Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách Phật tử

06/07/201617:01(Xem: 3962)
Danh sách Phật tử

 

Danh Sách Phật Tử

Tùng Hạ Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 17

 

 

Stt

Pháp Danh

Đơn Vị

1           

Bạch Vân

Tu Viện Quảng Đức

2           

Quảng Thọ

Tu Viện Quảng Đức

3           

Diệu Chơn

Tu Viện Quảng Đức

4           

Tâm Quang

Tu Viện Quảng Đức

5           

Nguyên Châu

Tu Viện Quảng Đức

6           

Nguyên Như

Tu Viện Quảng Đức

7           

Quảng Niệm

Tu Viện Quảng Đức

8           

Quảng Hạnh

Tu Viện Quảng Đức

9           

Thanh Phi

Tu Viện Quảng Đức

10        

Nguyên Đà

Tu Viện Quảng Đức

11        

Chân Mỹ Lương

Tu Viện Quảng Đức

12        

Thiện Bảo

Tu Viện Quảng Đức

13        

Nguyên Nhật Mỹ

Tu Viện Quảng Đức

14        

Diệu Chơn

Tu Viện Quảng Đức

15        

Nguyên Thiện Bảo

Tu Viện Quảng Đức

16        

Nguyên Thiện Hạnh

Tu Viện Quảng Đức

17        

Nguyên Nhật Thường

Tu Viện Quảng Đức

18        

Quảng Tịnh Hạnh

Tu Viện Quảng Đức

19        

Nhật Tươi

Tu Viện Quảng Đức

20        

Linh Dung

Tu Viện Quảng Đức

21        

Nguyên Khai

Tu Viện Quảng Đức

22        

Quảng Đức

Tu Viện Quảng Đức

23        

Linh Chí

Tu Viện Quảng Đức

24        

Linh Vân

Tu Viện Quảng Đức

25        

Diệu Phúc

Tu Viện Quảng Đức

26        

Khánh Hương

Tu Viện Quảng Đức

27        

Nguyên Khai

Tu Viện Quảng Đức

28        

Quảng Hảo

Tu Viện Quảng Đức

29        

Quảng Đức

Tu Viện Quảng Đức

30        

Diệu Đắc

Tu Viện Quảng Đức

31        

Huệ Hương

Tu Viện Quảng Đức

32        

Trí Lạc

Tu Viện Quảng Đức

33        

An Tâm Châu

Tu Viện Quảng Đức

34        

Như An

Tu Viện Quảng Đức

35        

Nguyên Thanh

Tu Viện Quảng Đức

36        

Tâm Quang

Tu Viện Quảng Đức

37        

Nguyên Lộc

Tu Viện Quảng Đức

38        

Diệu Tuyết

Tu Viện Quảng Đức

39        

Diệu Trí

Tu Viện Quảng Đức

40        

Liên Minh

Tu Viện Quảng Đức

41        

Diệu Phúc

Tu Viện Quảng Đức

42        

Quảng Pháp Định

Tu Viện Quảng Đức

43        

Tâm Mỹ

Tu Viện Quảng Đức

44        

Diệu Đắc

Tu Viện Quảng Đức

45        

Chúc Minh

Chùa Hoa Nghiêm

46        

Giác Hóa

Chùa Huyền Quang

47        

Quảng Oánh

Chùa Huyền Quang

48        

Thiên Mãn

Chùa Huyền Quang

49        

Chân Diệu Thông

Chùa Huyền Quang

50        

Bảo Diệu Hòa

Chùa Bảo Vương

51        

Nguyên Thuần

Tu Viện Quảng Đức, Perth

52        

Quảng Trí Tánh

Tu Viện Quảng Đức, Adelaide

53        

Giác Thiện Duyên

Tu Viện Quảng Đức, Adelaide

54        

Ngộ Đại Khánh

Tu Viện Quảng Đức, Adelaide

55        

Diệu Hòa

TV Minh Quang, Sydney

56        

Diệu Ánh

TV Minh Quang, Sydney

57        

Tâm Thư

TV Minh Quang, Sydney

58        

Tâm Nguyệt

TV Minh Quang, Sydney

59        

Diệu Hiền

TV Minh Quang, Sydney

60        

Thiện An

TV Minh Quang, Sydney

61        

Nhật Lộ

TV Minh Quang, Sydney

62        

Như Hiền

TV Minh Quang, Perth

63        

Hiếu Ngọc

TV Minh Quang, Perth

64        

Diệu Hồng

TV Minh Quang, Perth

65        

Thúy Ngọc

TV Minh Quang, Perth

66        

Diệu Trí

Tu Viện  Vạn Hạnh, ACT

67        

Diệu Huệ

Chùa Thiên Ấn, NSW

68        

Thanh Đức

Chùa Duy Pháp, Cali

69        

Tấn Ngọc

Chùa Duy Pháp, Cali

70        

Tâm Huệ

Chùa Pháp Bảo, NSW

71        

Chúc Quyên

Chùa Pháp Bảo

72        

Giác Thuận

Chùa Pháp Bảo

73        

Diệu Liên

Chùa Pháp Bảo

74        

Thanh Mỹ

Chùa Pháp Bảo

75        

Diệu Minh

Chùa Pháp Bảo

76        

Thọ Nhựt

Chùa Pháp Bảo

77        

Tâm Ngọc

Chùa Pháp Bảo

78        

Tâm Tuệ Hạnh

Chùa Pháp Bảo

79        

Thanh Vương

Chùa Pháp Bảo

80        

Thanh Tín

Chùa Pháp Bảo

81        

Thanh Độ

Chùa Pháp Bảo

82        

Thanh Quang

Chùa Pháp Bảo

83        

Minh Trường

Chùa Pháp Bảo

84        

Quảng Pháp Đăng

Chùa Pháp Bảo

85        

Thiện Định

Chùa Pháp Bảo

86        

Tuệ Đăng

Chùa Pháp Bảo

87        

Dennis Trần

Chùa Pháp Bảo

88        

Huệ Đức

Chùa Pháp Bảo

89        

Huệ Định

Chùa Bảo Minh

90        

Quảng Đoan

Chùa Bảo Minh

91        

Chơn An Thể

Chùa Bảo Minh

92        

Đồng Hồng

Chùa Quan Âm Nam Úc

93        

Diệu Trí

Chùa Quan Âm Nam Úc

94        

Thiện Trí

Chùa Quan Âm Nam Úc

95        

Thiện Hiền

Chùa Quan Âm Nam Úc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn