Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chú Nguyện Rót Đồng Đúc Đại Hồng Chung cho Ni Viện Như Ý, Las Vegas, Hoa Kỳ

04/07/201915:50(Xem: 2519)
Chú Nguyện Rót Đồng Đúc Đại Hồng Chung cho Ni Viện Như Ý, Las Vegas, Hoa Kỳ

Sáng nay thứ Năm, 4/7/2019, nhằm ngày mùng 2 tháng 6 năm Kỷ Hợi, tại cơ sở đúc đồng Đắc An, Tân Thành, Vĩnh Phương, Nha Trang, đã trang nghiêm diễn ra lễ cầu  nguyện rót đồng đúc chuông Hồng Chung cho Ni Viện Như Ý, Las Vegas, Hoa Kỳ, Quang lâm chứng minh và chú nguyện có TT Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, ĐĐ Thích Tâm Thủ, ĐĐ Thích Tâm Thiện, ĐĐ Thích Tâm Vương, ĐĐ Thích Tâm Chánh… cùng quý Phật tử tham dự.

Tại lễ chú nguyện rót đồng, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, sái tịnh, tụng niệm cầu nguyện công trình rót đồng đúc chuông Hồng Chung viên thành như ý nguyện. Được biết kinh phí đúc Đại Hồng Chung cho Ni Viện Như Ý đều do Gia đình Phật tử Trần Ngọc Hạng (60 tuổi), Trần Ngọc Chiến (60 tuổi), Trần Thị Phong Lan (39 tuổi) và Trần Minh Hoàng (29 tuổi) phát tâm cúng dường. Ni Sư Trụ Trì Ni Viện Như Ý đã phone về thăm hỏi và thành tâm niệm ơn Chư Tôn Đức đã đến chứng minh cầu nguyện cho Phật sự chú tạo Hồng Chung được viên thành. Ni Sư cũng như thăm và tán thán công đức gia đình bác Trần Ngọc Hạnh đã phát tâm cúng dường quả Hồng Chung này. Nguyện cầu cho Phật Pháp được trường tồn, chúng sanh luôn được an lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật
Tin và ảnh: Quảng Hương Nghiêm, Quảng Hương Giới & Bảo HòaChu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (6)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (7)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (8)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (9)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (10)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (11)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (12)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (13)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (14)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (15)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (16)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (17)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (18)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (19)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (20)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (21)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (22)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (23)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (24)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (25)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (26)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (27)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (28)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (29)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (30)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (31)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (32)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (33)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (34)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (35)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (36)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (37)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (38)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (39)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (40)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (41)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (42)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (43)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (44)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (45)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (46)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (47)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (48)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (49)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (50)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (51)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (52)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (53)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (54)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (55)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (56)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (57)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (58)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (59)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (60)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (61)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (62)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (63)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (64)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (65)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (66)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (67)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (68)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (69)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (70)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (71)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (72)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (73)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (74)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (75)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (76)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (77)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (78)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (79)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (80)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (81)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (82)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (83)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (84)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (85)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (86)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (87)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (88)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (89)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (90)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (91)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (92)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (93)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (94)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (95)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (96)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (97)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (98)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (99)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (100)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (101)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (102)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (103)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (104)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (105)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (106)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (107)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (108)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (109)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (110)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (111)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (112)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (113)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (114)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (115)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (116)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (117)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (118)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (119)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (120)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (121)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (122)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (123)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (124)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (125)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (126)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (127)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (128)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (129)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (130)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (131)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (132)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (133)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (134)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (135)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (136)Chu nguyen Hong Chung_Ni Vien Nhy Y (137)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn