Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo,Nha Trang

20/11/202013:28(Xem: 1203)
Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo,Nha Trang

Khánh Hòa:

Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo

          Trong 02 ngày liên tiếp, mổng 4 và 5 tháng 10 năm Canh Tý (nhằm 18 và 19/11/2020),  môn đồ pháp quyến Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo (xã Vĩnh Ngọc – TP. Nha Trang) đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu Tường Cố Hòa thượng Viện Chủ với lòng thành kính tri ân và nỗi niềm thương nhớ bậc ân sư thầy tổ đã khuất bóng tròn một năm.

         Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý là bậc cao tăng phẩm hạnh, đóng góp rất lớn vào công cuộc hoằng dương đạo pháp, phổ độ chúng sinh. Ngài nguyên là Uỷ Viên HĐTSTƯ GHPG Việt Nam, Phó BTS- Uỷ viên TT Ban Tăng Sự PG Khánh Hoà, Thành viên HĐCMTƯ, Chứng minh BTSPG Khánh Hoà. Ngài là vị khai sơn lập tự 3 ngôi già lam thánh chúng: Linh Sơn Pháp Bảo, Linh Sơn Pháp Ấn (xã Suối Hiệp, huyện Cam Lâm) và Linh Sơn Phước Điền (xã Phước Đồng, Nha Trang), đó là chưa kể đến các ngôi chùa ở Nha Trang đã được Ngài đảm nhận việc trùng tu là chùa Sắc Tứ Kim Sơn (xã Vĩnh Ngọc), chùa An Dưỡng (xã Vĩnh Thái), chùa Phổ Tế (Lư Cấm) trong qung thời gian từ năm 1962 đến 1970…

        Sau bao năm phụng sự cho đạo pháp, tiếp độ tăng chúng và hoằng truyền chánh pháp, tháng 8 năm 2019, Ngài lâm thọ bệnh. Mặc dù đã được hàng đệ tử thân cận và các y bác sĩ tận tình chăm sóc, chữa trị, nhưng vì tuổi cao sức yếu, Hoà thượng đã an tường xả báo thân, thâu thần viên tịch lúc 19h00p ngày mồng 5 tháng 10 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 01/11/2019), trụ thế 86 năm, 59 hạ lạp.

         Vào ngày mồng 4, chư Tăng Ni cùng Phật tử tri ân và tưởng niệm ân sư qua các thời kinh Phẩm Phổ Hiền (Diệu Pháp Liên Hoa), kinh Di Giáo, kinh Di Đà và thắp hoa đăng nhiễu tháp.

         Vào sáng ngày mồng 5, quang lâm dự lễ và chứng minh có Hòa thượng Thích Quảng Thiện – Chứng minh BTS PG Khánh Hòa, và chư tôn hòa thượng giáo phẩm BTS, Trụ trì các tự viện trong tỉnh, cùng với rất đông Tăng Ni, Phật tử gần xa vân tập dâng hương hoa thành kính tưởng niệm. Lễ Tiểu Tường được hoàn mãn vào lúc 17h cùng ngày, sau khi thiết trai đàn cúng thí thực cầu siêu.

 

Tâm Không – Vĩnh Hữu

 

Le tieu tuong ht nhu y (1)Le tieu tuong ht nhu y (2)Le tieu tuong ht nhu y (3)Le tieu tuong ht nhu y (4)Le tieu tuong ht nhu y (5)Le tieu tuong ht nhu y (6)Le tieu tuong ht nhu y (7)Le tieu tuong ht nhu y (8)Le tieu tuong ht nhu y (9)Le tieu tuong ht nhu y (10)Le tieu tuong ht nhu y (11)Le tieu tuong ht nhu y (12)Le tieu tuong ht nhu y (13)Le tieu tuong ht nhu y (14)Le tieu tuong ht nhu y (15)Le tieu tuong ht nhu y (16)Le tieu tuong ht nhu y (17)Le tieu tuong ht nhu y (18)Le tieu tuong ht nhu y (19)Le tieu tuong ht nhu y (20)Le tieu tuong ht nhu y (21)Le tieu tuong ht nhu y (22)Le tieu tuong ht nhu y (23)Le tieu tuong ht nhu y (24)Le tieu tuong ht nhu y (25)Le tieu tuong ht nhu y (26)Le tieu tuong ht nhu y (27)Le tieu tuong ht nhu y (28)Le tieu tuong ht nhu y (29)Le tieu tuong ht nhu y (30)Le tieu tuong ht nhu y (31)Le tieu tuong ht nhu y (32)Le tieu tuong ht nhu y (33)Le tieu tuong ht nhu y (34)Le tieu tuong ht nhu y (35)Le tieu tuong ht nhu y (36)Le tieu tuong ht nhu y (37)Le tieu tuong ht nhu y (38)Le tieu tuong ht nhu y (39)Le tieu tuong ht nhu y (40)Le tieu tuong ht nhu y (41)Le tieu tuong ht nhu y (42)Le tieu tuong ht nhu y (43)Le tieu tuong ht nhu y (44)Le tieu tuong ht nhu y (45)Le tieu tuong ht nhu y (46)Le tieu tuong ht nhu y (47)Le tieu tuong ht nhu y (48)Le tieu tuong ht nhu y (49)Le tieu tuong ht nhu y (50)Le tieu tuong ht nhu y (51)Le tieu tuong ht nhu y (52)Le tieu tuong ht nhu y (53)Le tieu tuong ht nhu y (54)Le tieu tuong ht nhu y (55)Le tieu tuong ht nhu y (56)Le tieu tuong ht nhu y (57)Le tieu tuong ht nhu y (58)Le tieu tuong ht nhu y (59)Le tieu tuong ht nhu y (60)Le tieu tuong ht nhu y (61)Le tieu tuong ht nhu y (62)Le tieu tuong ht nhu y (63)Le tieu tuong ht nhu y (64)Le tieu tuong ht nhu y (65)Le tieu tuong ht nhu y (66)Le tieu tuong ht nhu y (67)Le tieu tuong ht nhu y (68)Le tieu tuong ht nhu y (69)Le tieu tuong ht nhu y (70)Le tieu tuong ht nhu y (71)Le tieu tuong ht nhu y (72)Le tieu tuong ht nhu y (73)Le tieu tuong ht nhu y (74)Le tieu tuong ht nhu y (75)Le tieu tuong ht nhu y (76)Le tieu tuong ht nhu y (77)Le tieu tuong ht nhu y (78)Le tieu tuong ht nhu y (79)Le tieu tuong ht nhu y (80)Le tieu tuong ht nhu y (81)Le tieu tuong ht nhu y (82)Le tieu tuong ht nhu y (83)Le tieu tuong ht nhu y (84)Le tieu tuong ht nhu y (85)Le tieu tuong ht nhu y (86)Le tieu tuong ht nhu y (87)Le tieu tuong ht nhu y (88)Le tieu tuong ht nhu y (89)Le tieu tuong ht nhu y (90)Le tieu tuong ht nhu y (91)Le tieu tuong ht nhu y (92)Le tieu tuong ht nhu y (93)Le tieu tuong ht nhu y (94)Le tieu tuong ht nhu y (95)Le tieu tuong ht nhu y (96)Le tieu tuong ht nhu y (97)Le tieu tuong ht nhu y (98)Le tieu tuong ht nhu y (99)Le tieu tuong ht nhu y (100)Le tieu tuong ht nhu y (101)Le tieu tuong ht nhu y (102)Le tieu tuong ht nhu y (103)Le tieu tuong ht nhu y (104)Le tieu tuong ht nhu y (105)Le tieu tuong ht nhu y (106)Le tieu tuong ht nhu y (107)Le tieu tuong ht nhu y (108)Le tieu tuong ht nhu y (109)Le tieu tuong ht nhu y (110)Le tieu tuong ht nhu y (111)Le tieu tuong ht nhu y (112)Le tieu tuong ht nhu y (113)Le tieu tuong ht nhu y (114)Le tieu tuong ht nhu y (115)Le tieu tuong ht nhu y (116)Le tieu tuong ht nhu y (117)Le tieu tuong ht nhu y (118)Le tieu tuong ht nhu y (119)Le tieu tuong ht nhu y (120)Le tieu tuong ht nhu y (121)Le tieu tuong ht nhu y (122)Le tieu tuong ht nhu y (123)Le tieu tuong ht nhu y (124)

       Vào sáng ngày mồng 5, quang lâm dự lễ và chứng minh có Hòa thượng Thích Quảng Thiện – Chứng minh BTS PG Khánh Hòa, và chư tôn hòa thượng giáo phẩm BTS, Trụ trì các tự viện trong tỉnh, cùng với rất đông Tăng Ni, Phật tử gần xa vân tập dâng hương hoa thành kính tưởng niệm. Lễ Tiểu Tường được hoàn mãn vào lúc 17h cùng ngày, sau khi thiết trai đàn cúng thí thực cầu siêu.


ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (1)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (2)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (3)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (4)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (5)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (6)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (7)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (8)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (9)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (10)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (11)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (12)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (13)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (14)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (15)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (16)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (17)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (18)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (19)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (20)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (21)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (22)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (23)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (24)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (25)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (26)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (27)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (28)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (29)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (30)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (31)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (32)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (33)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (34)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (35)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (36)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (37)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (38)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (39)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (40)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (41)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (42)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (43)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (44)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (45)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (46)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (47)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (48)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (49)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (50)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (51)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (52)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (53)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (54)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (55)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (56)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (57)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (58)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (59)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (60)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (61)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (62)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (63)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (64)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (65)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (66)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (67)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (68)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (69)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (70)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (71)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (72)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (73)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (74)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (75)

 2-le tieu tuong su ong nhu y (1)2-le tieu tuong su ong nhu y (2)2-le tieu tuong su ong nhu y (3)2-le tieu tuong su ong nhu y (4)2-le tieu tuong su ong nhu y (5)2-le tieu tuong su ong nhu y (6)2-le tieu tuong su ong nhu y (7)2-le tieu tuong su ong nhu y (8)2-le tieu tuong su ong nhu y (9)2-le tieu tuong su ong nhu y (10)2-le tieu tuong su ong nhu y (11)2-le tieu tuong su ong nhu y (12)2-le tieu tuong su ong nhu y (13)2-le tieu tuong su ong nhu y (14)2-le tieu tuong su ong nhu y (15)2-le tieu tuong su ong nhu y (16)2-le tieu tuong su ong nhu y (17)2-le tieu tuong su ong nhu y (18)2-le tieu tuong su ong nhu y (19)2-le tieu tuong su ong nhu y (20)2-le tieu tuong su ong nhu y (21)2-le tieu tuong su ong nhu y (22)2-le tieu tuong su ong nhu y (23)2-le tieu tuong su ong nhu y (24)2-le tieu tuong su ong nhu y (25)

***

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/10/202104:53(Xem: 288)
Chấp Đối Dâng Đảnh..! Cung Kính Bái Bạch Giác Linh Đức Tổ- Viên Minh Tịnh Xứ. Đệ Tử Chúng Con, Tk: Minh Thế vọng Bái Giác Linh Đức Trưởng Lão Đệ Tam Pháp Chủ: Cung duy Vọng đối dâng đảnh: Chữ Hán: “普 願 群 迷, 開 心 佛 學, 供 維 桅 第 三 法 主, 祖 祖 將 傳, 界 律 行 密 印 指 花 藏 松 林. 慧 覺 恩 師, 圓 明 繼位, 稱 尊桅 壇 主 和 尚, 處處 清 歸, 脈 法 禪 嘉 敕 行 清 貧 農 增.” Âm: “Phổ Nguyện Quần Mê, Khai Tâm Phật Học,Cung Duy Ngôi Đệ Tam Pháp Chủ, Tổ Tổ Tương Truyền, Giới Luật Hạnh Mật Ấn Chỉ Hoa Tạng Tùng Lâm. Tuệ Giác Ân Sư, Viên Minh Kế Vị, Xưng Tôn Ngôi Đàn Chủ Hoà Thượng, Xứ Xứ Thanh Quy, Mạch Pháp Thiền Gia Sắc Hạnh Thanh Bần Nông Tăng….”
06/05/202004:19(Xem: 5642)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 5711)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
25/05/202120:35(Xem: 2496)
Đã nhiều năm rồi, Phật Tử Việt Nam cử hành đại lễ trong niềm hân hoan tự hào về một ngày lễ Vesak trọng đại được xưng danh một cách trang trọng là "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc." Phật giáo là một trong bốn tôn giáo lớn của nhân loại. Con số Phật Tử dù vậy cũng chỉ khoảng 400-600 triệu. Với con số khiêm nhường đó, tiếng nói của Phật giáo không có ảnh hưởng gì đáng kể trong các quyết định của Liên Hiệp Quốc về vận mạng của các dân tộc trên thế giới. Phật Tử Việt Nam chính thức đón nhận "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc" từ năm 2008. Từ đó đến nay, những phát biểu bởi các đại biểu từ nhiều nước tán dương Đức Phật quả là quá nhiều, nhưng chưa có bất cứ đóng góp thiết thực đáng kể nào cho khát vọng hòa bình của nhiều dân tộc bị áp bức, bóc lột bởi chính quyền của nước mình; bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền của nước lớn.
01/01/202109:18(Xem: 92539)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
11/08/202108:33(Xem: 1314)
Toàn tập Kinh Tạng Nikaya cho Iphone & Ipad (cảm ơn TT Tâm Hải đã gởi tặng, mời đại chúng vào download để đọc kinh Tạng)
22/06/202117:02(Xem: 1561)
Lời thưa của người kết tậpNhững khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Tập san Hoa Đàm số 12 này được kết tập và phát hành nhân ngày Kỵ, phần lớn nội dung bài vở, hình ảnh đã có trong tập Kỷ yếu Tưởng Niệm Ôn (viên tịch ngày 17.06.2005 | 11.05 năm Ất Dậu) do hàng Đệ tử của Ôn thực hiện trước đây, và một ít từ trang nhà Quảng Đức (https://quangduc.com/) của Thầy Nguyên Tạng biên tập, cũng như Pháp Tạng (http://phaptangpgvn.net/vie/) do Thầy Tâm Nhãn phụ trách.
28/06/202018:15(Xem: 4239)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 5273)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 10229)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.