Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thơ xướng họa: COVID-19

22/03/202006:06(Xem: 5043)
Thơ xướng họa: COVID-19

 Virus-Corona

               

COVID – MƯỜI CHÍN

C o vòi lại, ít ăn chơi..!
O ng hoa, vũ điệu… chớ mời ghé qua
V iệc làm sạch sẽ trong nhà…
I n dòng phòng dịch: phòng xa, tránh gần…
D uy trì phòng bệnh muôn dân
Mười điều[*] thực hiện ngăn phần dịch lây
Chín vùng chống dịch chung tay…

Đức Hạnh
20 03 2020

[*]
1/ Siêng rửa tay đúng quy trình
2/ Luôn giữ nhà cửa sạch sẽ thông thoáng…
3/ Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, đeo khẩu trang đúng cách ở nơi công cọng
4/ Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm
5/ Tập thể dục, ăn chin uống chín và dủ chất để tăng cường sức khỏe
6/ Sau khi cầm đồng tiền, phải rửa tay
7/ Khi uống bia,..chớ cụng li, hô hét to, khiến vi rút nhảy vào miệng..
8/ Không tụ tập nơi đông người
9/ Dù thật nhớ nhung, nhưng chỉ hôn gió từ xa thôi!
10/ Cần đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng: sốt, ho, khó thở

 
BÀI HỌA
 

COVID – MƯỜI CHÍN

C ảnh tình dịch, chớ rông chơi..
O bế làm chi lại mời nhiễm qua
V ệ sinh sạch đẹp thơm nhà…
I m re chẳng tụ, hôn xa, chớ gần
D uyên tình cải cách đừng dâng
Mười phương tránh dịch muôn phần khó lây
Chín điều thực hiện liền tay…

Hồng Xuyến
20 03 2020

.
COVID – MƯỜI CHÍN

C ho dù bạn rủ đi chơi
O ng bướm đa tình có mời tránh xa
V òng chơi vui vẻ quanh nhà
I m hơi chẳng viếng phương xa, ngại gần…
D uyên em dù nở đừng dâng
Mười phương đại dịch muôn phần chúng lây
Chín điều khử dịch đều tay..

Thành Kha
20 03 2020

.
DẶN CON TRONG MÙA DỊCH

C on ơi chớ có ham chơi
O ng kia bướm nọ đón mời dịch qua
V ệ sinh sạch sẽ cả nhà
I m lìm đóng cửa người xa khó gần
D ễ phòng, nếu mọi người dân
Mười điều ghi nhớ trăm lần tránh lây
Chín bùa, bệnh cũng buông tay...

Sông Thu
2003 2020

.
DỊCH CORONAVIRUS

Tạm thời ngưng chuyện ăn chơi
Từ chối những buổi bạn mời lại qua
Cầm chân chịu khó ở nhà
Yên tâm tránh cảnh lo xa lo gần
Cùng nhau áp dụng toàn dân
Phương pháp chống dịch tránh phần nhiễm lây
Ra vào cố gắng rửa tay

Minh Thuý
Tháng 3/20/2020

.

COVID – MƯỜI CHÍN

C o ro na huậy…khó chơi
O ng vờn hoa nở có mời hổng qua
V ì con vi rút hại nước nhà
I n loài Vũ Hán phải xa chớ gần
D uy trì chế thuốc chữa đân
Mười phương chống dịch không phần nhiểm lây
Chín đường phòng bệnh vươn tay…

Anh Hân
20 03 2020
 

Cảm tác "COVID - MƯỜI CHÍN - Đức Hạnh

TIN TƯỞNG
Khoán thủ thi
Covid - mười chín tan

C ản dịch, dè chừng chuyện "nói chơi",
O ng qua,bướm lại,...dễ toi đời ?
V ô tư sao được cùng dân chúng,
I m lặng khôn dung trước đất trời(?)
Dỗ dạ kiên tâm, ngừa lảng chốn,
M uôn lòng hợp sức, đến tùy nơi.
C hu toàn sách lược, đa phương kế...
T ất hẳn tiêu tan giống hại Người!

Nguyễn Huy Khôi
20 03 2020
..

HY VONG
[Cảm họa: “Tin Tưởng” Nguyễn Huy Khôi]

C hương trình chống dịch thể nào chơi
O ng bướm cho qua kẻo nghịch đời
V ươn trải chu trình phòng bệnh mới
I n lên kế hoạch thỏa duyên trời
D uy trì nghiên cứu tìm phương mới
M ong đợi thuốc chữa những nơi…
C hiến thuật thành công mừng cảnh mới
T iêu ngay vi rút cứu muôn người.

Đức Hạnh
20 03 2020

..
COVID – MƯỜI CHÍN

C o giò chạy thẳng nào rông chơi
O vòng vi-rút chẳng mời cũng qua
V ào Phây xướng họa yêu Nhà
I m sao! Thế giới miền xa nẻo gần
D ìu nhau giúp đỡ người dân
Mười phương phòng bệnh bội phần khó lây
Chín muồi nghĩa cử đều tay….

Xuân Hồng
21 03 2020

.
COVID – MƯỜI CHÍN

Coi chừng dịch chết như chơi
Om sòm tụ tập ai mời hổng qua
Vọng nghe thế giới muôn nhà
Im re nhậu nhẹt...lánh xa, sợ gần…
Duy trì súc khỏe… muôn dân
Mười phương phòng bệnh bội phần khó lây
Chín đường chống dịch bình tay…

Lê Xuân Thơ
21 03 2020

.
TAM BIỆT !

Trong mùa dịch, chớ rông chơi
Không màng lễ hội… dù mời chẳng qua
Dẫu buồn chân, cũng ở nhà
Dù cho nhớ bạn hôn xa chớ gần
Tình nàng biển ái sóng dâng
Nhưng mùa đại dịch muôn phần ngại lây
Thôi đành tạm biệt chia tay..!

Anh Sang
21 03 2020

 

COVID – MƯỜI CHÍN

C ảnh tình dịch, chớ rông chơi..
O bế làm chi lại mời nhiễm qua
V ệ sinh sạch đẹp thơm nhà…
I m re chẳng tụ, hôn xa, chớ gần
D uyên tình cải cách đừng dâng
Mười phương tránh dịch muôn phần khó lây
Chín điều thực hiện liền tay…

Hồng Xuyến
20 03 2020

.
COVID – MƯỜI CHÍN

C ho dù bạn rủ đi chơi
O ng bướm đa tình có mời tránh xa
V òng chơi vui vẻ quanh nhà
I m hơi chẳng viếng phương xa, ngại gần…
D uyên em dù nở đừng dâng
Mười phương đại dịch muôn phần chúng lây
Chín điều khử dịch đều tay..

Thành Kha
20 03 2020

.
DẶN CON TRONG MÙA DỊCH

C on ơi chớ có ham chơi
O ng kia bướm nọ đón mời dịch qua
V ệ sinh sạch sẽ cả nhà
I m lìm đóng cửa người xa khó gần
D ễ phòng, nếu mọi người dân
Mười điều ghi nhớ trăm lần tránh lây
Chín bùa, bệnh cũng buông tay...

Sông Thu
2003 2020

.
DỊCH CORONAVIRUS

Tạm thời ngưng chuyện ăn chơi
Từ chối những buổi bạn mời lại qua
Cầm chân chịu khó ở nhà
Yên tâm tránh cảnh lo xa lo gần
Cùng nhau áp dụng toàn dân
Phương pháp chống dịch tránh phần nhiễm lây
Ra vào cố gắng rửa tay

Minh Thuý
Tháng 3/20/2020

.

COVID – MƯỜI CHÍN

C o ro na huậy…khó chơi
O ng vờn hoa nở có mời hổng qua
V ì con vi rút hại nước nhà
I n loài Vũ Hán phải xa chớ gần
D uy trì chế thuốc chữa đân
Mười phương chống dịch không phần nhiểm lây
Chín đường phòng bệnh vươn tay…

Anh Hân
20 03 2020
 

Cảm tác "COVID - MƯỜI CHÍN - Đức Hạnh

TIN TƯỞNG  

  [Cảm tác "COVID - MƯỜI CHÍN - Đức Hạnh] 

Khoán thủ thi
Covid - mười chín tan

C ản dịch, dè chừng chuyện "nói chơi",
O ng qua,bướm lại,...dễ toi đời ?
V ô tư sao được cùng dân chúng,
I m lặng khôn dung trước đất trời(?)
Dỗ dạ kiên tâm, ngừa lảng chốn,
M uôn lòng hợp sức, đến tùy nơi.
C hu toàn sách lược, đa phương kế...
T ất hẳn tiêu tan giống hại Người!

Nguyễn Huy Khôi
20 03 2020

corona virus

HY VỌNG
[Cảm họa: “Tin Tưởng” Nguyễn Huy Khôi]

C hương trình chống dịch thể nào chơi
O ng bướm cho qua kẻo nghịch đời
V ươn trải chu trình phòng bệnh mới
I n lên kế hoạch thỏa duyên trời
D uy trì nghiên cứu tìm phương mới
M ong đợi thuốc chữa những nơi…
C hiến thuật thành công mừng cảnh mới
T iêu ngay vi rút cứu muôn người.

Đức Hạnh
20 03 2020

..
COVID – MƯỜI CHÍN

C o giò chạy thẳng nào rông chơi
O vòng vi-rút chẳng mời cũng qua
V ào Phây xướng họa yêu Nhà
I m sao! Thế giới miền xa nẻo gần
D ìu nhau giúp đỡ người dân
Mười phương phòng bệnh bội phần khó lây
Chín muồi nghĩa cử đều tay….

Xuân Hồng
21 03 2020

.
COVID – MƯỜI CHÍN

Coi chừng dịch chết như chơi
Om sòm tụ tập ai mời hổng qua
Vọng nghe thế giới muôn nhà
Im re nhậu nhẹt...lánh xa, sợ gần…
Duy trì súc khỏe… muôn dân
Mười phương phòng bệnh bội phần khó lây
Chín đường chống dịch bình tay…

Lê Xuân Thơ
21 03 2020

.
TẠM BIỆT !

Trong mùa dịch, chớ rông chơi
Không màng lễ hội… dù mời chẳng qua
Dẫu buồn chân, cũng ở nhà
Dù cho nhớ bạn hôn xa chớ gần
Tình nàng biển ái sóng dâng
Nhưng mùa đại dịch muôn phần ngại lây
Thôi đành tạm biệt chia tay..!

Anh Sang
21 03 202
Virus-Corona


COVID – MƯỜI CHÍN


C ó thèm hát karaoke bạn rủ

O bước qua, sợ lây nhiễm ho hen
V ì nghe nhà nước răn đe,
I n như tin tức thấy nghe mỗi ngày.
Đ ừng qua lại, tới thăm hay gần gũi,  
Mười phần lây, rồi xui xẻo chết oan,  
Chín đường địa ngục trần gian ...sa vào...


Aalborg - Danmark 21.03.2020

Tâm Tú 


stayhomecovid19Đại dịch lây lan khắp địa cầu
Em ơi ta biết lánh về đâu
An cư nội tại trì Kinh Chú
Chuyển nghiệp siêu vi pháp nhiệm mầu
Nô lệ tài danh nhiêu đã đủ
Giữ gìn tứ đại thuận hòa nhau
Sống đời bình đẳng cùng vạn vật
Nương tựa nhau cùng thoát khổ đau.

Phần Lan 28.3.2020
Minh Đạo/ Phương Biên.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567