Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Phần [02]

22/04/201317:47(Xem: 3572)
Phần [02]


Tạng Luật
Vinaya Pitaka

Tiểu Phẩm
Cullavagga

Tỳ kheo Indachanda Nguyệt Thiêndịch

----oOo----

I. Chương Hành Sự (tiếp theo)

4. Hành sự hòa giải (Patisāranīyakammaṃ):

[129] Vào lúc bấy giờ, đại đức Sudhamma là vị cư ngụ, vị trông nom công trình mới, và là vị thường xuyên thọ thực trong nhà của gia chủ Citta ở làng Macchikāsanda. Mỗi khi gia chủ Citta có ý muốn thỉnh mời hội chúng, một nhóm, hoặc cá nhân, gia chủ không thỉnh mời hội chúng, một nhóm, hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ý kiến của đại đức Sudhamma. Vào lúc bấy giờ, có nhiều tỷ-kheo trưởng lão: đại đức Sāriputta, đại đức Mahāmoggallāna, đại đức Mahākaccāna, đại đức Mahākotthika, đại đức Mahākappina, đại đức Mahācunda, đại đức Anuruddha, đại đức Revata, đại đức Upāli, đại đức Ānanda, đại đức Rāhula đang đi du hành trong xứ Kāsī và đã đến ngụ tại Macchikāsanda.

[130] Gia chủ Citta đã nghe được rằng: "Nghe nói các tỷ-kheo trưởng lão đã đi đến Macchikāsanda." Khi ấy, gia chủ Citta đã đi đến gặp các tỷ-kheo trưởng lão, sau khi đến đã đảnh lễ các tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. Đại đức Sāriputta đã đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ Citta đang ngồi một bên bằng bài thuyết Pháp. Khi ấy, gia chủ Citta sau khi được đại đức Sāriputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài thuyết Pháp đã nói với các tỷ-kheo trưởng lão điều này:

- Bạch các ngài, xin các trưởng lão hãy nhận lời con về bữa ăn dành cho các vị khách vào ngày mai.

Các vị tỷ-kheo trưởng lão đã nhận lời bằng cách im lặng.

[131] Sau đó, khi hiểu được sự nhận lời của các tỷ-kheo trưởng lão, gia chủ Citta đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ các tỷ-kheo trưởng lão, hướng vai phải nhiễu quanh rồi đã đi đến gặp đại đức Sudhamma; sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Sudhamma rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, gia chủ Citta đã nói với đại đức Sudhamma rằng:

- Bạch ngài, xin ngài Sudhamma nhận lời con về bữa ăn cùng với các vị trưởng lão vào ngày mai.

Khi ấy, đại đức Sudhamma (nghĩ rằng): "Trước đây, gia chủ Citta này mỗi khi có ý muốn thỉnh mời hội chúng, một nhóm, hoặc cá nhân, gia chủ không thỉnh mời hội chúng, một nhóm, hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ý kiến của ta. Giờ đây, ông ta không hỏi ý ta mà đã thỉnh mời các tỷ-kheo trưởng lão; giờ đây, gia chủ Citta này đã hư hỏng, hờ hững, ngó bộ không còn gắn bó với ta nữa," nên đã nói với gia chủ Citta rằng:

- Đủ rồi, này gia chủ, ta không nhận lời.

Đến lần thứ nhì, gia chủ Citta đã nói với đại đức Sudhamma rằng:

- Bạch ngài, xin ngài Sudhamma nhận lời con về bữa ăn cùng với các vị trưởng lão vào ngày mai.

- Đủ rồi, này gia chủ, ta không nhận lời.

Đến lần thứ ba, gia chủ Citta đã nói với đại đức Sudhamma rằng:

- Bạch ngài, xin ngài Sudhamma nhận lời con về bữa ăn cùng với các vị trưởng lão vào ngày mai.

- Đủ rồi, này gia chủ, ta không nhận lời.

Khi ấy, gia chủ Citta (nghĩ rằng): "Điều gì sẽ ảnh hưởng đến ta khi ngài Sudhamma nhận lời hay không nhận lời?" nên đã đảnh lễ đại đức Sudhamma, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi.

[132]Sau khi đêm ấy trôi qua, gia chủ Citta đã cho người chuẩn bị thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm cho các tỷ-kheo trưởng lão. Khi ấy, đại đức Sudhamma (nghĩ rằng): "Có lẽ ta nên xem qua sự chuẩn bị cho các tỷ-kheo trưởng lão của gia chủ Citta thế nào?" nên vào buổi sáng đã mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của gia chủ Citta, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi đã được sắp đặt. Khi ấy, gia chủ Citta đã đi đến gặp đại đức Sudhamma, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Sudhamma rồi ngồi xuống một bên. Đại đức Sudhamma đã nói với gia chủ Citta đang ngồi một bên rằng:

- Này gia chủ, thức ăn loại cứng loại mềm này đã được ngươi chuẩn bị thật là đầy đủ. Còn một thứ ở đây chưa có đó là bánh mè.

- Bạch ngài, trong khi rất nhiều điều được tìm thấy trong lời dạy cao quý của đức Phật, vậy mà ngài Sudhamma chỉ nói đến một điều đó là "Bánh mè." Bạch ngài, trong thời quá khứ, các thương buôn người phương nam đã đi đến xứ sở phía đông để buôn bán. Từ xứ ấy, họ đã đem đi một con gà mái. Khi ấy, bạch ngài, con gà mái ấy đã được cho ở chung với một con quạ. Nó đã tạo ra một con gà con. Bạch ngài, khi con gà con ấy muốn kêu tiếng kêu của con quạ thì nó kêu: "quạ quạ tục tục;" khi nào nó muốn kêu tiếng kêu của con gà mái thì nó kêu: "tục tục quạ quạ." Bạch ngài, cũng tương tợ như thế, trong khi rất nhiều điều được tìm thấy trong lời dạy quý báu của đức Phật, vậy mà ngài Sudhamma chỉ nói đến một điều đó là "Bánh mè."

- Này gia chủ, ngươi mắng nhiếc ta. Này gia chủ, ngươi nói xấu ta. Này gia chủ, đây là chỗ ở của ngươi, ta sẽ bỏ đi.

- Bạch ngài, con không có mắng nhiếc, không có nói xấu ngài Sudhamma. Bạch ngài, xin ngài Sudhamma hãy cư ngụ ở làng Macchikāsanda, trong khu rừng xoài khả ái. Con sẽ ra sức cho ngài Sudhamma về vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men khi bị bệnh.

Đến lần thứ nhì, đại đức Sudhamma đã nói với gia chủ Citta rằng:

- Này gia chủ, ngươi mắng nhiếc ta. Này gia chủ, ngươi nói xấu ta. Này gia chủ, đây là chỗ ở của ngươi, ta sẽ bỏ đi.

- Bạch ngài, con không có mắng nhiếc, không có nói xấu ngài Sudhamma. Bạch ngài, xin ngài Sudhamma hãy cư ngụ ở làng Macchikāsanda, trong khu rừng xoài khả ái. Con sẽ ra sức cho ngài Sudhamma về vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men khi bị bệnh.

Đến lần thứ ba, đại đức Sudhamma đã nói với gia chủ Citta rằng:

- Này gia chủ, ngươi mắng nhiếc ta. Này gia chủ, ngươi nói xấu ta. Này gia chủ, đây là chỗ ở của ngươi, ta sẽ bỏ đi.

- Bạch ngài, ngài Sudhamma sẽ đi đâu?

- Này gia chủ, ta sẽ đi đến Sāvatthi để gặp đức Thế Tôn.

- Bạch ngài, như vậy thì ngài hãy kể cho đức Thế Tôn tất cả điều gì ngài đã nói và điều gì con đã nói. Bạch ngài, việc ngài Sudhamma sẽ trở lại Macchikāsanda một lần nữa là điều không có gì lạ thường cả.

[133]Khi ấy, đại đức Sudhamma đã dọn dẹp chỗ ngụ rồi cầm y bát đi đến Sāvatthi. Tuần tự, đại đức Sudhamma đã đi đến Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapindika gặp đức Thế Tôn, gặp rồi đã đảnh lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức Sudhamma đã kể cho đức Thế Tôn tất cả điều gì bản thân đã nói và điều gì gia chủ Citta đã nói.

[134] Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Này kẻ rồ dại, thật là không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa-môn, là sai trái, không nên làm. Này kẻ rồ dại, tại sao ngươi lại chỉ trích một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ có đức tin, có sự hoan hỷ, là người thí chủ, là người thực hiện sự hộ độ cho hội chúng? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(như trên)...

Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết Pháp thoại và bảo các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, như vậy thì hội chúng hãy thực thi hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma rằng: "Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi." Và này các tỷ-kheo, nên thực thi như vầy: Trước hết, tỷ-kheo Sudhamma cần được quở trách; sau khi quở trách, cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở rồi cần xác định tội; sau khi xác định tội rồi, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỷ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực:

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-kheo Sudhamma này chỉ trích một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ có đức tin, có sự hoan hỷ, là người thí chủ, là người thực hiện sự hộ độ cho hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực thi hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma rằng: "Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi." Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-kheo Sudhamma này chỉ trích một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ có đức tin, có sự hoan hỷ, là người thí chủ, là người thực hiện sự hộ độ cho hội chúng. Hội chúng thực thi hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma rằng: "Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi." Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma rằng: "Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi," xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: ...(như trên)...

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-kheo Sudhamma này chỉ trích một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ có đức tin, có sự hoan hỷ, là người thí chủ, là người thực hiện sự hộ độ cho hội chúng. Hội chúng thực thi hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma rằng: "Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi." Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma rằng: "Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi," xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma rằng: "Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi," đã được thực thi bởi hội chúng. Sự việc được hội chúng thỏa thuận nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

[135]Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện: được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi do sự không thừa nhận (appatiññāya kataṃ). Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[136] Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi với tội đã được thú nhận. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[137] Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi khi chưa xác định tội. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[138] Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[139] Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[140] Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi do sự không thừa nhận, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[141] Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[142] Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[143] Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội đã được sám hối, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[144] Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[145] Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[146] Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa xác định tội, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

Dứt Mười hai hành sự không đúng Pháp trong hành sự hòa giải.

[147] Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện: được thực thi với sự hiện diện, được thực thi từ sự tra hỏi, được thực thi do sự thừa nhận (patiññāya kataṃ). Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[148] Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm, được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi với tội chưa được thú nhận. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[149] Này các tỷ-kheo, . ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi sau khi đã xác định tội. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này ...(như trên)...

[150] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với sự hiện diện, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này ...(như trên)...

[151] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi từ sự tra hỏi, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này ...(như trên)...

[152] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi do sự thừa nhận, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này ...(như trên)...

[153] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này ...(như trên)...

[154] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này ...(như trên)...

[155] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội chưa được sám hối, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này ...(như trên)...

[156] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này ...(như trên)...

[157] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này ...(như trên)...

[158] Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã xác định tội, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự hòa giải hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

Dứt Mười hai hành sự đúng Pháp trong hành sự hòa giải.

[159] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự hòa giải đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm đặc tính: là vị ra sức làm cho các gia chủ bị mất lợi lộc, là vị ra sức làm cho các gia chủ bị mất lợi ích, là vị ra sức làm cho các gia chủ bị mất chỗ ở, là vị mắng nhiếc hoặc nói xấu gia chủ, là vị chia rẽ các gia chủ với các gia chủ. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự hòa giải đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm đặc tính này.

[160] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự hòa giải đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm đặc tính khác nữa: là vị chê bai Phật đến các gia chủ, là vị chê bai Pháp đến các gia chủ, là vị chê bai Tăng đến các gia chủ, là vị chỉ trích các gia chủ một cách thậm tệ và khinh bỉ các gia chủ một cách thậm tệ, là vị không thực hiện điều đã được thỏa thuận một cách hợp lý đối với các gia chủ. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự hòa giải đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm đặc tính này.

[161] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự hòa giải đối với năm hạng tỷ-kheo: hạng ra sức làm cho các gia chủ bị mất lợi lộc, hạng ra sức làm cho các gia chủ bị mất lợi ích, hạng ra sức làm cho các gia chủ bị mất chỗ ở, hạng mắng nhiếc hoặc nói xấu gia chủ, hạng chia rẽ các gia chủ với các gia chủ. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự hòa giải đối với năm hạng tỷ-kheo này.

[162] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự hòa giải đối với năm hạng tỷ-kheo khác nữa: hạng chê bai Phật đến các gia chủ, hạng chê bai Pháp đến các gia chủ, hạng chê bai Tăng đến các gia chủ, hạng chỉ trích các gia chủ một cách thậm tệ và khinh bỉ các gia chủ một cách thậm tệ, hạng không thực hiện điều đã được thỏa thuận một cách hợp lý đối với các gia chủ. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự hòa giải đối với năm hạng tỷ-kheo này.

Dứt Bốn điều mong muốn.

[163] Này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo thực thi hành sự hòa giải nên làm phận sự một cách nghiêm chỉnh. Trong trường hợp này, các phận sự nghiêm chỉnh ấy là: không nên ban phép tu lên bậc trên; không nên ban cho phép nương nhờ; không nên để sa-di phục vụ; không nên chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni; không nên giảng dạy tỷ-kheo ni dầu đã được chỉ định; không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự hòa giải; hoặc tội tương tợ; hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy; không nên chỉ trích hành sự; không nên chỉ trích các vị thực thi hành sự; không nên hành lễ Bố Tát (Uposatha); (hoặc) không nên hành lễ Tự Tứ (Pavāranā) chung với vị tỷ-kheo trong sạch; không nên sai bảo; không nên cáo tội; không nên bảo tránh lối đi; không nên quở trách; không nên nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch); không nên tạo bè phái với các tỷ-kheo.

Dứt Mười tám phận sự thuộc hành sự hòa giải.

[164]Sau đó, hội chúng tỷ-kheo đã thực thi hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma rằng: "Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi." Khi được hội chúng thực thi hành sự hòa giải, vị ấy đã đi đến Macchikāsanda nhưng vì xấu hổ không thể yêu cầu gia chủ Citta thứ lổi. Vị ấy đã quay trở lại Sāvatthi lần nữa. Các tỷ-kheo đã nói như vầy:

- Này sư đệ Sudhamma, sư đệ đã yêu cầu gia chủ Citta đã thứ lỗi chưa?

- Các đại đức ơi, trong trường hợp này, tôi đã đi đến Macchikāsanda nhưng vì xấu hổ không thể yêu cầu gia chủ Citta thứ lổi.

Các tỷ-kheo ấy đã trình bày sự kiện ấy lên đức Thế Tôn.

- Này các tỷ-kheo, như vậy thì hội chúng hãy cho sứ giả cùng đi với tỷ-kheo Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Và này các tỷ-kheo, nên ban cho như vầy: Trước tiên, vị tỷ-kheo nên được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỷ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực:

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho sứ giả cùng đi với tỷ-kheo Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng cho tỷ-kheo tên (như vầy) làm sứ giả cùng đi với tỷ-kheo Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Đại đức nào thỏa thuận với việc cho tỷ-kheo tên (như vầy) làm sứ giả cùng đi với tỷ-kheo Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tỷ-kheo tên (như vầy) là sứ giả cùng đi với tỷ-kheo Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi đã được hội chúng cho phép. Sự việc được hội chúng thỏa thuận nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

[165]Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo Sudhamma ấy và tỷ-kheo sứ giả cùng đi nên đi đến Macchikāsanda và nên yêu cầu gia chủ Citta rằng:

- Này gia chủ, hãy thứ lỗi. Tôi đang làm cho người hoan hỷ.

Nếu nói như vậy mà vị ấy thứ lỗi thì đó là điều tốt đẹp. Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỷ-kheo sứ giả cùng đi nên nói rằng:

- Này gia chủ, hãy thứ lỗi cho vị tỷ-kheo này. Vị ấy đang làm cho người hoan hỷ.

Nếu nói như vậy mà vị ấy thứ lỗi thì đó là điều tốt đẹp. Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỷ-kheo sứ giả cùng đi nên nói rằng:

- Này gia chủ, hãy thứ lỗi cho vị tỷ-kheo này. Tôi đang làm cho người hoan hỷ.

Nếu nói như vậy mà vị ấy thứ lỗi thì đó là điều tốt đẹp. Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỷ-kheo sứ giả cùng đi nên nói rằng:

- Này gia chủ, hãy thứ lỗi cho vị tỷ-kheo này vì lời nói của hội chúng.

Nếu nói như vậy mà vị ấy thứ lỗi thì đó là điều tốt đẹp. Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỷ-kheo sứ giả cùng đi không nên dẫn tỷ-kheo Sudhamma đi khỏi tầm nhìn, không nên dẫn đi khỏi tầm nghe của gia chủ Citta, nên bảo đắp thượng y một bên vai, bảo ngồi chồm hỗm, bảo chắp tay lên, và bảo sám hối tội ấy.

[166] Sau đó, đại đức Sudhamma và sứ giả cùng đi đã đi đến Macchikāsanda và yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Vị ấy đã làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, rồi đến gặp các tỷ-kheo nói như vầy:

- Bạch chư đại đức, khi được hội chúng thực thi hành sự khiển trách tôi làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, giờ nên tiến hành như thế nào đối với tôi?

Các tỷ-kheo đã trình bày sự kiện ấy lên đức Thế Tôn.

- Này các tỷ-kheo, như vậy thì hội chúng hãy thu hồi hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma.

[167]Này các tỷ-kheo, hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện: Vị ấy ban phép tu lên bậc trên, vị ấy ban cho phép nương nhờ, vị ấy bảo sa-di phục vụ, vị ấy chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni, vị ấy giảng dạy tỷ-kheo ni khi đã được chỉ định. Này các tỷ-kheo, hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[168] Này các tỷ-kheo, hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự hòa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, vị ấy chỉ trích hành sự, vị ấy chỉ trích các vị thực thi hành sự. Này các tỷ-kheo, hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[169] Này các tỷ-kheo, hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện: Vị ấy hành lễ Bố Tát (Uposatha), (hoặc) hành lễ Tự Tứ (Pavāranā) chung với vị tỷ-kheo trong sạch, vị ấy sai bảo, vị ấy cáo tội, vị ấy bảo tránh lối đi, vị ấy quở trách, vị ấy nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch), vị ấy tạo bè phái với các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện này.

Dứt Mười tám trường hợp không nên thu hồi trong hành sự hòa giải.

[170]Này các tỷ-kheo, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện: Vị ấy không ban phép tu lên bậc trên, vị ấy không ban cho phép nương nhờ, vị ấy không bảo sa-di phục vụ, vị ấy không chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni, vị ấy không giảng dạy tỷ-kheo ni mặc dù đã được chỉ định. Này các tỷ-kheo, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[171] Này các tỷ-kheo, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự hòa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, vị ấy không chỉ trích hành sự, vị ấy không chỉ trích các vị thực thi hành sự, Này các tỷ-kheo, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[172] Này các tỷ-kheo, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện: Vị ấy không hành lễ Bố Tát (Uposatha), (hoặc) không hành lễ Tự Tứ (Pavāranā) chung với vị tỷ-kheo trong sạch, vị ấy không sai bảo, vị ấy không cáo tội, vị ấy không bảo tránh lối đi, vị ấy không quở trách, vị ấy không nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch), vị ấy không tạo bè phái với các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện này.

Dứt Mười tám trường hợp nên được thu hồi trong hành sự hòa giải.

[173] Và này các tỷ-kheo, nên thu hồi như vầy: Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo Sudhamma ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỷ-kheo trưởng lão, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên trình với hội chúng như vầy:

- Bạch chư đại đức, được hội chúng thực thi hành sự hòa giải, tôi làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, tôi cầu xin sự thu hồi hành sự hòa giải.

Nên cầu xin thêm lần thứ nhì. Nên cầu xin thêm lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỷ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực:

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự hòa giải, tỷ-kheo Sudhamma này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự hòa giải. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma. Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự hòa giải, tỷ-kheo Sudhamma này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự hòa giải. Hội chúng thu hồi hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma. Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự hòa giải, tỷ-kheo Sudhamma này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự hòa giải. Hội chúng thu hồi hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma. Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự hòa giải, tỷ-kheo Sudhamma này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự hòa giải. Hội chúng thu hồi hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma. Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự hòa giải đối với tỷ-kheo Sudhamma, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Hành sự hòa giải đối với vị tỷ-kheo Sudhamma đã được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng thỏa thuận nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

Dứt Hành sự hòa giải là phần thứ tư.

5. Hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội
(Āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ):

[174] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambī tu viện Ghosita. Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Các tỷ-kheo ít ham muốn, ...(như trên)... Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Vì sao đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội?

Rồi các vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

[175] Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã tụ họp hội chúng tỷ-kheo lại và hỏi các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, nghe nói tỷ-kheo Channa sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội, có đúng không vậy?

- Đúng vậy, bạch Thế Tôn.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Thật không đúng đắn, ...(như trên)... Này các tỷ-kheo, tại sao kẻ rồ dại này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội? Này các tỷ-kheo, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(như trên)...

Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết Pháp thoại và bảo các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, như vậy thì hội chúng hãy thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỷ-kheo Channa: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena). Và này các tỷ-kheo, nên thực thi như vầy: Trước hết, tỷ-kheo Channa cần được quở trách; sau khi quở trách, cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội rồi, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỷ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực:

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-kheo Channa này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỷ-kheo Channa: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena). Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-kheo Channa này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỷ-kheo Channa: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena). Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỷ-kheo Channa: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena), xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: ...(như trên)...

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-kheo Channa này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỷ-kheo Channa: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena). Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỷ-kheo Channa: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena), xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỷ-kheo Channa: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena) đã được hội chúng thực thi. Sự việc được hội chúng thỏa thuận nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

Và này các tỷ-kheo, hãy thông báo cho tất cả các trú xứ rằng:

- Tỷ-kheo Channa đã được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena).

[176]Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện: được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi do sự không thừa nhận (appatiññāya kataṃ). Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[177] Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi với tội đã được thú nhận. ...(như trên)...

[178] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi khi chưa xác định tội. ...(như trên)...

[179] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[180] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[181] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi do sự không thừa nhận, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[182] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[183] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[184] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội đã được thú nhận, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[185] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[186] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[187] Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa xác định tội, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

Dứt Mười hai hành sự không đúng Pháp

thuộc hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội.

[188] Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện: được thực thi với sự hiện diện, được thực thi từ sự tra hỏi, được thực thi do sự thừa nhận (patiññāya kataṃ). Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[189] Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm, được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi với tội chưa được thú nhận. ...(như trên)...

[190] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi sau khi đã xác định tội. ...(như trên)...

[191] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với sự hiện diện, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[192] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi từ sự tra hỏi, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[193] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi do sự thừa nhận, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[194] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[195] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[196] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội chưa được sám hối, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[197] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[198] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[199] Này các tỷ-kheo, ...(như trên) ... ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã xác định tội, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

Dứt Mười hai hành sự đúng Pháp thuộc hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội.

[200]Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính: là vị thường gây nên sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng; là vị năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[201]Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị bị khiếm khuyết về giới thuộc tăng thượng giới, là vị bị khiếm khuyết về hạnh thuộc tăng thượng hạnh, là vị bị khiếm khuyết về tri kiến thuộc tăng thượng tri kiến. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[202] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị chê bai Phật, là vị chê bai Pháp, là vị chê bai Tăng. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[203] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng tỷ-kheo: hạng thường gây nên sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng; hạng năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[204] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa: hạng bị khiếm khuyết về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị khiếm khuyết về hạnh thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị khiếm khuyết về tri kiến thuộc tăng thượng tri kiến. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[205] Đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa, này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với hạng tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính: hạng chê bai Phật, hạng chê bai Pháp, hạng chê bai Tăng. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng tỷ-kheo này.

Dứt Sáu điều mong muốn thuộc hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội.

[206] Này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên làm phận sự một cách nghiêm chỉnh. Trong trường hợp này, các phận sự nghiêm chỉnh ấy là: không nên ban phép tu lên bậc trên; không nên ban cho phép nương nhờ; không nên để sa-di phục vụ; không nên chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni; không nên giảng dạy tỷ-kheo ni dầu đã được chỉ định; không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội; hoặc tội tương tợ; hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy; không nên chỉ trích hành sự; không nên chỉ trích các vị thực thi hành sự; không nên thừa nhận sự đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, làm phận sự thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, giẻ chùi chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỷ-kheo trong sạch; không nên chê bai vị tỷ-kheo trong sạch (pakatatto bhikkhu) với sự hư hỏng về giới; không nên chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về sở hành; không nên chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về tri kiến; không nên chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về sự nuôi mạng; không chia rẽ các tỷ-kheo với các tỷ-kheo; không nên đeo vật biểu hiện của người tại gia; không nên đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo; không nên phục vụ các ngoại đạo; nên phục vụ các tỷ-kheo; nên học tập các học giới của tỷ-kheo; không nên cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ trong chổ ở chung một mái che; không nên cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ nơi không phải là chổ ở nhưng chung một mái che; không nên cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ trong chỗ ở hoặc nơi không phải là chổ ở chung một mái che; khi thấy vị tỷ-kheo trong sạch nên từ chỗ ngồi đứng dậy; không nên sĩ nhục vị tỷ-kheo trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài; không nên đình chỉ lễ Bố Tát (Uposatha); (hoặc) không nên đình chỉ lễ Tự Tứ (Pavāranā) của vị tỷ-kheo trong sạch; không nên sai bảo; không nên cáo tội; không nên bảo tránh lối đi; không nên quở trách; không nên nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch); không nên tạo bè phái với các tỷ-kheo.

Dứt Bốn mươi ba phận sự thuộc hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội.

[207] Sau đó, hội chúng đã thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỷ-kheo Channa: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena). Vị ấy khi được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đã đi từ trú xứ ấy đến một trú xứ khác. Tại đó, các tỷ-kheo đã không đảnh lễ, không đứng dậy, không chắp tay, không làm phận sự thích hợp, không tôn trọng, không cung kính, không sùng bái, không cúng dường. Vị ấy, khi không được các tỷ-kheo tôn trọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, (cảm thấy) không được tôn trọng nên đã đi từ trú xứ ấy đến một trú xứ khác. Tại nơi đó, các tỷ-kheo cũng đã không đảnh lễ, không đứng dậy, không chắp tay, không làm phận sự thích hợp, không tôn trọng, không cung kính, không sùng bái, không cúng dường. Vị ấy, khi không được các tỷ-kheo tôn trọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, (cảm thấy) không được tôn trọng nên đã đi từ trú xứ ấy đến một trú xứ khác. Tại nơi đó, các tỷ-kheo cũng đã không đảnh lễ, không đứng dậy, không chắp tay, không làm phận sự thích hợp, không tôn trọng, không cung kính, không sùng bái, không cúng dường. Vị ấy, khi không được các tỷ-kheo tôn trọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, (cảm thấy) không được tôn trọng nên đã quay trở về lại Kosambī. Vị ấy làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, rồi đến gặp các tỷ-kheo nói như vầy:

- Bạch chư đại đức, khi được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội, tôi làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, giờ nên tiến hành như thế nào đối với tôi?

Các tỷ-kheo ấy đã trình bày sự kiện ấy lên đức Thế Tôn.

- Này các tỷ-kheo, như vậy thì hội chúng hãy thu hồi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỷ-kheo Channa.

[208]Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện: Vị ấy ban phép tu lên bậc trên, vị ấy ban cho phép nương nhờ, vị ấy bảo sa-di phục vụ, vị ấy chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni, vị ấy giảng dạy tỷ-kheo ni khi đã được chỉ định. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[209] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, vị ấy chỉ trích hành sự, vị ấy chỉ trích các vị thực thi hành sự. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[210] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy thừa nhận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, sự làm phận sự thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi của vị tỷ-kheo trong sạch. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[211] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy thừa nhận sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, giẻ chùi chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỷ-kheo trong sạch. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[212] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy chê bai vị tỷ-kheo trong sạch (pakatatto bhikkhu) với sự hư hỏng về giới; chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về sở hành; chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về tri kiến; chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về sự nuôi mạng; chia rẽ các tỷ-kheo với các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[213] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy đeo vật biểu hiện của người tại gia; đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo; phục vụ các ngoại đạo; không phục vụ các tỷ-kheo; không học tập các học giới của tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[214] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ trong chổ ở chung một mái che; cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ nơi không phải là chổ ở nhưng chung một mái che; cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ trong chỗ ở hoặc nơi không phải là chổ ở nhưng chung một mái che; từ chỗ ngồi không đứng dậy khi thấy vị tỷ-kheo trong sạch; sĩ nhục vị tỷ-kheo trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[215] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện: Vị ấy đình chỉ lễ Bố Tát (Uposatha); hoặc đình chỉ lễ Tự Tứ (Pavāranā) của vị tỷ-kheo trong sạch; vị ấy sai bảo; vị ấy cáo tội; vị ấy bảo tránh lối đi; vị ấy quở trách; vị ấy nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch); vị ấy tạo bè phái với các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện này.

Dứt Bốn mươi ba trường hợp không nên thu hồi thuộc hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội.

[216]Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện: Vị ấy không ban phép tu lên bậc trên, vị ấy không ban cho phép nương nhờ, vị ấy không bảo sa-di phục vụ, vị ấy không chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni, vị ấy không giảng dạy tỷ-kheo ni mặc dù đã được chỉ định. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[217] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, vị ấy không chỉ trích hành sự, vị ấy không chỉ trích các vị thực thi hành sự, Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[218] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không thừa nhận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, sự làm phận sự thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi của vị tỷ-kheo trong sạch. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[219] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không thừa nhận sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, giẻ chùi chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỷ-kheo trong sạch. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[220] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không chê bai vị tỷ-kheo trong sạch (pakatatto bhikkhu) với sự hư hỏng về giới; không chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về sở hành; không chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về tri kiến; không chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về sự nuôi mạng; không chia rẽ các tỷ-kheo với các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[221] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không đeo vật biểu hiện của người tại gia; không đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo; không phục vụ các ngoại đạo; vị ấy phục vụ các tỷ-kheo; học tập các học giới của tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[222] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ trong chổ ở chung một mái che; không cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ nơi không phải là chổ ở nhưng chung một mái che; không cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ trong chỗ ở hoặc nơi không phải là chổ ở nhưng chung một mái che; từ chỗ ngồi đứng dậy khi thấy vị tỷ-kheo trong sạch; không sĩ nhục vị tỷ-kheo trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[223] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện: Vị ấy không đình chỉ lễ Bố Tát (Uposatha); (hoặc) không đình chỉ lễ Tự Tứ (Pavāranā) của vị tỷ-kheo trong sạch; vị ấy không sai bảo; vị ấy không cáo tội; vị ấy không bảo tránh lối đi; vị ấy không quở trách; vị ấy không nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch); vị ấy không tạo bè phái với các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện này.

Dứt Bốn mươi ba trường hợp nên được thu hồi thuộc hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội.

[224] Và này các tỷ-kheo, nên thu hồi như vầy: Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo Channa ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỷ-kheo trưởng lão, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên trình với hội chúng như vầy:

- Bạch chư đại đức, được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội, tôi làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, tôi cầu xin sự thu hồi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội.

Nên cầu xin thêm lần thứ nhì. Nên cầu xin thêm lần thứ ba.

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỷ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực:

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội, tỷ-kheo Channa này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỷ-kheo Channa. Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội, tỷ-kheo Channa này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội. Hội chúng thu hồi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỷ-kheo Channa. Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỷ-kheo Channa, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: ...(như trên)...

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội, tỷ-kheo Channa này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội. Hội chúng thu hồi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỷ-kheo Channa. Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỷ-kheo Channa, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với vị tỷ-kheo Channa đã được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng thỏa thuận nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

Dứt Hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội là phần thứ năm.

6. Hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi
(Āpattiyā appatikamme ukkhepanīyakammaṃ):

[225] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambī tu viện Ghosita. Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Các tỷ-kheo ít ham muốn, ...(như trên)... Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Vì sao đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi?

Sau đó, các vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

Rồi đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã tụ họp hội chúng tỷ-kheo lại và hỏi các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, nghe nói tỷ-kheo Channa sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi, có đúng không vậy?

- Đúng vậy, bạch Thế Tôn.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- Thật không đúng đắn, ...(như trên)... Này các tỷ-kheo, tại sao kẻ rồ dại này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi? Này các tỷ-kheo, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(như trên)...

Sau khi khiển trách, ...(như trên)... ngài đã thuyết Pháp thoại và bảo các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, như vậy thì hội chúng hãy thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với tỷ-kheo Channa: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena).

[226] Và này các tỷ-kheo, nên thực thi như vầy: Trước hết, tỷ-kheo Channa cần được quở trách; sau khi quở trách, cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội rồi, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỷ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực:

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-kheo Channa này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với tỷ-kheo Channa: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena). Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-kheo Channa này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với tỷ-kheo Channa: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena). Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với tỷ-kheo Channa: Khôngđược đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena), xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: ...(như trên)...

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-kheo Channa này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với tỷ-kheo Channa: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena). Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với tỷ-kheo Channa: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena), xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với tỷ-kheo Channa: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena) đã được hội chúng thực thi. Sự việc được hội chúng thỏa thuận nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

Và này các tỷ-kheo, hãy thông báo cho tất cả các trú xứ rằng:

- Tỷ-kheo Channa đã được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena).

[227]Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện: được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi do sự không thừa nhận (appatiññāya kataṃ). Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[228] Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi với tội đã được thú nhận. ...(như trên)...

[229] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi khi chưa xác định tội. ...(như trên)...

[230] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[231] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[232] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi do sự không thừa nhận, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[233] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[234] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[235] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội đã được sám hối, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[236] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[237] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[238] Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: khác nữa: được thực thi khi chưa xác định tội, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

Dứt Mười hai hành sự không đúng Pháp thuộc hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi.

[239] Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện: được thực thi với sự hiện diện, được thực thi từ sự tra hỏi, được thực thi do sự thừa nhận (appatiññāya kataṃ). Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[240] Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm, được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi với tội chưa được thú nhận. Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[241] Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi sau khi đã xác định tội. Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[242] Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với sự hiện diện, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[243] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi từ sự tra hỏi, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[244] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi do sự thừa nhận, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[245] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[246] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[247] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội chưa được thú nhận, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[248] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[249] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[250] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã xác định tội, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

Dứt Mười hai hành sự đúng Pháp thuộc hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi.

[251] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính: là vị thường gây nên sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng; là vị năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[252] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị bị khiếm khuyết về giới thuộc tăng thượng giới, là vị bị khiếm khuyết về hạnh thuộc tăng thượng hạnh, là vị bị khiếm khuyết về tri kiến thuộc tăng thượng tri kiến. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[253] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị chê bai Phật, là vị chê bai Pháp, là vị chê bai Tăng. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[254] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỷ-kheo: hạng thường gây nên sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng; hạng năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[255] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa: hạng bị khiếm khuyết về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị khiếm khuyết về hạnh thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị khiếm khuyết về tri kiến thuộc tăng thượng tri kiến. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[256] Đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa, này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính: hạng chê bai Phật, hạng chê bai Pháp, hạng chê bai Tăng. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỷ-kheo này.

Dứt Sáu điều mong muốn thuộc hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi.

[257] Này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi nên làm phận sự một cách nghiêm chỉnh. Trong trường hợp này, các phận sự nghiêm chỉnh ấy là: không nên ban phép tu lên bậc trên; không nên ban cho phép nương nhờ; không nên để sa-di phục vụ; không nên chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni; không nên giảng dạy tỷ-kheo ni dầu đã được chỉ định; không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi; hoặc tội tương tợ; hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy; không nên chỉ trích hành sự; không nên chỉ trích các vị thực thi hành sự; không nên thừa nhận sự đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, làm phận sự thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, giẻ chùi chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỷ-kheo trong sạch; không nên chê bai vị tỷ-kheo trong sạch (pakatatto bhikkhu) với sự hư hỏng về giới; không nên chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về sở hành; không nên chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về tri kiến; không nên chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về sự nuôi mạng; không nên chia rẽ các tỷ-kheo với các tỷ-kheo; không nên đeo vật biểu hiện của người tại gia; không nên đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo; không nên phục vụ các ngoại đạo; nên phục vụ các tỷ-kheo; nên học tập các học giới của tỷ-kheo; không nên cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ trong chổ ở chung một mái che; không nên cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ nơi không phải là chổ ở nhưng chung một mái che; không nên cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ trong chỗ ở hoặc nơi không phải là chổ ở chung một mái che; khi thấy vị tỷ-kheo trong sạch nên từ chỗ ngồi đứng dậy; không nên sĩ nhục vị tỷ-kheo trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài; không nên đình chỉ lễ Bố Tát (Uposatha); (hoặc) không nên đình chỉ lễ Tự Tứ (Pavāranā) của vị tỷ-kheo trong sạch; không nên sai bảo; không nên cáo tội; không nên bảo tránh lối đi; không nên quở trách; không nên nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch); không nên tạo bè phái với các tỷ-kheo.

Dứt Bốn mươi ba phận sự thuộc hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi.

[258] Sau đó, hội chúng đã thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với tỷ-kheo Channa: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena). Vị ấy khi được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đã đi từ trú xứ ấy đến một trú xứ khác. Tại đó, các tỷ-kheo đã không đảnh lễ, không đứng dậy, không chắp tay, không làm phận sự thích hợp, không tôn trọng, không cung kính, không sùng bái, không cúng dường. Vị ấy, khi không được các tỷ-kheo tôn trọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, (cảm thấy) không được tôn trọng nên đã đi từ trú xứ ấy đến một trú xứ khác. Tại nơi đó, các tỷ-kheo cũng đã không đảnh lễ, không đứng dậy, không chắp tay, không làm phận sự thích hợp, không tôn trọng, không cung kính, không sùng bái, không cúng dường. Vị ấy, khi không được các tỷ-kheo tôn trọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, (cảm thấy) không được tôn trọng nên đã đi từ trú xứ ấy đến một trú xứ khác. Tại nơi đó, các tỷ-kheo cũng đã không đảnh lễ, không đứng dậy, không chắp tay, không làm phận sự thích hợp, không tôn trọng, không cung kính, không sùng bái, không cúng dường. Vị ấy, khi không được các tỷ-kheo tôn trọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, (cảm thấy) không được tôn trọng nên đã quay trở về lại Kosambī. Vị ấy làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, rồi đến gặp các tỷ-kheo nói như vầy:

- Bạch chư đại đức, khi được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi, tôi làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, giờ nên tiến hành như thế nào đối với tôi?

Các tỷ-kheo ấy đã trình bày sự kiện ấy lên đức Thế Tôn.

- Này các tỷ-kheo, như vậy thì hội chúng hãy thu hồi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với tỷ-kheo Channa.

[259]Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện: Vị ấy ban phép tu lên bậc trên, vị ấy ban cho phép nương nhờ, vị ấy bảo sa-di phục vụ, vị ấy chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni, vị ấy giảng dạy tỷ-kheo ni khi đã được chỉ định. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[260] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, vị ấy chỉ trích hành sự, vị ấy chỉ trích các vị thực thi hành sự. ...(như trên)...

[261] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... năm điều kiện khác nữa: Vị ấy thừa nhận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, sự làm phận sự thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi của vị tỷ-kheo trong sạch. ...(như trên)...

[262] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... năm điều kiện khác nữa: Vị ấy thừa nhận sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, giẻ chùi chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỷ-kheo trong sạch. ...(như trên)...

[263] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... năm điều kiện khác nữa: Vị ấy chê bai vị tỷ-kheo trong sạch (pakatatto bhikkhu) với sự hư hỏng về giới; chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về sở hành; chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về tri kiến; chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về sự nuôi mạng; chia rẽ các tỷ-kheo với các tỷ-kheo. ...(như trên)...

[264] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... năm điều kiện khác nữa: Vị ấy đeo vật biểu hiện của người tại gia; đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo; phục vụ các ngoại đạo; vị ấy không phục vụ các tỷ-kheo; không học tập các học giới của tỷ-kheo. ...(như trên)...

[265] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... năm điều kiện khác nữa: Vị ấy cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ trong chổ ở chung một mái che; cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ nơi không phải là chổ ở nhưng chung một mái che; cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ trong chỗ ở hoặc nơi không phải là chổ ở nhưng chung một mái che; từ chỗ ngồi không đứng dậy khi thấy vị tỷ-kheo trong sạch; sĩ nhục vị tỷ-kheo trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[266] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện: Vị ấy đình chỉ lễ Bố Tát (Uposatha); (hoặc) đình chỉ lễ Tự Tứ (Pavāranā) của vị tỷ-kheo trong sạch; vị ấy sai bảo; vị ấy cáo tội; vị ấy bảo tránh lối đi; vị ấy quở trách; vị ấy nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch); vị ấy tạo bè phái với các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện này.

Dứt Bốn mươi ba trường hợp không nên thu hồi thuộc hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi.

[267] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện: Vị ấy không ban phép tu lên bậc trên, vị ấy không ban cho phép nương nhờ, vị ấy không bảo sa-di phục vụ, vị ấy không chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni, vị ấy không giảng dạy tỷ-kheo ni khi đã được chỉ định. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[268] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, vị ấy không chỉ trích hành sự, vị ấy không chỉ trích các vị thực thi hành sự. ...(như trên)...

[269] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không thừa nhận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, sự làm phận sự thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi của vị tỷ-kheo trong sạch. ...(như trên)...

[270] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không thừa nhận sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, giẻ chùi chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỷ-kheo trong sạch. ...(như trên)...

[271] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không chê bai vị tỷ-kheo trong sạch (pakatatto bhikkhu) với sự hư hỏng về giới; không chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về sở hành; không chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về tri kiến; không chê bai vị tỷ-kheo trong sạch với sự hư hỏng về sự nuôi mạng; không chia rẽ các tỷ-kheo với các tỷ-kheo. ...(như trên)...

[272] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không đeo vật biểu hiện của người tại gia; không đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo; vị ấy không phục vụ các ngoại đạo; phục vụ các tỷ-kheo; học tập các học giới của tỷ-kheo. ...(như trên)...

[273] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ trong chổ ở chung một mái che; không cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ nơi không phải là chổ ở nhưng chung một mái che; không cùng với vị tỷ-kheo trong sạch ngụ trong chỗ ở hoặc nơi không phải là chổ ở nhưng chung một mái che; từ chỗ ngồi đứng dậy khi thấy vị tỷ-kheo trong sạch; không sĩ nhục vị tỷ-kheo trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[274] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện: Vị ấy không đình chỉ lễ Bố Tát (Uposatha); (hoặc) không đình chỉ lễ Tự Tứ (Pavāranā) của vị tỷ-kheo trong sạch; vị ấy không sai bảo; vị ấy không cáo tội; vị ấy không bảo tránh lối đi; vị ấy không quở trách; vị ấy không nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch); vị ấy không tạo bè phái với các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện này.

Dứt Bốn mươi ba trường hợp nên thu hồi trong hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi.

[275] Và này các tỷ-kheo, nên thu hồi như vầy: Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo Channa ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỷ-kheo trưởng lão, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên trình với hội chúng như vầy:

- Bạch chư đại đức, được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi, tôi làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, tôi cầu xin sự thu hồi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi.

Nên cầu xin thêm lần thứ nhì. Nên cầu xin thêm lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỷ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực:

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi, tỷ-kheo Channa này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với tỷ-kheo Channa. Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi, tỷ-kheo Channa này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi. Hội chúng thu hồi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với tỷ-kheo Channa. Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với tỷ-kheo Channa, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: ...(như trên)...

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi, tỷ-kheo Channa này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi. Hội chúng thu hồi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với tỷ-kheo Channa. Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với tỷ-kheo Channa, xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỷ-kheo Channa đã được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng thỏa thuận nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

Dứt Hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi là phần thứ sáu.

7. Hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác
(Pāpikāya ditthiyā appatinissagge ukkhepanīyakammaṃ):

[276]Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, tỷ-kheo tên Arittha, trước đây là người huấn luyện chim ưng, đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: "Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành." Nhiều vị tỷ-kheo đã nghe được rằng:

- Nghe nói tỷ-kheo tên Arittha đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: "Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành."

Sau đó, các tỷ-kheo ấy đã đi đến gặp tỷ-kheo Arittha, trước đây là người huấn luyện chim ưng, sau khi đến đã nói với tỷ-kheo Arittha, trước đây là người huấn luyện chim ưng, điều này:

- Này đại đức Arittha, nghe nói đại đức đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: "Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành," có đúng không vậy?

- Đúng như thế, này các đại đức, theo như tôi hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.

- Này đại đức Arittha, chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn như thế. Bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có nói như thế. Này đại đức Arittha, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng dục tình chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là một bộ xương nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là một miếng thịt ...(như trên)... Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là một cây đuốc cỏ ...(như trên)... Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là một hố than cháy rực ...(như trên)... Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là một giấc mơ ...(như trên)... Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là vật vay mượn ...(như trên)... Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là trái trên cây ...(như trên)... Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là một lò sát sanh ...(như trên)... Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là mũi lao nhọn ...(như trên)... Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rắn độc nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.

Khi được các tỷ-kheo ấy nói như thế, tỷ-kheo Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng, do có sự ngoan cố, chấp giữ, và bảo thủ tà kiến ác ấy nên vẫn phát biểu giống như thế:

- Theo như tôi hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.

Như thế, các tỷ-kheo ấy không thể giúp cho tỷ-kheo Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng, thoát khỏi tà kiến ác ấy. Sau đó, các tỷ-kheo ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, đến rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

[277] Khi đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã tụ họp hội chúng tỷ-kheo lại và hỏi tỷ-kheo Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng rằng:

- Này Arittha, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như vầy: "Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành," có đúng không vậy?

- Bạch ngài, như vầy là con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.

- Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại hiểu Pháp được ta thuyết giảng là như thế? Này kẻ rồ dại, không phải ta đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành? Dục tình đã được ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là một bộ xương nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là một miếng thịt ...(như trên)... Dục tình đã được ta giảng giải như là một cây đuốc cỏ ...(như trên)... Dục tình đã được ta giảng giải như là một hố than cháy rực ...(như trên)... Dục tình đã được ta giảng giải như là một giấc mơ ...(như trên)... Dục tình đã được ta giảng giải như là vật vay mượn ...(như trên)... Dục tình đã được ta giảng giải như là trái trên cây ...(như trên)... Dục tình đã được ta giảng giải như là một lò sát sanh ...(như trên)... Dục tình đã được ta giảng giải như là mũi lao nhọn ...(như trên)... Dục tình đã được ta giảng giải như là đầu rắn độc nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Hơn nữa, này kẻ rồ dại, ngươi không những vu khống ta do sự hiểu biết sai lại của bản thân mà ngươi còn làm tổn hại chính bản thân và tích lũy vô số điều bất thiện nữa. Này kẻ rồ dại, chính điều ấy sẽ đem lại cho ngươi sự thất bại và khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, ...(như trên)...

Sau khi khiển trách, ...(như trên)... ngài đã thuyết Pháp thoại và bảo các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, như vậy thì hội chúng hãy thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỷ-kheo Arittha: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena).

[278] Và này các tỷ-kheo, nên thực thi như vầy: Trước hết, tỷ-kheo Arittha cần được quở trách; sau khi quở trách, cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội rồi, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỷ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực:

- Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-kheo Arittha này, trước đây là người huấn luyện chim ưng, đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: "Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành." Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỷ-kheo Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena). Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-kheo Arittha này, trước đây là người huấn luyện chim ưng, đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: "Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành." Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỷ-kheo Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena). Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỷ-kheo Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena), xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: ...(như trên)...

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-kheo Arittha này trước đây là người huấn luyện chim ưng đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: "Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành." Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỷ-kheo Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena). Đại đức nào thỏa thuận với việc thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỷ-kheo Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena), xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỷ-kheo Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena) đã được hội chúng thực thi. Sự việc được hội chúng thỏa thuận nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

Và này các tỷ-kheo, hãy thông báo cho tất cả các trú xứ rằng: Tỷ-kheo Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng đã được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác: Không được đồng lợi hành với hội chúng (asambhogam- saṅghena).

[279]Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện: được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi do sự không thừa nhận (appatiññāya kataṃ). Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

[280] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi với tội đã được thú nhận. ...(như trên)...

[281] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi khi chưa xác định tội. ...(như trên)...

[282] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)...ba điều kiện khác nữa: được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[283] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[284] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi do sự không thừa nhận, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[285] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội không vi phạm, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[286] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[287] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội đã được sám hối, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[288] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[289] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. ...(như trên)...

[290] Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi khi chưa xác định tội, được thực thi không theo Pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác hội đủ ba điều kiện này là hành sự không đúng Pháp, là hành sự không đúng Luật, khó được hoàn tất.

Dứt Mười hai hành sự không đúng Pháp thuộc hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác.

[291]Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện: được thực thi với sự hiện diện, được thực thi từ sự tra hỏi, được thực thi do sự thừa nhận (patiññāya kataṃ). Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

[292] Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm, được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi với tội chưa được thú nhận. ...(như trên)...

[293] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi sau khi đã xác định tội. ...(như trên)...

[294] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với sự hiện diện, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[295] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi từ sự tra hỏi, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[296] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi do sự thừa nhận, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[297] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[298] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[299] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi với tội chưa được thú nhận, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[300] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[301] Này các tỷ-kheo, ...(như trên)... ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. ...(như trên)...

[302] Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa: được thực thi sau khi đã xác định tội, được thực thi đúng theo Pháp, được thực thi bởi hội chúng hòa hợp. Này các tỷ-kheo, một hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác hội đủ ba điều kiện này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, được hoàn tất tốt đẹp.

Dứt Mười hai hành sự đúng Pháp thuộc hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác.

[303] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính: là vị thường gây nên sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng; là vị năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[304] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị bị khiếm khuyết về giới thuộc tăng thượng giới, là vị bị khiếm khuyết về hạnh thuộc tăng thượng hạnh, là vị bị khiếm khuyết về tri kiến thuộc tăng thượng tri kiến. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[305] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính khác nữa: là vị chê bai Phật, là vị chê bai Pháp, là vị chê bai Tăng. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính này.

[306] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỷ-kheo: hạng thường gây nên sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, thiếu khả năng; hạng năng thân cận giới tục gia, sống không nghiêm chỉnh lẫn lộn cùng người thế tục. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[307] Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa: hạng bị khiếm khuyết về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị khiếm khuyết về hạnh thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị khiếm khuyết về tri kiến thuộc tăng thượng tri kiến. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỷ-kheo này.

[308] Đối với ba hạng tỷ-kheo khác nữa, này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỷ-kheo hội đủ ba đặc tính: hạng chê bai Phật, hạng chê bai Pháp, hạng chê bai Tăng. Này các tỷ-kheo, nếu mong muốn hội chúng nên thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỷ-kheo này.

Dứt Sáu điều mong muốn thuộc hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác.

[309] Này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác nên làm phận sự một cách nghiêm chỉnh. Trong trường hợp này, các phận sự nghiêm chỉnh ấy là: không nên ban phép tu lên bậc trên; không nên ban cho phép nương nhờ; không nên để sa-di phục vụ; không nên chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni; không nên giảng dạy tỷ-kheo ni dầu đã được chỉ định; không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác; hoặc tội tương tợ; hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy; không nên chỉ trích hành sự; không nên chỉ trích các vị thực thi hành sự; không nên đình chỉ lễ Bố Tát (Uposatha); (hoặc) không nên đình chỉ lễ Tự Tứ (Pavāranā) của vị tỷ-kheo trong sạch; không nên sai bảo; không nên cáo tội; không nên bảo tránh lối đi; không nên quở trách; không nên nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch); không nên tạo bè phái với các tỷ-kheo.

Dứt Mười tám phận sự thuộc hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác.

[310] Sau đó, hội chúng đã thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỷ-kheo Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng: Không được đồng lợi hành với hội chúng(asambhogam- saṅghena). Vị ấy khi được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đã hoàn tục. Các vị tỷ-kheo ít ham muốn, ...(như trên)... Các vị ấy đã phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

- Vì sao tỷ-kheo Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng khi được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác lại hoàn tục?

Rồi các tỷ-kheo ấy đã trình bày sự kiện ấy lên đức Thế Tôn.

[311] Khi đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhận sự kiện ấy đã tụ họp hội chúng tỷ-kheo lại và hỏi các vị tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, nghe nói tỷ-kheo Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng khi được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác lại hoàn tục, có đúng không vậy?

- Đúng vậy, bạch Thế Tôn.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

- ...(như trên)... Này các tỷ-kheo, tại sao kẻ rồ dại ấy khi được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác lại hoàn tục? Này các tỷ-kheo, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(như trên)...

Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết Pháp thoại và bảo các tỷ-kheo rằng:

- Này các tỷ-kheo, như vậy thì hội chúng hãy thu hồi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác.

[312]Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện: Vị ấy ban phép tu lên bậc trên, vị ấy ban cho phép nương nhờ, vị ấy bảo sa-di phục vụ, vị ấy chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni, vị ấy giảng dạy tỷ-kheo ni khi đã được chỉ định. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[313] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, vị ấy chỉ trích hành sự, vị ấy chỉ trích các vị thực thi hành sự. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[314] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện: Vị ấy đình chỉ lễ Bố Tát (Uposatha); (hoặc) vị ấy đình chỉ lễ Tự Tứ (Pavāranā) của vị tỷ-kheo trong sạch; vị ấy sai bảo; vị ấy cáo tội; vị ấy bảo tránh lối đi; vị ấy quở trách; vị ấy nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch); vị ấy tạo bè phái với các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện này.

Dứt Mười tám trường hợp không nên thu hồi thuộc hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác.

[315]Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện: Vị ấy không ban phép tu lên bậc trên, vị ấy không ban cho phép nương nhờ, vị ấy không bảo sa-di phục vụ, vị ấy không chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỷ-kheo ni, vị ấy không giảng dạy tỷ-kheo ni dầu đã được chỉ định. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[316] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện khác nữa: Vị ấy không tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, vị ấy không chỉ trích hành sự, vị ấy không chỉ trích các vị thực thi hành sự, Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ năm điều kiện này.

[317] Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện: Vị ấy không đình chỉ lễ Bố Tát (Uposatha); vị ấy không đình chỉ lễ Tự Tứ (Pavāranā) của vị tỷ-kheo trong sạch; vị ấy không sai bảo; vị ấy không cáo tội; vị ấy không bảo tránh lối đi; vị ấy không quở trách; vị ấy không nhắc nhở (vị tỷ-kheo trong sạch); vị ấy không tạo bè phái với các tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỷ-kheo hội đủ tám điều kiện này.

Dứt Mười tám trường hợp nên thu hồi thuộc hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác.

[318] Và này các tỷ-kheo, nên thu hồi như vầy: Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo đã được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỷ-kheo trưởng lão, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên trình với hội chúng như vầy:

- Bạch chư đại đức, được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, tôi làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, và làm bổn phận để sửa đổi, tôi cầu xin sự thu hồi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác.

Nên cầu xin thêm lần thứ nhì. Nên cầu xin thêm lần thứ ba.

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỷ-kheo có kinh nghiệm, đủ năng lực:

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, vị tỷ-kheo này tên (như vầy) làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỷ-kheo tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, tỷ-kheo này tên (như vầy) làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác. Hội chúng thu hồi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỷ-kheo tên (như vầy). Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỷ-kheo tên (như vầy), xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: ...(như trên)...

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, tỷ-kheo này tên (như vầy) làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ cầu xin sự thu hồi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác. Hội chúng thu hồi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỷ-kheo tên (như vầy). Đại đức nào thỏa thuận với việc thu hồi hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỷ-kheo tên (như vầy), xin im lặng; vị nào không thỏa thuận, có thể nói lên.

Hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỷ-kheo tên (như vầy) đã được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng thỏa thuận nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

Dứt Phần thứ bảy - Hành sự án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác.

Dứt Chương Hành Sự là chương thứ nhất.
Trong chương này có bảy sự kiện.

Tóm lược chương này:

[319]

Các tỷ-kheo thuộc nhóm
tên là Panduka
và Lohitaka,
bản thân tạo xung đột,
lại đi đến các vị
có sở hành như thế,
và gây ra xung đột
chưa sanh, họ tạo nên,
đã sanh, làm lớn chuyện.
Thiện tỷ-kheo, thiểu dục,
phàn nàn bậc Pháp Chủ,
vị duy trì Chánh Pháp,
đức Phật bậc tự tại,
bậc Tối Thượng cho phép
làm hành sự khiển trách
ở thành Sāvatthi,
ngài là bậc Chiến Thắng.
Việc ấy được thực thi
thiếu đi sự hiện diện,
khi chưa được tra hỏi,
do sự không thừa nhận.
Việc ấy được thực thi
khi không có phạm tội,
tội không sám hối được,
tội đã được thú nhận.
Việc ấy được thực thi
khi chưa được quở trách,
khi chưa được nhắc nhở,
khi chưa xác định tội.
Việc ấy được thực thi
thiếu đi sự hiện diện,
không theo đúng phương thức,
và chính bởi phe nhóm.
Việc ấy được thực thi
khi chưa được tra hỏi,
không theo đúng phương thức,
và chính bởi phe nhóm.
Việc ấy được thực thi
do sự không thừa nhận,
không theo đúng phương thức,
và chính bởi phe nhóm.
Việc ấy được thực thi
khi không có phạm tội,
không theo đúng phương thức,
và chính bởi phe nhóm.
Việc ấy được thực thi
tội không sám hối được,
không theo đúng phương thức,
và chính bởi phe nhóm.
Và cũng như thế ấy
với tội đã thú nhận,
không theo đúng phương thức,
và chính bởi phe nhóm.
Và cũng như thế ấy
khi chưa được quở trách,
không theo đúng phương thức,
và chính bởi phe nhóm.
Và cũng như thế ấy
khi chưa được nhắc nhở,
không theo đúng phương thức,
và chính bởi phe nhóm.
Và cũng như thế ấy
khi chưa xác định tội,
không theo đúng phương thức,
và chính bởi phe nhóm.
Với trường hợp không đúng,
đúng cách được nghiệm ra.
Khi hội chúng thích hợp
nên thực thi hành sự
khiển trách đến vị ấy,
vị thường gây xung đột,
ngu si, sống chung đụng.
Hội chúng nên thực thi
về hành sự khiển trách
vị thiếu tăng thượng giới,
thiếu tăng thượng sở hành,
và kiến thức sái quấy.
Hội chúng nên thực thi
về hành sự khiển trách
tỷ-kheo chê bai Phật,
Giáo Pháp, và Tăng-già.
Hội chúng nên thực thi
về hành sự khiển trách
hạng thường gây xung đột,
ngu si, sống chung đụng.
Cũng y như thế ấy
hạng thiếu tăng thượng giới,
thiếu tăng thượng sở hành,
và kiến thức sái quấy,
hạng chê bai đức Phật,
Giáo Pháp, và Tăng-già.
Bị hành sự khiển trách,
các phận sự đúng đắn
phải làm là như vầy:
Vị thực thi hành sự
không ban phép cụ túc,
không cho sự nương nhờ,
không sa-di phục vụ,
không giáo giới các ni
cho dù được chỉ định,
không phạm lại tội ấy,
tội tương tợ như vậy,
hoặc nghiêm trọng hơn thế,
không chỉ trích hành sự,
và các vị kết tội,
không được phép đình chỉ
lễ Uposatha,
lễ Pavāranā
của tỷ-kheo trong sạch,
sai bảo, việc cáo tội,
nhường lối đi, quở trách,
nhắc nhở, tạo bè phái,
các việc như thế ấy
là không được thực hành.
Không thu hồi hành sự
với năm điều kiện này:
Vị ban phép cụ túc,
cho phép sự nương nhờ,
để sa-di phục vụ,
giáo giới tỷ-kheo ni
cho dù được chỉ định,
vị phạm lại tội ấy,
tội tương tợ như vậy,
hoặc nghiêm trọng hơn thế,
vị chỉ trích hành sự,
luôn các vị thực thi
thì không nên thu hồi.
Vị nào mà đình chỉ
lễ Uposatha,
lễ Pavāranā,
sai bảo, việc cáo tội,
nhường lối đi, quở trách,
nhắc nhở, tạo bè phái,
vi phạm tám điều này,
không nên thu hồi lại
hành sự khiển trách được.
Với trường hợp không đúng,
đúng cách được nghiệm ra.
Seyyaso ngu si,
là vị phạm nhiều tội,
lại còn sống chung đụng.
Vị Chánh Đẳng Chánh Giác
là bậc đại hiền triết
đã cho phép thực thi
về hành sự chỉ dạy.
Các tỷ-kheo thuộc nhóm
của Assaji và
Punabbasukā
ở vùng núi Kītā
không thu thúc, còn làm
việc sai trái các loại.
Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác,
ban hành sự xua đuổi,
ngài là đấng Chiến Thắng
ở thành Sāvatthi.
Vị Sudhamma ở
Macchikāsanda
thường trú của Citta.
Sudhamma mắng nhiếc
đến gia chủ Citta.
Vì câu chuyện sanh ra,
đấng Thiện Thệ cho phép
làm hành sự hòa giải.
Bậc Chiến Thắng tối thượng
đã cho phép án treo
trong việc không thấy tội
với tỷ-kheo Channa
ở thành Kosambī
do không nhìn nhận tội.
Channa không sửa đổi
với chính tội lỗi ấy,
vị lãnh đạo cho phép
về hành sự án treo
trong việc không sửa chữa.
Arittha đã khởi
tà kiến ác, thiếu trí,
bậc Chiến Thắng cho phép
về hành sự án treo
do không bỏ ác kiến.
Giống hành sự chỉ dạy,
xua đuổi, và hòa giải,
không nhìn nhận, sửa chữa,
không từ bỏ tà kiến.
Việc đùa giỡn sai trái,
sở hành làm tổn hại,
và nuôi mạng sái quấy,
các điều phụ trội này
thuộc hành sự xua đuổi.
Mất lợi lộc, chê bai
tức là hai nhóm năm,
có tên "hai nhóm năm,"
các điều phụ trội này
thuộc hành sự hòa giải.
Việc khiển trách, nương nhờ,
thuộc hai hành sự ấy
được qui định tương tợ.
Trong xua đuổi, hòa giải,
là có điều phụ trội.
Ba hành sự án treo,
được phân tích tương tợ.
Theo đúng ở phương thức
của hành sự khiển trách,
các hành sự còn lại
như vậy được nghiệm ra.

----oOo----


Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)

Source: BuddhaSasana

Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,196,591