Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

21. Bộ Sự Vị (15 bộ)

09/02/201212:15(Xem: 11199)
21. Bộ Sự Vị (15 bộ)

Bộ Sự Vị

2121, Kinh Luật Dị Tương, 50 quyển, [ Lương Bảo Xướng Đẳng tập ]

2122 , Pháp Uyển Châu Lâm, 100 quyển, [ Đường Đạo Thế soạn ]

2123, Chư Kinh Yếu Tập, 20 quyển, [ Đường Đạo Thế tập ]

2124, Pháp Môn Danh Nghĩa Tập, 1 quyển, [ Đường Lý Sư Chánh soạn ]

2125, Nam Hải Kí Quy Nội Pháp Truyện, 4 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

2126, Đại Tống Tăng Sử Lược, 3 quyển, [ Tống Tán Ninh soạn ]

2127, Thích Thị Yếu Lãm, 3 quyển, [ Tống Đạo Thành tập ]

2128 , Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa, 100 quyển, [ Đường Tuệ Lâm soạn ]

2129, Tục Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa, 10 quyển, [ Tống Hy Lân tập ]

2130, Phiên Phạm Ngữ, 10 quyển, [ ]

2131, Phiên dịch Danh Nghĩa Tập, 7 quyển, [ Tống Pháp Vân biên ]

2132, Tất Đàm Tự Kí, 1 quyển, [ Đường Trí Quảng soạn ]

2133a, Phạm Ngữ Thiên Tự Văn, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

2133b, Phạm Ngữ Thiên Tự Văn, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

2134, Đường Phạm Văn Tự, 1 quyển, [ Đường Toàn Chân tập ]

2135, Phạm Ngữ Tạp Danh, 1 quyển, [ Đường Lễ Ngôn tập ]

2136, Đường Phạm Lưỡng Ngữ Song Đối Tập, 1 quyển, [ Đường Tăng Đát Đa [ Tiết / Mộc ] Đa . Ba La cù Na Di Xả Sa tập ]
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000