Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ban Chức Sự Trường Hạ Pháp Hoa kỳ 18 (2017)

09/07/201723:14(Xem: 3709)
Ban Chức Sự Trường Hạ Pháp Hoa kỳ 18 (2017)

                         

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại UĐL-TTL

TRƯỜNG HẠ PHÁP HOA

PHẬT LỊCH 2561 (Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 20/07/2017)

                        

Ban Chức Sự
Trường Hạ  Pháp Hoa kỳ 18 (2017)

                         

                        

 

 

Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn
Thiền Chủ :
  HT Thích Bảo Lạc

Phó Thiền Chủ:  HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh

Kiết Giới Trường:  HT Thích Nguyên Trực
Đối Thú An Cư :   HT Thích Quảng Ba, HT Thích Bảo Lạc

Hóa Chủ:  TT  Thích Viên Trí

Ban Giám Luật  :  HT Thích Bổn Điền, Ni Sư Thích Nữ Viên Thông

Ban Giáo Thọ :    HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, HT Thích Bổn Điền

 

Ban Khai Thị:  HT. Thích Huyền Tôn.  HT Thích Bảo Lạc. HT Thích Quảng Ba. HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Nhật Tân, HT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Phương.

 

Ban Giáo Thọ Dạy Luật Tỳ kheo & Tỳ Kheo Ni: HT Thích Huyền Tôn,

HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Tịnh Minh, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Minh Hiếu.

 

Ban Giảng Pháp Cho Quý Phật Tử: HT Trường Sanh, HT Bổn Điền, HT Nguyên Trực, TT Thiện Hiền, TT Phổ Hương, TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín, TT Hạnh Hiếu, TT Đạo Thông, TT Nhuận Chơn, TT Đạo Nguyên, TT Viên Trí, TT Viên Tịnh, TT Phổ Huân, TT  Hạnh Tri, TT Đạo Hiển, ĐĐ Hạnh Phẩm, NS Tâm Lạc, NS Viên Thông

 

Hướng Dẫn Lớp Thanh Niên Phật tử: TT Hạnh Hiếu, TT Viên Trí, TT Tịnh Giác, TT Đạo Hiển, ĐĐ Hạnh Phẩm, ĐĐ Thông Tuệ, SC Nguyên Khai, SC Huệ Nhẫn

 

Ban Thư Ký & Kỷ Yếu: TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín, TT Viên Tịnh, ĐĐ Viên Thành, Đh Hải Hạnh, Đh Diệu Ánh, Đh Thanh Phi, Đh. Quảng Duy Minh.

 

Ban Thủ Quỹ Trường Hạ: Ni Sư Viên Thông, Đh. Nguyên Hảo, Đh. Ngọc Duyên, Đh.Thiện Tâm, Đh. Thiện Lợi.

 

Ban Nghi Lễ:  TT Thiện Hiền, TT Nhuận Chơn, TT Viên Trí, TT Viên Tịnh, TT Hạnh Tri

 

Ban Hô Canh Tọa thiền:  TT Thiền Hiền, TT Nguyên Tạng, TT Phổ Hương, TT Nhuận Chơn, TT Viên Trí, TT Hạnh Tri, TT Đạo Hiển.

 

Chúng Trưởng Tăng :  TT Hạnh Hiếu

Chúng Trưởng Ni :  Ni Sư Huệ Hạnh

Chúng Trưởng Nam Cư Sĩ:   Đh Thiện Chơn

Chúng Trưởng Nữ Cư Sĩ :  Đh. Nguyên Hảo

Tri Chung Ban :  ĐĐ Viên Thành

Cúng Đại Bàng:  Điệu Chúc Siêu

Ban Hương Đăng :  SC Nguyên Khai, SC Viên Minh, SC Hạnh Liên, SC Linh Thuận

 

Ban Trai Soạn: Ni Sư Như Như (Trưởng Ban), Ni Sư An Hiếu (Phó Ban), Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên, Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu, Sư Cô Thích Nữ Liên Phương, Đh Đồng Hạnh, Đh Đồng Phúc, Đh Ngọc Liên, Đh Đồng Từ Châu, Đh Đồng Từ Quang,  Đh Diệu An, Đh  Thiện Sơn.

 

Ban Hành Đường: Ni Sư Huệ Khiết (Trưởng Ban), NS Đạo Hương, SC Tịnh Chiếu, SC Phổ Huệ, Đh Đồng Đạo, Đh Đồng Thạnh-Danny Lâm, Đh. Dennis Sơn Huy Trần, Đh Ngộ Ngọc, Đh Đồng Đh Phước Đạo, Đh Nhật Chiếu, Đh Nhật Phước, Đh Thiện Đạt, Đh Thiện Phương, Đh Đh Chúc Húy, Đh Đồng Phú, Đh Đồng Văn, Đh Đồng Thanh, Đh Quảng Thiện Hỷ, Đh Đh Đồng Ngọc, Đh Thiện Giới, Đh Khang Nguyễn.

 

Ban Thiền Trà : HT Thích Trường Sanh

 

Ban Quay Phim & Chụp Hình Lưu Niệm: Đh Thiện Hưng. Đh Nguyên Nhật Khánh, Đh. Hoàng Lan QuảngThiện Duyên, Đh. Jordan Lê Quảng Thiện Hùng, Đh. Nguyễn Quốc Văn

 

 

Ban Thị Giả : ĐĐ Thông Tuệ, Đh Đồng Trang, Đh Trí Ngọc, Đh Đào Sơn Anh, Đh Đồng Phước Lạc, Đh  Nguyên Thùy, Đh Đồng Thanh Tâm, Đh Đồng Hòa Dũng, Đh Nguyên Hạnh, Đh Chánh Tịnh Châu, Đh Đồng Hòa.

 

Ban Trang Trí: NS Thích Nữ Huệ Khiết, Đh Ngộ Ngọc, Đh Thiện Thanh, Đh Nguyễn Quốc Văn.

 

Ban đưa đón và lưu trú: Đh Giác Định (Trưởng ban), Đh Thiện Tâm Thái Minh, Đh. Đồng Phước Lợi, Đh Lê Quốc Tú, Đh Chương Mỹ Hạnh, Đh Thiện Lưu, Đh Thiện Bình, Đh Chánh Tịnh Hoàng, Đh Thiện Châu, Đh Nguyên Chánh.

 

Ban Âm Thanh & Ánh Sáng: Đh Giác Định, Đh Thiện Lạc.

Ban Y Tế: BS Lê Công Phước.

Ban Trật Tự: Đh Thiện Chơn, Đh Lê Quốc Tú, Đh Chánh Tịnh Hoàng.

 

Ban Trà Nước các buổi giảng: Đh Xuân Hà, GĐ Phật tử Pháp Hoa và quý vị Phật tử tu học.

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn