Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phỏng vấn: Ngôi chùa mang tên Bồ Tát Quảng Đức tại Melbourne, Úc châu chuẩn bị làm lễ khánh thành

27/04/201310:45(Xem: 4573)
Phỏng vấn: Ngôi chùa mang tên Bồ Tát Quảng Đức tại Melbourne, Úc châu chuẩn bị làm lễ khánh thành

Đại lễ Khánh thành Tu viện Quảng Đức - Melbourne- Australia

Phỏng vấn: Ngôi chùa mang tên Bồ Tát Quảng Đức tại Melbourne, Úc châu chuẩn bị làm lễ khánh thành

An Nguyễn

Nguồn: Tu viện Quảng Đức

Nhằm mục đích giới thiệu những sinh hoạt văn hóa trên xứ người, chúng tôi xin được giới thiệu phần phỏng vấn Ðại Ðức Thích Nguyên Tạng, Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Ðức tại Melbourne Australia nhân dịp Tu Viện thực hiện Ðại Lễ Khánh Thành.


Ðại Ðức Thích Nguyên Tạng, sinh trưởng tại thành phố Nha Trang. Tốt nghiệp cử nhân Anh Văn và Cử nhân Phật học tại Sàigòn . Ðịnh cư tại Úc từ năm 1998, hiện là Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Ðức. Tác phẩm đã in:Một Tôn Giáo Hiện Ðại (tuyển tập Phật giáo quốc tế) xuất bản năm 1995 tại Sài Gòn; Hỏi Hay Ðáp Ðúng (song ngữ Anh-Việt, xb 1997 và 4 lần tái bản tại Mỹ trong năm 2002 và 2003); Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, vị sứ giả của hòa bình (xb 2000); Chết và Tái Sinh (xb 2000 tại Sài Gòn, tái bản lần thứ 2 tại Úc (2/2001) và lần thứ 3 tại Mỹ ( 7/2001); Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Ðộ qua giáo dục (Úc châu 2003). Ngoài ra có một số tác phẩm sẽ in: Lịch sử Phật Giáo Úc-Ðại-Lợi; Các Bộ Phái Phật Giáo Ấn Ðộ.... đồng thời, Ðại Ðức cũng là người trực tiếp điều hành trang Web thông tin Phật Giáo đa dạng www.quangduc.com được thành lập từ mùa Phật Ðản 1999.


An Nguyễn:Kính bạch Ðại Ðức, xin được thay mặt VNN kính chuyển lời thăm an lạc đến quý chư tôn Hòa Thượng Ðại Ðức Tăng Ni. Nhân dịp lễ Khánh thành Tu Viện Quảng Ðức sắp đến Xin Ðại Ðức cho biết chương trình Ðại Lễ trong 3 ngày Thứ Sáu 10, thứ bảy 11 và Chủ Nhật 12 tháng 10 năm 2003 sẽ có những nghi thức ra sao?
ÐÐ Thích Nguyên Tạng:Chương trình ngày thứ Sáu 10/10/03: gồm các lễ Thượng Phan vào lúc11:00 Lễ Thượng Phan, Cúng ngọ Chủ lễ: Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Melbourne-Úc; 13:45- Lễ Ðại trai Ðàn Thủy Lục Minh Dương vớt Vong tại biển Williamtowns, Melbourne; 19:00 Lễ Cung An Chức Sự & Khai mạc Ðại hội Bất thường Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), đúng giờ này, có xe lưu động của Ban Việt Ngữ SBS Sydney thực hiện phát thanh toàn quốc từ tiền đường của Tu Viện; 20:30 Lễ khai kinh Cầu An- Chủ lễ: Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Paris-France; 21:00 Thuyết Pháp- Giảng sư: Thượng Tọa Thích Như Ðiển, Hannover-Germany; 21:00 GHPGVNTN Hải Ngoại họp Tiền Hội Nghị.
Chương trình ngày thứ bảy: 11/10/03: gồm có Lễ An Vị Phật, An Vị Tổ, Cúng Ngọ, Tiến Linh Siêu Ðộ- Chủ lễ: Hòa Thượng Thích Phước Thành, Bình Ðịnh, VN; 14:00 Khóa lễ Cầu an- Chủ lễ: TT Thích Bổn Ðiền, Chùa Huyền Quang, Sydney; 15:00 Thuyết pháp - Giảng sư: Thượng Tọa Thích Phước Nhơn, Perth-Úc. 17:00 Khóa lễ Cầu siêu-Tiến linh Chủ Lễ: TT Thích Chơn Kiến, Nha Trang-Việt Nam. 18:00 Tiểu thực; 19:30 Khóa lễ Cầu an- Chủ lễ: Thượng Tọa Thích Trí Lãng, Chùa Thích Ca Ða Bảo, Cali; 20:30 Thuyết pháp- Giảng sư: Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng, Houston-USA; 21:30 Thuyết pháp- Giảng sư: Thượng Tọa Thích Trường Sanh, Auckland-New Zealand; 22:30 Chỉ tịnh
Chương trình ngày thứ chủ Nhật 12/10/03: Ðại lễ Khánh Thành chính thức & Ðại đàn Chẩn tế: gồm có : 10:00 Thuyết pháp- Giảng sư: Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Ðức, Boston-USA Sứ mạng cứu khổ của Ðạo Phật với dân tộc VN. 11:00 Cử hành Lễ Khánh Thành chính thức, chi tiết như sau: Cung thỉnh Chư Tôn Ðức và Quan khách quang lâm lễ đài; Nhạc hiệu Quốc ca Úc-Việt và Ðạo ca Phật giáo; phút nhập Từ Bi quán ; Giới thiệu Chư Tôn Ðức và Quan khách tham dự Diễn văn Khai mạc của Viện Chủ Tu Viện Quảng Ðức, Thượng Tọa Thích Tâm Phương, Ðại Ðức Phó Trụ Trì Thích Nguyên Tạng dịch tiếng Anh.; Ðạo từ của Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Hội Ðồng Ðiều Hành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan. Phát biểu của Ông Philip Ruddock, Tổng trưởng Bộ Tư Pháp Liên Bang Úc; Giáo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Âu châu." Thư chúc mừng của Thủ Tướng Úc John Howard, do Dân biểu Jacinta Tchen đọc; Phát biểu Tổng Trưởng Ðối Lập về Môi Sinh Kevin Thomson, thuộc Ðảng Lao Ðộng; Phát biểu của Thị Trưởng thành phố Moreland, ông Joe Ficarra; Phát biểu của Luật Sư Lưu Tường Quang, Tổng Giám Ðốc SBS Radio; Giáo từ của Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN kiêm Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ - Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo; Cắt băng Khánh Thành trước thềm điện Phật * Tại Chánh Ðiện: 12:30 Lễ Niệm hương bạch Phật khánh thành Ðại hùng Bảo điện Tu viện Quảng Ðức: Chủ lễ: Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ, Adelaide-Úc; 13:00 Lễ Tôn Phong đức đệ tứ Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất: Chủ trì: Phó Viện Trưởng VHÐ, Hòa Thượng thượng Hộ hạ Giác, Houston-USA; 13:30 Lễ cúng dường Trai Tăng, khoản đãi quan khách, đồng hương Phật tử; 15:00 Chương trình văn nghệ do các GÐPT trình diễn; 15:00- Lễ tuyên thệ nhập quốc tịch Úc cho đồng bào Việt Nam tại Úc: Chủ trì: Ông Garry Hardgrave, Tổng Trưởng Bộ Ða Văn Hóa & Quốc Tịch Sự Vụ Liên Bang; 16:00 Ðại trai đàn chẩn tế bạt độ chư âm linh, hương linh, cô hồn, đồng bào tử nạn vượt biên; Gia trì: Hòa Thượng thượng Huyền hạ Tôn, Melbourne-Úc; 19:30 Lễ Tạ pháp - Hoàn mãn Trai đàn
An Nguyễn: -Nếu quý phật tử ở xa muốn về tham dự nhưng không nơi cư trú thì như thế nào? Làm sao liên lạc với Ban tổ chức.
ÐÐ Thích Nguyên Tạng: Vì phòng ốc tại Tu Viện với số lượng hạn chế chỉ đủ cho chư Tôn Ðức Tăng Ni và một số Phật tử về dự từ bên ngoài nước Úc, phần còn lại sẽ ở tại 1 khách sạn gần Tu Viện. Xin quý đồng hương Phật tử liên lạc với Ban Tổ Chức qua số điện thoại 03 9357 3544 gặp Bác Nguyên Lượng để giúp mướn Khách Sạn.

An Nguyễn: Ðược biết kỳ khánh thành lần này có khoảng 100 Chư Tôn ÐứcTăng Ni trong và ngoài nước Úc tham dự, xin thầy cho biết cụ thể về số lượng và các quốc gia về tham dự?
ÐÐ Thích Nguyên Tạng:Sẽ có khoảng 120 vị Tăng Ni từ trong và ngoài Úc như Mỹ, Canada, Pháp, Ðức và VN về chứng minh và tham dự lễ.
An Nguyễn: Bạch Thầy, về phía các tôn giáo bạn hay chính quyền hiện nay có những ai đã trả lời tham dự ?
ÐÐ Thích Nguyên Tạng: Sẽ có Tổng Trưởng Tư Pháp Liên Bang ông Philip Ruddock, Tổng Trưởng Quốc Tịch Sự Vụ Liên Bang Garry Hardgrave, Nữ Dân Biểu Ðảng Tự Do Jacinta Tchen, đại diện cho Thủ Tưởng Chính Phủ John Howard, Tổng Trưởng đối lập về Môi Sinh ông Kelvin Thomson, Thị Trưởng Thành Phố Moreland Joe Ficarra, Chủ tịch Hội Phật Giáo Victoria ông Brian Ashen....
Nhân đây, thay mặt Tu Viện chúng tôi thành tâm gởi lời mời đến gia đình, quí ân nhân thân hữu, quí đồng hương Phật tử xa gần. Ước nguyện quí vị sắp xếp thời gian quí báu của quí vị đồng về tham dự góp phần cầu nguyện chung trong ngày Ðại Lễ quan trọng này, đồng thời trong dịp Ðại Lễ Khánh Thành Tu Viện, có rất nhiều việc làm quan trọng giúp cho buổi lễ được thành tựu viên mãn, tu viện thiết tha kính mời quí vị đóng góp một bàn tay công quả chia sẻ về mọi mặt công việc Phật sự, cũng như cúng dường Tịnh Tài để Ðại lễ Khánh thành được thập phần viên mãn. Ðặc biệt: Lễ Khai mạc Ðại Hội Bất Thường của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, SBS Radio sẽ có buổi phát thanh lưu động từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối thứ sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2003 do ban Phát Thanh Việt Ngữ SBS Sydney phụ trách. Vào chủ nhật ngày 12 tháng 10, nhân Ðại lễ khánh thành Tu Viện Quảng Ðức, ban Phát thanh Việt ngữ SBS Sydney cũng sẽ thực hiện một chương trình phát thanh lưu động tại Tu Viện, lúc 8 giờ 30 đến 10.30 sáng.
Quý đồng hương sẽ có cơ hội điền phiếu để nhận được các giải thưởng tại 2 buổi phát thanh lưu động Radio SBS này.
An Nguyễn: Xin Ðại Ðức lược duyệt về quá trình thành lập Tu Viện trong thời gian qua.
ÐÐ Thích Nguyên Tạng: Tu Viện Quảng Ðức do TT Thích Tâm Phương thành lập vào năm 1990 tại vùng Broadmeadows với một căn nhà 3 phòng, dùng làm nơi thờ tự và tu học suốt 5 năm trong sự chật hẹp và gặp nhiều khó khăn đối với người láng giềng bản địa. Nhờ ơn Chư Phật gia hộ, vào tháng 6 năm 1997, Tu viện Quảng Ðức đã chính thức mua được ngôi trường tiểu học vùng Fawkner này. Sau gần 4 năm sinh hoạt, từ một ngôi trường hoang tàn xơ xác đã đóng cửa, những người con Phật tại đây đã nỗ lực đêm ngày để chỉnh trang và sửa chữa, xây dựng từng bước một, tạo nên một cảnh trí phần nào mang được nét đặc thù của một ngôi chùa quê nhà Việt Nam. Tuy nhiên, vì là một trường học được xây dựng trên 70 năm, nên tất cả mọi thứ đều xuống cấp, nên chính quyền thành phố Moreland không cho phép Tu viện sinh hoạt như là một cở sở cộng đồng. Dù đang trong thời điểm khó khăn nhất về kinh tế xã hội, nhưng buộc lòng Tu Viện phải trùng tu xây cất điện Phật để đáp ứng nhu cầu tu học cấp bách của Phật tử xa gần. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2000, Tu Viện đã tổ chức Lễ Ðặt Viên Ðá đầu tiên để tiến hành công trình xây dựng. Sau ba năm dài kiến thiết, nay ngôi chánh điện được thành tựu trong khiêm tốn như quý vị đã thấy. Tổng chi phí cho công trình xây dựng khoảng $2,000,000 (hai triệu Úc kim).
An Nguyễn: Tu Viện là một trong số gần 20 ngôi chùa ở Thành Phố Melbourne. Cái khó khăn để có được một ngôi chùa là vấn đề tài chánh và nhân vật lực của Phật tử đồng hương đóng góp. Tu Viện thực hiện những hình thức gây quỹ và vận động tài chánh như thế nào?
ÐÐ Thích Nguyên Tạng:Vì tu viện khởi công xây dựng trong giai đọan nền kinh tế Úc và thế giới xuống dốc trầm trọng, nhất là sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9, nên phần đóng góp và gây quỹ qua các buổi cơm chay rất hạn chế, do đó phần chi phí chính của công trình vẫn là mượn nợ của ngân hàng để cho công trình tiếp tục và hoàn thành. Nên hiện tại dù tổ chức Lễ Khánh Thành nhưng tu viện vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc chi trả nợ nần. Hiện tại tu viện đang mắc nợ ngân hàng là $550,000 (Úc kim) và $150,000 mượn từ một số thân hữu Phật tử. Chúng tôi thành tâm kêu gọi quý đồng hương Phật tử xa gần hoan hỷ đóng góp phần tài chánh có thể để giúp tu viện trang trải bớt số nợ nói trên.
An Nguyễn: Bạch Ðại Ðức, Trong suốt thời gian vừa xây dựng Tu Viện, các khóa học đạo, tu tập có bị trở ngại hay không?
ÐÐ Thích Nguyên Tạng: Dạ thưa, việc tu học không bị gián đoạn. May mắn, tu viện vốn là một trường tiểu học xưa kia của Fawkner, nên có nhiều phòng ốc để sử dụng tạm thời cho việc tu học trong ba năm qua.
An Nguyễn: Xin quý thầy cho biết về một số hoạt động của Tu Viện trong Cộng Ðồng Phật Tử Australia.
ÐÐ Thích Nguyên Tạng: Trong nhiều năm qua, tu viện luôn kết hợp với Giáo Hội Trung Ương (tức là Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc) để tổ chức các khóa học Phật Pháp cho đồng hương Phật tử (ví dụ như khóa tu cuối năm 2003 này sẽ tổ chức từ ngày 31-12-03 đến 04-01-04 tại Sydney) và tham gia nhiều chương trình từ thiện xã hội. Ngoài ra, cả bản thân tôi và Thượng Tọa Trụ Trì Thích Tâm Phương đều là những nhân viên Tuyên Úy Phật Giáo (Buddhist chaplaincies) cho các bệnh viện lớn và các trại cải huấn trong tiểu bang Victoria trong việc thăm viếng, an ủi và cầu nguyện.
An Nguyễn: Xin Ðại Ðức cho biết trang Web của Tu Viện hiện nay ra sao? Nếu có một số cá nhân ở trong hay ngoài nước Úc muốn góp phần công tác Phật sự thì có thể làm được gì? (thí dụ như đánh máy.v.v..)
ÐÐ Thích Nguyên Tạng: Trang nhà Quảng Ðức vẫn tiến triển tốt thưa anh, Ban Biên Tập rất hoan nghênh cho những ai phát tâm góp phần vào Phật sự này, để truyền bá những giáo lý cao đẹp đến với nhân sinh, với hy vọng cho những ai có duyên với trang nhà, đọc những giáo lý được phổ biến trên mạng, để rồi tự thay đổi đời sống của mình, biết đừng làm điều ác, biết thực hiện các hạnh lành, biết chia sẻ những phúc lạc và khổ đau với người, biết giúp đỡ và hướng dẫn người đi vào đời sống thiện lành, hướng thượng, để cân bằng giữa đời sống tâm linh với thế giới vật chất quay cuồng như hiện nay. Hiện nay có nhiều Kinh Sách chưa được đánh máy, nên chúng tôi rất hoan hỷ nếu quý vị có thể góp một bàn tay.
An Nguyễn: Vào năm 1999 Tu Viện có chương trình cứu trợ nạn nhân lũ lụt ở Miền Trung VN được nhiều Phật tử tại Melbourne tham dự, hiện nay quý Tu Viện có những hoạt động tương tự như vậy hướng về quê hương hay không?
ÐÐ Thích Nguyên Tạng: Dạ thưa, tu viện vẫn tiếp tục các chương trình từ thiện ở quê nhà như viện trợ các cô nhi, bệnh viện tâm thần, giúp đỡ cho các bà con nghèo ở vùng sâu, vùng ven.... Lâu nay Tu Viện thường kết hợp với Chùa Thiên Long ở Sài Gòn để làm các chương trình từ thiện này.
An Nguyễn: Xin cảm ơn Ðại Ðức đã nhín chút thời gian trả lời cuộc phỏng vấn này. Kính chúc quý Chư Tôn Ðức Tăng Ni thành công viên mãn trong buổi lễ khánh thành.
ÐÐ Thích Nguyên Tạng:Chân thành cảm ơn anh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
19/03/2023(Xem: 927)
Vào ngày 6/2/2023, một trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter đã xảy ra tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria. Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) ước tính tổng cộng gần 26 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất này và tính cho đến hết ngày 28/2/2023, số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên 50.325 người.
24/02/2023(Xem: 1391)
Sau một thời gian tạm ngưng tổ chức khóa tu Bát Quan Trai vì Đại Dịch Covid-19, nay mọi sinh hoạt xã hội đã trở lại bình thường, cho nên Tu Viện mở lại Khóa tu Bát Quan Trai hằng tháng như mọi năm. Thưa quý Phật tử, Chư Tổ Sư đã dạy “cần tu tập để giải thoát như cứu lửa đang cháy trên đầu”, vì thời gian trong đời mình còn lại quá ngắn ngũi, đừng hẹn đến ngày mai những gì mình có thể làm được hôm nay. Quý Ngài cũng nhắc nhở chúng ta “Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhơn thân tái phục nan”, có nghĩa là “Ngàn năm cây sắt ra hoa dễ, một mất thân người khó được thân”. Đối với người đệ tử Phật chúng ta, nếu ngày nay mình không phát tâm tu tập, thì đừng mong đời mình thăng tiến trên bước đường tâm linh. Mình tự hỏi chính mình là niềm tin của mình vào Chánh Pháp có vững chắc chưa, nội lực tu tập của mình đã được tăng tiến hay chưa ? nếu chưa được tăng tiến và viên mãn thì chúng ta hãy cố gắng phát nguyện, tinh tấn tu tập để sống trọn vẹn Trên tinh thần đó, thay mặt Đạo
21/03/2023(Xem: 361)
"Tử sanh là ải phải đi qua Đi mãi nhưng ai đã đến nhà? Qua lại 3 đường cùng sáu cõi Muốn ra cần phải niệm A Di Đà" Muốn ra phải niệm A Di Đà. Đây là câu khai thị bắt đầu trong nghi cúng Linh, Khi đọc tới câu này chúng ta nhớ tới Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống, Đức Trưởng Lão Thích Huyền Quang, câu đó do Ngài soạn. Hòa Thượng soạn tất cả nghi cúng Hương linh, cúng chư Giác linh. Quý vị vào trang nhà Quảng Đức gõ "Pháp Sự Khoa Nghi Việt Ngữ".
15/03/2023(Xem: 598)
CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Vợ, Mẹ, Bà chúng con, chúng tôi là: Hương linh Phật tử: LÊ THỊ KHẢ ÁI Pháp danh: BẢO TƯỜNG KÍNH Sinh ngày: 2/8/1955 (Ất Mùi) tại Đà Nẵng, Việt Nam Mãn phần lúc: 10:21am Thứ Hai, 27/02/2023 (08/02/Quý Mão) tại Bệnh Viện Sunshine, Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 69 tuổi Chương Trình Tang Lễ: Lễ nhập liệm, Phát tang: 03pm, Thứ Năm, 16/03/2023 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức (105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060), sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 09pm. Lễ Động Quan & Hỏa Táng: 11am, Thứ Sáu, 17/03/2023 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức (105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060). Sau đó Linh Cữu của Phật tử sẽ được đưa đi hỏa táng tại Joyce Chapel, nghĩa trang Fawkner , sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. Tang Lễ được sự chứng minh
10/03/2023(Xem: 428)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức/Trang Nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Thân Mẫu của Phật tử Quảng Diệu Trí Kathy Đặng, Nguyên Quảng Hiền Lê Đặng (Thành viên Ban Hương Đăng, Ban Trai Soạn Tu Viện Quảng Đức, Melbourne), là: Cụ Bà NGUYỄN CẨM MỸ LỆ Sinh ngày 18/06/1937 (Đinh Sửu) tại Vĩnh Long Mãn phần lúc 10am, Thứ Sáu, 10/03/2023 (19/02/Quý Mão) tại Bình Minh, Vĩnh Long Hưởng thượng thọ: 87 tuổi Thay mặt Tu Viện Quảng Đức & Trang Nhà Quảng Đức thành tâm chia buồn: Phật tử Quảng Diệu Trí Kathy Đặng, Nguyên Quảng Hiền Lê Đặng cùng toàn gia tang quyến. Thành kính nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà: Nguyễn Cẩm Mỹ Lệ VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC Nay Thành kính Phân Ưu *** Hòa Thượng Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Ban Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức
02/03/2023(Xem: 454)
CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Mẹ, Bà chúng con, chúng tôi là: Hương linh Phật tử: VĂN THỊ BẠCH Pháp danh: BẢO HOA Sinh ngày: 1934 (Quý Dậu) tại Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu Mãn phần lúc: 9pm, Thứ Ba 28/02/2023 (09/02/Quý Mão) tại Viện Dưỡng Lão Footscray, Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng đại thọ: 90 tuổi Chương Trình Tang Lễ: Lễ nhập liệm, Phát tang: 05pm, Chủ Nhật, 05/03/2023 tại Vãng Sanh Đường Ern Jensen (2 Arthur St, St Albans VIC 3021), sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 09pm. Lễ Động Quan & An Táng: 8:30am, Thứ Hai, 06/03/2023, sau đó Linh Cữu của Cụ bà sẽ được đưa đi an táng tại Keilor Cemetery, sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. Tang Lễ được sự chứng minh & chủ trì: HT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Đăng Từ cùng sự trợ niệm của
27/02/2023(Xem: 495)
26/2/2023: HT Viện Chủ TV Quảng Đức Thích Tâm Phương cùng chúng đệ tử Nguyên Đà, Tâm Hương (từ Úc về) và quý Phật tử địa phương đã đến phát quà từ thiện tại Viện Dưỡng Lão và Bệnh Viện Tâm Thần tại Nha Trang, Khánh Hòa
15/02/2023(Xem: 537)
Thế giới ngày nay mà chúng ta gọi là “thời đại mới” đổi thay đến chóng mặt, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống trong đó có tôn giáo. Tuy không có “thánh chiến” được công khai tuyên bố, nhưng cạnh tranh để bành trướng, giành giật tín đồ, mua chuộc dưới mọi hình thức để cải đạo, kể cả bằng bạo lực đã diễn ra hàng ngày và gần như trên quy mô toàn cầu.
01/02/2023(Xem: 574)
Nam Mô A Di Đà Phật, Kính thưa quý Đồng Hương Phật tử, Tu Viện Quảng Đức đang làm lại hình ảnh thờ chư Hương Linh quá vãng theo kỹ thuật điện toán hiện đại, hình ảnh Chư Hương linh được chiếu trên màn hình slideshow tivi và thân nhân được cung cấp barcode (mã vạch) để xem trực tiếp hình của Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ… của mình mỗi khi đến thắp nhang tưởng niệm. Quý vị xem hình ảnh Chư Hương Linh quá vãng đang thờ tại Tu Viện Quảng Đức, và hạ tải (Download form Chi Tiết Hương Linh-Details of deceased) form theo đường link và hoan hỷ điền vào form đầy đủ chi tiết, lưu ý ghi đúng số thứ tự hình thân nhân (đã được ban admin ghi chú dưới mỗi hình) của mình ở gốc phải của form và gởi lại form qua email: quangduc@quangduc.com or secretaryquangduc@gmail.com để Ban admin sẽ gởi lại barcode (mã vạch) đến quý vị sau khi quý vị gởi lại form này. Chân thành cảm ơn quý đồng hương Phật tử sẽ hồi âm nhanh sau khi nhận được thông báo này.
01/02/2023(Xem: 14390)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️ HL Cụ bà Thiện Chánh (SA): $200 Nguyên Quảng Lương Ngọc Thủy: $300 Mai Thị Cao Trâm, Olivia: $200 ( Hồi hướng cho HL Stewart. J. Hibbert) Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500 ( Hồi hướng cho Mẹ Bạch Vân Phạm Thị Doan) Hoàng Lộc, Ái Định (hồi hướng cho cụ bà Diệp Tú Liên): $400 Tâm Thư (Sydney): $200 Nguyên Quảng Hương: $200 Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm vàng Kim Châu, SA): $500 Lâm Tuyết Mai (Nguyên Quảng Anh): $1000 Diệu Tuyết Lệ Trinh (hồi hướng cho HL Phụ Thân Trần Tiêu): $500 Bé Mattis Hugh Le-Tang (Phước Lành): $100 Steve Nguyên Thiện Bảo, Tuyết Nguyên Thiện Hạnh: $500 Khánh Vân, Khánh Linh: $100 Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $200 Mỹ Lệ, Hoàng Em, Thanh Phong, Thanh Vũ (Hồi hướng cho Mẹ): $5000 Quảng Trí Chánh, Quảng Tuệ Dung (Cali, USA): $200 Bảo Diệu Hạnh (hồi hướng cho em trai Dương Hồng Anh): $500 Phi Thị Lan, Trần Văn Dũng (
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,376,349