Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ngày 1 Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18 tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc

10/07/201722:38(Xem: 1986)
Hình ngày 1 Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18 tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc

 

Hình ảnh & âm thanh

ngày đầu tiên

tại Trường Hạ Pháp Hoa

Thứ Hai, 10-07-2017

05.00am: thức chúng
05.45am: Lễ kiết giới, khai chung bảng, khai Kinh bạch Phật

08: 00am: Tiểu thực

09.am-11.00am:
Lễ Khai Mạc
Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18


11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm:
Thọ Trì
Kinh Pháp Hoa
(Tăng Ni và Phật tử)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ
(Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận
về hành trì Giới Luật
(tại Tổ Đường)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện
  (Giảng sư: TT Nguyên Tạng – TT Viên Trí)


09.30pm-10.00pm:
Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh


Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (5)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (25)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (27) 
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (21)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (30)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (48)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (50)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (52)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (53)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (68)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (72)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (80)
*
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (141)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (142)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (150)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (155)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (157)
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (154)
*
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (162)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (166)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (175)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (180)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (182)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (187)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (191)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (199)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (201)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (205)

Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (220)

*
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (248)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (249)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (264)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (265)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (255)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (262)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (265)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (271)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (273)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (282)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (286)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (295)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (296)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (301)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (307)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (316)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (309)
*
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (357)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (358)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (355)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (354)

Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (388)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (392)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (394)

*
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (366)

Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (369)
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (385)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (387)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (373)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (374)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (376)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (377)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (378)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (380)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn