Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ban Tang Lễ

16/04/201318:57(Xem: 4094)
Ban Tang Lễ
ht_thich_thuyen_an_final
BAN TANG LỄ

Cố Ðại Lão Hòa Thượng: Thượng THUYỀN hạ ẤN

- Nguyên Thành Viên Hội Ðồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống GHPGVNTN.

- Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN.

- Chứng Minh GHPGVNTN Hoa Kỳ.

BAN CHỨNG MINH:

HT Thích Tâm Châu – HT Thích Giác Nhiên – HT Thích Thắng Hoan

HT Thích Hạnh Ðạo – HT Thích Chơn Thành – HT Thích Nguyên Lai.

BAN TỔ CHỨC:

-Trưởng Ban: - HT Thích Trí Chơn.

-Chấp Lệnh: - HT Thích Chơn Thành

- HT Thích Hạnh Ðạo.

-Sám Chủ: - HT Thích Tín Nghĩa

-Phó Ban: HT Thích Tín Nghĩa – HT Thích Nguyên Trí

HT Thích Minh Tuyên – HT Thích Minh Hồi – HT Thích Giác Sỹ

HT Thích Quảng Thanh – HT Thích Minh Mẫn – HT Thích Vân Ðàm HT Thích Nhật Quang.

-Tổng Thư Ký: HT Thích Nguyên Siêu.

-Phó Tổng Thư Ký:

-TT Thích Thánh Minh

- ÐH Quảng Phước

- 1. Phân Ban Tài Liệu:

- Ðạo hữu Trí Không Trần Quang Thuận,

- Ðạo hữu Quảng Thành Bùi Ngọc Ðường

- Ðạo hữu Tâm Huy Huỳnh Kim Quang

- Ðạo hữu Tâm Quang Vĩnh Hảo.

- 2. Phân Ban Nghi Lễ: do HT Sám Chủ điều hành

- TT Thích Định Quang

- ĐĐ Thích Phước Niệm

- ĐĐ Thích Phước Định

- ĐĐ Thích Pháp Tánh

- ĐĐ Thích Hải Quang

- ĐĐ Thích Chánh Định

- ĐĐ Thích Liễu Nguyên

- ÐÐ Thích Tín Mãn.

- 3. Phân Ban Cung Nghinh.

- ĐĐ Nhuận Thư: Trưởng Phân Ban

- 4. Phân Ban Hầu Kim Quan

- SC Phước Quang: Trưởng Phân Ban

- SC Phước Mỹ

- SC Lệ Ý

- SC Huệ Như

- SC Như Ý

- SC Nguyên Lan

- SC Chơn Như

-5. Phân Ban Thị Giả và Hành Đường.

- NS Như Chánh: Trưởng Phân Ban

- SC Tâm Từ

- SC Như Thành

- SC Chơn Tài (Đàm Văn)

- SC Quảng Bác

- SC Thanh Thiện

- 6. Phân Ban Hương Đăng.

- NS Như Hiền: Trưởng Phân Ban

- 7. Phân Ban Tiếp Lễ:

- SC Chúc Hà: Trưởng Phân Ban

- NS Nguyên Bổn

- NS Tuệ Từ

- Ban Tài Chánh Chùa Bát Nhã

- 8.Phân Ban Vận Chuyển

- ĐĐ Minh Trọng: Trưởng Phân Ban

- ĐĐ Minh Hạnh

-9. Phân Ban Xe Hoa, Trang Trí Kim Quan:

- ÐÐ Ðồng Trực: Trưởng Phân Ban

- ÐÐ Minh Trọng

- ĐĐ Minh Hạnh

- ĐĐ Chúc Thông

- SC Hạnh Thiện

- SC Trung Châu

- SC Thông Thành

- 10. Phân Ban Tiếp Tân:

- ĐĐ Đồng Châu: Trưởng Phân Ban

- SC Nguyên Hương

- SC Như Thuận

- SC Hỷ An

- SC Giới Định

- ĐH Hoàng Văn Minh

- ĐH Tạ Chương Thạnh và Tạ Tuyết.

- 11. Phân Ban Trai Soạn:

- SC Chơn Viên: Trưởng Phân Ban

- NS Như Quang

- SC Như Minh

- SC Nguyên Diệu

- SC Thanh Châu

- SC Thiền Tuệ

- Phật tử Chùa Bát Nhã.

- 12. Phân Ban Trật Tự:

- ĐH Phạm Dương: Trưởng Phân Ban

- ĐH Giác Tâm

- ĐH Quảng Thật

- 13. Phân Ban Xướng Ngôn Viên:

- TT Thích Minh Dung: Trưởng Phân Ban

- ÐÐ Thích Hạnh Tuệ

- ÐÐ Thích Ðồng Trực

- ÐÐ Thích Ðồng Châu.

-14. Phân Ban Chung Cổ:

ĐH Lệ Đức Đặng Văn Chương, ĐH Minh Thạnh Nguyễn Đức Mậu, ĐH Nguyên Khanh

Võ Văn Hộ, ĐH Như Hòa Tôn Thất Vui, ĐH Võ Văn Tam, ĐH Nguyên Thiện.

- 15. Phân Ban Phim Ảnh:

- ĐH Giác Tâm: Trưởng Phân Ban

- ĐH Minh Thanh

- ĐH Quảng Nguyên

- Nguyễn Thảo: VHNTV

- ĐH Lê Thị Nhung

- 16. Phân Ban Âm Thanh:

- ĐĐ Nhuận Thủ: Trưởng Phân Ban

- 17. Phân Ban Vệ Sinh.

- SC Tịnh Phước: Trưởng Phân Ban

- Sa Di Tâm Định

----o0o---
Vi tính: Tâm Huy-Quảng Phước

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn