Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   


corona virus

Mong Qua Đại Dịch

Cầu mong đại dịch chóng qua thôi
Thế giới giờ đây điêu đứng rồi
Phố xá đìu hiu đều đóng cửa
Thôn quê lặng lẽ thảy im hơi
Nhân sinh chết chóc, tâm sầu muộn
Vận nước lung lay, dạ bấn hồi
Vũ Hán Rô Na tràn mọi nẻo
Mỗi ngày mỗi lắm hỡi người ơi!

California, 29-03-2020
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)

Hoạ 1:

MONG QUA ĐẠI DỊCH
 Kính họa bài:”Mong Qua Đại Dịch” của Thầy Thích Chúc Hiền.

Xem lần đại dịch nhắc lòng thôi,
Ách nạn trần gian lướt đến rồi!
Xót lắm… đìu hiu nhà đóng cửa!
Thương nhiều… khổ cực bệnh tàn hơi.
Niềm đau vực dậy càng tâm lắng…
Nỗi hoảng ghìm lo đủ dạ hồi…
Co vid không tha ai hết thảy!
Luôn cùng giúp sức mọi người ơi…
 
30/3/2020
Minh Đạo (Kính họa)
 
 Họa 2:
Kính họa bài “ Mong Qua Đại Dịch” của Thầy Thích Chúc Hiền.

MONG QUA ĐẠI DỊCH
 
Khổ dịch thương người nguyện thoát thôi!
Tai ương ập đến nói không rồi…
Lên chùa giảm tiếp đều cài ngõ,
Xuống phố lơ kề chẳng hắt hơi.
Rõ ngẫm thời đau nguyền tính cải…
Cùng xem thế loạn quyết tâm hồi…
Luôn thầm cảm động lòng nhân đức…
Vật chất, tinh thần để nạn rơi…
 
30/3/2020
Viên Minh (kính họa)

Họa 3:
Chung Tay Chống Dịch
Cảm họa bài:”Mong Qua Đại Dịch” của Thầy Thích Chúc Hiền.

Trần gian đại nạn khổ ôi thôi!
Há lẽ nhân gian chuyển kiếp rồi
Vũ Hán tiêu điều ngăn cấm cửa
Hoa Kỳ tan tác lặng im hơi .
Cô Vy Pháp Đức thêm sầu muộn
Vi Rút Ý Hàn chữa vảng hồi
Thế giới dịch tràn lan khắp nẻo
Chung tay chống dịch hỡi người ơi...!

California, 30-03-2020
Thích Đồng Thiện (Cảm họa)

Cảm họa bài “Mong Qua Đại Dịch”

của Thầy Thích Chúc Hiền

Xin Chắp Tay Sen

Thế giới giờ đây quá thảm sầu

Người người đau khổ khắp năm châu

Tang tóc phủ đầy muôn khắp nẽo

Bi thương tràn ngập cõi địa cầu

Xin chắp tay sen lòng khấn niệm

Tâm thành nguyện kết phước thêm sâu

Dịch bệnh tiêu trừ mau hết nạn

Cho đời vơi bớt nỗi thương đau.

Melbounre,  ngày 31/3/2020

Thích Hạnh Phẩm


Kính họa bài “ Mong Qua Đại Dịch” của Thầy Thích Chúc Hiền.

Cách ly mới thoát đại dịch ! 

Cùng nhau triệt để cách ly thôi, 

Tuổi tác cao niên khó chống rồi ! 

Miễn nhiễm trong ta nay yếu lắm 

Đề phòng tiếp xúc tránh hít hơi .

Tin vào thuốc chữa nay mai có 

Tích cực quan tâm chớ rối bời 

Tịnh dưỡng tinh thần cần hơn hết ? 

Khoa học sẽ thắng  ... mọi người ơi ! 

Huệ Hương 

Melbourne 31/3/2020

CÁCH LY ĐẨY LÙI DỊCH
Cảm họa bài:”Mong Qua Đại Dịch” của Thầy Thích Chúc Hiền.

Chửa biết bao giờ dịch mới thôi?
Trần gian đau khổ nói không rồi,
Hoa Kỳ Nhà Trắng cài then cửa.
Nước Ý thành Rom tắt lịm hơi.
Vi rút nhởn nhơ, người khiếp sợ
Cô Na càn quét, thánh bồi hồi...
Chung tay chống dịch, người tuân thủ.
Tự giác cách ly các bạn ơi!

California, Chiều 30-03-2020
TT. Thích Giác Chính (Cảm họa)XIN CHƯ PHẬT GIẢI NẠN TAI
Cảm họa bài:”Mong Qua Đại Dịch” của Thầy Thích Chúc Hiền.

Đại dịch mong sao chấm dứt thôi
Đau thương tang tóc quá nhiều rồi
Úc, Âu, Mỹ, Á đều bế ngỏ
Chống dịch muôn nơi mỏi mòn hơi
Thế sự nhân sinh bao điều rối
Ngẫm suy lo lắng dạ bồi hồi ...
Đồng “ Xin Chư Phật giải nạn tai”
Cố gắng tâm thành chúng ta ơi!

Melbourne sáng 31/3/2020

Thanh Phi

Chung Tay Trừ Corona
Cảm họa bài”Mong Qua Đại Dịch” của Thầy Thích Chúc Hiền

Sát sanh hại vật bớt đi thôi
Biển khổ nhân gian thấm đủ rồi
Dịch hoạ lan tràn đe tánh mạng
Tai ương bủa ập khép làn hơi
Năm châu lãnh đạo tìm phương cứu
Bốn biển danh y kiếm cách hồi
Triệt gốc Rô Na dìu mạng sống
Mở đường kinh tế bước lên ngôi...!

California, 30-03-2020
Trúc Nguyên (Cảm họa)
CẦU QUA DỊCH CORONA TÀU
Đọc Xuôi(Hoạ 4 vần)

Xin lạy vái Mùa Dịch hết thôi,
Khổ đời dân chúng hiểm nguy rồi !
Kinh cầu nguyện khổ đau rầu trí,
Lệ thảm hờn thương khóc cạn hơi !
Kinh hãi tái tê sầu bệnh hỡi,
Xuyến xao lo sợ quá trời ơi ! 
Sinh ly tử biệt nhiều đau hận…
Xin lạy vái mùa dịch hết thôi !

Đọc Ngược:

Thôi hết Dịch Mùa vái lạy xin,

Hận đau nhiều biệt tử ly sinh.

Ơi trời quá sợ lo xao xuyến,

Hỡi bệnh sầu tê tái hãi kinh !

Hơi cạn khóc thương hờn thảm lệ,

Trí rầu đau khổ nguyện cầu kinh !

Rồi nguy hiểm chúng dân đời khổ…

Thôi hết Dịch Mùa vái lạy xin !

    Liêu Xuyên


MONG QUA ĐẠI DỊCH
 Kính họa bài thơ Mong Qua Đại Dịch của Thầy Thích Chúc Hiền
 
Trái đất quằn đau khóc mọi người
 Nạn tai chết chóc khắp muôn nơi
 Chung vai đóng góp tìm manh mối
 Dược sư chỉ thuốc chữa nhanh đời
 CÔ-NA chấm dứt an bình lại
 Thế giới phen này  tỉnh  mộng thôi
 Ngậm ngùi  vắng số,  thiêu trong tối
 Lặng lẽ cô đơn,  chẳ̉ng khứ hồi
  
CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY

 

MONG QUA ĐẠI DỊCH
Kính họa bài thơ Mong Qua Đại Dịch của Thầy Thích Chúc Hiền

Năm nay kiếp nạn thảm thương thôi
Trái đất dường như tận thế rồi.
Thành phố lặng yên không một bóng
Ngoại ô vắng vẻ cũng im hơi.
Nhìn quanh thế giới màu tang tóc
Ngoảnh lại loài người kiếp nổi trôi.
Đại dịch tràn lan trong nhân loại
Dâng tràn cảm xúc xót thương ơi!

Tâm Minh

NHƯ THỊ XIN KÍNH HỌA CÙNG THẦY

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền

 

TÌNH TRONG MÙA DỊCH

Vi rút tung hoành chẳng chịu thôi

Thù chung Thế Giới phải đây rồi

Còn trông Quốc Độ thôi gào khóc

Để thấy Ta Bà khỏi cạn hơi

Trường học vắng Em lòng khắc khoải

Nhà thương thêm Chị dạ bồi hồi

Choàng vai bốn biển là huynh đệ

Chia sẻ ân tình hỡi bạn ơi !

Như Thị

Quý Xuân Canh Tý 

  KIẾP NẠN
 
Đại dịch toàn cầu thảm quá thôi
Phải chăng tận thế đến nơi rồi?
Chính quyền luống cuống tung tài chánh 
Bác sĩ quay cuồng kiệt sức hơi.
Xác chết lửa thiêu hồn phảng phất
Người thân mắt tiễn dạ bồi hồi.
Chiên tranh quyền lợi thôi ngừng giết
Kiếp nạn muôn đời trái đất ơi!
       Mai Loc
    3-30-2020

 

   VỮNG TIN CHẠY CHỮA

Hoành hành ba tháng vẫn chưa thôi

Cô Vít gây bao thảm họa rồì

Cả vạn con dân đang trĩu gánh

Hàng ngàn sinh mạng đã im hơi

Tiếng chuông hoàn vũ lời vang sóng

Cửa tự nhân gian mõ đổ hồì

Phật độ, trờì thương ngườì gắng gỏỉ

Dốc lòng chạy chữa, vững tâm ơi!

Trần Như Tùng

 

Chung Tay Chống Dịch
Cảm họa bài:” Mong Qua Đại Dịch” của Thầy Thích Chúc Hiền.

Chung tay chống dịch mạnh lên thôi,
Thế giới điêu linh hết cả rồi
Phố xá thành quê người lặng tiếng
Chùa đền chợ quán khách im hơi
Phập phồng bốn biển đều lo sợ
Bối rối muôn nhà thảy bồi hồi
Cửa kín then cài hoen mắt lệ
Cô-na tìm ẩn hại tràn nơi...!

California 30/03/2020
Thích Hạnh Trí (Cảm họa)

Đại Dịch Sẽ Qua 

Đại dịch trước sau cũng hết thôi !

Kêu ca gào thét cũng qua rồi.

Bình tâm tính cách hầu phòng bị,

Tỉnh táo tìm phương để giữ hơi.

Thị ngạn hồi đầu mong tịnh độ,

Mê đồ tốc xả ước luân hồi.

Tử sinh lão bệnh ai người khỏi ?

Tứ đại quy hoàn, vốn dĩ ơi !

                                  Đỗ Chiêu Đức

                                   03-31-2020

 


Cơ Hội Tu Tỉnh
(Họa y vần bài Mong Qua Đại Dịch của Thầy Trúc Nguyên - Thích Chúc Hiền)

Đại dịch nhắc nhau tu tỉnh thôi !
Khắp nơi chết chóc loạn lên rồi
Vũ Hán Daegu là khởi điểm
Mỹ Ý Iran chữa đứt hơi
Ăn chay tâm tịnh là yên nhất
Sát sanh ăn mạng chịu luân hồi
Covid mười chín (19) hành mọi chốn
Ở yên cầu nguyện mọi người ơi !

Chùa Pháp Hoa – Nam Úc, 31/03/2020
Thích Viên Thành


Nhân đây Hạnh Trung cũng Cảm Đề một bài thơ Đường với vần khác, xin TT cho mời họa

COVID – 19, có công hay tội ? (*)

Thế giới trên đà sớm diệt vong
Thiên tai lũ hỏa rối như bòng
Sát sanh hại vật thiên nhiên phá
Tận kiệt tài nguyên hại huyệt long
Du lịch kéo theo bao tệ nạn
An cư ổn định quay vào trong
Cách ly ngừa bệnh điều cần nhất
Cầu nguyện tịnh tâm hãy một lòng

Nam Úc, 31/03/2020
Thích Viên Thành


Ghi Chú: (*) Bệnh dịch đang lan truyền, số người chết cũng nhiều, mọi người đang hoảng loạn, nhưng thế giới không khí đang được trong lành, nhờ không có máy bay và tàu xe lưu thông nhiều. Nạn tàn phá thiên nhiên và sát sanh cũng giảm bớt, thiên tai cũng tạm ngừng. Mọi người đang phải lo ở tại chỗ, giữ khoảng cách an toàn, không tụ tập đông người, để khỏi phải nhiều thị phi rối rắm. Ai gieo nhiều tội lỗi và lòng đầy gian ác đều nơm nớp lo sợ, còn những người sống trung thực và hiền lành, thì đang tịnh tâm cầu nguyện, cho thế giới sớm an lành mọi người được trở lại với cuộc sống ổn định, trong sự cảnh tỉnh lo tu tập… Không biết Covid 19 như vậy là có công hay có tội ?

 

Xin phụng họa cùng Thầy Thích Trúc Hiền:

 

 VỮNG TIN

 

Khổ tận-phước về, tất đến thôi,

Khôn lo hậu dịch,...dẫu qua rồi.

Vực nền kinh tế mau hoàn lại,

Nối nhịp giao thương sớm phục hồi.

Vạn chốn ríu ran lời trẻ nhỏ,

Muôn vùng rộn rã tiếng xe hơi !

Mầm xanh sự sống vươn chồi lộc,

Vui sướng nào bằng Tổ Quốc ơi?!

 

                            31-3-2020

                         Nguyễn Huy Khôi

 

 

THÀNH TÂM KHẤN NGUYỆN.

Đại dịch năm nay sợ quá thôi,
Bao nhiêu sinh mạng thác oan rồi.
Người già COVID chờ ngay cửa,
Trai trẻ Cúm Tàu dọa cúp hơi.
Cả nước ngóng tin lòng mỏi mệt,
Toàn dân mong thuốc dạ bồi hồi.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Khấn nguyện thành tâm Pháp Hữu ơi!

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.
Mar.30/2020.

CORONAVIRUS
Đại dịch mai này sẽ dứt thôi 
Trần gian đã thấy khổ nhiều rồi 
Bao nhà cửa ngóng như ngừng thở 
Xã hội dòng chờ tưởng tắt hơi 
Phố chợ im lìm người thấp thỏm 
Làng quê vắng vẻ kẻ bồi hồi 
Tâm Kinh Bát Nhã trì an tịnh 
Niệm Phật mong cầu thoát khổ ơi 
                  Minh Thuý 
             Tháng 3/30/2020

QUÁN ÂM BỒ TÁT MẸ HIỀN ƠI
(Kính họa bài "Mong Qua Đại Dịch" của Thầy Thích Chúc Hiền)
Hỏa tai xứ Úc mới vừa rồi
Lại đến Cô Vy khắp mọi nơi
Mới đó xót xa Ý khốn khổ
Giờ đây sửng sốt Mỹ rụng rời
Thương người hấp hối xa con cháu
Tội kẻ cách ly gần tháng trời
Biết đến bao giờ mới hết nạn
Quan Âm Bồ Tát Mẹ Hiền ơi!
2020-03-31 (Mộng Lệ An)
Dương Nghiệp Huân Niệm Đức


Tự cảm...
Thật cảm động tình người trong dịch bệnh,
Người giúp người, không phân biết màu da,
Khắp mọi nơi, đã lây nhiễm Corona,
Những bệnh viện, bác sĩ và y tá.
Những bàn tay, những gói quà chuyển đến,
Để sẻ chia những vất vả mỗi ngày,
Người vô gia cư, cuộc sống lất lây,
Những người già , cô đơn trong dịch bệnh.
Lời nguyện cầu, khắp nơi cho định mệnh,
Khi vô thường cuộc sống quá mong manh,
Người chết lan tràn, virus lan nhanh ,
Luật lệ mới ban hành , đành tuân thủ.
Mọi người phải ở yên nơi cư trú,
Không đến đi, hay vui thú thăm nhau,
An ủi, ngậm ngùi lên mạng đôi trao,
Mong cuộc sống bình an qua hoạn nạn.

Tâm Tú (Đan Mạch 31.03.2020)
Luật lệ mới ban hành , đành tuân thủ. 


Kính họa “Mong Qua Đại Dịch” Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền

 

KIÊN CƯỜNG CHỐNG DỊCH

Diệt những vi [1]Tàu sẽ chóng thôi !

Ngừa ngăn chống dịch trải qua rồi

Ngồi im một chổ hằng yêu nước

Nhảy nhót muôn đường sẽ lặn hơi

Bệnh nhiễm qua đời nghe khủng khiếp

Nguồn lây vọng cảnh thấy bồi hồi

Ngành y cố dập con vi rút

Cả nước luôn phòng… hỡi bạn ơi !

Dức Hạnh - 01 04 2020

[1] Virus Corona


Mong Qua Đại Dịch-“Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền”

& Khổ Tận Cam Lai - Thơ Mai Xuân Thanh

Ngăn chận cô rô Vũ Hán thôi
Người ta điêu đứng thất kinh rồi
Ước mong lục địa trời cho thở
Cầu nguyện năm châu đất tiếp hơi
Quỉ ám con người tâm trí loạn
Ma hành nhân thế kiếp luân hồi
Ơn Trên chấm dứt con virus
Khổ tận cam lai thế giới ơi !

Mai Xuân Thanh
Ngày 31/03/2020

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567