Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh Sách Phật tử tại gia tùng hạ tu học - Khóa An Cư kỳ 18

09/07/201723:13(Xem: 5663)
Danh Sách Phật tử tại gia tùng hạ tu học - Khóa An Cư kỳ 18

 

Phương Danh Phật tử
Tùng Hạ Tu Học tại Trường Hạ Pháp Hoa kỳ 18

 

 

 

 

 

 

Stt

Pháp danh

Pháp danh

Đơn Vị Tự Viện

 1.  

Chúc Siêu

Chú Tiểu

Tu Viện Minh Giác - NSW

 1.  

Lê Thị Ưng

Diệu Thuận

Tu Viện Minh Giác - NSW

 1.  

Trần Thị Hoa

Chúc Yến

Tu Viện Minh Giác - NSW

 1.  

Danny Lam

Đồng Thạnh

Tu Viện Minh Giác - NSW

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Diệu Ánh

TV Minh Quang - NSW

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Diệu Hòa

TV Minh Quang - NSW

 1.  

Lưu Thị Hiệp

Diệu Hiền

TV Minh Quang - NSW

 1.  

Vũ Thị Hưng

 Nhật Cát

TV Minh Quang - NSW

 1.  

Lương Thị Lan Hương

Nhật Lộ

TV Minh Quang - NSW

 1.  

Ngô Thị Sáu

Thiện An

TV Minh Quang - NSW

 1.  

Lê Thiện Hương

Tâm Thư

TV Minh Quang - NSW

 1.  

Nguyễn Thị Thu

Nguyên Chơn

TV Minh Quang - NSW

 1.  

Nguyễn Thị Phương

Thủy Ngọc

TV Minh Quang - WA

 1.  

Đặng Thị Bảy

Như Hiền

TV Minh Quang - WA

 1.  

Huỳnh Ngọc Loan

Diệu Hồng

TV Minh Quang - WA

 1.  

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Ngọc Liên

TV Minh Quang - WA

 1.  

Lê Trần Công Huyến

Thiện Hữu

TV Minh Quang - WA

 1.  

Lê Anh Tuấn 

Hùng Minh

TV Minh Quang  - SA

 1.  

Nguyễn Thị Kim Nhung

Huệ Mỹ

TV Minh Quang  - SA

 1.  

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

Tu Viện Quảng Đức-VIC

 1.  

Nguyễn Thị Thu Thanh

Quảng Hạnh

Tu Viện Quảng Đức-VIC

 1.  

Nguyễn Thị Oanh

Nguyên Nhật Mỹ

Tu Viện Quảng Đức-VIC

 1.  

Lương Mỹ Ly

Nguyên Nhật Định

Tu Viện Quảng Đức-VIC

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Vân

Diệu Tuyết

Tu Viện Quảng Đức-VIC

 1.  

Trần Thị Nỡ

Tâm Đắc

Tu Viện Quảng Đức-VIC

 1.  

Đào Thị Xuân

Thanh Diệu

Tu Viện Quảng Đức-VIC

 1.  

Đinh T Thu Thủy

Trúc Ngọc

Tu Viện Quảng Đức-VIC

 1.  

Hồ Văn Khôi

Đồng Thanh Minh

Tu Viện Quảng Đức-VIC

 1.  

Hồng Phước Minh

Thanh Độ

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Nguyễn Thị Tuyết Bạch

Tâm Huệ

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Lê Tấn Phước

Huệ Đức

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Phạm Thị Sương Bá

Huệ Ngọc

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Nga

Chúc Nguyệt

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Đỗ Thị Văn Lang

Tâm Tuệ Hạnh

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Thi Trần Mỹ Huệ

Diệu Quang

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Tạ Bữu Tiên

Thiện Định

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Mai Thị Sáu

Diệu Minh

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Nguyễn Thị Lan

Tâm Huệ

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Trần Thị Thời

Thọ Nhựt

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Phạm Thị Thu Hà

Đồng Thanh

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Nguyễn Thị Hồng

Thanh Khánh

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Lưu Huệ Vân

Bạch Ngọc

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Lưu Văn Vĩnh

Minh Trường

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Nguyễn Thị Hoa

Diệu Liên

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Trịnh Thanh Luân

Thanh Lý

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Kevin Be Vo

Thanh Tín

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Hải Lâm

Thanh Vương

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

John Ong

Thanh Tấn

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Đỗ Diên

Thanh Chân

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Bùi văn Quang

Thiện Đăng

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Trần Văn Hải

Quang Minh

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Nguyễn Diệu Tâm

Diệu Hiền

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Nguyễn Mỹ Tuyền

Thanh Mỹ

Chùa Pháp Bảo-NSW

 1.  

Cao Thị Mùi

Diệu Thiện

Chùa A Di Đà-NSW

 1.  

Cao Văn Phú

Quảng Nguyện

Chùa A Di Đà-NSW

 1.  

Trần Thị Diễm Hương

Quảng Hạnh

Chùa A Di Đà-NSW

 1.  

Anna Cao

Quảng Hằng

Chùa A Di Đà-NSW

 1.  

Phạm Thị Thành

 

Chùa A Di Đà-NSW

 1.  

Ngô Thị Rớt

Thiện Tịnh

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Lưu Mỹ Khanh

Thiện Tước

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Trần T Kim Cúc

Nguyên Hảo

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Phạm Thị Hoàng Chủng

Diệu Hiền

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Phan Thị Ngọc Dung

Hải Hạnh

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Từ T Thu Trang

Thiện Nghiêm

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Thiện Trí

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Hồ Thị Rơi

Đồng Chánh Minh

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Từ Minh Tâm

Huệ Liêm

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Lâm Huệ Lan

Trí Tâm

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Minh

Đồng Minh Tâm

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

 Phan Thị Lót

Đồng Trang

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Sương 

Thiện Hiền

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

 Đào thị Sang

Ngọc Thuận

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

 Phan T Ánh Tuyết

Diệu Ngà

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Trần T Mộng Liên

Đồng Liên Hoa

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Nguyễn Quốc Văn

 

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Dương Nguyệt Liên

Viên Hương

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Trần T Xuân Hà

 

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Lê Thị Thúy Ngọc

Chân Mỹ Nguyện

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Võ Thị Kim Loan

Thiện Nhật

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

 

Viên Hạnh

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Trần Thị Nại

Thiện Hà

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

 

Thiện Lan

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Hồ Thu Vân

Đồng Từ Thanh

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Lương T Duyên Trinh

Trí Ngọc

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Jessica Nguyễn

Đồng Thanh Mai

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Bành Thu Thủy

Chơn Phước Hội

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Huỳnh Ngọc Quý

Thiện Mỹ

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Lê Thị Hội

Đức Nghị

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Lê Hồng Nhạn

Thiện Từ

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Quách Hùng

Tâm Hùng

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Trần Thị lựu

Tâm Thọ

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Lawrence Minh Tam

Đồng Thanh Vinh

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Linda Lam

Thiện Giới

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Giang

 

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Anni Nguyen

Đồng Phước Lạc

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Betty Le

Nguyên Thủy

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Hao Lam

Đồng Thanh Tâm

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Derek Nguyen

Đồng Hòa Dũng

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Tin Le

Nguyên Hạnh

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Toan Tran

Chánh Tịnh Châu

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Binh Phan

Đồng Hòa

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Khang Nguyen

_

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Luke Huynh

Thiện Đạt

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Nam Nguyen

Thiện Phương

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Andy Huynh

Chúc Húy

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Tim Lam

Đồng Phú

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Steven Nguyen

Đồng Văn

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Alyssa Nguyen

Đồng Thanh

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Ryan Le

Quảng Thiện Hỷ

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Chi Nguyen

Đồng Ngọc

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

 Nguyễn Thị Phương

Thiện Hướng

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

 Ngô Thị Lan

Diệu Hoàng

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

 Phạm Thị Dung

Đồng Từ Dung

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

 Nguyễn Thị Lựu

An Vũ

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

 Nguyễn Thị Phương

Diệu Trí  

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

 Ngô Thị Liên

Thiện Như

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

 Trần Thị Út (Đồng Hồng)

Hạnh Hải

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Quảng Thiện Duyên

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Jordan Lê

Quảng Thiện Hùng

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Ryan Lê

Quảng Thiện Hỷ

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Ananda Lê

Quảng Thiện Khánh

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Nguyễn Thị Hạnh

Diệu Hiền

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Nguyễn Ngọc Mỹ

Thiện Tâm

Chùa Pháp Hoa-SA

 1.  

Nguyễn Thị Biên

Thiện Cương

Chùa Bắc Linh-SA

 1.  

 

 Ngọc Trân

Chùa Linh Sơn-QLD

 1.  

Phan Thị Hiếu

Thiện Thuận

Tịnh Tông Học Hội - SA

 1.  

Dương Lệ Yến

Chúc Bảo Thanh

Chùa Bảo Minh-VIC

 1.  

Huỳng Ngọc Tuấn

Chúc Minh Dũng

Chùa Bảo Minh-VIC

 1.  

Trương Hồng Thủy

Quảng Hải

Chùa Bảo Minh-VIC

 1.  

Nguyễn Lê Hoàng Bảo

Trí Ngộ

Chùa Bảo Minh-VIC

 1.  

Phạm Thị Hoàng Hà

Diệu Trí

Tu Viện Vạn Hạnh-ACT

 1.  

Trần Thị Kim Hoàng

 

Tu Viện Vạn Hạnh-ACT

 1.  

Trần Thị Phỉ

Diệu Đức

Tu Viện Vạn Hạnh-ACT

 1.  

Hoàng Thúy Bình

Diệu Hòa

Tu Viện Vạn Hạnh-ACT

 1.  

Nguyễn Dương Hạnh

Nguyên Hạnh

Tu Viện Vạn Hạnh-ACT

 1.  

 

Châu Ngọc

Chùa Huyền Quang-NSW

 1.  

Thái Thị Kim Danh

Diệu Châu

Chùa Huyền Quang-NSW

 1.  

Huong Huynh

Hoa Đàm

Chùa Hoa Nghiêm-QLD

 1.  

Nguyen Hiep

Tâm Hòa

Chùa Hoa Nghiêm-QLD

 1.  

Đặng Thị Thơ

Diệu Thành

Tịnh Xá Minh Đăng Quang

 1.  

Dennis Sơn Huy Trần

 

Tu Viện Nguyên Thiều-NSW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,540,077