Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lời Thầy Sâu Lắng (Thành Kính Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí Yên)

12/07/202116:48(Xem: 338)
Lời Thầy Sâu Lắng (Thành Kính Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí Yên)
ht thich tri yen (4)
ht thich tri yen (1)

Lời Thầy Sâu Lắng
Thành Kính Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí YênTrăm Năm Cõi Mộng Phù Hương,
Vọng Lời Kinh Phật, Mở Đường Pháp Sinh.
Lời Thầy Còn Đọng Chút Tình,
“Sông Bờ” Ai Đợi, Dáng Hình Trí Yên.

Quê Quảng Bình, Dấu Phật Thiên.
Nuôi Mầm Học Hạnh, Giãi Niềm Gia Lai.
Thầy Dụng Võ, Ngọc Liên Đài,
Thâu Lời Kinh Luận, Bỏ Ngoài Tục Danh.

Lời Tán Tụng Thuyết Âm Thanh,
Luật Nghi Đắc Giới, Niệm Thành Đại Bi.
Lệ Xuân Truyền Thụ Oai Nghi,
Gia Phổ Nối Gót, Từ Thi Di Đà.

Thiện Tứ, Khoác Áo Ca Sa,
Vân Du Hành Hoá, Dựng Toà Khai Sơn.
Minh Trí Bổn Tự Sen Thơm,
Bửu Tịnh Kiến Thiết, Niệm Ân Cổ Truyền.

Xứ AyunPa, Hiệu Trí Yên.
Châu Âu Du Hoá, Pháp Thiền Liên Hoa.
Xứ Mỹ, Dấu Tích Bảo Toà,
Lời Thầy Sâu Lắng, Ba Ngàn Thiên Thu.

Sáu Bẩy Năm Mượn Dáng Từ,
Bốn Hai Mùa Hạ, Vọng Từng Câu Kinh.
Bấy Nhiêu Tinh Tuý Thấm Nhìn,
Càn Khôn Ba Cõi, Đăng Trình Quy Tây.

Trả Duyên Nghiệp Sạch Từ Đây,
Vọng Âm Dấu Cát, Tiễn Thầy Rong Chơi.
Bung Hơi Niệm Phật Thảnh Thơi.
Sanh Già Bệnh Tử, Ai Rồi Cũng Qua.

Chấp Tay Bái Hiệu Di Đà,
Liên Thuỳ Hồi Cố, Phương Xa Thơm Tình.
Bây Giờ Thất Chúng Vọng Kinh.
Phật Đà Cung Rướt, Uy Linh Đón Thầy….!


ht thich tri yen (2)ht thich tri yen (3)ht thich tri yen (5)ht thich tri yen (6)ht thich tri yen (7)


Kính Khể Thủ:
Nhân Duyên Diện Kiến:
Kẻ Sĩ Thế Tôi sinh ra quê Xứ Huế, tu học dưới mái chùa Phước Thành, thuộc môn phái Từ Hiếu- Huế, tham cầu học đạo dưới lớp chuyên khoa cao đẳng Phật Học Từ Hiếu - khoá 4, và dưới ngôi già lam Thiền Lâm Phật Học Viện Chuyển ra năm 2005, lưu trú từ lớp Trung Cấp- đến lớp Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật, sau khi thọ đại giới.
Vào năm 2007. Kẻ Sĩ Thế Tôi đã Vân du xứ Sài Thành, tham vấn các bậc Thiền Gia, qua các chốn Tổ Đình, từ dãi Niềm Trung xuôi dòng về chốn niềm Tây, đến tận xứ Cao Nguyên.
Nơi nào có vị danh Tăng thiền gia mật hạnh, giỏi về Khoa nghi, Luật Nghi, Kinh Tạng, vận dụng pháp Tu, công hạnh khiêm Cung thì Kẻ Sĩ Thế Tôi đến cúi xin tham vấn.
Cùng mùa sen nở, Kẻ Sĩ Thế Tôi đã về chốn Trú xứ Chơn Giác- Huyện Nhà Bè- Sài Gòn, mà lưu trú pháp an cư trong mùa Hạ.
Chính nhân duyên trùng Phùng ấy, diện kiến Ngài thượng Trí hạ Yên- Viện Chủ Chùa Bửu Tịnh- Gia Lai.
Sau những lần hàm thuyên vấn thị, thật ngưỡng mộ Ngài là vị kinh sư ứng phó rất giỏi, giọng tán tụng trầm ấm vô ngần. Ngoài ra còn biết gia trì pháp sự khoa nghi chẩn thí, nghi Phú yên, nghi Sài Gòn niềm Nam. Đặc biệt còn biết khoa nghi về niềm Trung, với khí chất trầm ấm đó, Ngài hay hành trì về luật, hiểu biết trong kiến thức kinh Tạng.
Hôm ấy, Kẻ Sĩ Thế Tôi vào hầu trà, Ngài Hỏi rằng:
“ Minh Thế, con quê ở đâu….?”
Kẻ Sĩ Thế Tôi đáp:
“ Con Gốc Xứ Huế, thuộc môn phong Từ Hiếu..! “
Ngài bảo rằng:
“ Từ Hiếu- có lớp Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật Học Viện, các vị giỏi lắm..! Không biết con có học đó không…?”
Kẻ Sĩ Thế Tôi đáp:
“ Dạ con học khoá -4, được đào luyện từ nơi này…!”
Ngài dùng chum nước trà Bắc thái, hít một hơi thật sâu, rồi bảo:
“Tốt lắm, ráng mà tu, nhớ giữ gìn tâm Đạo, và duy trì Chánh niệm trong pháp hành…!”
Lần ấy chỉ có vậy, vào hôm ngày sau, ngay sau khi khoá tụng kinh khuya xong, vọng trầm những kinh tụng Lăng Nghiêm thần chú trầm hùng vang vọng, giải pháp y xong, Kẻ Sĩ Thế Tôi xuống hầu chuyện…!
Kẻ Sĩ Thế Tôi vấn hỏi:
“Bạch Thượng Toạ, xin cho con ít pháp hành mà Thượng Toạ đã lãnh hội, để con tu học trên lộ trình mới tu, nên chắc còn thiếu sót nhiều. Mong Thượng Toạ bá thí cho con..! “
Ngài bảo:
“Pháp hành là một sự nổ lực tu học trong Chánh niệm giữ gìn niềm tin không bị tà kiếm, đồng thời vị xuất gia luôn giữ pháp giới luật làm trọng..!”
Ngài dạy tiếp:
“ Vị tu sĩ có học giỏi bao nhiêu mà thiếu chất tu thì đời cũng lay lất, nhưng có chất tu thì dù phong ba càn khôn bảo táp vẫn tự tại vì họ có pháp tu trải nghiệm sự kham nhẫn…!”
Kẻ Sĩ Thế Tôi bạch:
“ Vậy pháp hành gia trì mật chú khoa nghi thì học từ vận pháp nào..?”
Ngài cất giọng bảo:
“ Học từ Chư Tổ, truyền thụ và dụng hành tâm nghiệp luôn an trú chân tịnh, chớ có vọng tâm khởi dục niệm hơn thua, ít nhiều, mà từ đó phải tự nhiên tu học tốt mới dụng tướng oai nghi từ giới. Pháp Gia trì ứng phó là nơi hành hoá chúng sinh vào lối đạo Hiếu kính niềm tin. Mong Minh Thế luôn học tốt..”
Ngài lại đọc cho nghe một bài thơ do ngẫu hứng cảm tác:
“Thực Tu Thực Tập Hành,
Thực Ngộ Độ Tập Sanh.
Pháp Dụng Lực Gia Mật.
Ứng Phú Khởi Năng Thành…!”
Lúc bấy giờ, trong mùa Hạ, anh em huynh đệ với nhau hay thường gọi là “Ôn Yên”, bậc Ân Sư một thời Tỳ Kheo Trẻ tuổi, được học và đàm luận nhiều hạnh tu hay...!
Danh hiệu Kẻ Sĩ Thế Tôi gọi là “Sư Bác”, vì kết tình thân hữu Ân Sư Y Chỉ chốn Tổ Chơn Giác - Nhà Bè...! Do vậy mà các lớp học trò của Ngài Sư Bác được nương tựa tu học như: Trung Thừa, Trung Giải,….., và nhiều vị học trò khác nữa. Những bài học hay Kẻ Sĩ Thế Tôi sẻ lưu dấu trong ấn phẩm: “Tăng Du Bụi Hồng”, từ những lời đàm thoại sau này khi có lần diện kiến Ngài…!
Hôm nay, hay tin Ngài đã hồi quy, sau khi biết mình sẻ trở về bên Phật.
Riêng Kẻ Sĩ Thế Tôi bồi hồi kính tiết, vì sức khỏe Ngài đang còn khỏe. Vậy mà luật vô thường chẳng hẹn ngày qua.
Thấm tình ân nghĩa trước sau một lòng, nên Kẻ Sĩ Thế Tôi mạo phạm xưng tán kệ đối:
- Trí Tâm Thắng Phật, Ứng Phú Tán Tụng Kệ Kinh, Nguyện Trùng Kiến Bửu Tịnh Uy Nghi, Tròn Hạnh Độ.
- Yên Thân Nhiếp Chúng, Khởi Vận Gia Trì Pháp Mật, Khai Sơn Minh Trí Tùng Lâm Viện, Phổ Quần Sinh.
Giờ này, nơi Phổ Tịnh Thiền Thất - Hà Nội, Từ phương xa xin bái vọng hướng về giác linh đài Bửu Tịnh, nơi tôn trí nhục thân Ngài. Vì đường xa cách trở, nên trong thời gian bị cách ly xã hội, Chúng con không về đảnh lễ được.
Chúng con xin thành tâm bái giác linh đài nơi bản tâm Khể Thủ.
HOÀ THƯỢNG THÍCH TRÍ YÊN
(1955-2021).
- Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN;
- Phó Ban Trị sự BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai;
- Trưởng ban Nghi lễ BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai
- Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thị xã Ayunpa
- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Ia Pa;
- Đại biểu HĐND Thị xã Ayunpa;
-Uỷ viên Uỷ ban MTTQVN Thị xã Ayunpa
nhiệm kỳ 2019-2024.
- Trú trì chùa Bửu Tịnh, phường Sông Bờ, Thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai;
- Trú trì chùa Minh Trí, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.
Viên tịch vào lúc: 04 giờ 00 ngày 08 tháng 7 năm 2021 (nhằm ngày 29 tháng 5 năm Tân Sửu).
Trụ thế: 67 năm, Hạ lạp: 41 năm.
Nam mô Từ Lâm Tế chánh tông, Tứ Thập Nhị Thế, Minh Trí Tự khai sơn, Bửu Tịnh đường thượng, huý thượng LỆ hạ XUÂN, tự THIỆN THÀNH, hiệu TRÍ YÊN, Lê công Hoà Thượng A Xà Lê Nghê Toạ.
Tk: Thích Minh Thế
Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
Ngày 09-07-2021
Ngày Âm Lịch: 30-05- Tân Sửu.
Viết tại Thiền Thất Phổ Tịnh- Hà nội, nhân mùa Hạ an cư, giữa mùa bệnh viên phổi COVID-19. Từ nơi xa ấy vọng về tâm hương…!facebook-1


***
youtube
 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202004:19(Xem: 4832)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 4984)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
25/05/202120:35(Xem: 1722)
Đã nhiều năm rồi, Phật Tử Việt Nam cử hành đại lễ trong niềm hân hoan tự hào về một ngày lễ Vesak trọng đại được xưng danh một cách trang trọng là "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc." Phật giáo là một trong bốn tôn giáo lớn của nhân loại. Con số Phật Tử dù vậy cũng chỉ khoảng 400-600 triệu. Với con số khiêm nhường đó, tiếng nói của Phật giáo không có ảnh hưởng gì đáng kể trong các quyết định của Liên Hiệp Quốc về vận mạng của các dân tộc trên thế giới. Phật Tử Việt Nam chính thức đón nhận "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc" từ năm 2008. Từ đó đến nay, những phát biểu bởi các đại biểu từ nhiều nước tán dương Đức Phật quả là quá nhiều, nhưng chưa có bất cứ đóng góp thiết thực đáng kể nào cho khát vọng hòa bình của nhiều dân tộc bị áp bức, bóc lột bởi chính quyền của nước mình; bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền của nước lớn.
01/01/202109:18(Xem: 85245)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
22/06/202117:02(Xem: 806)
Lời thưa của người kết tậpNhững khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Tập san Hoa Đàm số 12 này được kết tập và phát hành nhân ngày Kỵ, phần lớn nội dung bài vở, hình ảnh đã có trong tập Kỷ yếu Tưởng Niệm Ôn (viên tịch ngày 17.06.2005 | 11.05 năm Ất Dậu) do hàng Đệ tử của Ôn thực hiện trước đây, và một ít từ trang nhà Quảng Đức (https://quangduc.com/) của Thầy Nguyên Tạng biên tập, cũng như Pháp Tạng (http://phaptangpgvn.net/vie/) do Thầy Tâm Nhãn phụ trách.
28/06/202018:15(Xem: 3653)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 4841)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 9805)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 6319)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.
04/03/201718:23(Xem: 6301)
Xuất gia là một đại nguyện. Giữ được Tâm trong không thối chuyển là một đại duyên. Tại Việt Nam hôm nay, nếu lấy tròn số sẽ có 45.000 tu sĩ Phật giáo với dân số 100.000.000 người thì trung bình cứ 2.200 người mới có một người đi tu theo đạo Phật. Tại Hoa Kỳ hôm nay, ước lượng có 1.200 tu sĩ Phật giáo trên tổng số 2.000.000 người Việt thì trung bình cứ 1.600 người có một tu sĩ Phật giáo. Con số tự nó không đánh giá chân xác được tình trạng tôn giáo và chiều sâu hành đạo của các tu sĩ thuộc tôn giáo đó. Nhưng ít nhiều phản ánh được những nét tổng thể của mối quan hệ giữa quần chúng và tổ chức tôn giáo.