Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đại Tạng Kinh Chữ Việt

02/02/201403:29(Xem: 7028)
Đại Tạng Kinh Chữ Việt
Dai Tang Kinh Chu Viet (1)Dai Tang Kinh Chu Viet (2)Dai Tang Kinh Chu Viet (3)Dai Tang Kinh Chu Viet (4)Dai Tang Kinh Chu Viet (7)Dai Tang Kinh Chu Viet (8)Dai Tang Kinh Chu Viet (9)Dai Tang Kinh Chu Viet (10)Dai Tang Kinh Chu Viet (11)Dai Tang Kinh Chu Viet (12)Dai Tang Kinh Chu Viet (13)Dai Tang Kinh Chu Viet (14)Dai Tang Kinh Chu Viet (15)Dai Tang Kinh Chu Viet (16)

Chân thành cảm niệm công đức của Phật tử Trang Thị Hạnh, pháp danh Quảng Tịnh Tâm
đã thỉnh Bộ Đại Tạng Kinh chữ Việt này để cúng dường Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu
(TK Thích Nguyên Tạng, tháng 2-2014)
 

Ý kiến bạn đọc
14/04/201523:27
Khách
Chúng sinh vô biên thề nguyền độ
Phiền não Vô Tận Thề nguyền đoạn
Pháp Môn Vô lượng thề nguyền học
Phật Đạo Vô thượng thề nguyện thành
14/04/201523:23
Khách
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ thị hoá ngủ trược Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000