Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lời Thầy Sâu Lắng (Thành Kính Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí Yên)

12/07/202116:48(Xem: 1591)
Lời Thầy Sâu Lắng (Thành Kính Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí Yên)
ht thich tri yen (4)
ht thich tri yen (1)

Lời Thầy Sâu Lắng
Thành Kính Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí YênTrăm Năm Cõi Mộng Phù Hương,
Vọng Lời Kinh Phật, Mở Đường Pháp Sinh.
Lời Thầy Còn Đọng Chút Tình,
“Sông Bờ” Ai Đợi, Dáng Hình Trí Yên.

Quê Quảng Bình, Dấu Phật Thiên.
Nuôi Mầm Học Hạnh, Giãi Niềm Gia Lai.
Thầy Dụng Võ, Ngọc Liên Đài,
Thâu Lời Kinh Luận, Bỏ Ngoài Tục Danh.

Lời Tán Tụng Thuyết Âm Thanh,
Luật Nghi Đắc Giới, Niệm Thành Đại Bi.
Lệ Xuân Truyền Thụ Oai Nghi,
Gia Phổ Nối Gót, Từ Thi Di Đà.

Thiện Tứ, Khoác Áo Ca Sa,
Vân Du Hành Hoá, Dựng Toà Khai Sơn.
Minh Trí Bổn Tự Sen Thơm,
Bửu Tịnh Kiến Thiết, Niệm Ân Cổ Truyền.

Xứ AyunPa, Hiệu Trí Yên.
Châu Âu Du Hoá, Pháp Thiền Liên Hoa.
Xứ Mỹ, Dấu Tích Bảo Toà,
Lời Thầy Sâu Lắng, Ba Ngàn Thiên Thu.

Sáu Bẩy Năm Mượn Dáng Từ,
Bốn Hai Mùa Hạ, Vọng Từng Câu Kinh.
Bấy Nhiêu Tinh Tuý Thấm Nhìn,
Càn Khôn Ba Cõi, Đăng Trình Quy Tây.

Trả Duyên Nghiệp Sạch Từ Đây,
Vọng Âm Dấu Cát, Tiễn Thầy Rong Chơi.
Bung Hơi Niệm Phật Thảnh Thơi.
Sanh Già Bệnh Tử, Ai Rồi Cũng Qua.

Chấp Tay Bái Hiệu Di Đà,
Liên Thuỳ Hồi Cố, Phương Xa Thơm Tình.
Bây Giờ Thất Chúng Vọng Kinh.
Phật Đà Cung Rướt, Uy Linh Đón Thầy….!


ht thich tri yen (2)ht thich tri yen (3)ht thich tri yen (5)ht thich tri yen (6)ht thich tri yen (7)


Kính Khể Thủ:
Nhân Duyên Diện Kiến:
Kẻ Sĩ Thế Tôi sinh ra quê Xứ Huế, tu học dưới mái chùa Phước Thành, thuộc môn phái Từ Hiếu- Huế, tham cầu học đạo dưới lớp chuyên khoa cao đẳng Phật Học Từ Hiếu - khoá 4, và dưới ngôi già lam Thiền Lâm Phật Học Viện Chuyển ra năm 2005, lưu trú từ lớp Trung Cấp- đến lớp Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật, sau khi thọ đại giới.
Vào năm 2007. Kẻ Sĩ Thế Tôi đã Vân du xứ Sài Thành, tham vấn các bậc Thiền Gia, qua các chốn Tổ Đình, từ dãi Niềm Trung xuôi dòng về chốn niềm Tây, đến tận xứ Cao Nguyên.
Nơi nào có vị danh Tăng thiền gia mật hạnh, giỏi về Khoa nghi, Luật Nghi, Kinh Tạng, vận dụng pháp Tu, công hạnh khiêm Cung thì Kẻ Sĩ Thế Tôi đến cúi xin tham vấn.
Cùng mùa sen nở, Kẻ Sĩ Thế Tôi đã về chốn Trú xứ Chơn Giác- Huyện Nhà Bè- Sài Gòn, mà lưu trú pháp an cư trong mùa Hạ.
Chính nhân duyên trùng Phùng ấy, diện kiến Ngài thượng Trí hạ Yên- Viện Chủ Chùa Bửu Tịnh- Gia Lai.
Sau những lần hàm thuyên vấn thị, thật ngưỡng mộ Ngài là vị kinh sư ứng phó rất giỏi, giọng tán tụng trầm ấm vô ngần. Ngoài ra còn biết gia trì pháp sự khoa nghi chẩn thí, nghi Phú yên, nghi Sài Gòn niềm Nam. Đặc biệt còn biết khoa nghi về niềm Trung, với khí chất trầm ấm đó, Ngài hay hành trì về luật, hiểu biết trong kiến thức kinh Tạng.
Hôm ấy, Kẻ Sĩ Thế Tôi vào hầu trà, Ngài Hỏi rằng:
“ Minh Thế, con quê ở đâu….?”
Kẻ Sĩ Thế Tôi đáp:
“ Con Gốc Xứ Huế, thuộc môn phong Từ Hiếu..! “
Ngài bảo rằng:
“ Từ Hiếu- có lớp Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật Học Viện, các vị giỏi lắm..! Không biết con có học đó không…?”
Kẻ Sĩ Thế Tôi đáp:
“ Dạ con học khoá -4, được đào luyện từ nơi này…!”
Ngài dùng chum nước trà Bắc thái, hít một hơi thật sâu, rồi bảo:
“Tốt lắm, ráng mà tu, nhớ giữ gìn tâm Đạo, và duy trì Chánh niệm trong pháp hành…!”
Lần ấy chỉ có vậy, vào hôm ngày sau, ngay sau khi khoá tụng kinh khuya xong, vọng trầm những kinh tụng Lăng Nghiêm thần chú trầm hùng vang vọng, giải pháp y xong, Kẻ Sĩ Thế Tôi xuống hầu chuyện…!
Kẻ Sĩ Thế Tôi vấn hỏi:
“Bạch Thượng Toạ, xin cho con ít pháp hành mà Thượng Toạ đã lãnh hội, để con tu học trên lộ trình mới tu, nên chắc còn thiếu sót nhiều. Mong Thượng Toạ bá thí cho con..! “
Ngài bảo:
“Pháp hành là một sự nổ lực tu học trong Chánh niệm giữ gìn niềm tin không bị tà kiếm, đồng thời vị xuất gia luôn giữ pháp giới luật làm trọng..!”
Ngài dạy tiếp:
“ Vị tu sĩ có học giỏi bao nhiêu mà thiếu chất tu thì đời cũng lay lất, nhưng có chất tu thì dù phong ba càn khôn bảo táp vẫn tự tại vì họ có pháp tu trải nghiệm sự kham nhẫn…!”
Kẻ Sĩ Thế Tôi bạch:
“ Vậy pháp hành gia trì mật chú khoa nghi thì học từ vận pháp nào..?”
Ngài cất giọng bảo:
“ Học từ Chư Tổ, truyền thụ và dụng hành tâm nghiệp luôn an trú chân tịnh, chớ có vọng tâm khởi dục niệm hơn thua, ít nhiều, mà từ đó phải tự nhiên tu học tốt mới dụng tướng oai nghi từ giới. Pháp Gia trì ứng phó là nơi hành hoá chúng sinh vào lối đạo Hiếu kính niềm tin. Mong Minh Thế luôn học tốt..”
Ngài lại đọc cho nghe một bài thơ do ngẫu hứng cảm tác:
“Thực Tu Thực Tập Hành,
Thực Ngộ Độ Tập Sanh.
Pháp Dụng Lực Gia Mật.
Ứng Phú Khởi Năng Thành…!”
Lúc bấy giờ, trong mùa Hạ, anh em huynh đệ với nhau hay thường gọi là “Ôn Yên”, bậc Ân Sư một thời Tỳ Kheo Trẻ tuổi, được học và đàm luận nhiều hạnh tu hay...!
Danh hiệu Kẻ Sĩ Thế Tôi gọi là “Sư Bác”, vì kết tình thân hữu Ân Sư Y Chỉ chốn Tổ Chơn Giác - Nhà Bè...! Do vậy mà các lớp học trò của Ngài Sư Bác được nương tựa tu học như: Trung Thừa, Trung Giải,….., và nhiều vị học trò khác nữa. Những bài học hay Kẻ Sĩ Thế Tôi sẻ lưu dấu trong ấn phẩm: “Tăng Du Bụi Hồng”, từ những lời đàm thoại sau này khi có lần diện kiến Ngài…!
Hôm nay, hay tin Ngài đã hồi quy, sau khi biết mình sẻ trở về bên Phật.
Riêng Kẻ Sĩ Thế Tôi bồi hồi kính tiết, vì sức khỏe Ngài đang còn khỏe. Vậy mà luật vô thường chẳng hẹn ngày qua.
Thấm tình ân nghĩa trước sau một lòng, nên Kẻ Sĩ Thế Tôi mạo phạm xưng tán kệ đối:
- Trí Tâm Thắng Phật, Ứng Phú Tán Tụng Kệ Kinh, Nguyện Trùng Kiến Bửu Tịnh Uy Nghi, Tròn Hạnh Độ.
- Yên Thân Nhiếp Chúng, Khởi Vận Gia Trì Pháp Mật, Khai Sơn Minh Trí Tùng Lâm Viện, Phổ Quần Sinh.
Giờ này, nơi Phổ Tịnh Thiền Thất - Hà Nội, Từ phương xa xin bái vọng hướng về giác linh đài Bửu Tịnh, nơi tôn trí nhục thân Ngài. Vì đường xa cách trở, nên trong thời gian bị cách ly xã hội, Chúng con không về đảnh lễ được.
Chúng con xin thành tâm bái giác linh đài nơi bản tâm Khể Thủ.
HOÀ THƯỢNG THÍCH TRÍ YÊN
(1955-2021).
- Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN;
- Phó Ban Trị sự BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai;
- Trưởng ban Nghi lễ BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai
- Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thị xã Ayunpa
- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Ia Pa;
- Đại biểu HĐND Thị xã Ayunpa;
-Uỷ viên Uỷ ban MTTQVN Thị xã Ayunpa
nhiệm kỳ 2019-2024.
- Trú trì chùa Bửu Tịnh, phường Sông Bờ, Thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai;
- Trú trì chùa Minh Trí, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.
Viên tịch vào lúc: 04 giờ 00 ngày 08 tháng 7 năm 2021 (nhằm ngày 29 tháng 5 năm Tân Sửu).
Trụ thế: 67 năm, Hạ lạp: 41 năm.
Nam mô Từ Lâm Tế chánh tông, Tứ Thập Nhị Thế, Minh Trí Tự khai sơn, Bửu Tịnh đường thượng, huý thượng LỆ hạ XUÂN, tự THIỆN THÀNH, hiệu TRÍ YÊN, Lê công Hoà Thượng A Xà Lê Nghê Toạ.
Tk: Thích Minh Thế
Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
Ngày 09-07-2021
Ngày Âm Lịch: 30-05- Tân Sửu.
Viết tại Thiền Thất Phổ Tịnh- Hà nội, nhân mùa Hạ an cư, giữa mùa bệnh viên phổi COVID-19. Từ nơi xa ấy vọng về tâm hương…!facebook-1


***
youtube
 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/07/2022(Xem: 204)
Gần đây trên trang nhà Quảng Đức xuất hiện một tuyển tập thơ Bồ Đề gồm nhiều bài thơ tự cảnh tỉnh mình với bút hiệu Chiêu Đề, Thôi kệ, Tát Bà Ha từ HT Thích Đồng Bổn … khiến người viết có chút thắc mắc vì chỉ mới vài năm trước đây mỗi khi muốn tìm tiểu sử một nhân vật Phật Giáo VN nào trong thế kỷ 20 ( danh tăng) tôi thường tìm kiếm trên mạng để rồi download PDF mà tìm hiểu thêm và đã biết đến tiểu sử của Ngài qua mục tác giả của Trang nhà Quảng Đức, theo đó tôi được ghi lại như sau:
29/06/2022(Xem: 289)
Hơi Thở, Đường Dẫn Đến Chánh Niệm (Bài viết của TT Nguyên Tạng tưởng niệm Sư Ông Làng Mai, do Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh diễn đọc)
27/06/2022(Xem: 137)
Thông báo về Lễ Bách Nhật và Lễ Nhập Bảo Tháp HT Thích Đỗng Tuyên tại Tu Viện Quảng Hương, Già Lam, Sài Gòn (28/6/2022)
25/06/2022(Xem: 263)
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, thế danh là Nguyễn văn Đồng, sanh năm Kỹ tỵ ( 1928 ) tại thành phố Cần Thơ, miền Nam Việt Nam. Thân phụ là ông Nguyễn văn Ngô, một nhà nho và cũng là một nhạc sĩ cổ nhạc . Thân mẫu là cụ bà Nguyễn thị Hương, Tỳ kheo ni Như Quả, thọ giới Cụ Túc năm 1968 tại đại giới đàn chùa Từ Nghiêm.. Gia đình có hai anh em, người em trai thế danh là Nguyễn Thanh Vân hiện cư ngụ tại Sàigòn
07/05/2022(Xem: 743)
Đến ngày mùng 8 tháng 12 năm 1986, ngày lễ Đức Phật thành đạo thì Thầy được chính thức xuất gia tại Thiền viện Thường Chiếu. Hòa Thượng Bổn Sư là thượng Thanh hạ Từ cho pháp danh là Thích Tuệ Hải.
03/05/2022(Xem: 785)
Ngài Thông Ân nghe Thiền sư đến xứ Bàu Trâm, liền thỉnh Sư về chùa Kim Quang xin truyền Cụ túc Tỳ khưu và Bồ tát giới cho Ngài, được ban Pháp hiệu là Hữu Đức vào năm 1847. Lúc ấy Thiền sư Bảo Tạng 30 tuổi và Ngài Hữu Đức 36 tuổi. Sau đó thầy trò chia tay. Ngài Thông Ân rời Bàu Trâm đến xứ Bàu Siêu, dân làng nghe được liền kéo đến tấp nập cầu xin trị bệnh và lập chùa Kỳ Viên cho Ngài trú trì.
02/05/2022(Xem: 1074)
Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, thế danh Chế Thị Gi, sinh năm Đinh Tỵ (1917) tại làng Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thuở nhỏ, Ni trưởng vừa học trường làng vừa theo học Hán - Nôm với Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Phước, chùa Phước Ân. Bào tỷ của Ni trưởng tân viên tịch là cố Trưởng lão Ni Như Hoa, người đã hướng dẫn em gái mình đến tổ đình Kim Huê đảnh lễ ngài Luật sư Thích Chánh Quả cầu xin xuất gia tu học Phật pháp và được Hòa thượng bổn sư ban pháp danh Giác Ngọc.
26/04/2022(Xem: 1664)
Hòa thượng tu tập theo pháp môn trì danh niệm Phật, thường là mật niệm và thường hành trì thần chú Chuẩn đề. Khiêm cung và hỷ xả là một trong những hạnh mà Hòa thượng thực hành rất miên mật, nên trong ứng xử hàng ngày Hòa thượng thường thể hiện tâm kính trên nhường dưới, vì vậy mà rất được mọi thành phần từ Tăng sĩ đến xã hội phần nhiều đều thương quý.
22/04/2022(Xem: 739)
Thiệp Thỉnh Lễ Đại Tường Hòa Thượng Thích Quảng Thanh (ngày 8-9/6/2022) tại Cali, Hoa Kỳ
21/04/2022(Xem: 949)
Hồng Trần Chốn Cũ Dạo Chơi, Bấy Nhiêu Cuộc Lữ, Nụ Cười Thong Dong. Đến Đi Như Hạt Sắc Không, Nhẹ Buông Hơi Thở, Hoá Trông Vô Thường.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
91,799,309