Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Lời Thầy Sâu Lắng (Thành Kính Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí Yên)

12/07/202116:48(Xem: 2181)
Lời Thầy Sâu Lắng (Thành Kính Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí Yên)
ht thich tri yen (4)
ht thich tri yen (1)

Lời Thầy Sâu Lắng
Thành Kính Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí YênTrăm Năm Cõi Mộng Phù Hương,
Vọng Lời Kinh Phật, Mở Đường Pháp Sinh.
Lời Thầy Còn Đọng Chút Tình,
“Sông Bờ” Ai Đợi, Dáng Hình Trí Yên.

Quê Quảng Bình, Dấu Phật Thiên.
Nuôi Mầm Học Hạnh, Giãi Niềm Gia Lai.
Thầy Dụng Võ, Ngọc Liên Đài,
Thâu Lời Kinh Luận, Bỏ Ngoài Tục Danh.

Lời Tán Tụng Thuyết Âm Thanh,
Luật Nghi Đắc Giới, Niệm Thành Đại Bi.
Lệ Xuân Truyền Thụ Oai Nghi,
Gia Phổ Nối Gót, Từ Thi Di Đà.

Thiện Tứ, Khoác Áo Ca Sa,
Vân Du Hành Hoá, Dựng Toà Khai Sơn.
Minh Trí Bổn Tự Sen Thơm,
Bửu Tịnh Kiến Thiết, Niệm Ân Cổ Truyền.

Xứ AyunPa, Hiệu Trí Yên.
Châu Âu Du Hoá, Pháp Thiền Liên Hoa.
Xứ Mỹ, Dấu Tích Bảo Toà,
Lời Thầy Sâu Lắng, Ba Ngàn Thiên Thu.

Sáu Bẩy Năm Mượn Dáng Từ,
Bốn Hai Mùa Hạ, Vọng Từng Câu Kinh.
Bấy Nhiêu Tinh Tuý Thấm Nhìn,
Càn Khôn Ba Cõi, Đăng Trình Quy Tây.

Trả Duyên Nghiệp Sạch Từ Đây,
Vọng Âm Dấu Cát, Tiễn Thầy Rong Chơi.
Bung Hơi Niệm Phật Thảnh Thơi.
Sanh Già Bệnh Tử, Ai Rồi Cũng Qua.

Chấp Tay Bái Hiệu Di Đà,
Liên Thuỳ Hồi Cố, Phương Xa Thơm Tình.
Bây Giờ Thất Chúng Vọng Kinh.
Phật Đà Cung Rướt, Uy Linh Đón Thầy….!


ht thich tri yen (2)ht thich tri yen (3)ht thich tri yen (5)ht thich tri yen (6)ht thich tri yen (7)


Kính Khể Thủ:
Nhân Duyên Diện Kiến:
Kẻ Sĩ Thế Tôi sinh ra quê Xứ Huế, tu học dưới mái chùa Phước Thành, thuộc môn phái Từ Hiếu- Huế, tham cầu học đạo dưới lớp chuyên khoa cao đẳng Phật Học Từ Hiếu - khoá 4, và dưới ngôi già lam Thiền Lâm Phật Học Viện Chuyển ra năm 2005, lưu trú từ lớp Trung Cấp- đến lớp Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật, sau khi thọ đại giới.
Vào năm 2007. Kẻ Sĩ Thế Tôi đã Vân du xứ Sài Thành, tham vấn các bậc Thiền Gia, qua các chốn Tổ Đình, từ dãi Niềm Trung xuôi dòng về chốn niềm Tây, đến tận xứ Cao Nguyên.
Nơi nào có vị danh Tăng thiền gia mật hạnh, giỏi về Khoa nghi, Luật Nghi, Kinh Tạng, vận dụng pháp Tu, công hạnh khiêm Cung thì Kẻ Sĩ Thế Tôi đến cúi xin tham vấn.
Cùng mùa sen nở, Kẻ Sĩ Thế Tôi đã về chốn Trú xứ Chơn Giác- Huyện Nhà Bè- Sài Gòn, mà lưu trú pháp an cư trong mùa Hạ.
Chính nhân duyên trùng Phùng ấy, diện kiến Ngài thượng Trí hạ Yên- Viện Chủ Chùa Bửu Tịnh- Gia Lai.
Sau những lần hàm thuyên vấn thị, thật ngưỡng mộ Ngài là vị kinh sư ứng phó rất giỏi, giọng tán tụng trầm ấm vô ngần. Ngoài ra còn biết gia trì pháp sự khoa nghi chẩn thí, nghi Phú yên, nghi Sài Gòn niềm Nam. Đặc biệt còn biết khoa nghi về niềm Trung, với khí chất trầm ấm đó, Ngài hay hành trì về luật, hiểu biết trong kiến thức kinh Tạng.
Hôm ấy, Kẻ Sĩ Thế Tôi vào hầu trà, Ngài Hỏi rằng:
“ Minh Thế, con quê ở đâu….?”
Kẻ Sĩ Thế Tôi đáp:
“ Con Gốc Xứ Huế, thuộc môn phong Từ Hiếu..! “
Ngài bảo rằng:
“ Từ Hiếu- có lớp Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật Học Viện, các vị giỏi lắm..! Không biết con có học đó không…?”
Kẻ Sĩ Thế Tôi đáp:
“ Dạ con học khoá -4, được đào luyện từ nơi này…!”
Ngài dùng chum nước trà Bắc thái, hít một hơi thật sâu, rồi bảo:
“Tốt lắm, ráng mà tu, nhớ giữ gìn tâm Đạo, và duy trì Chánh niệm trong pháp hành…!”
Lần ấy chỉ có vậy, vào hôm ngày sau, ngay sau khi khoá tụng kinh khuya xong, vọng trầm những kinh tụng Lăng Nghiêm thần chú trầm hùng vang vọng, giải pháp y xong, Kẻ Sĩ Thế Tôi xuống hầu chuyện…!
Kẻ Sĩ Thế Tôi vấn hỏi:
“Bạch Thượng Toạ, xin cho con ít pháp hành mà Thượng Toạ đã lãnh hội, để con tu học trên lộ trình mới tu, nên chắc còn thiếu sót nhiều. Mong Thượng Toạ bá thí cho con..! “
Ngài bảo:
“Pháp hành là một sự nổ lực tu học trong Chánh niệm giữ gìn niềm tin không bị tà kiếm, đồng thời vị xuất gia luôn giữ pháp giới luật làm trọng..!”
Ngài dạy tiếp:
“ Vị tu sĩ có học giỏi bao nhiêu mà thiếu chất tu thì đời cũng lay lất, nhưng có chất tu thì dù phong ba càn khôn bảo táp vẫn tự tại vì họ có pháp tu trải nghiệm sự kham nhẫn…!”
Kẻ Sĩ Thế Tôi bạch:
“ Vậy pháp hành gia trì mật chú khoa nghi thì học từ vận pháp nào..?”
Ngài cất giọng bảo:
“ Học từ Chư Tổ, truyền thụ và dụng hành tâm nghiệp luôn an trú chân tịnh, chớ có vọng tâm khởi dục niệm hơn thua, ít nhiều, mà từ đó phải tự nhiên tu học tốt mới dụng tướng oai nghi từ giới. Pháp Gia trì ứng phó là nơi hành hoá chúng sinh vào lối đạo Hiếu kính niềm tin. Mong Minh Thế luôn học tốt..”
Ngài lại đọc cho nghe một bài thơ do ngẫu hứng cảm tác:
“Thực Tu Thực Tập Hành,
Thực Ngộ Độ Tập Sanh.
Pháp Dụng Lực Gia Mật.
Ứng Phú Khởi Năng Thành…!”
Lúc bấy giờ, trong mùa Hạ, anh em huynh đệ với nhau hay thường gọi là “Ôn Yên”, bậc Ân Sư một thời Tỳ Kheo Trẻ tuổi, được học và đàm luận nhiều hạnh tu hay...!
Danh hiệu Kẻ Sĩ Thế Tôi gọi là “Sư Bác”, vì kết tình thân hữu Ân Sư Y Chỉ chốn Tổ Chơn Giác - Nhà Bè...! Do vậy mà các lớp học trò của Ngài Sư Bác được nương tựa tu học như: Trung Thừa, Trung Giải,….., và nhiều vị học trò khác nữa. Những bài học hay Kẻ Sĩ Thế Tôi sẻ lưu dấu trong ấn phẩm: “Tăng Du Bụi Hồng”, từ những lời đàm thoại sau này khi có lần diện kiến Ngài…!
Hôm nay, hay tin Ngài đã hồi quy, sau khi biết mình sẻ trở về bên Phật.
Riêng Kẻ Sĩ Thế Tôi bồi hồi kính tiết, vì sức khỏe Ngài đang còn khỏe. Vậy mà luật vô thường chẳng hẹn ngày qua.
Thấm tình ân nghĩa trước sau một lòng, nên Kẻ Sĩ Thế Tôi mạo phạm xưng tán kệ đối:
- Trí Tâm Thắng Phật, Ứng Phú Tán Tụng Kệ Kinh, Nguyện Trùng Kiến Bửu Tịnh Uy Nghi, Tròn Hạnh Độ.
- Yên Thân Nhiếp Chúng, Khởi Vận Gia Trì Pháp Mật, Khai Sơn Minh Trí Tùng Lâm Viện, Phổ Quần Sinh.
Giờ này, nơi Phổ Tịnh Thiền Thất - Hà Nội, Từ phương xa xin bái vọng hướng về giác linh đài Bửu Tịnh, nơi tôn trí nhục thân Ngài. Vì đường xa cách trở, nên trong thời gian bị cách ly xã hội, Chúng con không về đảnh lễ được.
Chúng con xin thành tâm bái giác linh đài nơi bản tâm Khể Thủ.
HOÀ THƯỢNG THÍCH TRÍ YÊN
(1955-2021).
- Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN;
- Phó Ban Trị sự BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai;
- Trưởng ban Nghi lễ BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai
- Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thị xã Ayunpa
- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Ia Pa;
- Đại biểu HĐND Thị xã Ayunpa;
-Uỷ viên Uỷ ban MTTQVN Thị xã Ayunpa
nhiệm kỳ 2019-2024.
- Trú trì chùa Bửu Tịnh, phường Sông Bờ, Thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai;
- Trú trì chùa Minh Trí, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.
Viên tịch vào lúc: 04 giờ 00 ngày 08 tháng 7 năm 2021 (nhằm ngày 29 tháng 5 năm Tân Sửu).
Trụ thế: 67 năm, Hạ lạp: 41 năm.
Nam mô Từ Lâm Tế chánh tông, Tứ Thập Nhị Thế, Minh Trí Tự khai sơn, Bửu Tịnh đường thượng, huý thượng LỆ hạ XUÂN, tự THIỆN THÀNH, hiệu TRÍ YÊN, Lê công Hoà Thượng A Xà Lê Nghê Toạ.
Tk: Thích Minh Thế
Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
Ngày 09-07-2021
Ngày Âm Lịch: 30-05- Tân Sửu.
Viết tại Thiền Thất Phổ Tịnh- Hà nội, nhân mùa Hạ an cư, giữa mùa bệnh viên phổi COVID-19. Từ nơi xa ấy vọng về tâm hương…!facebook-1


***
youtube
 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/11/2021(Xem: 4192)
Dịch giả Đại Tạng Kinh Mật Thừa, đã xả bỏ nhục thân tứ đại tại Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2021. Nam Mô A Di Đà Phật Kính bạch Thầy Cô bạn con vừa báo tin buồn trên, bấy lâu nay cô kính ngưỡng HT và thường cúng dường HT, có lần thỉnh thầy Thiện Minh đến thăm HT, nay nghe tin HT viên tịch cô rất buồn vì chưa kịp gửi tịnh tài về, Con không biết HT nhưng thấy tấm lòng bạn con con thương quá, không biết sao để an ủi cô bây giờ Giờ đây nhìn chân dung HT từ bi quá Thầy được tin vì sao HT viên tịch không thưa Thầy?
15/11/2021(Xem: 1985)
Là người thâm tín Phật, cung kính phụng thờ Tam Bảo, thì luôn có một đức tin kiên cố rằng: Dù ở bất cứ thời gian nào, không gian nào vẫn luôn có chân thân các bậc thượng nhân hóa thân hành hoạt cứu nhân độ thế. Các Ngài luôn có mặt giữa cuộc đời để nâng đỡ chúng sanh vạn loại. Vững chải đức tin như thế nên mỗi khi về chùa Phi Lai (hoặc Phi Lai Hòa Thịnh hoặc Phi Lai Biên Hòa, tôi luôn thấy hình bóng chân nhân trưởng lão Tâm Nguyện – Thiện Tu -Thượng DIỆU Hạ TÂM hiện hữu mồn một ở đó. Tôi thấy rất rõ từng bước chân như hoa sen nở Ngài bước đi, như lắng nghe từng tiếng từng lời ngài đang dạy bảo, khuyên lơn, khuyến khích Phật tử chúng ta nuôi dưỡng tâm bồ đề mỗi ngày mỗi lớn hơn lên, từng ngày từng kiên cố hơn. Từ đó tôi thấy : Ngài như chưa từng đến nên Ngài cũng đã chẳng ra đi. Ngài là hiện thân bậc thạc đức “Tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng . Bất cứ lúc nào Ngài cũng đang có mặt, hiện trú nơi cả hai ngôi chùa Phi Lai Hòa Thịnh Phú Yên và Phi Lai TP Biên Hòa…
07/11/2021(Xem: 1859)
Con Đường Chuyển Hoá Thức Tâm, Thầy Đi Vào Cõi, Thanh Âm Nhẹ Nhàng. Phương Thất Trịnh Hoá Y Vàng, Dáng Thầy Vĩnh Biệt, Trần Gian Mất Rồi. Gá Thân Tu Sĩ Tuyệt Vời, Hằng Nương Chốn Cũ, Niệm Lời Tây Phương. Bệnh Duyên Sanh Tử Lẽ Thường, Duyên Xưa Xuống Tóc, Tìm Đường Xuất Gia.
02/11/2021(Xem: 4865)
Kính bạch chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Kính thưa quý đồng hương và quý Phật tử, Chúng con/chúng tôi xin mạn phép kính gửi Bản Thông Báo và Chúc Mừng đính kèm đến chư Cao Tăng Thạc Đức và tất cả Chư vị (bản PDF đính kèm). Chúng con/chúng tôi cũng xin cáo lỗi là không thể gửi điện thư riêng cho từng vị được. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Văn Phòng Thủ Hiến Tiểu Bang Niedersachsen vừa gửi thư đề ngày 14.09.21 báo tin, Tổng Thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier đã ký quyết định trao Huân Chương Quốc Gia Hạng Nhất (Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland) đến Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc. Văn Phòng Thủ Hiến Tiểu Bang đã ủy nhiệm cho Thành Phố Hannover (thủ phủ của tiểu bang) tổ chức Lễ Trao tặng Huân Chương (ngày giờ, địa điểm thông báo sau) Huân Chương Quốc Gia Hạng Nhất là Huân chương Cao quý và là huân chương duy nhất trên phạm vi toàn Liên Bang Đức, được T
22/10/2021(Xem: 2545)
Chấp Đối Dâng Đảnh..! Cung Kính Bái Bạch Giác Linh Đức Tổ- Viên Minh Tịnh Xứ. Đệ Tử Chúng Con, Tk: Minh Thế vọng Bái Giác Linh Đức Trưởng Lão Đệ Tam Pháp Chủ: Cung duy Vọng đối dâng đảnh: Chữ Hán: “普 願 群 迷, 開 心 佛 學, 供 維 桅 第 三 法 主, 祖 祖 將 傳, 界 律 行 密 印 指 花 藏 松 林. 慧 覺 恩 師, 圓 明 繼位, 稱 尊桅 壇 主 和 尚, 處處 清 歸, 脈 法 禪 嘉 敕 行 清 貧 農 增.” Âm: “Phổ Nguyện Quần Mê, Khai Tâm Phật Học,Cung Duy Ngôi Đệ Tam Pháp Chủ, Tổ Tổ Tương Truyền, Giới Luật Hạnh Mật Ấn Chỉ Hoa Tạng Tùng Lâm. Tuệ Giác Ân Sư, Viên Minh Kế Vị, Xưng Tôn Ngôi Đàn Chủ Hoà Thượng, Xứ Xứ Thanh Quy, Mạch Pháp Thiền Gia Sắc Hạnh Thanh Bần Nông Tăng….”
26/09/2021(Xem: 2260)
Hôm 14 tháng 6 năm 2021 tôi và nhà tôi về chùa Bảo Quang đảnh lễ lần cuối đễ tiễn biệt Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm- Viện Chủ chùa Bảo Quang Hamburg vừa viên tịch chiều này 12.6. Kim quan của Sư Bà được đặt tại Giác Linh Đường sau bàn thờ Phật. Sau khi lễ Phật xong, chúng tôi đến đảnh lễ Sư Bà. Hai bên Kim quan có 4 Sư Cô thay phiên từng toán đứng hầu và niệm kinh. Lòng tôi chùng xuống, không muốn trở ra vội, còn nấn ná quỳ lại đưa mắt nhìn lên di ảnh của Sư Bà, với nụ cười hiền từ đôn hậu làm tôi nhớ lại đâu đây còn vang vọng những lời pháp nhủ từ hòa của Sư Bà cho hàng Phật tử vừa tròn 37 năm. Tôi khóc trong uất nghẹn âm thầm tưởng nhớ đến Sư Bà, không dám thốt lên thành lời sợ làm mất thanh tịnh của quý Sư Cô đang trì kinh nguyện cầu… Lúc trở ra, gặp Sư Cô trụ trì Tuệ Đàm Nghiêm với gương mặt xanh gầy u sầu nặng nỗi nhớ thương. Sư Cô đang kết tràng hoa dài toàn màu vàng-trắng-tím thật đẹp để đặt trên Kim quan của Sư phụ. Chúng tôi đứng lại để vấn an và chia sẻ
20/09/2021(Xem: 3248)
Hai mươi ba năm qua nhìn lại di ảnh Thầy Nước mắt trào dâng lòng con thổn thức " Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật" Tâm con dâng niệm để lòng con an " Nam Mô từ Phụ Huệ Hưng" Niệm theo hơi thở Thầy về bên con. Thầy ơi, con trẻ mỏi mòn Bao năm xa cách cố hương ngàn trùng! Hàng cây đó năm nào còn mãi
20/09/2021(Xem: 2528)
Ni Trưởng thế danh Hoàng Thị Bút, pháp danh Tâm Quang, tự Đàm Minh, hiệu Minh Đức, sinh ngày 20 tháng 4 năm Nhâm Tý (năm 1912) tại xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Thân sinh là cụ ông Hoàng Nguyên Hoa-pháp danh Tâm Chánh, thân mẫu là cụ bà Lý Thị Hợp. Gia đình có 5 người con gồm 1 trai 4 gái và Ni trưởng là chị cả. Vốn xuất thân trong gia đình khoa bảng, thấm nhuần giáo lý đạo Phật, trong gia tộc có người cô ruột xuất gia tại chùa Điệt, thành phố Vinh là Sư bà Đàm Thanh. Nhờ có nhân duyên quá khứ cùng với thiện duyên hiên tại tạo nên cơ duyên thuận lợi cho Ni trưởng xuất gia, tầm sư học đạo .
19/09/2021(Xem: 3159)
Đầu thập niên sáu mươi tôi rời trường Chu-Văn-An khi Trường vừa mới chuyển xuống đường Minh-Mạng trong Chợ Lớn. Giã từ Thầy học, chia tay bạn bè để đi con đường mới. Dẫu có học chung trên Đại Học cũng không còn thân thiết như xưa. Hồi đó tôi chia các Giáo-Sư trong Trường Chu-Văn-An làm 2 loại: Một loại “khó đăm đăm”, luôn luôn nghiêm khắc, không bao giờ cười dù chỉ mỉm miệng. Điển hình là Giáo-Sư Đào Văn Dương. Loại thứ hai luôn luôn vui cười, hay đùa giỡn với học sinh. Điển hình là Giáo-Sư Nguyễn Ngọc Quỳnh. Tôi rất kính trọng cụ Đào Văn Dương ở tính ngay thẳng, chừng mực. Tôi thân mật với cụ Nguyễn Ngọc Quỳnh dĩ nhiên vì tính vui vẻ, cởi mở, dễ thân mật. Đặc biệt cụ còn là một Cư-Sĩ Phật-Giáo mà tôi thường được nghe cụ thuyết pháp ở chùa Phước-Hòa cuối thập niên năm mươi (Con trai cụ hiện là một vị Hòa-Thượng ở vùng Houston, Texas).
04/09/2021(Xem: 2816)
Hòa thượng Thích Minh Thông, Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, môn đồ pháp quyến, chùa Thiên Xá, TP.Nha Trang cáo bạch kính tiếc báo tin Trưởng lão Hòa thượng Thích Liễu Pháp, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch. Trưởng lão Hòa thượng Thích Liễu Pháp, Thành viên Hội đồng Chứng Minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, khai sơn - trú trì chùa Thiên Xá, TP.Nha Trang.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,293,016