Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ngày 2 Khóa An Cư kỳ 18 tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc

11/07/201718:41(Xem: 3994)
Hình ngày 2 Khóa An Cư kỳ 18 tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc
Thứ  Ba, 11-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Bảo Lạc)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: thọ trì Đại Bi Sám Pháp  
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh
02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
02.30pm-03.30pm: Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  (TT Đạo Hiển)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực
05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Trường Sanh)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Hạnh Hiếu – TT Đạo Hiển)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (103)Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (104)Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (105)Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (108)Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (109)Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (111)Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (112)
Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (140)Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (143)Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (146)Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (148)
Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (181)

Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (214)Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (216)Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (221)Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (226)
Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (183)Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (186)Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (198)Day 2-An Cu Phap Hoa ky 18 (204)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn