Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Lịch giảng dạy tại Khóa An Cư kỳ 18

27/06/201708:42(Xem: 5824)
Lịch giảng dạy tại Khóa An Cư kỳ 18

 

CHƯƠNG TRÌNH

TU HỌC 10 NGÀY
TẠI KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ KỲ 18
Ở CHÙA PHÁP HOA NAM ÚC

  

Thứ Hai, 10-07-2017

05.00am: thức chúng
05.45am: Lễ kiết giới, khai chung bảng, khai Kinh bạch Phật

08: 00am: Tiểu thực

09.am-11.00am: Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Bổn Điền)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Nguyên Tạng – TT Viên Trí)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 

 

Thứ  Ba, 11-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Bảo Lạc)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: thọ trì Đại Bi Sám Pháp  
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
02.30pm-03.30pm: Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  (TT Đạo Hiển)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Trường Sanh)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Hạnh Hiếu – TT Đạo Hiển)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnhThứ Tư, 12-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Trường Sanh)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: Hội Thảo Phật Pháp tại Đoàn Quán GĐPT (Chủ Tọa: HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc)
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Công phu chiều

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:  
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Bảo Lạc)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: HT Trường Sanh, HT Bổn Điền)

* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (ĐĐ Thông Tuệ)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 


Thứ Năm, 13-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Bổn Điền)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: thọ trì Đại Bi Sám Pháp  
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Công phu chiều

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
 *Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Trường Sanh)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: NS Tâm Lạc, NS Viên Thông)

* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (TT Tịnh Giác)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 


Thứ Sáu, 14-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Nguyên Trực)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: Hội Thảo Phật Pháp tại Đoàn Quán GĐPT (Chủ Tọa: HT Phó Hội Chủ Thích Trường Sanh)
11.45am:  Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.pm-09.30pm: Hội Đồng Giáo Phẩm họp định kỳ

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Bổn Điền)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Nhuận Chơn, TT Phổ Huân)
* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (TT Tịnh  Giác)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh


 

Thứ Bảy, 15-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Huyền Tôn)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-03.30pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

04.00pm-05.15pm: Lược Khoa Chẩn Tế Thí Thực Cô Hồn

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn, HT Thích Minh Hiếu)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Đạo Nguyên, TT Viên Tịnh)
* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (SC Nguyên Khai)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh 

Chủ Nhật, 16-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Quảng Ba)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Lễ Húy Nhật 4 Đời Tăng Thống; Lễ Tiểu Tường  & Hoàn Nguyện Bảo Tháp Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Tịnh Minh)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Phổ Hương, TT Đạo Thông)

* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (SC Huệ Nhẫn)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 

 

Thứ Hai, 17-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Minh Hiếu)
07.30am: Tiễu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am:
*Tăng Ni Hội thảo về  Luật điều hành các Tổ Chức Bất Vụ Lợi

* Phật tử Thọ Trì Đại Bi Sám Pháp tại Chánh Điện
11.45am:  Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

03.00pm-10.00pm: Hội Đồng Điều Hành họp định kỳ

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
* Ni Chúng thảo luận về giới luật (Hội Đồng Điều Hành họp định kỳ )

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: TT Hạnh Tri, ĐĐ Hạnh Phẩm)  

* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (TT Hạnh Hiếu)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 

Thứ  Ba, 18-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Tâm Phương)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: thọ trì Đại Bi Sám Pháp  
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Quảng Ba)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Thiện Hiền, TT Giác Tín)

* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (ĐĐ Hạnh Phẩm)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 

Thứ Tư, 19-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Nhật Tân)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: Hội Thảo Phật Pháp tại Đoàn Quán GĐPT (Chủ Tọa: HT Phó Hội Chủ Thích Quảng Ba)
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực

07.00pm-09.00pm: Thiền Trà Đạo Tình (HT Trường Sanh)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh


Thứ Năm, 20-07-2017

 

05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Lễ Tự Tứ & Giải Chế
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Lễ Bế Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18
11.45am: Thọ trai

Buổi chiều:  Hoàn mãn, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử hồi quy bốn xứ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,196,134