Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phỏng vấn: Ngôi chùa mang tên Bồ Tát Quảng Đức tại Melbourne, Úc châu chuẩn bị làm lễ khánh thành

27/04/201310:45(Xem: 4568)
Phỏng vấn: Ngôi chùa mang tên Bồ Tát Quảng Đức tại Melbourne, Úc châu chuẩn bị làm lễ khánh thành

Đại lễ Khánh thành Tu viện Quảng Đức - Melbourne- Australia

Phỏng vấn: Ngôi chùa mang tên Bồ Tát Quảng Đức tại Melbourne, Úc châu chuẩn bị làm lễ khánh thành

An Nguyễn

Nguồn: Tu viện Quảng Đức

Nhằm mục đích giới thiệu những sinh hoạt văn hóa trên xứ người, chúng tôi xin được giới thiệu phần phỏng vấn Ðại Ðức Thích Nguyên Tạng, Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Ðức tại Melbourne Australia nhân dịp Tu Viện thực hiện Ðại Lễ Khánh Thành.


Ðại Ðức Thích Nguyên Tạng, sinh trưởng tại thành phố Nha Trang. Tốt nghiệp cử nhân Anh Văn và Cử nhân Phật học tại Sàigòn . Ðịnh cư tại Úc từ năm 1998, hiện là Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Ðức. Tác phẩm đã in:Một Tôn Giáo Hiện Ðại (tuyển tập Phật giáo quốc tế) xuất bản năm 1995 tại Sài Gòn; Hỏi Hay Ðáp Ðúng (song ngữ Anh-Việt, xb 1997 và 4 lần tái bản tại Mỹ trong năm 2002 và 2003); Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, vị sứ giả của hòa bình (xb 2000); Chết và Tái Sinh (xb 2000 tại Sài Gòn, tái bản lần thứ 2 tại Úc (2/2001) và lần thứ 3 tại Mỹ ( 7/2001); Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Ðộ qua giáo dục (Úc châu 2003). Ngoài ra có một số tác phẩm sẽ in: Lịch sử Phật Giáo Úc-Ðại-Lợi; Các Bộ Phái Phật Giáo Ấn Ðộ.... đồng thời, Ðại Ðức cũng là người trực tiếp điều hành trang Web thông tin Phật Giáo đa dạng www.quangduc.com được thành lập từ mùa Phật Ðản 1999.


An Nguyễn:Kính bạch Ðại Ðức, xin được thay mặt VNN kính chuyển lời thăm an lạc đến quý chư tôn Hòa Thượng Ðại Ðức Tăng Ni. Nhân dịp lễ Khánh thành Tu Viện Quảng Ðức sắp đến Xin Ðại Ðức cho biết chương trình Ðại Lễ trong 3 ngày Thứ Sáu 10, thứ bảy 11 và Chủ Nhật 12 tháng 10 năm 2003 sẽ có những nghi thức ra sao?
ÐÐ Thích Nguyên Tạng:Chương trình ngày thứ Sáu 10/10/03: gồm các lễ Thượng Phan vào lúc11:00 Lễ Thượng Phan, Cúng ngọ Chủ lễ: Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Melbourne-Úc; 13:45- Lễ Ðại trai Ðàn Thủy Lục Minh Dương vớt Vong tại biển Williamtowns, Melbourne; 19:00 Lễ Cung An Chức Sự & Khai mạc Ðại hội Bất thường Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), đúng giờ này, có xe lưu động của Ban Việt Ngữ SBS Sydney thực hiện phát thanh toàn quốc từ tiền đường của Tu Viện; 20:30 Lễ khai kinh Cầu An- Chủ lễ: Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Paris-France; 21:00 Thuyết Pháp- Giảng sư: Thượng Tọa Thích Như Ðiển, Hannover-Germany; 21:00 GHPGVNTN Hải Ngoại họp Tiền Hội Nghị.
Chương trình ngày thứ bảy: 11/10/03: gồm có Lễ An Vị Phật, An Vị Tổ, Cúng Ngọ, Tiến Linh Siêu Ðộ- Chủ lễ: Hòa Thượng Thích Phước Thành, Bình Ðịnh, VN; 14:00 Khóa lễ Cầu an- Chủ lễ: TT Thích Bổn Ðiền, Chùa Huyền Quang, Sydney; 15:00 Thuyết pháp - Giảng sư: Thượng Tọa Thích Phước Nhơn, Perth-Úc. 17:00 Khóa lễ Cầu siêu-Tiến linh Chủ Lễ: TT Thích Chơn Kiến, Nha Trang-Việt Nam. 18:00 Tiểu thực; 19:30 Khóa lễ Cầu an- Chủ lễ: Thượng Tọa Thích Trí Lãng, Chùa Thích Ca Ða Bảo, Cali; 20:30 Thuyết pháp- Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng, Houston-USA; 21:30 Thuyết pháp- Giảng sư: Thượng Tọa Thích Trường Sanh, Auckland-New Zealand; 22:30 Chỉ tịnh
Chương trình ngày thứ chủ Nhật 12/10/03: Ðại lễ Khánh Thành chính thức & Ðại đàn Chẩn tế: gồm có : 10:00 Thuyết pháp- Giảng sư: Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Ðức, Boston-USA Sứ mạng cứu khổ của Ðạo Phật với dân tộc VN. 11:00 Cử hành Lễ Khánh Thành chính thức, chi tiết như sau: Cung thỉnh Chư Tôn Ðức và Quan khách quang lâm lễ đài; Nhạc hiệu Quốc ca Úc-Việt và Ðạo ca Phật giáo; phút nhập Từ Bi quán ; Giới thiệu Chư Tôn Ðức và Quan khách tham dự Diễn văn Khai mạc của Viện Chủ Tu Viện Quảng Ðức, Thượng Tọa Thích Tâm Phương, Ðại Ðức Phó Trụ Trì Thích Nguyên Tạng dịch tiếng Anh.; Ðạo từ của Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Hội Ðồng Ðiều Hành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan. Phát biểu của Ông Philip Ruddock, Tổng trưởng Bộ Tư Pháp Liên Bang Úc; Giáo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Âu châu." Thư chúc mừng của Thủ Tướng Úc John Howard, do Dân biểu Jacinta Tchen đọc; Phát biểu Tổng Trưởng Ðối Lập về Môi Sinh Kevin Thomson, thuộc Ðảng Lao Ðộng; Phát biểu của Thị Trưởng thành phố Moreland, ông Joe Ficarra; Phát biểu của Luật Sư Lưu Tường Quang, Tổng Giám Ðốc SBS Radio; Giáo từ của Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN kiêm Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ - Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo; Cắt băng Khánh Thành trước thềm điện Phật * Tại Chánh Ðiện: 12:30 Lễ Niệm hương bạch Phật khánh thành Ðại hùng Bảo điện Tu viện Quảng Ðức: Chủ lễ: Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ, Adelaide-Úc; 13:00 Lễ Tôn Phong đức đệ tứ Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất: Chủ trì: Phó Viện Trưởng VHÐ, Hòa Thượng thượng Hộ hạ Giác, Houston-USA; 13:30 Lễ cúng dường Trai Tăng, khoản đãi quan khách, đồng hương Phật tử; 15:00 Chương trình văn nghệ do các GÐPT trình diễn; 15:00- Lễ tuyên thệ nhập quốc tịch Úc cho đồng bào Việt Nam tại Úc: Chủ trì: Ông Garry Hardgrave, Tổng Trưởng Bộ Ða Văn Hóa & Quốc Tịch Sự Vụ Liên Bang; 16:00 Ðại trai đàn chẩn tế bạt độ chư âm linh, hương linh, cô hồn, đồng bào tử nạn vượt biên; Gia trì: Hòa Thượng thượng Huyền hạ Tôn, Melbourne-Úc; 19:30 Lễ Tạ pháp - Hoàn mãn Trai đàn
An Nguyễn: -Nếu quý phật tử ở xa muốn về tham dự nhưng không nơi cư trú thì như thế nào? Làm sao liên lạc với Ban tổ chức.
ÐÐ Thích Nguyên Tạng: Vì phòng ốc tại Tu Viện với số lượng hạn chế chỉ đủ cho chư Tôn Ðức Tăng Ni và một số Phật tử về dự từ bên ngoài nước Úc, phần còn lại sẽ ở tại 1 khách sạn gần Tu Viện. Xin quý đồng hương Phật tử liên lạc với Ban Tổ Chức qua số điện thoại 03 9357 3544 gặp Bác Nguyên Lượng để giúp mướn Khách Sạn.

An Nguyễn: Ðược biết kỳ khánh thành lần này có khoảng 100 Chư Tôn ÐứcTăng Ni trong và ngoài nước Úc tham dự, xin thầy cho biết cụ thể về số lượng và các quốc gia về tham dự?
ÐÐ Thích Nguyên Tạng:Sẽ có khoảng 120 vị Tăng Ni từ trong và ngoài Úc như Mỹ, Canada, Pháp, Ðức và VN về chứng minh và tham dự lễ.
An Nguyễn: Bạch Thầy, về phía các tôn giáo bạn hay chính quyền hiện nay có những ai đã trả lời tham dự ?
ÐÐ Thích Nguyên Tạng: Sẽ có Tổng Trưởng Tư Pháp Liên Bang ông Philip Ruddock, Tổng Trưởng Quốc Tịch Sự Vụ Liên Bang Garry Hardgrave, Nữ Dân Biểu Ðảng Tự Do Jacinta Tchen, đại diện cho Thủ Tưởng Chính Phủ John Howard, Tổng Trưởng đối lập về Môi Sinh ông Kelvin Thomson, Thị Trưởng Thành Phố Moreland Joe Ficarra, Chủ tịch Hội Phật Giáo Victoria ông Brian Ashen....
Nhân đây, thay mặt Tu Viện chúng tôi thành tâm gởi lời mời đến gia đình, quí ân nhân thân hữu, quí đồng hương Phật tử xa gần. Ước nguyện quí vị sắp xếp thời gian quí báu của quí vị đồng về tham dự góp phần cầu nguyện chung trong ngày Ðại Lễ quan trọng này, đồng thời trong dịp Ðại Lễ Khánh Thành Tu Viện, có rất nhiều việc làm quan trọng giúp cho buổi lễ được thành tựu viên mãn, tu viện thiết tha kính mời quí vị đóng góp một bàn tay công quả chia sẻ về mọi mặt công việc Phật sự, cũng như cúng dường Tịnh Tài để Ðại lễ Khánh thành được thập phần viên mãn. Ðặc biệt: Lễ Khai mạc Ðại Hội Bất Thường của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, SBS Radio sẽ có buổi phát thanh lưu động từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối thứ sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2003 do ban Phát Thanh Việt Ngữ SBS Sydney phụ trách. Vào chủ nhật ngày 12 tháng 10, nhân Ðại lễ khánh thành Tu Viện Quảng Ðức, ban Phát thanh Việt ngữ SBS Sydney cũng sẽ thực hiện một chương trình phát thanh lưu động tại Tu Viện, lúc 8 giờ 30 đến 10.30 sáng.
Quý đồng hương sẽ có cơ hội điền phiếu để nhận được các giải thưởng tại 2 buổi phát thanh lưu động Radio SBS này.
An Nguyễn: Xin Ðại Ðức lược duyệt về quá trình thành lập Tu Viện trong thời gian qua.
ÐÐ Thích Nguyên Tạng: Tu Viện Quảng Ðức do TT Thích Tâm Phương thành lập vào năm 1990 tại vùng Broadmeadows với một căn nhà 3 phòng, dùng làm nơi thờ tự và tu học suốt 5 năm trong sự chật hẹp và gặp nhiều khó khăn đối với người láng giềng bản địa. Nhờ ơn Chư Phật gia hộ, vào tháng 6 năm 1997, Tu viện Quảng Ðức đã chính thức mua được ngôi trường tiểu học vùng Fawkner này. Sau gần 4 năm sinh hoạt, từ một ngôi trường hoang tàn xơ xác đã đóng cửa, những người con Phật tại đây đã nỗ lực đêm ngày để chỉnh trang và sửa chữa, xây dựng từng bước một, tạo nên một cảnh trí phần nào mang được nét đặc thù của một ngôi chùa quê nhà Việt Nam. Tuy nhiên, vì là một trường học được xây dựng trên 70 năm, nên tất cả mọi thứ đều xuống cấp, nên chính quyền thành phố Moreland không cho phép Tu viện sinh hoạt như là một cở sở cộng đồng. Dù đang trong thời điểm khó khăn nhất về kinh tế xã hội, nhưng buộc lòng Tu Viện phải trùng tu xây cất điện Phật để đáp ứng nhu cầu tu học cấp bách của Phật tử xa gần. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2000, Tu Viện đã tổ chức Lễ Ðặt Viên Ðá đầu tiên để tiến hành công trình xây dựng. Sau ba năm dài kiến thiết, nay ngôi chánh điện được thành tựu trong khiêm tốn như quý vị đã thấy. Tổng chi phí cho công trình xây dựng khoảng $2,000,000 (hai triệu Úc kim).
An Nguyễn: Tu Viện là một trong số gần 20 ngôi chùa ở Thành Phố Melbourne. Cái khó khăn để có được một ngôi chùa là vấn đề tài chánh và nhân vật lực của Phật tử đồng hương đóng góp. Tu Viện thực hiện những hình thức gây quỹ và vận động tài chánh như thế nào?
ÐÐ Thích Nguyên Tạng:Vì tu viện khởi công xây dựng trong giai đọan nền kinh tế Úc và thế giới xuống dốc trầm trọng, nhất là sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9, nên phần đóng góp và gây quỹ qua các buổi cơm chay rất hạn chế, do đó phần chi phí chính của công trình vẫn là mượn nợ của ngân hàng để cho công trình tiếp tục và hoàn thành. Nên hiện tại dù tổ chức Lễ Khánh Thành nhưng tu viện vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc chi trả nợ nần. Hiện tại tu viện đang mắc nợ ngân hàng là $550,000 (Úc kim) và $150,000 mượn từ một số thân hữu Phật tử. Chúng tôi thành tâm kêu gọi quý đồng hương Phật tử xa gần hoan hỷ đóng góp phần tài chánh có thể để giúp tu viện trang trải bớt số nợ nói trên.
An Nguyễn: Bạch Ðại Ðức, Trong suốt thời gian vừa xây dựng Tu Viện, các khóa học đạo, tu tập có bị trở ngại hay không?
ÐÐ Thích Nguyên Tạng: Dạ thưa, việc tu học không bị gián đoạn. May mắn, tu viện vốn là một trường tiểu học xưa kia của Fawkner, nên có nhiều phòng ốc để sử dụng tạm thời cho việc tu học trong ba năm qua.
An Nguyễn: Xin quý thầy cho biết về một số hoạt động của Tu Viện trong Cộng Ðồng Phật Tử Australia.
ÐÐ Thích Nguyên Tạng: Trong nhiều năm qua, tu viện luôn kết hợp với Giáo Hội Trung Ương (tức là Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc) để tổ chức các khóa học Phật Pháp cho đồng hương Phật tử (ví dụ như khóa tu cuối năm 2003 này sẽ tổ chức từ ngày 31-12-03 đến 04-01-04 tại Sydney) và tham gia nhiều chương trình từ thiện xã hội. Ngoài ra, cả bản thân tôi và Thượng Tọa Trụ Trì Thích Tâm Phương đều là những nhân viên Tuyên Úy Phật Giáo (Buddhist chaplaincies) cho các bệnh viện lớn và các trại cải huấn trong tiểu bang Victoria trong việc thăm viếng, an ủi và cầu nguyện.
An Nguyễn: Xin Ðại Ðức cho biết trang Web của Tu Viện hiện nay ra sao? Nếu có một số cá nhân ở trong hay ngoài nước Úc muốn góp phần công tác Phật sự thì có thể làm được gì? (thí dụ như đánh máy.v.v..)
ÐÐ Thích Nguyên Tạng: Trang nhà Quảng Ðức vẫn tiến triển tốt thưa anh, Ban Biên Tập rất hoan nghênh cho những ai phát tâm góp phần vào Phật sự này, để truyền bá những giáo lý cao đẹp đến với nhân sinh, với hy vọng cho những ai có duyên với trang nhà, đọc những giáo lý được phổ biến trên mạng, để rồi tự thay đổi đời sống của mình, biết đừng làm điều ác, biết thực hiện các hạnh lành, biết chia sẻ những phúc lạc và khổ đau với người, biết giúp đỡ và hướng dẫn người đi vào đời sống thiện lành, hướng thượng, để cân bằng giữa đời sống tâm linh với thế giới vật chất quay cuồng như hiện nay. Hiện nay có nhiều Kinh Sách chưa được đánh máy, nên chúng tôi rất hoan hỷ nếu quý vị có thể góp một bàn tay.
An Nguyễn: Vào năm 1999 Tu Viện có chương trình cứu trợ nạn nhân lũ lụt ở Miền Trung VN được nhiều Phật tử tại Melbourne tham dự, hiện nay quý Tu Viện có những hoạt động tương tự như vậy hướng về quê hương hay không?
ÐÐ Thích Nguyên Tạng: Dạ thưa, tu viện vẫn tiếp tục các chương trình từ thiện ở quê nhà như viện trợ các cô nhi, bệnh viện tâm thần, giúp đỡ cho các bà con nghèo ở vùng sâu, vùng ven.... Lâu nay Tu Viện thường kết hợp với Chùa Thiên Long ở Sài Gòn để làm các chương trình từ thiện này.
An Nguyễn: Xin cảm ơn Ðại Ðức đã nhín chút thời gian trả lời cuộc phỏng vấn này. Kính chúc quý Chư Tôn Ðức Tăng Ni thành công viên mãn trong buổi lễ khánh thành.
ÐÐ Thích Nguyên Tạng:Chân thành cảm ơn anh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
01/01/2017(Xem: 7074)
Lịch Sinh Hoạt Năm Đinh Dậu 2017 tại Tu Viện Quảng Đức Úc Châu
25/08/2016(Xem: 7938)
Tu Viện Quảng Đức Chương Trình Sinh Hoạt Xuân Đinh Dậu 2017 Chủ Nhật 22.1. 2017, nhằm ngày 25 tháng Chạp. - 11 giờ Lễ Cúng Tất Niên, Thượng Niêu. - Cầu An, Cung tiến Chư Hương linh. Thứ Sáu ngày 30 Tết, nhằm 27.1. 2017 -11.am: Cúng ngọ Phật - Cúng Tiến Chư Giác linh, Chư Hương linh. - 17.00pm: Cúng Thí Thực. - 20.00pm: Lễ Sám Hối cuối năm. - 21.30pm: Văn Nghệ Mừng Xuân - 23.00pm: Lễ Trừ Tịch ( Giao Thừa Đón Xuân Đinh Dậu ) Thứ Bảy Mùng 1 Tết, nhằm ngày 28.1.2017 - 11.00am: Cúng Ngọ Phật cầu Nguyện Quốc Thái Dân An. - Mừng Lễ Vía Di Lặc Tôn Phật Đầu Năm Mới. - Chư Phật tử Lễ Phật xin lộc đầu năm mới. Chủ Nhật 29.1.2017- Mùng 2 Tết Nguyên Đán Khai Mạc Hội Xuân Đầu Năm từ 10 giờ Sáng đến 10 giờ tối. -11.am: Khai kinh Dược Sư Cúng Ngọ, Cúng tiến chư Hương Linh Tối Thứ Bảy 4.2. 2017. Mùng 8 tháng Giêng - Lúc 8 giờ tối Dâng Sớ Cầu An Chủ Nhật 12.2.2017, nhằm 16 Tháng Giêng .Hành Hương Thập Tự . Cúng Rằm Tháng Giêng
04/02/2016(Xem: 8976)
Di chứng trong ba ngày Đại Lễ: Khánh Thành, Đại Hội Giáo Hội PGVNTN/HN. và Lễ Suy Tôn Đức Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu.
01/11/2015(Xem: 5871)
Lễ Cầu Siêu Chung Thất Phật tử Lâm Văn Mạnh Tony, pháp danh Thiện Tín, Chủ Nhật 6-12-2015
14/07/2015(Xem: 14605)
Nam Mô A Di Đà Phật, thưa quý Phật tử gần xa, sáng sớm nay 6-1-2015, mái ngói chánh điện Tu Viện Quảng Đức đã được nhóm thợ Úc bắt tay tháo gỡ bỏ ngói cũ, trải lớp giấy chóng nước, đóng gỗ mè và lợp ngói mới, công việc sẽ kéo dài khoảng 3 tuần sẽ xong. Cầu Phật gia hộ cho công trình trùng tu sớm thành tựu viên mãn. Kèm đây là hình ảnh ghi nhận ngày hôm này. Nam Mô A Di Đà Phật
03/06/2015(Xem: 10858)
Trong thời gian gần đây, có nhóm người từ Melbourne, Úc đã giả mạo danh hiệu của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu để lừa gạt 15 người ở miền Tây VN, nhẹ dạ, cả tin, làm giấy tờ để bảo lãnh sang Úc theo dạng hợp tác lao động và sau đó được định cư, ở lại luôn tại Úc, với giá tiền lệ phí làm giấy tờ lúc ban đầu là 10 triệu . Những nạn nhân đã điền đơn và nộp tiền cho kẻ gian này, rồi ngồi chờ đợi, vì nóng lòng sợ mất tiền nên có người đã phone sang Tu Viện Quảng Đức để hỏi thăm, nhưng quý Thầy tại Tu Viện Quảng Đức hoàn toàn không hay biết bất cứ điều gì về vụ việc này. Trong lúc này, chuyện cần làm ngay là các vị hãy báo cáo mọi việc liên quan đến cơ quan an ninh hoặc chính quyền địa phương ngay nơi quý vị đang sinh sống, để họ giúp tìm bắt kẻ gian này và hoàn tiền lại cho quý vị.
06/04/2015(Xem: 18723)
Chiếu Hiến Chế của Giáo Hội ; Căn cứ 2 Biên bản phiên họp Định kỳ của Hội Đồng Điều Hành ngày 11-7-2014 tại Khóa An Cư kỳ 15 Trường Hạ Quảng Đức - Melbourne và ngày 30-12-2014 tại Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ 14 - Canberra, qui định: Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V của Giáo Hội sẽ được triệu tập vào 3 ngày 08, 09,10 tháng 5 năm 2015 tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, VIC 3060. Để Đại Hội được thành tựu viên mãn, kính thỉnh Chư Tôn Đức và quí Đạo hữu hoan hỷ thực hiện một số Phật sự như sau:
16/03/2015(Xem: 11213)
Các vị tăng sĩ tại Tu Viện Thupten Shedrup Ling ở Myers Flat bàng hoàng sửng sốt sau khi chánh điện mới xây đã bị tiêu hủy trong trận hỏa hoạn vào Thứ Sáu vừa qua (13-3-2015). Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tài sản ước tính khoảng $145, 000 và tòa nhà vẫn chưa được đóng bảo hiểm. Một gia đình người Nepal đã vô ý gây nên vụ hỏa hoạn này, họ đến đây (phía bắc Bendigo) từ thành phố Melbourne (cách 2 tiếng lái xe) để cầu siêu cho Thân phụ của họ. Gia đình đã thắp rất nhiều đèn cầy nhỏ ở trên bàn thờ trong buổi lễ và đã không tắt nến trước khi ra về.
26/12/2014(Xem: 11462)
Nam Mô A Di Đà Phật Kính thưa quí đồng hương Phật tử, Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức Tuần Lễ Phật Thất kỳ 2, khai mạc lúc 9 giờ sáng, thứ hai, 15-12-2014 và kết thúc bế mạc vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật 21-12-2014. Chương trình tu học mỗi ngày gồm có công phu, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, lễ sám và nghe Pháp. Mọi phương tiện, ăn uống, ngủ nghỉ… đều miễn phí. Trân trọng kính mời quý Phật tử đồng hương hoan hỷ dành thời gian về tham dự tuần lễ tu học này, xin quý vị liên lạc về Tu Viện để ghi danh trước, điện thoại: 03. 9357 3544, hoặc qua email: quangduc@quangduc.com.
26/11/2014(Xem: 5995)
Hương Linh Tín Nữ thờ tại Tu Viện Quảng Đức
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,184,271