Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo,Nha Trang

20/11/202013:28(Xem: 3742)
Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo,Nha Trang

Khánh Hòa:

Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo

          Trong 02 ngày liên tiếp, mổng 4 và 5 tháng 10 năm Canh Tý (nhằm 18 và 19/11/2020),  môn đồ pháp quyến Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo (xã Vĩnh Ngọc – TP. Nha Trang) đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu Tường Cố Hòa thượng Viện Chủ với lòng thành kính tri ân và nỗi niềm thương nhớ bậc ân sư thầy tổ đã khuất bóng tròn một năm.

         Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý là bậc cao tăng phẩm hạnh, đóng góp rất lớn vào công cuộc hoằng dương đạo pháp, phổ độ chúng sinh. Ngài nguyên là Uỷ Viên HĐTSTƯ GHPG Việt Nam, Phó BTS- Uỷ viên TT Ban Tăng Sự PG Khánh Hoà, Thành viên HĐCMTƯ, Chứng minh BTSPG Khánh Hoà. Ngài là vị khai sơn lập tự 3 ngôi già lam thánh chúng: Linh Sơn Pháp Bảo, Linh Sơn Pháp Ấn (xã Suối Hiệp, huyện Cam Lâm) và Linh Sơn Phước Điền (xã Phước Đồng, Nha Trang), đó là chưa kể đến các ngôi chùa ở Nha Trang đã được Ngài đảm nhận việc trùng tu là chùa Sắc Tứ Kim Sơn (xã Vĩnh Ngọc), chùa An Dưỡng (xã Vĩnh Thái), chùa Phổ Tế (Lư Cấm) trong qung thời gian từ năm 1962 đến 1970…

        Sau bao năm phụng sự cho đạo pháp, tiếp độ tăng chúng và hoằng truyền chánh pháp, tháng 8 năm 2019, Ngài lâm thọ bệnh. Mặc dù đã được hàng đệ tử thân cận và các y bác sĩ tận tình chăm sóc, chữa trị, nhưng vì tuổi cao sức yếu, Hoà thượng đã an tường xả báo thân, thâu thần viên tịch lúc 19h00p ngày mồng 5 tháng 10 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 01/11/2019), trụ thế 86 năm, 59 hạ lạp.

         Vào ngày mồng 4, chư Tăng Ni cùng Phật tử tri ân và tưởng niệm ân sư qua các thời kinh Phẩm Phổ Hiền (Diệu Pháp Liên Hoa), kinh Di Giáo, kinh Di Đà và thắp hoa đăng nhiễu tháp.

         Vào sáng ngày mồng 5, quang lâm dự lễ và chứng minh có Hòa thượng Thích Quảng Thiện – Chứng minh BTS PG Khánh Hòa, và chư tôn hòa thượng giáo phẩm BTS, Trụ trì các tự viện trong tỉnh, cùng với rất đông Tăng Ni, Phật tử gần xa vân tập dâng hương hoa thành kính tưởng niệm. Lễ Tiểu Tường được hoàn mãn vào lúc 17h cùng ngày, sau khi thiết trai đàn cúng thí thực cầu siêu.

 

Tâm Không – Vĩnh Hữu

 

Le tieu tuong ht nhu y (1)Le tieu tuong ht nhu y (2)Le tieu tuong ht nhu y (3)Le tieu tuong ht nhu y (4)Le tieu tuong ht nhu y (5)Le tieu tuong ht nhu y (6)Le tieu tuong ht nhu y (7)Le tieu tuong ht nhu y (8)Le tieu tuong ht nhu y (9)Le tieu tuong ht nhu y (10)Le tieu tuong ht nhu y (11)Le tieu tuong ht nhu y (12)Le tieu tuong ht nhu y (13)Le tieu tuong ht nhu y (14)Le tieu tuong ht nhu y (15)Le tieu tuong ht nhu y (16)Le tieu tuong ht nhu y (17)Le tieu tuong ht nhu y (18)Le tieu tuong ht nhu y (19)Le tieu tuong ht nhu y (20)Le tieu tuong ht nhu y (21)Le tieu tuong ht nhu y (22)Le tieu tuong ht nhu y (23)Le tieu tuong ht nhu y (24)Le tieu tuong ht nhu y (25)Le tieu tuong ht nhu y (26)Le tieu tuong ht nhu y (27)Le tieu tuong ht nhu y (28)Le tieu tuong ht nhu y (29)Le tieu tuong ht nhu y (30)Le tieu tuong ht nhu y (31)Le tieu tuong ht nhu y (32)Le tieu tuong ht nhu y (33)Le tieu tuong ht nhu y (34)Le tieu tuong ht nhu y (35)Le tieu tuong ht nhu y (36)Le tieu tuong ht nhu y (37)Le tieu tuong ht nhu y (38)Le tieu tuong ht nhu y (39)Le tieu tuong ht nhu y (40)Le tieu tuong ht nhu y (41)Le tieu tuong ht nhu y (42)Le tieu tuong ht nhu y (43)Le tieu tuong ht nhu y (44)Le tieu tuong ht nhu y (45)Le tieu tuong ht nhu y (46)Le tieu tuong ht nhu y (47)Le tieu tuong ht nhu y (48)Le tieu tuong ht nhu y (49)Le tieu tuong ht nhu y (50)Le tieu tuong ht nhu y (51)Le tieu tuong ht nhu y (52)Le tieu tuong ht nhu y (53)Le tieu tuong ht nhu y (54)Le tieu tuong ht nhu y (55)Le tieu tuong ht nhu y (56)Le tieu tuong ht nhu y (57)Le tieu tuong ht nhu y (58)Le tieu tuong ht nhu y (59)Le tieu tuong ht nhu y (60)Le tieu tuong ht nhu y (61)Le tieu tuong ht nhu y (62)Le tieu tuong ht nhu y (63)Le tieu tuong ht nhu y (64)Le tieu tuong ht nhu y (65)Le tieu tuong ht nhu y (66)Le tieu tuong ht nhu y (67)Le tieu tuong ht nhu y (68)Le tieu tuong ht nhu y (69)Le tieu tuong ht nhu y (70)Le tieu tuong ht nhu y (71)Le tieu tuong ht nhu y (72)Le tieu tuong ht nhu y (73)Le tieu tuong ht nhu y (74)Le tieu tuong ht nhu y (75)Le tieu tuong ht nhu y (76)Le tieu tuong ht nhu y (77)Le tieu tuong ht nhu y (78)Le tieu tuong ht nhu y (79)Le tieu tuong ht nhu y (80)Le tieu tuong ht nhu y (81)Le tieu tuong ht nhu y (82)Le tieu tuong ht nhu y (83)Le tieu tuong ht nhu y (84)Le tieu tuong ht nhu y (85)Le tieu tuong ht nhu y (86)Le tieu tuong ht nhu y (87)Le tieu tuong ht nhu y (88)Le tieu tuong ht nhu y (89)Le tieu tuong ht nhu y (90)Le tieu tuong ht nhu y (91)Le tieu tuong ht nhu y (92)Le tieu tuong ht nhu y (93)Le tieu tuong ht nhu y (94)Le tieu tuong ht nhu y (95)Le tieu tuong ht nhu y (96)Le tieu tuong ht nhu y (97)Le tieu tuong ht nhu y (98)Le tieu tuong ht nhu y (99)Le tieu tuong ht nhu y (100)Le tieu tuong ht nhu y (101)Le tieu tuong ht nhu y (102)Le tieu tuong ht nhu y (103)Le tieu tuong ht nhu y (104)Le tieu tuong ht nhu y (105)Le tieu tuong ht nhu y (106)Le tieu tuong ht nhu y (107)Le tieu tuong ht nhu y (108)Le tieu tuong ht nhu y (109)Le tieu tuong ht nhu y (110)Le tieu tuong ht nhu y (111)Le tieu tuong ht nhu y (112)Le tieu tuong ht nhu y (113)Le tieu tuong ht nhu y (114)Le tieu tuong ht nhu y (115)Le tieu tuong ht nhu y (116)Le tieu tuong ht nhu y (117)Le tieu tuong ht nhu y (118)Le tieu tuong ht nhu y (119)Le tieu tuong ht nhu y (120)Le tieu tuong ht nhu y (121)Le tieu tuong ht nhu y (122)Le tieu tuong ht nhu y (123)Le tieu tuong ht nhu y (124)

       Vào sáng ngày mồng 5, quang lâm dự lễ và chứng minh có Hòa thượng Thích Quảng Thiện – Chứng minh BTS PG Khánh Hòa, và chư tôn hòa thượng giáo phẩm BTS, Trụ trì các tự viện trong tỉnh, cùng với rất đông Tăng Ni, Phật tử gần xa vân tập dâng hương hoa thành kính tưởng niệm. Lễ Tiểu Tường được hoàn mãn vào lúc 17h cùng ngày, sau khi thiết trai đàn cúng thí thực cầu siêu.


ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (1)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (2)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (3)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (4)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (5)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (6)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (7)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (8)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (9)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (10)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (11)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (12)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (13)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (14)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (15)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (16)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (17)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (18)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (19)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (20)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (21)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (22)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (23)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (24)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (25)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (26)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (27)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (28)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (29)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (30)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (31)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (32)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (33)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (34)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (35)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (36)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (37)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (38)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (39)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (40)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (41)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (42)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (43)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (44)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (45)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (46)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (47)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (48)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (49)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (50)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (51)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (52)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (53)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (54)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (55)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (56)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (57)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (58)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (59)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (60)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (61)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (62)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (63)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (64)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (65)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (66)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (67)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (68)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (69)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (70)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (71)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (72)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (73)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (74)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (75)

 2-le tieu tuong su ong nhu y (1)2-le tieu tuong su ong nhu y (2)2-le tieu tuong su ong nhu y (3)2-le tieu tuong su ong nhu y (4)2-le tieu tuong su ong nhu y (5)2-le tieu tuong su ong nhu y (6)2-le tieu tuong su ong nhu y (7)2-le tieu tuong su ong nhu y (8)2-le tieu tuong su ong nhu y (9)2-le tieu tuong su ong nhu y (10)2-le tieu tuong su ong nhu y (11)2-le tieu tuong su ong nhu y (12)2-le tieu tuong su ong nhu y (13)2-le tieu tuong su ong nhu y (14)2-le tieu tuong su ong nhu y (15)2-le tieu tuong su ong nhu y (16)2-le tieu tuong su ong nhu y (17)2-le tieu tuong su ong nhu y (18)2-le tieu tuong su ong nhu y (19)2-le tieu tuong su ong nhu y (20)2-le tieu tuong su ong nhu y (21)2-le tieu tuong su ong nhu y (22)2-le tieu tuong su ong nhu y (23)2-le tieu tuong su ong nhu y (24)2-le tieu tuong su ong nhu y (25)

***

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/01/2023(Xem: 181)
HT Thích Thanh Từ, Người Phục Hưng Thiền Phái Trúc Lâm VN Thế Kỷ 20-21
09/01/2023(Xem: 347)
Vào sáng thứ bảy ngày 07/01/2023, chùa Phổ Từ tọa lạc tại số 17327 Meekland Avenue, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu tường cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chánh điện. Thiền sư Thích Nhất Hạnh - nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, học giả, sử gia và nhà hoạt động hòa bình, đã viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, thành phố Huế, Việt Nam ngày 22 tháng 01 năm 2022. Nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với ân đức, tình thương cao rộng của Sư Ông Làng Mai qua nhiều năm giảng dạy thiền quán; với công trình trước tác, phiên dịch kinh sách to lớn; chùa Phổ Từ đã tổ chức Lễ tưởng niệm cố Thiền sư vào ngày 29/01/2022; ngày 30/01/2022; Lễ Chung thất - tưởng niệm vào ngày 13/3/2022.
26/12/2022(Xem: 576)
Thầy chào đời cuối Đông. Phủ Xuân Trường, Nam Định. Đất Bắc Hà - Thăng Long. Ngàn năm xưa hưng thịnh. Lập chí nguyện xuất trần, Thuở đồng chơn nhập đạo. Cội Đức Nhuận thắm nhuần. Đượm hồng ân Tam bảo.
24/12/2022(Xem: 469)
Sư bà Hải Triều Âm là một bậc tu hành mẫu mực, một tấm gương sáng ngời cho tất cả những hành giả đang bước theo con đường Đức Phật đã chỉ dạy, cho cả ni lẫn tăng xuất gia và hàng cư sĩ tại gia. Ngài được xem như là hiện thân của một Sư Tổ Kiều Đàm Di thời hiện đại. Bài viết dưới đây có tựa là “Di Chúc Của Sư Bà Hải Triều Âm” được phổ biến trên mạng trong những tháng năm sau ngày Sư Bà mất 31 tháng 7, 2013.
14/11/2022(Xem: 928)
Ngày 12,13-11 (19,20-10-Nhâm Dần), BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và môn đồ pháp quyến đã trọng thể tổ chức lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nguyên UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viện chủ chùa Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và chùa Đức Hòa, phường Ninh Hiệp.
11/11/2022(Xem: 756)
Sáng ngày 09/11/2022 (nhằm ngày 16 tháng 10 Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến chùa Diên Thọ đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 31 cố Hoà thượng Thích Hải Tuệ - Trừng San (Tân Mùi 1991- Nhâm Dần 2022). Đến tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Chư tôn Hoà thượng: - Hoà thượng Thích Trừng Thi (chùa Tòng Lâm Lô Sơn) - Hoà thượng Thích Thiện Thông (chùa Sắc Tứ Minh Thiện) - Hoà thượng Thích Phước An (chùa Hải Đức) - Hoà thượng Thích Tâm Trí (chùa An Dưỡng) - Hoà thượng Thích Chí Viên (Linh Phong Cổ Tự) - Hoà thượng Thích Như Minh (chùa Sắc Tứ Liên Hoa) - Hoà thượng Thích Đức Thành (chùa Pháp Tánh) - Hoà thượng Thích Nguyên Minh (chùa Sắc Tứ Kim Sơn)
11/11/2022(Xem: 457)
Sáng nay 11-11-2022 (18-10-Nhâm Dần), tại chùa Đức Hòa - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, lễ tưởng niệm Đại tường có Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nối dòng Lâm Tế đời thứ 45, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh; viện chủ Tổ đình Thiên Bửu và chùa Đức Hòa.
07/11/2022(Xem: 718)
Trong giai đoạn đầu thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn với quá trình mở đất xuống phương Nam, ngoài việc lưu tâm đến khai hoang, mở đất, lập làng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng luật nghi phép tắc nhưng các vị cũng không quên xây dựng và sử dụng Phật giáo như một hệ tư tưởng chuẩn mực cho đạo đức xã hội.
01/11/2022(Xem: 600)
Thư Cung Thỉnh tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ 13 tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc (17-20/8/2023)
30/10/2022(Xem: 780)
Sáng nay, mồng 5 tháng 10 Nhâm Dần (29/10/2022), bầu trời xám xịt, mưa bay lất phất những hạt nhẹ li ti gây nên cảm giác buồn man mác cho những người con xa Cha, vắng Mẹ, nhớ thương Thầy... Môn đồ Pháp quyến Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo đã thiết lễ Huý nhật lần thứ nhất cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Như Ý - Nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung Ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, Viện chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo - Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,215,124