Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ngày 9 Khóa An Cư kỳ 18 tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc

18/07/201717:08(Xem: 4685)
Hình ngày 9 Khóa An Cư kỳ 18 tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc

Thứ  Ba, 18-07-2017
05.00  Thức chúng 

05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya (TT Phổ Hương)
và khai thị (TT Tâm Phương)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: thọ trì Đại Bi Sám Pháp  
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật

01.00pm: Chỉ tịnh
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực
05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.40pm-09.00pm: 
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Nhật Tân)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện 
(Giảng sư: TT Thiện Hiền, TT Giác Tín)
* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (ĐĐ Hạnh Phẩm)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh


Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (15)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (16)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (17)
Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (30)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (31)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (33)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (39)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (41)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (49)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (54)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (58)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (59)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (66)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (67)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (69)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (72)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (73)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (84)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (85)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (87)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (92)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (93)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (96)Day 9_An Cu Phap Hoa 2017 (98)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn