Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo,Nha Trang

20/11/202013:28(Xem: 1386)
Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo,Nha Trang

Khánh Hòa:

Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo

          Trong 02 ngày liên tiếp, mổng 4 và 5 tháng 10 năm Canh Tý (nhằm 18 và 19/11/2020),  môn đồ pháp quyến Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo (xã Vĩnh Ngọc – TP. Nha Trang) đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu Tường Cố Hòa thượng Viện Chủ với lòng thành kính tri ân và nỗi niềm thương nhớ bậc ân sư thầy tổ đã khuất bóng tròn một năm.

         Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý là bậc cao tăng phẩm hạnh, đóng góp rất lớn vào công cuộc hoằng dương đạo pháp, phổ độ chúng sinh. Ngài nguyên là Uỷ Viên HĐTSTƯ GHPG Việt Nam, Phó BTS- Uỷ viên TT Ban Tăng Sự PG Khánh Hoà, Thành viên HĐCMTƯ, Chứng minh BTSPG Khánh Hoà. Ngài là vị khai sơn lập tự 3 ngôi già lam thánh chúng: Linh Sơn Pháp Bảo, Linh Sơn Pháp Ấn (xã Suối Hiệp, huyện Cam Lâm) và Linh Sơn Phước Điền (xã Phước Đồng, Nha Trang), đó là chưa kể đến các ngôi chùa ở Nha Trang đã được Ngài đảm nhận việc trùng tu là chùa Sắc Tứ Kim Sơn (xã Vĩnh Ngọc), chùa An Dưỡng (xã Vĩnh Thái), chùa Phổ Tế (Lư Cấm) trong qung thời gian từ năm 1962 đến 1970…

        Sau bao năm phụng sự cho đạo pháp, tiếp độ tăng chúng và hoằng truyền chánh pháp, tháng 8 năm 2019, Ngài lâm thọ bệnh. Mặc dù đã được hàng đệ tử thân cận và các y bác sĩ tận tình chăm sóc, chữa trị, nhưng vì tuổi cao sức yếu, Hoà thượng đã an tường xả báo thân, thâu thần viên tịch lúc 19h00p ngày mồng 5 tháng 10 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 01/11/2019), trụ thế 86 năm, 59 hạ lạp.

         Vào ngày mồng 4, chư Tăng Ni cùng Phật tử tri ân và tưởng niệm ân sư qua các thời kinh Phẩm Phổ Hiền (Diệu Pháp Liên Hoa), kinh Di Giáo, kinh Di Đà và thắp hoa đăng nhiễu tháp.

         Vào sáng ngày mồng 5, quang lâm dự lễ và chứng minh có Hòa thượng Thích Quảng Thiện – Chứng minh BTS PG Khánh Hòa, và chư tôn hòa thượng giáo phẩm BTS, Trụ trì các tự viện trong tỉnh, cùng với rất đông Tăng Ni, Phật tử gần xa vân tập dâng hương hoa thành kính tưởng niệm. Lễ Tiểu Tường được hoàn mãn vào lúc 17h cùng ngày, sau khi thiết trai đàn cúng thí thực cầu siêu.

 

Tâm Không – Vĩnh Hữu

 

Le tieu tuong ht nhu y (1)Le tieu tuong ht nhu y (2)Le tieu tuong ht nhu y (3)Le tieu tuong ht nhu y (4)Le tieu tuong ht nhu y (5)Le tieu tuong ht nhu y (6)Le tieu tuong ht nhu y (7)Le tieu tuong ht nhu y (8)Le tieu tuong ht nhu y (9)Le tieu tuong ht nhu y (10)Le tieu tuong ht nhu y (11)Le tieu tuong ht nhu y (12)Le tieu tuong ht nhu y (13)Le tieu tuong ht nhu y (14)Le tieu tuong ht nhu y (15)Le tieu tuong ht nhu y (16)Le tieu tuong ht nhu y (17)Le tieu tuong ht nhu y (18)Le tieu tuong ht nhu y (19)Le tieu tuong ht nhu y (20)Le tieu tuong ht nhu y (21)Le tieu tuong ht nhu y (22)Le tieu tuong ht nhu y (23)Le tieu tuong ht nhu y (24)Le tieu tuong ht nhu y (25)Le tieu tuong ht nhu y (26)Le tieu tuong ht nhu y (27)Le tieu tuong ht nhu y (28)Le tieu tuong ht nhu y (29)Le tieu tuong ht nhu y (30)Le tieu tuong ht nhu y (31)Le tieu tuong ht nhu y (32)Le tieu tuong ht nhu y (33)Le tieu tuong ht nhu y (34)Le tieu tuong ht nhu y (35)Le tieu tuong ht nhu y (36)Le tieu tuong ht nhu y (37)Le tieu tuong ht nhu y (38)Le tieu tuong ht nhu y (39)Le tieu tuong ht nhu y (40)Le tieu tuong ht nhu y (41)Le tieu tuong ht nhu y (42)Le tieu tuong ht nhu y (43)Le tieu tuong ht nhu y (44)Le tieu tuong ht nhu y (45)Le tieu tuong ht nhu y (46)Le tieu tuong ht nhu y (47)Le tieu tuong ht nhu y (48)Le tieu tuong ht nhu y (49)Le tieu tuong ht nhu y (50)Le tieu tuong ht nhu y (51)Le tieu tuong ht nhu y (52)Le tieu tuong ht nhu y (53)Le tieu tuong ht nhu y (54)Le tieu tuong ht nhu y (55)Le tieu tuong ht nhu y (56)Le tieu tuong ht nhu y (57)Le tieu tuong ht nhu y (58)Le tieu tuong ht nhu y (59)Le tieu tuong ht nhu y (60)Le tieu tuong ht nhu y (61)Le tieu tuong ht nhu y (62)Le tieu tuong ht nhu y (63)Le tieu tuong ht nhu y (64)Le tieu tuong ht nhu y (65)Le tieu tuong ht nhu y (66)Le tieu tuong ht nhu y (67)Le tieu tuong ht nhu y (68)Le tieu tuong ht nhu y (69)Le tieu tuong ht nhu y (70)Le tieu tuong ht nhu y (71)Le tieu tuong ht nhu y (72)Le tieu tuong ht nhu y (73)Le tieu tuong ht nhu y (74)Le tieu tuong ht nhu y (75)Le tieu tuong ht nhu y (76)Le tieu tuong ht nhu y (77)Le tieu tuong ht nhu y (78)Le tieu tuong ht nhu y (79)Le tieu tuong ht nhu y (80)Le tieu tuong ht nhu y (81)Le tieu tuong ht nhu y (82)Le tieu tuong ht nhu y (83)Le tieu tuong ht nhu y (84)Le tieu tuong ht nhu y (85)Le tieu tuong ht nhu y (86)Le tieu tuong ht nhu y (87)Le tieu tuong ht nhu y (88)Le tieu tuong ht nhu y (89)Le tieu tuong ht nhu y (90)Le tieu tuong ht nhu y (91)Le tieu tuong ht nhu y (92)Le tieu tuong ht nhu y (93)Le tieu tuong ht nhu y (94)Le tieu tuong ht nhu y (95)Le tieu tuong ht nhu y (96)Le tieu tuong ht nhu y (97)Le tieu tuong ht nhu y (98)Le tieu tuong ht nhu y (99)Le tieu tuong ht nhu y (100)Le tieu tuong ht nhu y (101)Le tieu tuong ht nhu y (102)Le tieu tuong ht nhu y (103)Le tieu tuong ht nhu y (104)Le tieu tuong ht nhu y (105)Le tieu tuong ht nhu y (106)Le tieu tuong ht nhu y (107)Le tieu tuong ht nhu y (108)Le tieu tuong ht nhu y (109)Le tieu tuong ht nhu y (110)Le tieu tuong ht nhu y (111)Le tieu tuong ht nhu y (112)Le tieu tuong ht nhu y (113)Le tieu tuong ht nhu y (114)Le tieu tuong ht nhu y (115)Le tieu tuong ht nhu y (116)Le tieu tuong ht nhu y (117)Le tieu tuong ht nhu y (118)Le tieu tuong ht nhu y (119)Le tieu tuong ht nhu y (120)Le tieu tuong ht nhu y (121)Le tieu tuong ht nhu y (122)Le tieu tuong ht nhu y (123)Le tieu tuong ht nhu y (124)

       Vào sáng ngày mồng 5, quang lâm dự lễ và chứng minh có Hòa thượng Thích Quảng Thiện – Chứng minh BTS PG Khánh Hòa, và chư tôn hòa thượng giáo phẩm BTS, Trụ trì các tự viện trong tỉnh, cùng với rất đông Tăng Ni, Phật tử gần xa vân tập dâng hương hoa thành kính tưởng niệm. Lễ Tiểu Tường được hoàn mãn vào lúc 17h cùng ngày, sau khi thiết trai đàn cúng thí thực cầu siêu.


ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (1)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (2)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (3)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (4)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (5)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (6)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (7)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (8)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (9)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (10)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (11)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (12)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (13)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (14)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (15)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (16)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (17)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (18)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (19)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (20)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (21)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (22)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (23)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (24)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (25)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (26)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (27)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (28)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (29)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (30)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (31)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (32)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (33)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (34)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (35)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (36)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (37)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (38)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (39)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (40)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (41)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (42)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (43)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (44)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (45)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (46)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (47)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (48)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (49)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (50)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (51)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (52)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (53)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (54)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (55)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (56)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (57)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (58)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (59)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (60)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (61)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (62)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (63)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (64)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (65)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (66)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (67)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (68)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (69)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (70)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (71)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (72)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (73)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (74)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (75)

 2-le tieu tuong su ong nhu y (1)2-le tieu tuong su ong nhu y (2)2-le tieu tuong su ong nhu y (3)2-le tieu tuong su ong nhu y (4)2-le tieu tuong su ong nhu y (5)2-le tieu tuong su ong nhu y (6)2-le tieu tuong su ong nhu y (7)2-le tieu tuong su ong nhu y (8)2-le tieu tuong su ong nhu y (9)2-le tieu tuong su ong nhu y (10)2-le tieu tuong su ong nhu y (11)2-le tieu tuong su ong nhu y (12)2-le tieu tuong su ong nhu y (13)2-le tieu tuong su ong nhu y (14)2-le tieu tuong su ong nhu y (15)2-le tieu tuong su ong nhu y (16)2-le tieu tuong su ong nhu y (17)2-le tieu tuong su ong nhu y (18)2-le tieu tuong su ong nhu y (19)2-le tieu tuong su ong nhu y (20)2-le tieu tuong su ong nhu y (21)2-le tieu tuong su ong nhu y (22)2-le tieu tuong su ong nhu y (23)2-le tieu tuong su ong nhu y (24)2-le tieu tuong su ong nhu y (25)

***

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/06/202018:15(Xem: 4541)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 5485)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 10469)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 6819)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.
04/03/201718:23(Xem: 6680)
Xuất gia là một đại nguyện. Giữ được Tâm trong không thối chuyển là một đại duyên. Tại Việt Nam hôm nay, nếu lấy tròn số sẽ có 45.000 tu sĩ Phật giáo với dân số 100.000.000 người thì trung bình cứ 2.200 người mới có một người đi tu theo đạo Phật. Tại Hoa Kỳ hôm nay, ước lượng có 1.200 tu sĩ Phật giáo trên tổng số 2.000.000 người Việt thì trung bình cứ 1.600 người có một tu sĩ Phật giáo. Con số tự nó không đánh giá chân xác được tình trạng tôn giáo và chiều sâu hành đạo của các tu sĩ thuộc tôn giáo đó. Nhưng ít nhiều phản ánh được những nét tổng thể của mối quan hệ giữa quần chúng và tổ chức tôn giáo.
25/11/201022:25(Xem: 16651)
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác giả Nhất Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.
21/10/202016:17(Xem: 1497)
Thời gian 5 năm, so với tuổi thọ trung bình của con người thì chưa thể gọi là dài lâu, nhưng với từng sát na vô thường trong chốn nhân gian thì rất đáng kể cho một sự mất mát vô lượng. Cố Hòa Thượng Thích Thông Quả (1937 – 2015) viên tịch ngày 13/09 năm Ất Mùi (nhằm ngày 25/10/2015) Hạ lạp 32, Trụ thế 78. Ngày ấy, bài viết nhanh chóng được hình thành khi hay tin Cố Hòa Thượng viên tịch “Một dấu lặng yên bình giữa từng nốt nhạc”, trong đó có câu làm ray rức cõi lòng đối với những ai có liên quan đến văn nghệ Phật giáo: “Những nốt nhạc dù đang nhảy múa ở độ trầm bổng, lên cao hay xuống thấp ở quảng năm, quảng sáu, chỉ cần một dấu lặng ấy nằm giữa khe (La – Si), tức khắc sẽ dịu êm và đi vào hư vô, trả lại cho nhân thế những xô bồ, ồn ào phiền trược mà những nền nhạc trong vắt này vốn không bị tạp nhiễm từ lâu…”
07/02/201322:40(Xem: 9853)
Nửa thế kỷ Tôn Sư vắng bóng, Ánh Đạo Vàng tỏa rộng muôn phương Hôm nay tổ chức huy hoàn Hằng năm kỷ niệm, đàn tràng tôn nghiêm. Môn đồ Tứ chúng ngưỡng chiêm,
05/07/201507:55(Xem: 8472)
Giáo sư Huỳnh Bá Huệ Dương (anh em chúng tôi thường thân mật là Anh Dương), pháp danh Tâm Thị, nguyên Vụ Trưởng Học Sinh Phật Tử Vụ (HSPT) Tổng Vụ Thanh Niên, đã từ trần vào lúc 12,30 ngày 5/7/2015 nhằm ngày 20/5 năm Ất Mùi, hưởng thọ 76 tuổi. Lễ động quan sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 7/7/2015 nhằm ngày 22/5 Ất Mùi, sau đó được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.
19/12/201022:24(Xem: 6723)
Phật Giáo và A-dục Vương. K. R. Norman (Nguyên Tâm dịch) Hoàng đế Asoka, Con người của hòa bình và tình nhân bản. Minh Chi Đại đế Asoka và sự nghiệp hoằng dương Phật pháp. Thích Quảng Đại Đại đế Asoka Maurya và những pháp dụ khắc trên đá Trần Trúc-Lâm Hoàng đế Asoka giã từ chinh chiến với nỗi thống khổ của người thắng trận. Trần Hương Lan Trường ca Kalinga. Trúc Thiê