Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh Sách Chư Tôn Đức tham dự Khóa An Cư kỳ 18

09/07/201723:07(Xem: 5646)
Danh Sách Chư Tôn Đức tham dự Khóa An Cư kỳ 18

 

Danh sách Chư Tôn Đức Tăng Ni
Tham Dự Khóa An Cư Kỳ 18 tại
Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc

 

 

 

 

Stt

Pháp danh

Tự Viện

        1             

HT Thích Huyền Tôn

 Bảo Vương (VIC)

        2             

HT. Thích Bảo Lạc

Pháp Bảo (NSW)

        3             

HT Thích Tịnh Minh

Thiên Đức (VIC)

        4             

HT. Thích Quảng Ba

Vạn Hạnh (ACT)

        5             

HT Thích Trường Sanh

Giác Nhiên (NZ)

        6             

HT. Thích Minh Hiếu

 Minh Quang (NSW)

        7             

HT Thích Bổn Điền

 Huyền Quang (NSW)

        8             

HT Thích Nhật Tân

Pháp Quang (QLD)

        9             

HT Thích Nguyên Trực

A Di Đà (NSW)

    10             

TT. Thích Tâm Phương

Quảng Đức ( VIC)

    11             

TT Thích Thiện Hiền

 Huyền Quang (NSW)

    12             

TT Thích Phổ Hương

Long Quang (NSW)

    13             

TT. Thích Nguyên Tạng

Quảng Đức (VIC)

    14             

TT Thích Giác Tín

 Giác Hoàng (VIC)

    15             

TT. Thích Đạo Thông

Hưng Long (NSW)

    16             

TT Thích Hạnh Hiếu

Minh Giác (NSW)

    17             

TT. Thích Đạo Nguyên

 Trí Đức (NZL)

    18             

TT Thích Tịnh Giác

Linh Sơn (VIC)

    19             

TT Thích Nhuận Chơn

Kim Cang (VIC)

    20             

TT Thích Thông Ánh

Vạn An (NSW)

    21             

TT. Thích Phổ Huân

Pháp Bảo (NSW)

    22             

TT. Thích Hạnh Tri

Minh Giác (NSW)

    23             

TT Thích Viên Trí

Pháp Hoa (SA)

    24             

TT Thích Viên Tịnh

 Bảo Minh (VIC)

    25             

TT Thích Đạo Hiển

Nguyên Thiều

    26             

ĐĐ Thích Chơn Đạt

Tịnh Thất (VIC)

    27             

ĐĐ Thích Hạnh Phẩm

Từ Ân (VIC)

    28             

ĐĐ Thích Thông Hiếu

 Huệ Quang (VIC)

    29             

ĐĐ Thích Minh Dung

Minh Quang (NSW)

    30             

ĐĐ Thích Viên Thành

Pháp Hoa (SA)

    31             

ĐĐ Thích Viên Từ

Pháp Hoa (SA)

    32             

ĐĐ Thích Thông Tuệ

Minh Giác (NSW)

    33             

ĐĐ Thích Minh Định

Minh Quang (WA)

    34             

ĐĐ. Thích Thông Thắng

Pháp Hoa (SA)

    35             

Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc

Liên Hoa (NSW)

    36             

Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết

Báo Ân (NSW)

    37             

Ni Sư Thích Nữ Như Như

Báo Ân (NSW)

    38             

Ni Sư Thích Nữ Viên Thông

 Quan Âm (SA)

    39             

Ni Sư Thích Nữ Tú Liên

Minh Quang (SA)

    40             

Ni Sư Thích Nữ Huệ Hạnh

Hoa Nghiêm (QLD)

    41             

Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên

Bồ Đề (VIC)

    42             

Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu

Linh Sơn (QLD)

    43             

Ni Sư Thích Nữ Đạo Hương

Vạn Hạnh (ACT)

    44             

Sư Cô Thích Nữ An Hiếu

Minh Đăng Quang (NSW)

    45             

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Từ

Huệ Lâm (NSW)

    46             

Sư Cô Thích Nữ An Thảo

Minh Đăng Quang (NSW)

    47             

Sư Cô Thích Nữ Tịnh Chiếu

Báo Ân (NSW)

    48             

Sư Cô Thích Nữ Thành Liên

 Minh Đăng Quang (NSW)

    49             

Sư Cô Thích Nữ Đạo Tịnh

Vạn Hạnh (ACT)

    50             

Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai

An Lạc Hạnh (VIC)

    51             

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên

 Pháp Hoa (SA)

    52             

Sư Cô Thích Nữ Linh Thuận

Tịnh Thất (NSW)

    53             

Sư Cô Thích Nữ Huệ Nhẫn

Liên Hoa (NSW)

    54             

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Liên

Thanh Lương (NSW)

    55             

Sư Cô Thích Nữ Liên Phương

 Pháp Hoa (SA)

    56             

Sư Cô Thích Nữ Nguyên Tâm

Minh Quang (NSW)

    57             

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

Tịnh Thất (VIC)

    58             

Sư Cô Thích Nữ Phổ Huệ

 Pháp Vân (VIC)

    59             

Sư Cô Thích Nữ Liên Như

Minh Quang (SA)

    60             

Sư Cô Thích Nữ Liên Hạnh

Minh Quang (SA)

    61             

Sư Cô Thích Nữ Thông Nhã

 Minh Giác (NSW)

    62             

Sư Cô Thích Nữ Viên Minh

Tịnh Thất (VIC)

    63             

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Hiếu

Tịnh Thất (NSW)

    64             

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Như

Tịnh Thất (SA)

    65             

Ni Sư Thích Nữ Chơn Kim

Chùa Phật Quang (VIC)

    66             

Sư Cô TN Chân Thuần Tiến

TV Nhập Lưu  VIC

    67            8

Sư Cô TN Chân Trăng Cơ Duyên

TV Nhập Lưu VIC

    68             

Điệu Chúc Siêu

TV Minh Giác  NSW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
101,968,125