Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

An Cư Đôi Dòng Hoài Niệm

14/07/201719:53(Xem: 6931)
An Cư Đôi Dòng Hoài Niệm

AN CƯ – ĐÔI DÒNG HOÀI NIỆM

 

Xuân sanh Hạ trưởng Thu liểm Đông tàn, ngày qua ngày hết Đông rồi Xuân, hết Hạ lại sang Thu. Lẩn quẩn lanh quanh rồi cũng hết một kiếp người. Còn những gì để lại với thời gian cho cuộc đời cũng chỉ là Giới thân Huệ mạng. Nay mùa sen nở lại về, tiếng ve sầu kêu ve ve cũng báo hiệu Hạ về Thu đến. Trải qua 3 tháng Kiết Hạ An Cư được Thầy Tổ chỉ dạy tận tình cho ba việc Thấy, Nghe, Nghi, được đắm mình trong Giáo Pháp Phật Đà, được chiêm ngưỡng Tôn nhan trong màu y giải thoát của Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni.

 

Thiết nghĩ, đạo Phật được tồn tại, phát triển và lan tỏa được như ngày nay cũng chính là nhờ giữ vững giá trị của việc nghe như thật, thấy như thật và biết được như thật. Quả thật, Tỳ Ni Tạng giả Phật Pháp thọ mạng, Tỳ Ni Tạng trụ Pháp diệc trụ. Đạo Phật được kế thừa và phát triển một cách nhanh chóng cũng chính là nhìn thấy những giá trị thiết thực hằng ngày và những phẩm chất đó đã được truyền thừa. Phật Giáo Việt Nam nói riêng và Phật Giáo trên thế giới nói chung được tiếp nối truyền thống Tổ Tổ tương truyền, nêu cao tinh thần vị tha vô ngã của Bồ Tát Đạo, giáo dục thành những con người có đức đủ tài tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Và giờ đây ba tháng đã trôi qua, Tăng Ni được thân cận với các bậc Ân Sư không uổng công đời người tu học, đúng là dù sống một trăm năm không thấy Pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy Pháp diệt sinh. Sự hòa hợp là nền tảng, là giá trị của đạo đức Phật Giáo được thể hiện trên tinh thần cộng trụ đồng tu. Nay được thể hiện qua Tăng, Ni, Hành giả An cư đang thực hiện sự hòa hợp từ hình thức đến nội dung, được thâm nhập từ ngày sơ tâm học đạo. Từ các nơi câu hội về đây:

 

Từ đất Việt đến trời Âu xa thẩm

Bốn phía nhìn không thấy bóng quê hương

Từ sông nước miền Tây mưa lụt lũ

Bến đưa đò còn đợi khách sang sông.

 

Người viết có cảm tưởng như Đức Thế Tôn còn tại thế. Ba tháng Kiết Hạ An Cư, Chư Tỳ Kheo trở về Tịnh Xá được đảnh lễ và thực hành những lời chỉ dạy của Ngài. Và rồi, mỗi người mỗi nơi lo Phật sự. Chùa tổ xa xôi nơi đất khách, nên thực hành bổn phận của người tu, để trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Chúng ta tin rằng với truyền thống đẹp này mỗi năm được tiếp nối lâu dài. Dẫu biết rằng tổ chức Kiết Hạ An Cư, cũng gặp không ít khó khăn, cùng vói trăm công ngàn việc các Phật sự khác, nhưng với tinh thần truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai của Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo Hội đã vượt qua, để Phật sự được viên thành.

 

Kính nguyện Phật Pháp huy hoàng, Tăng Già hòa hợp, nhà nhà lạc nghiệp an cư, xứ xứ thái bình thạnh trị.

 

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Thích Nữ Huệ Hạnh

Mùa An Cư 2017

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000