Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Diễn Văn Bế Mạc - HT Thích Tánh Thiệt

15/09/201114:27(Xem: 2373)
Diễn Văn Bế Mạc - HT Thích Tánh Thiệt

DIỄN VĂN BẾ MẠC NGÀY VỀ NGUỒN LẦN THỨ V

(ngày 11 tháng 9 năm 2011)

TẠI CHÙA THIỆN MINH, PHÁP QUỐC

ht_thich_tanh_thiet

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Trưởng lão cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni tham dự Lễ Bế Mạc Ngày Về Nguồn – Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ V hôm nay,

Kính thưa quý thiện nam tín nữ gần xa,

Kính thưa quý liệt vị,

Thấm thoát, 3 ngày tương ngộ đã trôi qua. Trong những ngày ấy, những gì chúng ta nghĩ, nói và làm, đều tập chú vào mục tiêu duy nhất là làm thế nào để biểu hiện sự hòa kính, tương thuận trong sinh hoạt Tăng đoàn; và qua sinh hoạt với Tăng đoàn, mỗi cá thể Tăng Ni sẽ tri cảm và tiếp nhận được gì có thể làm chất liệu mang theo khi rời khỏi trụ xứ này.

3 ngày chỉ là một giai đoạn thật ngắn trong chuỗi thời gian 365 ngày của một năm, và cũng thật là nhỏ nhiệm đối với lũy kiếp huân tu mà chúng ta đã, đang và sẽ kinh qua để thành tựu mục tiêu giải thoát tối hậu của mình. Sẽ có người cho rằng vô ích hoặc bất cập khi đại chúng vân tập nơi đây chỉ để nhìn nhau và nói với nhau những điều xưa cũ. Sẽ có người cho rằng 3 ngày là khá dài, cần phải rút ngắn lại để còn lo phật sự khác tại địa phương và tại trú xứ riêng. Nghĩ như vậy là vô tình quên rằng, theo lời dạy của Đức Thế Tôn, các tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, cần phải vân tập thành hội chúng, tổ chức lễ bố-tát mỗi nửa tháng để tụng giới và sám hối. Đây là qui định, là nguyên tắc mà mỗi tỳ-kheo phải nghiêm túc tuân thủ để giữ gìn sinh mạng của Phật Pháp. Phật Pháp còn tồn tại là nhờ ở sự thanh tịnh hòa hợp của Tăng đoàn. Có bố-tát tụng giới, có sự hội họp thường xuyên để bàn luận Chánh Pháp, thì mới có cơ hội để mỗi cá nhân tỳ-kheo đặt mình trong dòng sống thanh tịnh hòa hợp của tập thể, của Tăng-già.

Suốt hơn 30 năm qua, từ ngày có hình bóng tăng sĩ Phật giáo Việt Nam lưu cư và trụ tích hành đạo tại hải ngoại, chúng ta có được bao nhiêu lần bố-tát tụng giới, bao nhiêu lần an cư kiết hạ, bao nhiêu lần hội chúng tỳ-kheo vân tập trong thanh tịnh hòa hợp? Chúng ta đã phải chia tay nhau, sống rải rác trên địa bàn rộng lớn của bốn châu và nhiều quốc gia. Không gian đã xa cách mà thời gian cũng tương ngộ cũng thưa thớt. Như vậy, nếu không tự ý thức và cùng nhau bồi đắp đạo nghiệp chung, các nguyên tắc sinh hoạt truyền thống của Tăng đoàn sẽ dần dần bị mai một, quên lãng theo năm tháng.

Kính thưa liệt quý vị,

Từ ý thức ấy, Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại được chư vị đại diện Tăng đoàn của nhiều quốc gia, đã hội họp và quyết định luân phiên tổ chức từ năm năm qua; và năm nay là năm chúng tôi được Tăng đoàn ủy nhiệm đứng ra tổ chức tại Chùa Thiện Minh này.

Xin trở lại vấn đề then chốt đã nêu ra ban đầu: chúng ta sẽ mang theo được gì khi kết thúc 3 ngày tụ hội nơi trụ xứ này? – Trong cương vị của Trưởng Ban Tổ Chức, chúng tôi chỉ có một cảm nhận đơn sơ nhưng thật sâu sắc.

Một cách đơn sơ, chúng tôi thật hoan hỷ trước sự biểu hiện tương kính, tương thuận và hòa hợp của chư tôn đức Tăng Ni trong những ngày hội họp vừa qua, và xem đây chính là sự vinh quang của Tăng đoàn.

Một cách sâu sắc, chúng tôi xin lạy tạ ân Phật, ân chư Tổ, đã soi sáng con đường cao đẹp của những kẻ xuất trần chúng ta; chính từ nơi đạo tràng được chọn làm trụ xứ của Tăng đoàn hải ngoại năm nay, chúng tôi có thể cảm nhận được ánh sáng của chư Tổ được thắp lại một cách rực rỡ qua sự hiện diện trang nghiêm của Tăng đoàn; đây gọi là “Tổ ấn trùng quang.”Không những thế, chúng tôi cũng đồng thời có niềm tin vững chắc đối với các thế hệ Tăng Ni trẻ kế thừa. Qua những cuộc hội thảo, tụng niệm, giảng pháp, tụng giới, chúc tán thù ân, và đặc biệt là một giới đàn được thiết lập để truyền trao giới pháp, quý vị đã biểu lộ những hoài bão và thao thức sâu xa đối với việc hoằng dương Phật Pháp, cũng như đã chứng tỏ khả năng và bản lãnh gánh vác các trọng nhiệm của Tăng đoàn trong tương lai; đây là dấu hiệu khả quan của “Truyền đăng tục diệm.”

Với cảm nhận như thế, chúng tôi xin mạn phép cô đọng ý nghĩa của Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ 5 tại Chùa Thiện Minh năm nay, chính là “tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.”

Trong ý nghĩa này, chúng ta sẽ không cần phải nói rằng có một sự kết thúc nào đó, như là bế mạc, hoàn tất, kết thúc, chia tay, v.v… Bởi vì, sứ mệnh hoằng dương Phật Pháp của hàng Tăng Ni chúng ta là sứ mệnh trường kỳ, dài lâu, không phải chỉ trong một năm, một đời, mà là vô lượng kiếp. Không có sự kết thúc hay bế mạc nào ở đây cả; nhưng có thể nói, như trong Bảy Pháp Bất Thối đã nói: “tụ hội trong hòa hợp, giải tán trong hòa hợp.” Trong hòa hợp thanh tịnh, bản thể của Tăng đoàn đã được thắp sáng trong những ngày qua. Đó là nền tảng để xây dựng ngôi nhà Phật Pháp thật vững chắc trên xứ người. Mục đích của chúng ta, chỉ có ngần ấy.

Với niềm tri ân và cung kính, xin nghiêng mình đảnh lễ hiện tiền thanh tịnh Tăng-già.

Nam mô Thành tựu Trang nghiêm Công đức Phật

Sa Môn Thích Tánh Thiệt

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/06/2023(Xem: 7160)
Kinh Ma-ha Ca-diếp độ bần mẫu1 kể lại câu chuyện rất thú vị về một bà lão nghèo, nhờ cúng dường ngài Ca-diếp một chút nước cơm mà được sinh về cõi trời Đao-lợi. Phước cúng dường ấy còn lớn lao đến mức hiện thành hào quang sáng rực như bảy mặt trời đồng thời soi chiếu, khiến cho vị vua cõi trời ấy là Đế-thích cũng phải kinh ngạc. Và sau khi tìm hiểu biết được nhân duyên cúng dường được phước lớn lao này, đích thân Đế-thích cùng phu nhân của mình đã phát tâm hiện xuống cõi người, hóa thân thành một đôi vợ chồng già nghèo khổ để được có cơ hội cúng dường lên ngài Ca-diếp, vun bồi thêm phước báu của chính mình.
15/05/2022(Xem: 4106)
Đọc Thiền sử, chúng ta thấy dưới cửa Lục tổ Huệ Năng có bốn mươi ba (43) vị đắc pháp. Trong đó Nam Nhạc–Hoài Nhượng, Thanh Nguyên–Hành Tư và Hà Trạch–Thần Hội là ba trường phái nổi bật nhất. Phái Nam Nhạc sau này hình thành hai tông: Lâm Tế và Quy Ngưỡng. Phái Thanh Nguyên khai sanh ba Tông: Vân Môn, Pháp Nhãn và Tào Động. Mỗi Tông đều có phương pháp riêng tiếp dẫn hậu học, gọi chung là Ngũ gia Tông phái.
26/07/2021(Xem: 4889)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
26/06/2021(Xem: 8554)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
01/06/2021(Xem: 19034)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P
20/01/2021(Xem: 5088)
Bồ Tát Hộ Minh khi ở trên cung trời Đâu Suất, đã quan sát thấy nơi dục giới cõi Ta bà, nhất là nơi Ấn Độ với rất nhiều mối Đạo, phân chia giai cấp trầm trọng, để hòng nô dịch, bóc lột và cai trị người dân, họ chạy theo Ngũ Dục (Tài, sắc, danh, ăn, ngủ) khiến con người bị thiêu đốt bởi lục dục thất tình tiêu cực của chính bản thân mình. Vì vậy, lòng bi mẫn vô lượng thúc giục Bồ Tát Hộ Minh đản sinh vào hoàng tộc Tịnh Phạn vương (trở thành Thái Tử Tất Đạt Đa). Với cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, nhưng rồi cũng vì lòng Từ bi khi thấy, biết được “sanh. già, bệnh, chết” đang hoành hành gây khổ đau cho thế gian này, nhưng chưa ai giải cứu được, cả vua cha cũng đành bất lực. Ngài đành giả từ hoàng cung, để vào rừng sâu “tìm chân lý”. Mục đích đặc biệt là để “khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến” tức là “Mở bày cho mọi người sáng tỏ được tri kiến Phật”.
06/10/2020(Xem: 10195)
Giúp Phật hoằng pháp độ quần sanh, Quán sâu Bát-nhã trí tuệ thành. Năm uẩn đều không, trừ nhân ngã, Ba độc dứt rồi hiện Phật, Tăng. Điều tâm, lìa tướng, phá chấp pháp, Bỏ Tiểu theo Đại, đạo viên thành. Hiện tướng tỳ-kheo dạy bảo chúng, Lập thành công lớn chẳng kể công.
28/02/2020(Xem: 10358)
Cõi trời Đâu Suất Bồ Tát giáng trần Khi quán Sa Bà nhân duyên hội đủ Hoàng hậu Ma Da nằm mộng đêm đó Thấy Voi Sáu ngà nhập ở bên hông
24/10/2019(Xem: 6888)
Bài viết này để trả lời một câu hỏi: Làm thế nào để ngộ? Ngộ đây là ngộ tông chỉ Thiền, tức ngộ tông chỉ Phật. Người viết không dám trả lời minh bạch, vi bản thân tu và học đều chưa sâu, nơi đây chỉ trình bày qua nhiều kinh luận để giúp độc giả tham khảo.
13/10/2019(Xem: 10340)
Người tu Phật ai ai cũng có đức tin, nhưng nếu không rõ được rành mạch những lịch sử hoặc những hành vi của các vị Bồ tát phải hành thế nào để thành được một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và do nhờ pháp Ba-la-mật (PÀRAMITA) nào đưa các ngài qua tới bờ giác ngạn là Niết Bàn, thì đức tin ấy có khi cũng mơ hồ và có khi cũng lầm lạc. Vì vậy nên tôi không nệ tài hèn học kém, ráng sao lục tóm tắt theo Tam Tạng Pàli (TIPITAKA) bộ kinh Chánh giác tông (BUDDHAVAMSA) và quyển Chư Bồ tát vị lai (ANÀGATAVAMSA) để đem lại một vài tia sáng cho các nhà tu Phật. Ai là người có chí muốn thành một bậc Chánh Biến Tri, hãy noi theo gương lành của các Ngài và thực hành theo mới mong chứng quả được. Trong quyển kinh này có nhiều đoạn hơi khó hiểu hoặc không thể tin được vì oai lực và pháp Ba-la-mật của một vi Phật Tổ khác Thường xuất chúng và thời đại cũng khác nhau vượt qua khỏi trình độ suy nghĩ hoặc hiểu biết của phàm nhơn. Nên độc giả xem quyển kinh này nên dùng đức tin mà hiểu biết rằng: "Muốn thà
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567