Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chiều buồn tiễn Ôn!

***

TRANG NGHIÊM
LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH!

Chiều ngày 10 tháng 4 năm 2022, tại nhà tang lễ thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, chư Tôn Đức Tăng, Ni Cộng đồng Phật giáo Bắc California cùng Môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng đã trang nghiêm tổ chức ngày thứ ba Lễ Tang Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch vào ngày 20 tháng 3 năm 2022.

Lễ Truy Niệm (xem hình)

Lễ Phát Hành – Cung tiễn Kim Quan đến nơi Trà Tỳ (ảnh 01-70)

Thỉnh Giác Linh an vị tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm (ảnh 71-76)

Thỉnh Xá Lợi an vị tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm (ảnh 77-80)

Quang lâm Chứng minh buổi lễ Truy Niệm có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan,  Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Thuận, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Diệu, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đạo Quang, Hòa thượng Thích Tín Nghĩa, Hòa thượng Thích Minh Đạt, Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Hòa thượng Thích Minh Mẫn, Hòa thượng Thích Thông Hải, Hòa thượng Thích Chơn Lễ, Hòa thượng Thích Minh Dung, Hòa thượng Thích Thông Đạt, Hòa thượng Thích Đồng Trí, Hòa thượng Thích Nhật Huệ, Hòa thượng Thích Từ Lực, Hòa thượng Thích Tuệ Uy; Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh, Ni trưởng Thích Nữ Giới Châu, Sư bà Thích Nữ Đồng Kính; cùng chư Tôn Đức Tăng, Ni, Phật tử, Cơ quan Truyền thông … đến từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, Canada, Việt Nam và các quốc gia khác.

Chương trình Lễ Truy Niệm vào lúc 13g30 ngày 10 tháng 4 năm 2022.

Tác bạch thỉnh Sư

Cung nghinh chư Tôn Đức Tăng, Ni quang lâm Giác Linh đường

Lễ dâng hương hoa cúng dường Ân Sư

Bài hát “Kính lạy Giác Linh Thầy” (Nguyên Minh hát)

Lời cảm niệm của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan

Cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên (Hòa thượng Thích Minh Mẫn đọc)

Lời cảm niệm của Hòa thượng Thích Tín Nghĩa

Lời cảm niệm của Hòa thượng Thích Bổn Đạt

Lời cảm niệm của Hòa thượng Thích Tịnh Từ

Lời cảm tạ của Trưởng Ban Tổ chức Tang lễ (Hòa thượng Thích Minh Đạt)

 

Chấp lệnh:

Đệ nhất: Hòa thượng Thích Thông Đạt

Đệ nhị: Hòa thượng Thích Huệ Tâm

 

Sám chủ:

Thượng tọa Thích Giải Minh

Thượng tọa Thích Hải Chánh

 

Công văn:

Thượng tọa Thích Vĩnh Tánh

Đại đức Thích Hoàng Đức

 

Kinh sư:

Thượng tọa Thích Tín Mãn

Thượng tọa Thích Hương Niệm

Thượng tọa Thích Tâm Lương

Thượng tọa Thích Pháp Hạnh

Thượng tọa Thích Ngộ Thông

Đại đức Thích Thông Phước

Đại đức Thích Minh Tịnh

Đại đức Thích Hoàn Khởi

 

Nhạc lễ:

Đại đức Thích Quảng Ân

 

Sau lễ Truy Niệm, vào lúc 15g ngày 10 tháng 4 năm 2022 là Lễ Phát Hành – cung thỉnh Kim Quan đến nơi Trà Tỳ.

Đến 17g ngày 10 tháng 4 năm 2022, lễ thỉnh Giác Linh về an vị tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, thành phố Hayward.

Lúc 10g ngày 12 tháng 4 năm 2022, lễ thỉnh Xá Lợi về an vị tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, thành phố Hayward.

 

 

 

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông tứ thập nhị thế, Chúc Thánh Pháp Phái, đệ cửu đại, Mỹ quốc khai sơn Đại Bảo Trang Nghiêm Tự trụ trì, húy thượng Thị hạ Đạt, tự Hạnh Hưng, hiệu Đỗng Tuyên Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch.

 

Võ Văn Tường

 

 

on dong tuyen-tra ty (1)on dong tuyen-tra ty (2)on dong tuyen-tra ty (3)on dong tuyen-tra ty (4)on dong tuyen-tra ty (5)on dong tuyen-tra ty (6)on dong tuyen-tra ty (7)on dong tuyen-tra ty (8)on dong tuyen-tra ty (9)on dong tuyen-tra ty (10)on dong tuyen-tra ty (11)on dong tuyen-tra ty (12)on dong tuyen-tra ty (13)on dong tuyen-tra ty (14)on dong tuyen-tra ty (15)on dong tuyen-tra ty (16)on dong tuyen-tra ty (17)on dong tuyen-tra ty (18)on dong tuyen-tra ty (19)on dong tuyen-tra ty (20)on dong tuyen-tra ty (21)on dong tuyen-tra ty (22)on dong tuyen-tra ty (23)on dong tuyen-tra ty (24)on dong tuyen-tra ty (25)on dong tuyen-tra ty (26)on dong tuyen-tra ty (27)on dong tuyen-tra ty (28)on dong tuyen-tra ty (29)on dong tuyen-tra ty (30)on dong tuyen-tra ty (31)on dong tuyen-tra ty (32)on dong tuyen-tra ty (33)on dong tuyen-tra ty (34)on dong tuyen-tra ty (35)on dong tuyen-tra ty (36)on dong tuyen-tra ty (37)on dong tuyen-tra ty (38)on dong tuyen-tra ty (39)on dong tuyen-tra ty (40)on dong tuyen-tra ty (41)on dong tuyen-tra ty (42)on dong tuyen-tra ty (43)on dong tuyen-tra ty (44)on dong tuyen-tra ty (45)on dong tuyen-tra ty (46)on dong tuyen-tra ty (47)on dong tuyen-tra ty (48)on dong tuyen-tra ty (49)on dong tuyen-tra ty (50)on dong tuyen-tra ty (51)on dong tuyen-tra ty (52)on dong tuyen-tra ty (53)on dong tuyen-tra ty (54)on dong tuyen-tra ty (55)on dong tuyen-tra ty (56)on dong tuyen-tra ty (57)on dong tuyen-tra ty (58)on dong tuyen-tra ty (59)on dong tuyen-tra ty (60)on dong tuyen-tra ty (61)on dong tuyen-tra ty (62)on dong tuyen-tra ty (63)on dong tuyen-tra ty (64)on dong tuyen-tra ty (65)on dong tuyen-tra ty (66)on dong tuyen-tra ty (67)on dong tuyen-tra ty (68)on dong tuyen-tra ty (69)on dong tuyen-tra ty (70)

Thỉnh Giác Linh an vị tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm (ảnh 71-76)on dong tuyen-tra ty (71)on dong tuyen-tra ty (72)on dong tuyen-tra ty (73)on dong tuyen-tra ty (74)on dong tuyen-tra ty (75)on dong tuyen-tra ty (76)


Thỉnh Xá Lợi an vị tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm (ảnh 77-80)on dong tuyen-tra ty (77)on dong tuyen-tra ty (78)on dong tuyen-tra ty (79)on dong tuyen-tra ty (80)


  

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/11/2023(Xem: 1714)
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng đạo hiệu Thích Tuệ Sỹ, Húy thượng NGUYÊN hạ CHỨNG, đời thứ 44 thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông và đời thứ 10 Thiền Phái Liễu Quán, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội PGVN Thống Nhất, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, Cố Vấn Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN, đã viên tịch đúng 4 giờ chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 12 tháng 10 năm Quý Mão, Phật lịch 2567, tại Phương Trượng Đường Chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam, trụ thế 79 năm & 51 đạo lạp. Chúng con kính nguyện Giác Linh Đức Trưởng Lão Hoà Thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái hiện Đàm Hoa, hồi nhập Ta bà, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn.
29/10/2023(Xem: 3345)
Như quý vị đã biết, trước bệnh tình nguy ngập của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, chúng tôi, những pháp lữ và những người học trò trực tiếp hay gián tiếp thọ nhận sự giáo huấn của Người, đã cố gắng trong một thời gian rất ngắn để thực hiện tập Kỷ Yếu này. Do hạn chế về thời gian, Kỷ Yếu chỉ là một tuyển tập đơn sơ gồm những sáng tác văn thơ, nhạc, họa, của chư Tôn Đức và văn thi hữu nhằm biểu lộ niềm tri ân đối với bậc Thầy lãnh đạo nòng cốt còn lại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một học giả Phật học uyên thâm hiếm có của Phật giáo Việt Nam. Và cũng chính từ giới hạn đó, chúng tôi đã không kịp nhận được đầy đủ bài vở của chư Tôn Đức, văn thi hữu cùng quý Phật tử có lòng quý kính gửi dâng Hòa thượng Tuệ Sỹ.
20/11/2023(Xem: 296)
Nói đến bậc Tôn sư của chúng ta, bản thân của mỗi chúng tôi đều là học trò, và đã thọ ân giáo dưỡng của bậc Tôn sư rất là nhiều, cho nên hôm nay ngồi ở nơi đây với vị trí chứng minh cũng chỉ là Tăng sai, Tăng đã sai thì không thể không phụng hành, do đó mà tôi xin thay mặt cho chư Tôn đức tăng hiện tiền, có vài lời chia sẻ đến toàn thể Huynh đệ, cũng như các Pháp hữu, các Anh chị em GĐPT hiện diện trong và ngoài nước, cùng tất cả các Phật tử đã có duyên với Thầy, bậc Tôn sư của chúng ta.
09/11/2023(Xem: 322)
Đức Phật dạy trong Phật giáo có bốn hội chúng là chúng xuất gia (Tỳ kheo và Tỳ-kheo-ni) và chúng tại gia (nam nữ cư sĩ). Chúng xuất gia là trưởng tử của Như Lai, sống phạm hạnh nơi chốn thiền môn, bậc thầy mô phạm thay Như Lai giữ gìn và hoằng truyền giáo Pháp. Chúng tại gia tu tập ở nhà, làm lành tránh ác, bồi công tạo phước, hộ trì ngôi Tam bảo. Nhờ hai hội chúng này mà giáo pháp của Đức Thế Tôn xuất hiện cách đây hơn 2600 năm, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
06/11/2023(Xem: 1117)
Cáo Phó Tang Lễ Hòa Thượng Thích Thiện Huệ vừa viên tịch tại Chùa Long Thọ, Long Khánh, Đồng Nai
27/10/2023(Xem: 554)
Hòa thượng pháp danh Trí Độ, hiệu Hồng Chân, thế danh Lê Kim Ba, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1894 tại thôn Phổ Trạch, xã Kỳ Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Sinh ra trong một gia đình Nho học, lúc thiếu thời Ngài học chữ Nho và năm 18 tuổi học trường Sư phạm. Với sở học rất uyên thâm, và lòng mến mộ đạo Phật, Ngài đi sâu vào nghiên cứu giáo lý và trở thành một vị học Phật lỗi lạc. Năm 1920, Ngài bắt đầu giảng dạy Phật pháp tại Bình Định và là một trong những bậc đống lương cho phong trào chấn hưng Phật giáo tại tỉnh nhà.
12/10/2023(Xem: 576)
Sinh thời, Thầy có chí nguyện chuyên tu thiền định. Khởi đầu là phát tâm nhập thất tịnh tu tại núi rừng Vạn Giã, Khánh Hòa vào năm 1972. Những năm về sau, dù bộn bề Phật sự nhưng Thầy vẫn an nhiên với pháp hành thiền và các pháp tu tương hỗ khác. Trong phương châm giáo dục mà Thầy đã đề xuất, gồm Học lý – Quán chiếu – Tổ chức cũng phần nào biểu lộ chủ trương cân đối giữa pháp học và pháp hành. Thân mang bệnh duyên, sở tật thường đeo đẳng, nhưng nhờ tu tập tinh cần, Thầy đã vượt lên nỗi đau thân thể để chu toàn Phật sự.
18/09/2023(Xem: 1139)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
04/08/2023(Xem: 1828)
Giáo lý Thượng Thừa (bài giảng của HT Thích Thanh Từ)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567