Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

22. Bộ Ngoại Giáo (7 bộ)

09/02/201212:15(Xem: 9091)
22. Bộ Ngoại Giáo (7 bộ)

Bộ Ngoại Giáo

2137, Kim Thất Thập Luận, 3 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

2138, Thắng Tông Thập Cú Nghĩa Luận, 1 quyển, [ Tuệ Nguyệt tạo Đường Huyền Trang dịch ]

2139, Lão Tử Hóa Hồ Kinh, 2 quyển, [ ]

2140, Ma Ni Giáo Hạ Bộ Tán, 1 quyển, [ ]

2141a, Ma Ni Quang Phật Giáo Pháp Nghi Lược, 1 quyển, [ Đường Phất Đa Đản dịch ]

2141b, Ba Tư Giáo Tàn Kinh, 1 quyển, [ ]

2142, Tự Thính Mê Thi Sở Kinh, 1 quyển, [ ]

2143, Cảnh Giáo Tam Uy Mông Độ Tán, 1 quyển, [ ]

2144, Đại Tần Cảnh Giáo Lưu Hành Trung Quốc Bi Tụng, 1 quyển, [ Đường Cảnh Tịnh thuật ]
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567