Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hò vui Trường Hạ

11/07/201606:12(Xem: 3764)
Hò vui Trường Hạ

HÒ VUI TRƯỜNG HẠ

Ui chao ơi, bữa ni mấy chị đi mô mà đông rứa, mà đẹp rứa

Mấy chị đi chùa chớ đi mô nữa em, rứa em không chộ chị mượt uniform của chùa đây à.

Rứa mấy chị đi chùa có lễ lượt chi khôn, răng không phone cho em biết với....

Khoan ơi khoan mời bạn, khoan lại hò khoan

Hò hơ hớ hơ... hở

Hò hơ hơ hơ Tháng Bảy Kiết Đông Chư Tôn mà câu hội 

Hạ trường Quảng Đức phất phới y lại... y... vang hò hơ hơ hơ, hơ hợ hơ

Hò hơ hơ hơ Đức Bụt lặng yên nghiêm trang cười mỉm

Nhìn hàng tứ chúng hoan mà lại hỷ hoan, hò hơ hơ hơ, hơ hơ hơ

Hò hơ hơ hơ Chuông trống bát nhã, khánh, mõ vang vang

Lương Hoàng Sám văn, Lăng Nghiêm, Khai thị

Đại Bi Sám Pháp, Thiền tọa công lại... công...phu, hò hơ hơ hơ, hơ hơ hơ

Hò hơ hơ hơ, dù mưa, dù gió Phật tử tựu về

Trường hạ an cư 10 ngày thanh tịnh

Thời kinh gần 2 tiếng, lưng mỏi, chân đau

Rứa mà cũng ráng, chẳng dám than lại... than... van, hò hơ hơ hơ, hơ hơ hơ

Hò hơ hơ hơ Melbourne lạnh lẽo, sổ mũi mà ho hen

Sợ động thiền đường, lặng im mà nén tiếng hò hơ hơ hơ, hơ hơ hơ
Hò hơ hơ hơ, ăn ngày ba buổi chẳng thiếu món chi

Bún Huế, bánh bèo, bún riêu mà mì quảng,

Chè sen, chè đậu, sinh tố mà ya-ua hò hơ hơ hơ, hơ hơ hơ

Hò hơ hơ hơ, trai tăng, mà trai phạn, trai soạn mà trai đường

Tảo thực, quá đường, buổi chiều mà dược thực

Chư Tôn, Phật tử hơn hai trăm người

Tu trong bận rộn nhưng mà vui lại... vui... thay, hò hơ hơ hơ, hơ hơ hơ

Hò hơ hơ hơ Pháp Hoa Nam Úc next year

Xin mời en, mời chị, ta cùng về, ta cùng về, gặp nhau tại... tại Chùa Pháp Hoa... hò hơ hơ hơ 

hụi hơ hụi, hết hụi ta lại hò khoan,

là hù là khoan, khoan ơi khoan ta hò khoan

là hù là khoan, khoan ơi khoan..... ta hò khoan......

là hù là khoan, khoan ơi khoan..... ta hò khoan.........

 

Viết tại Trường Hạ Quảng Đức 2016

Thích nữ Nguyên Khai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn