Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

11. Bồ-tát Thường Bất Khinh

26/03/201103:11(Xem: 9997)
11. Bồ-tát Thường Bất Khinh

LƯỢCGIẢNG KINH PHÁP HOA
HoàThượngThích Thiện Siêu
TuViệnKim Sơn ấn hành PL. 2542-1998

BỒTÁTTHƯỜNG BẤT KHINH

Trongkinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật bảo ngài Bồ-tát Đại ThếChí rằng: "Các Ông nên biết, những vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni,Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di thọ trì kinh Pháp Hoa mà nếu ai dùnglời thô ác mắng nhiếc, sẽ bị trọng báo, trái lại ngườitrì kinh này được công đức lớn, sáu căn thanh tịnh".

Nhưxưa trong thời tượng pháp của đức Phật Oai Âm Vương, giữahàng tăng thượng mạn Tỳ-kheo, có vị Bồ-tát là ThườngBất Khinh, Vị Bồ-tát ấy phàm thấy hàng xuất gia, tại gia,nam nữ... đều cung kính lễ bái khen ngợi rằng: "Tôi rấtkính trọng các ngài, không dám khinh mạn, vì các ngài đềutu hành đạo Bồ-tát, sẽ đăng thành Phật". Ngoài sự lễbái tán thán ấy vị Tỳ-kheo kia không hề đọc tụng kinhđiển gì, nhưng gặp ai cũng chỉ lễ bái, tán thán và nói:"Tôi không dám khinh các người vì các người sẽ được làmPhật". Đến nỗi có người vì tâm chưa đặng thanh tịnh,nổi giận, mắng nhiếc: Ông Vô trí Tỳ-kheo cớ sao đến đâytự nói tôi không dám khinh người và thọ ký cho ta sẽ thànhPhật, đó chỉ là nói dối, ta không dùng làm chi ? Có khi cònbị người ta lấy roi gậy, ngói đá đánh đập, ông trốnchạy qua một nơi xa mà còn lớn tiếng nói lại: "Tôi khôngdám khinh các người, các người đều sẽ làm Phật". Nhưvậy trải qua nhiều năm, dù bị khổ nhục cũng không sanhsân hận, nên các tăng thượng mạn Tỳ-kheo đều gọi vịTỳ-kheo kia là Thường Bất Khinh. Vị Tỳ-kheo ấy khi mạngchung được nghe giữa hư không, Phật Oai Âm Vương nói kinhPháp Hoa, đủ các công đức, lục căn thanh tịnh, sau rộngnói kinh Pháp Hoa lại cho mọi người đều nghe như mình đãđược nghe vậy.

"Tấtcả đều có Phật tánh". "Hết thảy đều làm Phật-đà".Đó là lời dạy không tiền khoán hậu, chỉ có đạo Phậtmới thừa nhận và thuyết minh cái giá trị vô thượng ấycủa muôn loài. Đó là một đặc điểm làm cho đạo Phậtvượt hẳn lên trên tất cả tôn giáo học thuyết thế gian.Cho nên người Phật tử chân chính là phải luôn luôn cốgắng phát huy Phật tánh cao quý cho mình và chúng sinh, khôngxem thường, không khinh rẻ một chúng sinh nào, dù là hạngngười mà xã hội cho là thấp kém, huống chi đến sự giếthại một cách vô ý thức, vì tư kỶ, vì vô minh. Vậy nên,hết thảy hành động tự lợi, lợi tha của người Phậttử mà gọi rằng lợi, là phải hướng về mục đích "pháthuy Phật tánh" ấy.

Phậttử gánh vác nhiệm vụ ấy và hành động với tất cả cốgắng vì tự nhận là bổn phận thì dầu bị khổ nhục, dầubị tai hại gì, cũng bền chí lướt qua và coi đó là thànhcông chứ không phải hy sinh. Ngài Bồ-tát Thường Bất Khinhlà tượng trưng đầy đủ cho tinh thần Phật tử đó vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,242,220