Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Nhạc Đờn Tiễn Chân (Kính tưởng niệm Hòa Thượng Thích Phước Thông)

29/05/202118:42(Xem: 608)
Nhạc Đờn Tiễn Chân (Kính tưởng niệm Hòa Thượng Thích Phước Thông)
ht phuoc thong (3)
Nhạc Đờn Tiễn Chân.

Phương Trời Ngự Giá, Quê Hương.
Trà Trì Một Mối, Mở Đường Huân Nhiên.
Khởi Tâm Thác Tích Tuệ Hiền,
Cố Đô Xứ Huế, Toạ Thiền Tỉnh Tu.

Báo Quốc Nuôi Lớn Tâm Từ,
Uy Nghi Đỉnh Hạt, Áng Thư Luật Hành.
Nguyên Tịnh Thời Chỏm Duyên Sanh.
Học Hai Thời Ngữ, Trì Kinh Từng Giờ.

Bái Cầu Trí Thủ Tôn Thờ,
Xưng Ngôi Sư Phụ, Dạy Tờ Luật Gia.
Y Vàng Tâm Vững Ca Sa,
Ôm Tầm Hoá Nguyện, Ngôi Nhà Phước Thông.

Dấn Thân Mật Ngữ Thiền Tông.
Gia Trì Ứng Quyết, Sắc Không Du Già.
Vững Vàng Hạt Ngọc Châu Xa,
Yên Thân Niệm Phật, Pháp Hoa Thọ Thời.

Chốn Già Lam Sáng Tinh Khôi,
Nương Y Tứ Chúng, Nhặt Lời Kim Cương.
Tịnh Quang Khai Kiến Dẫn Đường,
Hải Quang Nương Chốn, Gởi Hương Thiền Trì.

Hiệu Hải Phước Thướt Dung Nghi,
Tám Hai Màu Lá, Đến Đi Thông Hành.
Năm Ba Mùa Nguyện Hồng Danh.
Thênh Thang Mây Trắng, Vịnh Cành Sen Thơm.

Bàn Tay Nhiếp Hoá Tri Ơn,
Nuôi Dạy Đồ Chúng, Tâm Hồn Tròn Duyên.
Buông Tay Nhẹ Gót Cõi Huyền,
Trần Gian Gối Tạm, Tịnh Thiền Vang Xa.

Thân Ứng Bệnh, Mộng Phù Hoa,
Ôm Cười Hơi Thở, Về Nhà Thích Tôn.
Mùa Khánh Đản Bái Biệt Ôn,
Mười Lăm Trăng Tựu, Nhạc Đờn Tiễn Chân.

Ký Thác Chất Xã Tham Dần,
Thất Hàng Tứ Chúng, Niệm Ân Sâu Dầy.
Sen Thơm Cung Đón Trời Mây,
Lời Kinh Di Giáo, Dưỡng Đài Lạc Bang.ht phuoc thong (1)ht phuoc thong (2)ht phuoc thong (3)ht phuoc thong (4)ht phuoc thong (5)ht phuoc thong (6)ht phuoc thong (7)ht phuoc thong (8)ht phuoc thong (9)ht phuoc thong (10)ht phuoc thong (11)ht phuoc thong (12)ht phuoc thong (13)ht phuoc thong (14)ht phuoc thong (15)ht phuoc thong (16)ht phuoc thong (17)ht phuoc thong (18)
     Khải Bạch Ngài:
     Đệ Tử chúng con, hàng hậu học Tỳ Kheo Thích Minh Thế- Huế thuộc Môn Phong Tổ Đình Từ Hiếu, được nhân duyên diện kiến Ngài 3 lần, một lần Chùa Bát Nhã, Lúc ở Chùa Hải Quang, trong mùa Huý Kỵ Ngài Nhật Lệ. Năm 2007-2008,2009,2010. Hay tại Chùa Quảng Hương Già Lam, nhân Huý kỵ Tôn Sư Thượng Trí Hạ Thủ- 2012-2014, tất cả đều ở Sài Gòn.
      Diện kiến Ngài là một lần học được tâm hạnh Khiêm cung, luôn lấy pháp Mật chú mà gia trì.
Lấy giới luật mà dụng tu, lấy công phu trì niệm Pháp Hoa, Sám Lễ, Trì Chú Niệm Phật A Di Đà, để Huân nhiên chủng tánh.
      Diện kiến Ngài lúc nào cũng có chiếc gậy bên mình, vì đôi chân có phần chưa tốt, nên từ đó Diện kiến Ngài là đều hi hữu.
     Ngài từng dạy tại Trường Bồ Đề, nơi trú xứ Buôn Ma Thuột, giữ những lời dạy sâu sắc, tiếp nối truyền thừa lưu lại đàn hậu tấn về sau, các vị được thọ ân từ Ngài, giờ này cũng chấp cánh bay xa bên xứ ngoài, hay trong xứ, làm niềm vui an tịnh cho chính mình ở Bồ đề Tại xứ Buôn Mê.
     Ngài từng ngồi hành pháp Mật gia trì, Trai đàn Chẩn, hay khoa nghi Bạt Độ, chất giọng cao, trầm bổng, Uy Nghi dung tướng đỉnh đạt, văn phong công văn một thửa.
     Từ đất Sài Gòn- đến tận Cao Nguyên, nơi nào Ngài qua nơi ấy thêm phần thân tín Tam bảo.
      Hay những lần về thăm lại chốn Tổ Báo Quốc, Ba La Mật, Tra Am, hay về quê hương Trà Trì, Ngài Khắc nhớ những âm vọng Kinh Thời hành hoá, chất công phu tu học sâu dầy, những bài kinh Lăng Nghiêm chưa trôi từng chữ, những lời Sa Di khu Ô Thẳng tướng trượng phu, Chính Ngài phục dịch hầu trà buổi sớm đêm đông Xứ Huế, Ngài vẫn an tường tâm trí lời Yết đế Ba La..., những hạnh nghi Ngài đều in đậm nét phong sương.
     Dấu chân về Nha Trang thăm lại Viện Hải Đức, vang bóng một thời lừng danh, thì tất cả ghi nhớ tâm lời dạy, vì nơi ấy đã trao truyền Đàn giới cho Ngài từ thời 1964 thuộc Đàn giới Sa Di, khi Ngài vừa tròn 20. 
    Trải qua những thăng trầm thời vận, Ngài đủ phúc duyên đăng Đàn Thọ Cụ Túc- Bồ Tát Giới, vào Năm 1968 dưới mái Trường Hải Đức Nha Trang.
     Bao nhiêu thăng trầm tuế Nguyệt phong sương, thì bấy nhiêu trầm tư trong niềm tin Chánh pháp.
      Chúng con, sáng nay nhớ về lời dạy của Ngài, xin ghi lại chút đàm thoại khi Ngài thân lâm về tại chùa Bát Nhã- Bình Thạnh, nơi Cố Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Đạt hạ Đạo làm Viện Chủ Phương Trượng Trú Trì.
      Hôm đó là nhân lễ Tiểu Tường Của Ngài Viện Chủ Phương Trượng Trú Trì Bát Nhã.
     Chúng con được đảnh lễ Ngài, và sau đó được Ngài dạy:
     “ Thầy Minh Thế, Nhớ tu học tốt trong niềm tin Chánh pháp, dụng hành nghiêm nghe pháp giới luật thiền gia, tu là đến chứ đừng lùi mà phí đi lời các vị tôn túc chỉ giáo...”
       Rồi Ngài dạy Tiếp:
     “Đi hoá duyên chớ vì dục tiền kinh tế, mà phải vì đại nguyện tu hành, đi như dấu chân Thích Ca Văn, đến Bảo Sở, chớ đến Hoá Thành..”
       Tôi chấp tay bạch:
       “Xin Ngài cho con chữ để vận dụng công phu....?”
       Ngài đáp:
       “Thể chữ Nghi, chính lễ nghi Phương tiện, thể Chữ Trì, là uy nghi giữ giới sạch như hạnh kim cang, thể Chữ Tu, là phúc tuệ từ dung, thể Chữ Như, là Huân Tu niệm Phật, có vận thời con nghiệm lời Của Ta...”
       Tôi Chấp tay cuối đầu thọ nhận, và lời Ngài dạy còn nhiều lần khác nữa.
       Vận hành từ năm 2014, đến nay trải dài gần 8 năm Du Bước tại xứ Bắc, tôi luôn ghi nhớ lời Ngài, như kim chỉ nam vận hành.
       Hôm nay, sen vàng Khánh Đản Thái Tử Tất Đạt Đa, Đông Cung Hoàng Thái Tử Đản Sanh Lương Thần. Cũng là lúc Pháp Huynh Minh Đoan báo tin Ngài an Nhiên Xã Báo, nỗi buồn Từ Đức Thượng Thủ Thích Thiện Hạnh Viên Tịch,mùng 10-04-Tân Sửu, vừa nhập Tháp Xong, chưa nguôi ngoai được, thì đến Ngài xã báo đúng ngày 15-04-Tân Sửu.
     Do mùa dịch bệnh viên phổi COVID-19, đang lang tràng trên đất Việt Nam, Xứ Sài Gòn vẫn còn phức tạp, nên chúng con nhờ Pháp Huynh Minh Đoan- Trú Trì Báo Ân- Vạn Ninh- Nha Trang. Tháp Tùng Ngài Viện Chủ Thượng Toạ Trú Trì Hải Quang cùng Chư Tăng, thay thế cho chúng con chấp tay vọng bái, Nguyện Ngài Mẫn giám gia trì chứng tri lòng thành hướng về nơi lưu ảnh nhục thân Ngài tại Hậu Đường Tịnh Quang.
     Cung Từ Duy Nguyện:
      Nam-mô từ Lâm Tế chánh tông, tứ thập tứ thế, Tịnh Quang tự Viện chủ, Húy thượng NGUYÊN hạ TỊNH, Tự PHƯỚC THÔNG, Hiệu HẢI PHƯỚC Hòa Thượng Giác linh.
     Viết tại Phương Thất Hỷ Chùa Thiên Ứng Phúc Lâm- Long Biên- Hà Nội, trong những ngày Khánh Đản Lương Thần Tất Đạt Hoàng Cung Thái Tử. Giữ những thời khắc Cung Đón Hoàng Thái Tử Tất Đạt Đa Độ Sinh. Xưng danh Hiệu Thế Tôn Thành Đạo, sau sáu năm khổ hạnh, cho hôm nay chúng con cung kính Từ Phụ Thế Tôn.
                 Kính Khể Thủ Lễ.
                 Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
                 Ngày 26-05-2021
                 Ngày Âm Lịch: 15-04- Tân Sửu.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202004:19(Xem: 4414)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 4591)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
01/03/202105:16(Xem: 17943)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày Thứ Bảy 22/02/2020 nhằm ngày 29/01 Âm lịch năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Trụ thế: 93 năm. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng con thành kính nguyện cầu Đức Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
25/05/202120:35(Xem: 1133)
Đã nhiều năm rồi, Phật Tử Việt Nam cử hành đại lễ trong niềm hân hoan tự hào về một ngày lễ Vesak trọng đại được xưng danh một cách trang trọng là "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc." Phật giáo là một trong bốn tôn giáo lớn của nhân loại. Con số Phật Tử dù vậy cũng chỉ khoảng 400-600 triệu. Với con số khiêm nhường đó, tiếng nói của Phật giáo không có ảnh hưởng gì đáng kể trong các quyết định của Liên Hiệp Quốc về vận mạng của các dân tộc trên thế giới. Phật Tử Việt Nam chính thức đón nhận "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc" từ năm 2008. Từ đó đến nay, những phát biểu bởi các đại biểu từ nhiều nước tán dương Đức Phật quả là quá nhiều, nhưng chưa có bất cứ đóng góp thiết thực đáng kể nào cho khát vọng hòa bình của nhiều dân tộc bị áp bức, bóc lột bởi chính quyền của nước mình; bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền của nước lớn.
16/05/202105:58(Xem: 1227)
Nhận xét rằng, Chúng ta đang đứng trước một khúc quanh gấp của lịch sử nhân loại. Đại dịch Covid-19 đã khép kín mỗi cá nhân trong một không gian chật hẹp, cách ly xã hội, cô lập cá nhân, cách ly cả những người thân yêu. Nó đã tạo ra những khủng hoảng tâm lý trầm trọng trong nhiều thành phần xã hội. Một số đông bị quẫn bức, không thể tự kềm chế, bỗng chốc trở thành con người bạo lực, gieo kinh hoàng cho xã hội. Một số khác, có lẽ là số ít, mà phần lớn trong đó là thanh thiếu niên, khởi đầu cũng chất đầy oán hận trong lòng, nhưng rồi trước ngưỡng sinh tử sự đại, tự mình phấn đấu tự kềm chế, cuối cùng đã khám phá chính mình, trong trình độ nào đó, với những giá trị nhân sinh chỉ có thể tìm thấy trong những cơn tư duy thầm lặng. Giá trị nhân sinh không thể tìm thấy bằng những cao trào kích động của tuổi trẻ. Thế hệ ấy sẽ làm thay đổi hướng đi của lịch sử Đông Tây qua hai nghìn năm kỷ nguyên văn minh Cơ-đốc, khi mà tín đồ có thể liên hệ trực tiếp với đấng Chí Tôn của mình qua mạng truyền
01/01/202109:18(Xem: 81596)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
14/06/202106:48(Xem: 924)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thay mặt Tu Viện Quảng Đức & Trang Nhà Quảng Đức chúng con thành tâm phân ưu: Hòa Thượng Thích Bổn Đạt (Bổn Sư của TT Nguyên Mãn) Giáo Hội Canada cùng môn nhơn pháp quyến Chùa Long Hoa, Toronto, Canada. Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Thượng Tọa Thích Nguyên Mãn Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kinh Tế-Tài Chánh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada Trụ Trì Chùa Long Hoa, Toronto, Canada Thuận thế vô thường viên tịch vào ngày 5/6/2021 (25/4/Tân Sửu) tại Canada Trụ thế : 75 năm ; 25 Hạ lạp CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC *** Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
22/05/202103:35(Xem: 1556)
Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch thế danh Nguyễn Thanh Bình, sinh năm Tân Mùi (1931) tại thôn Mỹ Duyệt Hạ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Như Hưng, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Huấn, Trưởng lão Hòa thượng là con thứ hai trong bốn anh em (hai trai hai gái). Lúc lên 11 tuổi (1942), được sự cho phép của song thân, Hòa thượng đến chùa Đặng Lộc đảnh lễ ngài Hòa thượng Thích Định Tuệ xin được xuất gia và được bổn sư ban cho pháp danh Lệ Chân, pháp tự Thiện Hạnh.
28/06/202018:15(Xem: 3305)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.