Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

2_Lễ Khai Mạc Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 7 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

04/06/202216:23(Xem: 2289)
2_Lễ Khai Mạc Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 7 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

Lễ Khai Mạc Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 7

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan
10am-11:30am, Thứ Bảy 04/06/2022

-       Phật tử tề tựu chánh điện

-       Cung nghinh chư Tôn Đức & Quý Quan Khách quang lâm

-       Chào cờ Úc-Việt & PG và một phút nhập từ bi quán

-       Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự (MC TT Thích Nguyên Tạng)

-       Lời chào mừng của Trưởng Ban Tổ Chức (TT Thích Như Định)

-       Diễn văn Khai Mạc của HT Hội Chủ (HT Thích Bảo Lạc)

-       Đạo từ của Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng (HT Thích Huyền Tôn)

-       Lễ cầu nguyện nạn nhân Covid-19, thiên tại Lũ lụt tại Úc & chiến tranh tại Ukraine

-       Chụp hình lưu niệm

-       Chư Tôn Đức, quý quan khách và quý đồng hương Phật tử thọ trai

-       Hoàn mãn


le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (1)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (2)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (3)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (4)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (5)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (6)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (7)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (8)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (9)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (10)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (11)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (12)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (13)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (14)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (15)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (16)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (17)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (18)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (19)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (20)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (21)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (22)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (23)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (24)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (25)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (26)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (27)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (28)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (29)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (30)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (31)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (32)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (33)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (34)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (35)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (36)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (37)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (38)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (39)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (40)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (41)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (42)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (43)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (44)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (45)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (46)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (47)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (48)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (49)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (50)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (51)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (52)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (53)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (54)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (55)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (56)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (57)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (58)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (59)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (60)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (62)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (63)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (64)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (65)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (66)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (67)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (68)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (69)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (70)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (71)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (72)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (73)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (74)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (75)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (76)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (77)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (78)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (79)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (80)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (81)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (82)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (83)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (84)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (85)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (86)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (87)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (90)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (91)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (92)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (93)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (94)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (95)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (96)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (97)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (98)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (99)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (100)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (101)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (102)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (103)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (104)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (105)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (106)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (107)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (108)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (109)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (110)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (111)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (112)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (113)le khai mac dai hoi khoang dai ky 7 (114)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567