong Ðịa Ngục- Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát nói rằng: 'Thưa Nhơn Giả! Nhữngsự tội báo trong chốn địa ngục như vầy:

Hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà chotrâu cày trên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỉ Dạ Xoa ăn, hoặccó địa ngục vạc dầu sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cộtđồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy.

Hoặc có địa ngục từng bựng lửa lớn bay tấp vàongười tội, hoặc có địa ngục toàn cả thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vôhạn đồ phẩn tiểu, hoặc có địa ngục lao gai chông sắt, hoặc có địa ngục đâmnhiều giáo lửa.

Hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địangục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt cuốn cắn, hoặc có địa ngụcxua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục đóng ách lừa sắt.

Nhơn Giả! Những quả báo như thế trong mỗi mỗingục có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằngđá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này do các hạnh nghiệp quấy ác của chúng sanh màcảm vời ra.

Nếu tôi thuật rõ cả những sự về tội báo ở địangục, thời trong mỗi địa ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở, huống chi lànhiều ngục!

Nay tôi nương sức oai thần của Ðức Phật và vìNhơn Giả hỏi mà nói sơ lược như thế. Nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nói cũngkhông hết'.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,941,729