Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Tang Lễ

16/04/201318:57(Xem: 7086)
Ban Tang Lễ
ht_thich_thuyen_an_final
BAN TANG LỄ

Cố Ðại Lão Hòa Thượng: Thượng THUYỀN hạ ẤN

- Nguyên Thành Viên Hội Ðồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống GHPGVNTN.

- Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN.

- Chứng Minh GHPGVNTN Hoa Kỳ.

BAN CHỨNG MINH:

HT Thích Tâm Châu – HT Thích Giác Nhiên – HT Thích Thắng Hoan

HT Thích Hạnh Ðạo – HT Thích Chơn Thành – HT Thích Nguyên Lai.

BAN TỔ CHỨC:

-Trưởng Ban: - HT Thích Trí Chơn.

-Chấp Lệnh: - HT Thích Chơn Thành

- HT Thích Hạnh Ðạo.

-Sám Chủ: - HT Thích Tín Nghĩa

-Phó Ban: HT Thích Tín Nghĩa – HT Thích Nguyên Trí

HT Thích Minh Tuyên – HT Thích Minh Hồi – HT Thích Giác Sỹ

HT Thích Quảng Thanh – HT Thích Minh Mẫn – HT Thích Vân Ðàm HT Thích Nhật Quang.

-Tổng Thư Ký: HT Thích Nguyên Siêu.

-Phó Tổng Thư Ký:

-TT Thích Thánh Minh

- ÐH Quảng Phước

- 1. Phân Ban Tài Liệu:

- Ðạo hữu Trí Không Trần Quang Thuận,

- Ðạo hữu Quảng Thành Bùi Ngọc Ðường

- Ðạo hữu Tâm Huy Huỳnh Kim Quang

- Ðạo hữu Tâm Quang Vĩnh Hảo.

- 2. Phân Ban Nghi Lễ: do HT Sám Chủ điều hành

- TT Thích Định Quang

- ĐĐ Thích Phước Niệm

- ĐĐ Thích Phước Định

- ĐĐ Thích Pháp Tánh

- ĐĐ Thích Hải Quang

- ĐĐ Thích Chánh Định

- ĐĐ Thích Liễu Nguyên

- ÐÐ Thích Tín Mãn.

- 3. Phân Ban Cung Nghinh.

- ĐĐ Nhuận Thư: Trưởng Phân Ban

- 4. Phân Ban Hầu Kim Quan

- SC Phước Quang: Trưởng Phân Ban

- SC Phước Mỹ

- SC Lệ Ý

- SC Huệ Như

- SC Như Ý

- SC Nguyên Lan

- SC Chơn Như

-5. Phân Ban Thị Giả và Hành Đường.

- NS Như Chánh: Trưởng Phân Ban

- SC Tâm Từ

- SC Như Thành

- SC Chơn Tài (Đàm Văn)

- SC Quảng Bác

- SC Thanh Thiện

- 6. Phân Ban Hương Đăng.

- NS Như Hiền: Trưởng Phân Ban

- 7. Phân Ban Tiếp Lễ:

- SC Chúc Hà: Trưởng Phân Ban

- NS Nguyên Bổn

- NS Tuệ Từ

- Ban Tài Chánh Chùa Bát Nhã

- 8.Phân Ban Vận Chuyển

- ĐĐ Minh Trọng: Trưởng Phân Ban

- ĐĐ Minh Hạnh

-9. Phân Ban Xe Hoa, Trang Trí Kim Quan:

- ÐÐ Ðồng Trực: Trưởng Phân Ban

- ÐÐ Minh Trọng

- ĐĐ Minh Hạnh

- ĐĐ Chúc Thông

- SC Hạnh Thiện

- SC Trung Châu

- SC Thông Thành

- 10. Phân Ban Tiếp Tân:

- ĐĐ Đồng Châu: Trưởng Phân Ban

- SC Nguyên Hương

- SC Như Thuận

- SC Hỷ An

- SC Giới Định

- ĐH Hoàng Văn Minh

- ĐH Tạ Chương Thạnh và Tạ Tuyết.

- 11. Phân Ban Trai Soạn:

- SC Chơn Viên: Trưởng Phân Ban

- NS Như Quang

- SC Như Minh

- SC Nguyên Diệu

- SC Thanh Châu

- SC Thiền Tuệ

- Phật tử Chùa Bát Nhã.

- 12. Phân Ban Trật Tự:

- ĐH Phạm Dương: Trưởng Phân Ban

- ĐH Giác Tâm

- ĐH Quảng Thật

- 13. Phân Ban Xướng Ngôn Viên:

- TT Thích Minh Dung: Trưởng Phân Ban

- ÐÐ Thích Hạnh Tuệ

- ÐÐ Thích Ðồng Trực

- ÐÐ Thích Ðồng Châu.

-14. Phân Ban Chung Cổ:

ĐH Lệ Đức Đặng Văn Chương, ĐH Minh Thạnh Nguyễn Đức Mậu, ĐH Nguyên Khanh

Võ Văn Hộ, ĐH Như Hòa Tôn Thất Vui, ĐH Võ Văn Tam, ĐH Nguyên Thiện.

- 15. Phân Ban Phim Ảnh:

- ĐH Giác Tâm: Trưởng Phân Ban

- ĐH Minh Thanh

- ĐH Quảng Nguyên

- Nguyễn Thảo: VHNTV

- ĐH Lê Thị Nhung

- 16. Phân Ban Âm Thanh:

- ĐĐ Nhuận Thủ: Trưởng Phân Ban

- 17. Phân Ban Vệ Sinh.

- SC Tịnh Phước: Trưởng Phân Ban

- Sa Di Tâm Định

----o0o---
Vi tính: Tâm Huy-Quảng Phước

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567