Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phật Việt Sáng Ngời (Vần thơ chúc mừng Đại Hội kỳ VII của GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan trong 2 ngày 4&5 tháng 6 nám 2022 tại Sydney, Úc Châu)

08/06/202216:49(Xem: 1451)
Phật Việt Sáng Ngời (Vần thơ chúc mừng Đại Hội kỳ VII của GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan trong 2 ngày 4&5 tháng 6 nám 2022 tại Sydney, Úc Châu)
  
le be mac dai hoi ky 7

Phật Việt Sáng Ngời

Đại Hội kỳ VII của GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

trong 2 ngày 4 & 5 tháng 6 nám 2022 tại Sydney, Úc Châu


Đại hội bảy Phật Việt Úc châu
Trang nghiêm cẩn trọng phút giây đầu
Tăng ni khắc phục câu thử thách
Phật tử kiên trì niệm ân sâu


Nghịch cảnh dàn bày gắng vượt qua
Chướng duyên nội ngoại thảy xóa nhòa
Vuông tròn hạnh nguyện dâng phụng hiến
Đèn tuệ sáng soi pháp Phật Đà.Sông Thu TBL
Thiền Lâm Pháp Bảo, 7-6-2022

***

PHẬT VIỆT SÁNG NGỜI

Mừng Đại Hội kỳ VII của GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan

trong 2 ngày 4 & 5 tháng 6 năm 2022 thành công tốt đẹp

Kính mừng Đại hội Bảy thành công.

Phật Việt - Úc Tân thảy một lòng.

Cư sĩ hộ trì Tam bảo thạnh.

Tăng già đoàn kết Lục hoà thông.

Cội nguồn dân tộc luôn tươi thắm.

Bản sắc quê hương mãi sáng trong.

Phụng đạo giúp đời tròn hạnh nguyện.

Báo đền ơn Phật mới nên công.

California. 16.6. 2022
Thích Giác Nguyên

 


***
 

 Thước Ca La Tâm

Xin họa lại bài của Ngài Sông Thu TBL

Đại Hội Tăng Ni Việt Úc châu
Thành tâm niệm Phật phút ban đầu
 Lòng không ngao ngán bao thử thách
Thước Ca La Tâm pháp thậm sâu.


 Oán địch giăng đầy vẫn vượt qua
Ô duyên uế trược thảy xóa nhòa
 Hương hoa thanh tịnh cùng dâng hiến
Đại Hội mừng vui Lễ Phật Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật

Melbourne 7/6/2022

Lão Tăng Thích Huyền Tôn


***

Chúc Mừng Đại Hội Bảy Thành Công

HT Thích Tín Nghĩa kính họa nguyên vận 

bài của Ngài Sông Thu TBL

Chúc mừng Đại hội bảy Úc châu,

Tứ Chúng nhất tâm tự ban đầu,

Đại hội vượt qua bao thử thách,

Nhất tâm giữ vững niệm ân sâu.

 

Vững niệm ân sâu đã vượt qua,

Chướng duyên nghịch cảnh được xóa nhòa,

Viên dung hạnh nguyện dâng Tam Bảo,

Đại hội nhất tâm hướng Phật Đà.


Dallas 9/6/2022

Điều Ngự Tử Thích Tín Nghĩa

 


***

Kính Chúc Mừng Phật Giáo Úc

Kính họa bài:” Phật Việt Sáng Ngời”
của HT. Thích Bảo Lạc ( Bút hiệu: Sông Thu)

Úc Châu Phật Giáo nguyện bền lâu
Đại hội thành công thoả nguyện cầu
Quyết chí chung lòng xây Phật đạo
Kiên tâm gắng sức dựng gương châu
Linh Sơn cốt nhục tình hoà tạo
Lộc Uyển pháp luân ý quyện trao
Bốn biển thanh bình hoa thạnh mậu
Tăng Ni Phật Tử hợp tâm đầu!

Tu Viện An Lạc, California, 08-06-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính họa)

***


CHÚC MỪNG

ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG

Phật Giáo lưu truyền khắp các châu
Khai sơn gian khổ lúc ban đầu
Từ Bi cứu khổ đều nhiều chỗ
Trí Tuệ ban vui thâm nhập sâu
Đại Hội bảy kỳ xây dựng vững
Úc châu Giáo Hội phụng bền lâu
Trẻ trung nhân sự đầy năng lực
Phật tử khắp nơi phấn khởi cao.

Ngày 9/6/2022
Thích Viên Thành,
Thành tâm đảnh lễ và kính chúc

***

Chung tay

thắp sáng đuốc tuệ


Nhiệm mầu thay Phật Giáo Úc Châu
Tứ chúng đồng tu dựng ban đầu
Trải qua năm tháng bao thử thách
Một lòng quyết chí vượt thương đau.

Đại hội kỳ này quá thành công
Phật tử tăng ni quyết một lòng
Chung tay thắp sáng nguồn đuốc tuệ
Cùng nhau tự tại bước thong dong


Nam Mô A Di Đà Phật

Auckland 7/6/2022

Thích Đạo Nguyên


***


KÍNH MỪNG

ĐẠI HỘI KỲ 7 ĐÃ VIÊN MÃN
(Đọc bài thơ của HT Bảo Lạc thật cảm động.
Con kính xin có đôi lời họa theo vần thơ của Hòa Thượng)

Giáo Hội Tăng đoàn Việt Úc Châu
Khó khăn gầy dựng thuở ban đầu
Suôi dòng, chảy ngược bao thử thách
Vẫn vững tay chèo vượt biển sâu

Đại Hội bảy lần đã trải qua
Chướng duyên, nghịch cảnh cũng phai nhòa
Bởi tâm khắc nguyện từ “hy hiến”
Khai sáng tâm người lý Phật Đà.

Melbourne 8/6/2022
Phật tử Thanh Phi

 
***

Tri Ân Phật Pháp Nhiệm Mầu.

Kính họa bài thơ Phật Việt sáng ngời của Ngài Sông Thu (HT Thích Bảo Lạc)
để chúc mừng Đại Hội kỳ VII của GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan
trong 2 ngày 4 & 5 tháng  6 nám 2022 tại Sydney, Úc Châu EmojiEmojiEmoji
Nhiệm kỳ mới Giáo Hội Úc Châu (2022-2026)
Thành viên ưu tú, kết nối sâu
Sáng ngời năng lực, giàu tâm huyết 
Ngưỡng nguyện tri ân ..Pháp nhiệm mầu!
Vạn chướng duyên gì …rồi cũng qua
Đạo vàng chân thật, Chánh phá tà
Con đường phụng hiến cao cả quá
Vi diệu thay “ vô ngã, vị tha” !
Đệ tử Huệ Hương kính mừng
Melbourne 8/6/2022

***


Chúc Mừng Đại Hội VII
của GHPGVNTN/Úc Châu
Con xin cẩn họa bài thất ngôn bát cú của HT T Bảo Lạc
và kính Chúc Mừng Đại Hội Úc châu kỳ 7 thành công viên mãn.
Nam Mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật EmojiEmojiEmoji

Hạnh phúc kỳ này ở Úc châu
Thành công Đại Hội Bảy từ đầu
Hội đồng đã vượt qua thử thách
Tứ chúng mừng vui ghi khắc sâu
Khó khăn trở ngại cũng đều qua
Dẫu gặp nghịch duyên vẫn xóa nhòa
Thành kính chúc mừng cho Giáo Hội
Luôn làm tỏa sáng Tuệ Phật Đà

Strasbourg, ngày 08/06/2022
Diệu Đạo-Phổ Hiền/Pháp

 
***

Phật Việt Sáng Ngời

Con xin cẩn họa bài thất ngôn bát cú của HT T Bảo Lạc
và kính Chúc Mừng Đại Hội Úc châu kỳ 7 thành công viên mãn.
Nam Mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật EmojiEmojiEmoji

Phật Việt khai truyền khắp Úc châu

Trang nghiêm đại hội sáng giây đầu

Muôn người hưởng phúc đời an lạc

Vạn nẻo nương Thầy pháp thẳm sâu (*)

Thắm thiết đường trần luôn đức tỏ

Gian nan cửa đạo vẫn tâm cầu

Vì thương chúng khổ Người cung hiến (**)

Tuệ Nhã soi cùng thế bể dâu.

8/6/2022

PT. Minh Đạo 

______________________

(*) Người (Đại hội)

(**) 10 Danh hiệu của Đức Phật


ĐÈN TÂM BỪNG SÁNG

Con xin cẩn họa bài thất ngôn bát cú của HT T Bảo Lạc
và kính Chúc Mừng Đại Hội Úc châu kỳ 7 thành công viên mãn.
Nam Mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật EmojiEmojiEmoji

Phật Giáo Việt Nam họp Úc Châu

Kỳ Bảy gay go khó cưỡng cầu.

Tăng Ni thử thách cần thu phục.

Phật tử một lòng tín niệm sâu.

Nhọc nhằn gian khổ cũng trôi qua

Sỏi đá chong gai, chóng giải hòa. 

Ngăn chia vô ngại, vuông tròn nguyện. 

Đèn tâm bừng sáng, Pháp chan hòa

Nam Mô A Di Đà Phật
Sydney 9/6/2022
Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy


***


Phật Pháp vẫn nhiệm mầu


Con xin cẩn họa bài thất ngôn bát cú của HT T Bảo Lạc
và kính Chúc Mừng Đại Hội Úc châu kỳ 7 thành công viên mãn.
Nam Mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật EmojiEmojiEmoji


Phật Pháp xưa nay vẫn nhiệm mầu

Trãi bao sóng gió vẫn tin sâu.

Cờ bay phất phới tung trong gió

Hoa nở tràn lan thắm sắc màu.

Đất Úc tưng bừng khai mở hội

Sydney rạng rỡ tựa minh châu.

Chư Tăng, Phật tử cùng bồi đắp 

Đại hội vang danh khắp bán cầu.

Nam Mô A Di Đà Phật
Jacksonville 8/6/2022
Đệ tử Tâm Minh

***

 

 Phật Pháp nhiệm mầu

 
Con xin cẩn họa bài thất ngôn bát cú của HT T Bảo Lạc
và kính Chúc Mừng Đại Hội Úc châu kỳ 7 thành công viên mãn.
Nam Mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật EmojiEmojiEmoji


Phật Giáo Úc châu thâm nhập sâu
Đơm hoa kết quả rất tươi màu
Giáo Hội bảy kỳ lo Đại Hội
Tăng Ni tứ chúng vượt khó mau
Ma quân đánh phá niềm tin vững
Tam bảo hộ trì hợp nguyện cầu
Phật tử khắp nơi đồng xiễn đạo
Phật Pháp nhiệm mầu sẽ nhiếp thâu.

Nam Mô A Di Đà Phật

Houston, Texas 8/6/2022

Đệ tử Quảng An


 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,739,181