Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

25. Bộ Nghi Tự (55 bộ)

09/02/201212:15(Xem: 11233)
25. Bộ Nghi Tự (55 bộ)

Bộ Nghi Tự

2865, Hộ Thân Mệnh Kinh, 1 quyển, [ ]

2866, Hộ Thân Mệnh Kinh, 1 quyển, [ ]

2867, Từ Nhân Vấn Bát Thập Chủng Hảo Kinh, 1 quyển, [ ]

2868, Quyết Tội Phước Kinh, 2 quyển, [ ]

2869, Diệu Hảo Bảo Xa Kinh, 1 quyển, [ ]

2870, Tượng Pháp Quyết Nghi Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Chúc Hiền

2871, Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Kinh, 3 quyển, [ ]

Bản dịch của HT Thích Trung Quán

2872, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quảng Lượng Thiên Địa Phẩm Đệ Nhị Thập Cửu, 1 quyển, [ ]

2873, Thủ La Tỳ Kheo Kinh, 1 quyển, [ ]

2874, Tiểu Pháp Diệt Tận Kinh, 1 quyển, [ ]

2875, Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Thập Ác Phẩm Kinh, 1 quyển, [ ]

2876, Thiên Công Kinh, 1 quyển, [ ]

2877, Như Lai Tại Kim Quán Chúc Luy Thanh Tịnh Trang Nghiêm Kính Phước Kinh, 1 quyển, [ ]

2878, Cứu Tật Kinh, 1 quyển, [ ]

2879, Phổ Hiền Bồ Tát Thuyết Chứng Minh Kinh, 1 quyển, [ ]

2880, Cứu Cánh Đại Bi Kinh Quyển Đệ Nhị, 3 quyển, Tam,Tứ,[ ]

2881, Thiện Ác Nhân Quả Kinh, 1 quyển, [ ]

2882, Chú Mị Kinh, 1 quyển, [ ]

2883, Pháp Vương Kinh, 1 quyển, [ ]

2884, Đại Uy Nghi Thỉnh Vấn, 1 quyển, [ ]

2885, Phật Tánh Hải Tạng Trí Tuệ Giải Thoát Phá Tâm Tương Kinh, 2 quyển, [ ]

2886, Phật Vi Tâm Vương Bồ Tát Thuyết Đầu Đà Kinh Quyển Thượng, 1 quyển, [ ]

2887, Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh, 1 quyển, [ ]

2888, Duyên Thọ Mệnh Kinh, 1 quyển, [ ]

2889, Tục Mệnh Kinh, 1 quyển, [ ]

2890, Như Lai Thành Đạo Kinh, 1 quyển, [ ]

2891, Sơn Hải Tuệ Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ ]

2892, Hiện Báo Đương Thọ Kinh, 1 quyển, [ ]

2893, Đại Biện Tà Chánh Kinh, 1 quyển, [ ]

2894, Tam Trù Kinh, 1 quyển, [ ]

2895, Yếu Hành Xả Thân Kinh, 1 quyển, [ ]

2896, Kì Sở Phạm Giả Du Già Pháp Kính Kinh, 1 quyển, [ ]

2897, Thiên Địa Bát Dương Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ ]

2898, Cao Vương Quán Thế Âm Kinh, 1 quyển, [ ]

2899, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Mã Minh Bồ Tát Phẩm Đệ Tam Thập, 1 quyển, [ ]

2900, Pháp Thanh Tịnh Kinh, 1 quyển, [ ]

2901, Pháp Cú Kinh, 1 quyển, [ ]

2902, Pháp Cú Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2903, Vô Lượng Đại Từ Giáo Kinh, 1 quyển, [ ]

2904, Thất Thiên Phật Thần Phù Kinh, 1 quyển, [ ]

2905, Hiện Tại Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh Tịnh Tạp Phật Đồng Hào, 1 quyển, [ ]

2906, Tam Vạn Phật Đồng Căn Bổn Thần Bí Chi Ấn Tịnh Pháp Chủng Thượng Tôn Vương Phật Pháp, 1 quyển, [ ]

2907, Phổ Hiền Bồ Tát Hành Nguyện Vương Kinh, 1 quyển, [ ]

2908, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Bồ Tát Hành Nguyện Vương Phẩm, 1 quyển, [ ]

2909, Địa Tạng Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

2910, Kim Hữu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ ]

2911, Tán Tăng Công Đức Kinh, 1 quyển, [ ]

2912, Vô Thường Tam Khải Kinh, 1 quyển, [ ]

2913, Thất Nữ Quán Kinh, 1 quyển, [ ]

2914, Quán Kinh, 1 quyển, [ ]

2915, Cứu Chư Chúng Sinh Nhất Thiết Khổ Nan Kinh, 1 quyển, [ ]

2916, Khuyến Thiện Kinh, 1 quyển, [ ]

2917a, Tân Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ ]

2917b, Tân Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ ]

2918, Thích Gia Quán Hóa Hoàn Ngu Kinh, 1 quyển, [ ]

2919, Phật Mẫu Kinh, 1 quyển, [ ]

2920, Tăng Ca Hòa Thượng Dục Nhập Niết Bàn Thuyết Lục Độ Kinh, 1 quyển, [ ]
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567