Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

22. Bộ Ngoại Giáo (7 bộ)

09/02/201212:15(Xem: 6048)
22. Bộ Ngoại Giáo (7 bộ)

Bộ Ngoại Giáo

2137, Kim Thất Thập Luận, 3 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

2138, Thắng Tông Thập Cú Nghĩa Luận, 1 quyển, [ Tuệ Nguyệt tạo Đường Huyền Trang dịch ]

2139, Lão Tử Hóa Hồ Kinh, 2 quyển, [ ]

2140, Ma Ni Giáo Hạ Bộ Tán, 1 quyển, [ ]

2141a, Ma Ni Quang Phật Giáo Pháp Nghi Lược, 1 quyển, [ Đường Phất Đa Đản dịch ]

2141b, Ba Tư Giáo Tàn Kinh, 1 quyển, [ ]

2142, Tự Thính Mê Thi Sở Kinh, 1 quyển, [ ]

2143, Cảnh Giáo Tam Uy Mông Độ Tán, 1 quyển, [ ]

2144, Đại Tần Cảnh Giáo Lưu Hành Trung Quốc Bi Tụng, 1 quyển, [ Đường Cảnh Tịnh thuật ]
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn