Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

21. Bộ Sự Vị (15 bộ)

09/02/201212:15(Xem: 6349)
21. Bộ Sự Vị (15 bộ)

Bộ Sự Vị

2121, Kinh Luật Dị Tương, 50 quyển, [ Lương Bảo Xướng Đẳng tập ]

2122 , Pháp Uyển Châu Lâm, 100 quyển, [ Đường Đạo Thế soạn ]

2123, Chư Kinh Yếu Tập, 20 quyển, [ Đường Đạo Thế tập ]

2124, Pháp Môn Danh Nghĩa Tập, 1 quyển, [ Đường Lý Sư Chánh soạn ]

2125, Nam Hải Kí Quy Nội Pháp Truyện, 4 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

2126, Đại Tống Tăng Sử Lược, 3 quyển, [ Tống Tán Ninh soạn ]

2127, Thích Thị Yếu Lãm, 3 quyển, [ Tống Đạo Thành tập ]

2128 , Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa, 100 quyển, [ Đường Tuệ Lâm soạn ]

2129, Tục Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa, 10 quyển, [ Tống Hy Lân tập ]

2130, Phiên Phạm Ngữ, 10 quyển, [ ]

2131, Phiên dịch Danh Nghĩa Tập, 7 quyển, [ Tống Pháp Vân biên ]

2132, Tất Đàm Tự Kí, 1 quyển, [ Đường Trí Quảng soạn ]

2133a, Phạm Ngữ Thiên Tự Văn, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

2133b, Phạm Ngữ Thiên Tự Văn, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

2134, Đường Phạm Văn Tự, 1 quyển, [ Đường Toàn Chân tập ]

2135, Phạm Ngữ Tạp Danh, 1 quyển, [ Đường Lễ Ngôn tập ]

2136, Đường Phạm Lưỡng Ngữ Song Đối Tập, 1 quyển, [ Đường Tăng Đát Đa [ Tiết / Mộc ] Đa . Ba La cù Na Di Xả Sa tập ]
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn