Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hò vui Trường Hạ

11/07/201606:12(Xem: 5713)
Hò vui Trường Hạ

HÒ VUI TRƯỜNG HẠ

Ui chao ơi, bữa ni mấy chị đi mô mà đông rứa, mà đẹp rứa

Mấy chị đi chùa chớ đi mô nữa em, rứa em không chộ chị mượt uniform của chùa đây à.

Rứa mấy chị đi chùa có lễ lượt chi khôn, răng không phone cho em biết với....

Khoan ơi khoan mời bạn, khoan lại hò khoan

Hò hơ hớ hơ... hở

Hò hơ hơ hơ Tháng Bảy Kiết Đông Chư Tôn mà câu hội 

Hạ trường Quảng Đức phất phới y lại... y... vang hò hơ hơ hơ, hơ hợ hơ

Hò hơ hơ hơ Đức Bụt lặng yên nghiêm trang cười mỉm

Nhìn hàng tứ chúng hoan mà lại hỷ hoan, hò hơ hơ hơ, hơ hơ hơ

Hò hơ hơ hơ Chuông trống bát nhã, khánh, mõ vang vang

Lương Hoàng Sám văn, Lăng Nghiêm, Khai thị

Đại Bi Sám Pháp, Thiền tọa công lại... công...phu, hò hơ hơ hơ, hơ hơ hơ

Hò hơ hơ hơ, dù mưa, dù gió Phật tử tựu về

Trường hạ an cư 10 ngày thanh tịnh

Thời kinh gần 2 tiếng, lưng mỏi, chân đau

Rứa mà cũng ráng, chẳng dám than lại... than... van, hò hơ hơ hơ, hơ hơ hơ

Hò hơ hơ hơ Melbourne lạnh lẽo, sổ mũi mà ho hen

Sợ động thiền đường, lặng im mà nén tiếng hò hơ hơ hơ, hơ hơ hơ
Hò hơ hơ hơ, ăn ngày ba buổi chẳng thiếu món chi

Bún Huế, bánh bèo, bún riêu mà mì quảng,

Chè sen, chè đậu, sinh tố mà ya-ua hò hơ hơ hơ, hơ hơ hơ

Hò hơ hơ hơ, trai tăng, mà trai phạn, trai soạn mà trai đường

Tảo thực, quá đường, buổi chiều mà dược thực

Chư Tôn, Phật tử hơn hai trăm người

Tu trong bận rộn nhưng mà vui lại... vui... thay, hò hơ hơ hơ, hơ hơ hơ

Hò hơ hơ hơ Pháp Hoa Nam Úc next year

Xin mời en, mời chị, ta cùng về, ta cùng về, gặp nhau tại... tại Chùa Pháp Hoa... hò hơ hơ hơ 

hụi hơ hụi, hết hụi ta lại hò khoan,

là hù là khoan, khoan ơi khoan ta hò khoan

là hù là khoan, khoan ơi khoan..... ta hò khoan......

là hù là khoan, khoan ơi khoan..... ta hò khoan.........

 

Viết tại Trường Hạ Quảng Đức 2016

Thích nữ Nguyên Khai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,376,878