Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ngày 1 Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18 tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc

10/07/201722:38(Xem: 5384)
Hình ngày 1 Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18 tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc

 

Hình ảnh & âm thanh

ngày đầu tiên

tại Trường Hạ Pháp Hoa

Thứ Hai, 10-07-2017

05.00am: thức chúng
05.45am: Lễ kiết giới, khai chung bảng, khai Kinh bạch Phật

08: 00am: Tiểu thực

09.am-11.00am:
Lễ Khai Mạc
Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18


11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm:
Thọ Trì
Kinh Pháp Hoa
(Tăng Ni và Phật tử)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ
(Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận
về hành trì Giới Luật
(tại Tổ Đường)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện
  (Giảng sư: TT Nguyên Tạng – TT Viên Trí)


09.30pm-10.00pm:
Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh


Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (5)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (25)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (27) 
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (21)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (30)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (48)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (50)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (52)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (53)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (68)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (72)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (80)
*
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (141)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (142)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (150)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (155)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (157)
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (154)
*
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (162)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (166)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (175)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (180)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (182)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (187)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (191)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (199)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (201)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (205)

Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (220)

*
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (248)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (249)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (264)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (265)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (255)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (262)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (265)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (271)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (273)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (282)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (286)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (295)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (296)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (301)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (307)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (316)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (309)
*
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (357)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (358)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (355)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (354)

Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (388)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (392)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (394)

*
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (366)

Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (369)
Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (385)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (387)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (373)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (374)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (376)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (377)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (378)Day 1_Khoa An Cu_Uc Chau_ky 18 (380)

Ý kiến bạn đọc
11/05/201805:18
Khách
Cam on web site quang duc DIEU THUAN song tai America ,tinh co biet duoc web site nay minh biet duoc cuoc song tam linh cua nguoi Viet Nam tai UC va dieu quan trong laDieu biet duoc thay THICH BON -DIEN dang tu o UC ,thi DIEU THUAN rat vui ( biet thay since 1986 khi minh di nau com tai chua GO VAP ma thay THICH BON DIEN la tru tri.sau do thay DUC NIEM gianh chuc tru tri va minh di bao lanh .Dieu thuan goi loi hoi tham thay.mong co dip toi Uc de tham thay
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn