Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Đại Tạng Kinh Chữ Việt

02/02/201403:29(Xem: 4370)
Đại Tạng Kinh Chữ Việt
Dai Tang Kinh Chu Viet (1)Dai Tang Kinh Chu Viet (2)Dai Tang Kinh Chu Viet (3)Dai Tang Kinh Chu Viet (4)Dai Tang Kinh Chu Viet (7)Dai Tang Kinh Chu Viet (8)Dai Tang Kinh Chu Viet (9)Dai Tang Kinh Chu Viet (10)Dai Tang Kinh Chu Viet (11)Dai Tang Kinh Chu Viet (12)Dai Tang Kinh Chu Viet (13)Dai Tang Kinh Chu Viet (14)Dai Tang Kinh Chu Viet (15)Dai Tang Kinh Chu Viet (16)

Chân thành cảm niệm công đức của Phật tử Trang Thị Hạnh, pháp danh Quảng Tịnh Tâm
đã thỉnh Bộ Đại Tạng Kinh chữ Việt này để cúng dường Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu
(TK Thích Nguyên Tạng, tháng 2-2014)
 

Ý kiến bạn đọc
14/04/201523:27
Khách
Chúng sinh vô biên thề nguyền độ
Phiền não Vô Tận Thề nguyền đoạn
Pháp Môn Vô lượng thề nguyền học
Phật Đạo Vô thượng thề nguyện thành
14/04/201523:23
Khách
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ thị hoá ngủ trược Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn