Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Tiểu Phẩm.

08/04/201316:09(Xem: 3756)
Tiểu Phẩm.


Tạng Luật
Vinaya Pitaka

Tiểu Phẩm
Cullavagga

Tỳ kheo Indachanda Nguyệt Thiêndịch

----oOo----

Mục Lục

-ooOoo-

Phần Giới Thiệu

Tạng Luật (Vinayapitaka) thuộc về Tam Tạng (Tipitaka) là những lời dạy và quy định của đức Phật đến các tỷ-kheo về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống và sự sinh hoạt của các thành viên cũng như các công việc của hội chúng, trong đó chủ yếu đề cập đến các tỷ-kheo, một phần dành cho tỷ-kheo ni, đồng thời cũng tìm thấy được một số vấn đề có thể áp dụng cho hàng tại gia cư sĩ.

Tạng Luật được chia làm 5 bộ:

1. Pārājika: Giới thiệu việc ngài Sāriputta thỉnh cầu đức Phật quy định về giới ở chương Verañja và phần phân tích giới bổn Pātimokkha của tỷ-kheo gồm có 4 Pārājika (Bất cộng trụ), 13 Saṅghādisesa (Tăng tàng), 2 Aniyata (Bất định), và 30 Nissaggiya Pācittiya (Ưng xả đối trị).

2. Pācittiya: Phân tích phần giới Pātimokkha còn lại của tỷ-kheo gồm có 92 Pācittiya (Ưng đối trị), 4 Pātidesanīya (Ưng phát lộ), 75 Sekhiya (Ưng học pháp), và 7 Adhikaranasamatha (Pháp diệt tránh) và giới bổn Pātimokkha của tỷ-kheo ni.

Hai bộ Pārājika và Pācittiya còn được gọi chung là Suttavibhaṅga.

3. Mahāvagga(Đại Phẩm): gồm 10 chương, mở đầu là sự chứng ngộ đạo quả của đức Phật, kế đến là các nhiệm vụ quan trọng của các tỷ-kheo như lễ xuất gia, lễ Uposatha (Bố Tát), việc an cư mùa mưa, lễ Pavāranā (Tự Tứ), v.v...

4. Cullavagga(Tiểu Phẩm): gồm 12 chương đề cập đến việc hành xử các tỷ-kheo phạm tội, giải quyết các sự tranh tụng, việc chia rẽ hội chúng, và các vấn đề khác liên quan đến đời sống xuất gia (xin xem chi tiết ở phần mục lục). Đặc biệt chương 10 đề cập việc xuất gia của tỷ-kheo ni và hai chương cuối 11 và 12 nói về hai lần kết tập Tam Tạng đầu tiên ở Ấn Độ.

Hai bộ Mahāvagga và Cullavagga còn được gọi chung là Khandhaka.

5. Parivāra(Phẩm Linh Tinh): phân tích về Giới và Luật theo các tiêu đề và được trình bày dưới dạng vấn đáp, có thể được xem như là cuốn cẩm nang hướng dẫn việc hành xử Luật.

Tam Tạng ở Thái Lan trình bày tạng Luật dưới dạng 5 bộ và in thành tám cuốn:

1. Mahāvibhaṅgo (1): Đại Phân Tích I
2. Mahāvibhaṅgo (2): Đại Phân Tích II. Hai cuốn trên phân tích đầy đủ Giới Bổn Pātimokkha của tỷ-kheo.
3. Bhikkhunīvibhaṅgo: Phân tích giới bổn Pātimokkha của tỷ-kheo ni.

So sánh với sự trình bày ở trên, ba cuốn này tức là Suttavibhaṅga, hoặc là hai bộ Pārājika và Pācittiya.

4. Mahāvaggo (1)
5. Mahāvaggo (2). Hai cuốn này tức là Đại Phẩm được phân làm hai.

6. Cullavaggo (1)
7. Cullavaggo (2). Hai cuốn này tức là Tiểu Phẩm được phân làm hai.

8. Parivāro (cũng như ở trên).

Như vậy Tạng Luật có thể được phân tích theo ba, theo năm, hoặc theo tám tùy theo sự trình bày.

Bản dịch của chúng tôi được thực hiện và trình bày theo văn bản Pali La tinh từ Compact Disk BUDSIR IV của trường đại học Mahidol ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Phần mục lục chúng tôi thực hiện theo các chữ số đánh dấu ở đầu mỗi vấn đề; trình bày theo cách này sẽ giúp quý vị tiết kiệm được thời gian trong việc xác định vấn đề cần tham khảo.

Bản dịch này được hoàn thành là một sự nỗ lực học tập của bản thân và việc mạnh dạn giới thiệu đến quý vị không ngoài mục đích là hy vọng sẽ nhận được những lời chỉ dạy của các bậc cao minh và các sự khuyến khích góp ý của quý độc giả. Tuy đã nỗ lực xem xét lại lần thứ ba nhưng chúng tôi biết rằng bản dịch này vẫn còn nhiều sai sót, chỉ mong sao có thể giúp được quý vị độc giả phần nào kiến thức về Phật học dựa vào nguồn tài liệu gốc đã được kết tập lại vì lợi ích của nhiều người, vì lợi ích của chư thiên và nhân loại. Rất mong nhận được ý kiến của quý vị. Xin email về: dinda@u.washington.edu

Xin chân thành ghi nhận công đức của Thượng Toạ Tiến Sĩ Bửu Chánh về CD Tam Tạng BUDSIR IV, Ven. Bodhinando (Canada), Đại Đức Hộ Phạm, Đại Đức Giác Hạnh, và Đại Đức Tâm An về CD Tam Tạng Chattha Saṅgāyana và các bản dịch Anh ngữ cũng như những sự động viên và ý kiến đóng góp trong thời gian chúng tôi thực hiện bản dịch này.

Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng trụ trì và chư Tăng chùa Sri Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật Pháp trong thời gian qua.

Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tiến hóa trong ánh hào quang của Chánh Pháp.

Colombo, ngày 15 tháng 09 năm 2003
Bhikkhu Indacanda
(Trương Đình Dũng)

----oOo----


Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)

Source: BuddhaSasana

Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,223,515