Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo,Nha Trang

20/11/202013:28(Xem: 1391)
Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo,Nha Trang

Khánh Hòa:

Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo

          Trong 02 ngày liên tiếp, mổng 4 và 5 tháng 10 năm Canh Tý (nhằm 18 và 19/11/2020),  môn đồ pháp quyến Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo (xã Vĩnh Ngọc – TP. Nha Trang) đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu Tường Cố Hòa thượng Viện Chủ với lòng thành kính tri ân và nỗi niềm thương nhớ bậc ân sư thầy tổ đã khuất bóng tròn một năm.

         Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý là bậc cao tăng phẩm hạnh, đóng góp rất lớn vào công cuộc hoằng dương đạo pháp, phổ độ chúng sinh. Ngài nguyên là Uỷ Viên HĐTSTƯ GHPG Việt Nam, Phó BTS- Uỷ viên TT Ban Tăng Sự PG Khánh Hoà, Thành viên HĐCMTƯ, Chứng minh BTSPG Khánh Hoà. Ngài là vị khai sơn lập tự 3 ngôi già lam thánh chúng: Linh Sơn Pháp Bảo, Linh Sơn Pháp Ấn (xã Suối Hiệp, huyện Cam Lâm) và Linh Sơn Phước Điền (xã Phước Đồng, Nha Trang), đó là chưa kể đến các ngôi chùa ở Nha Trang đã được Ngài đảm nhận việc trùng tu là chùa Sắc Tứ Kim Sơn (xã Vĩnh Ngọc), chùa An Dưỡng (xã Vĩnh Thái), chùa Phổ Tế (Lư Cấm) trong qung thời gian từ năm 1962 đến 1970…

        Sau bao năm phụng sự cho đạo pháp, tiếp độ tăng chúng và hoằng truyền chánh pháp, tháng 8 năm 2019, Ngài lâm thọ bệnh. Mặc dù đã được hàng đệ tử thân cận và các y bác sĩ tận tình chăm sóc, chữa trị, nhưng vì tuổi cao sức yếu, Hoà thượng đã an tường xả báo thân, thâu thần viên tịch lúc 19h00p ngày mồng 5 tháng 10 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 01/11/2019), trụ thế 86 năm, 59 hạ lạp.

         Vào ngày mồng 4, chư Tăng Ni cùng Phật tử tri ân và tưởng niệm ân sư qua các thời kinh Phẩm Phổ Hiền (Diệu Pháp Liên Hoa), kinh Di Giáo, kinh Di Đà và thắp hoa đăng nhiễu tháp.

         Vào sáng ngày mồng 5, quang lâm dự lễ và chứng minh có Hòa thượng Thích Quảng Thiện – Chứng minh BTS PG Khánh Hòa, và chư tôn hòa thượng giáo phẩm BTS, Trụ trì các tự viện trong tỉnh, cùng với rất đông Tăng Ni, Phật tử gần xa vân tập dâng hương hoa thành kính tưởng niệm. Lễ Tiểu Tường được hoàn mãn vào lúc 17h cùng ngày, sau khi thiết trai đàn cúng thí thực cầu siêu.

 

Tâm Không – Vĩnh Hữu

 

Le tieu tuong ht nhu y (1)Le tieu tuong ht nhu y (2)Le tieu tuong ht nhu y (3)Le tieu tuong ht nhu y (4)Le tieu tuong ht nhu y (5)Le tieu tuong ht nhu y (6)Le tieu tuong ht nhu y (7)Le tieu tuong ht nhu y (8)Le tieu tuong ht nhu y (9)Le tieu tuong ht nhu y (10)Le tieu tuong ht nhu y (11)Le tieu tuong ht nhu y (12)Le tieu tuong ht nhu y (13)Le tieu tuong ht nhu y (14)Le tieu tuong ht nhu y (15)Le tieu tuong ht nhu y (16)Le tieu tuong ht nhu y (17)Le tieu tuong ht nhu y (18)Le tieu tuong ht nhu y (19)Le tieu tuong ht nhu y (20)Le tieu tuong ht nhu y (21)Le tieu tuong ht nhu y (22)Le tieu tuong ht nhu y (23)Le tieu tuong ht nhu y (24)Le tieu tuong ht nhu y (25)Le tieu tuong ht nhu y (26)Le tieu tuong ht nhu y (27)Le tieu tuong ht nhu y (28)Le tieu tuong ht nhu y (29)Le tieu tuong ht nhu y (30)Le tieu tuong ht nhu y (31)Le tieu tuong ht nhu y (32)Le tieu tuong ht nhu y (33)Le tieu tuong ht nhu y (34)Le tieu tuong ht nhu y (35)Le tieu tuong ht nhu y (36)Le tieu tuong ht nhu y (37)Le tieu tuong ht nhu y (38)Le tieu tuong ht nhu y (39)Le tieu tuong ht nhu y (40)Le tieu tuong ht nhu y (41)Le tieu tuong ht nhu y (42)Le tieu tuong ht nhu y (43)Le tieu tuong ht nhu y (44)Le tieu tuong ht nhu y (45)Le tieu tuong ht nhu y (46)Le tieu tuong ht nhu y (47)Le tieu tuong ht nhu y (48)Le tieu tuong ht nhu y (49)Le tieu tuong ht nhu y (50)Le tieu tuong ht nhu y (51)Le tieu tuong ht nhu y (52)Le tieu tuong ht nhu y (53)Le tieu tuong ht nhu y (54)Le tieu tuong ht nhu y (55)Le tieu tuong ht nhu y (56)Le tieu tuong ht nhu y (57)Le tieu tuong ht nhu y (58)Le tieu tuong ht nhu y (59)Le tieu tuong ht nhu y (60)Le tieu tuong ht nhu y (61)Le tieu tuong ht nhu y (62)Le tieu tuong ht nhu y (63)Le tieu tuong ht nhu y (64)Le tieu tuong ht nhu y (65)Le tieu tuong ht nhu y (66)Le tieu tuong ht nhu y (67)Le tieu tuong ht nhu y (68)Le tieu tuong ht nhu y (69)Le tieu tuong ht nhu y (70)Le tieu tuong ht nhu y (71)Le tieu tuong ht nhu y (72)Le tieu tuong ht nhu y (73)Le tieu tuong ht nhu y (74)Le tieu tuong ht nhu y (75)Le tieu tuong ht nhu y (76)Le tieu tuong ht nhu y (77)Le tieu tuong ht nhu y (78)Le tieu tuong ht nhu y (79)Le tieu tuong ht nhu y (80)Le tieu tuong ht nhu y (81)Le tieu tuong ht nhu y (82)Le tieu tuong ht nhu y (83)Le tieu tuong ht nhu y (84)Le tieu tuong ht nhu y (85)Le tieu tuong ht nhu y (86)Le tieu tuong ht nhu y (87)Le tieu tuong ht nhu y (88)Le tieu tuong ht nhu y (89)Le tieu tuong ht nhu y (90)Le tieu tuong ht nhu y (91)Le tieu tuong ht nhu y (92)Le tieu tuong ht nhu y (93)Le tieu tuong ht nhu y (94)Le tieu tuong ht nhu y (95)Le tieu tuong ht nhu y (96)Le tieu tuong ht nhu y (97)Le tieu tuong ht nhu y (98)Le tieu tuong ht nhu y (99)Le tieu tuong ht nhu y (100)Le tieu tuong ht nhu y (101)Le tieu tuong ht nhu y (102)Le tieu tuong ht nhu y (103)Le tieu tuong ht nhu y (104)Le tieu tuong ht nhu y (105)Le tieu tuong ht nhu y (106)Le tieu tuong ht nhu y (107)Le tieu tuong ht nhu y (108)Le tieu tuong ht nhu y (109)Le tieu tuong ht nhu y (110)Le tieu tuong ht nhu y (111)Le tieu tuong ht nhu y (112)Le tieu tuong ht nhu y (113)Le tieu tuong ht nhu y (114)Le tieu tuong ht nhu y (115)Le tieu tuong ht nhu y (116)Le tieu tuong ht nhu y (117)Le tieu tuong ht nhu y (118)Le tieu tuong ht nhu y (119)Le tieu tuong ht nhu y (120)Le tieu tuong ht nhu y (121)Le tieu tuong ht nhu y (122)Le tieu tuong ht nhu y (123)Le tieu tuong ht nhu y (124)

       Vào sáng ngày mồng 5, quang lâm dự lễ và chứng minh có Hòa thượng Thích Quảng Thiện – Chứng minh BTS PG Khánh Hòa, và chư tôn hòa thượng giáo phẩm BTS, Trụ trì các tự viện trong tỉnh, cùng với rất đông Tăng Ni, Phật tử gần xa vân tập dâng hương hoa thành kính tưởng niệm. Lễ Tiểu Tường được hoàn mãn vào lúc 17h cùng ngày, sau khi thiết trai đàn cúng thí thực cầu siêu.


ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (1)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (2)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (3)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (4)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (5)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (6)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (7)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (8)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (9)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (10)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (11)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (12)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (13)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (14)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (15)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (16)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (17)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (18)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (19)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (20)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (21)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (22)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (23)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (24)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (25)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (26)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (27)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (28)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (29)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (30)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (31)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (32)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (33)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (34)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (35)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (36)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (37)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (38)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (39)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (40)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (41)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (42)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (43)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (44)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (45)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (46)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (47)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (48)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (49)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (50)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (51)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (52)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (53)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (54)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (55)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (56)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (57)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (58)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (59)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (60)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (61)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (62)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (63)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (64)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (65)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (66)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (67)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (68)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (69)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (70)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (71)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (72)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (73)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (74)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (75)

 2-le tieu tuong su ong nhu y (1)2-le tieu tuong su ong nhu y (2)2-le tieu tuong su ong nhu y (3)2-le tieu tuong su ong nhu y (4)2-le tieu tuong su ong nhu y (5)2-le tieu tuong su ong nhu y (6)2-le tieu tuong su ong nhu y (7)2-le tieu tuong su ong nhu y (8)2-le tieu tuong su ong nhu y (9)2-le tieu tuong su ong nhu y (10)2-le tieu tuong su ong nhu y (11)2-le tieu tuong su ong nhu y (12)2-le tieu tuong su ong nhu y (13)2-le tieu tuong su ong nhu y (14)2-le tieu tuong su ong nhu y (15)2-le tieu tuong su ong nhu y (16)2-le tieu tuong su ong nhu y (17)2-le tieu tuong su ong nhu y (18)2-le tieu tuong su ong nhu y (19)2-le tieu tuong su ong nhu y (20)2-le tieu tuong su ong nhu y (21)2-le tieu tuong su ong nhu y (22)2-le tieu tuong su ong nhu y (23)2-le tieu tuong su ong nhu y (24)2-le tieu tuong su ong nhu y (25)

***

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/10/202104:53(Xem: 1036)
Chấp Đối Dâng Đảnh..! Cung Kính Bái Bạch Giác Linh Đức Tổ- Viên Minh Tịnh Xứ. Đệ Tử Chúng Con, Tk: Minh Thế vọng Bái Giác Linh Đức Trưởng Lão Đệ Tam Pháp Chủ: Cung duy Vọng đối dâng đảnh: Chữ Hán: “普 願 群 迷, 開 心 佛 學, 供 維 桅 第 三 法 主, 祖 祖 將 傳, 界 律 行 密 印 指 花 藏 松 林. 慧 覺 恩 師, 圓 明 繼位, 稱 尊桅 壇 主 和 尚, 處處 清 歸, 脈 法 禪 嘉 敕 行 清 貧 農 增.” Âm: “Phổ Nguyện Quần Mê, Khai Tâm Phật Học,Cung Duy Ngôi Đệ Tam Pháp Chủ, Tổ Tổ Tương Truyền, Giới Luật Hạnh Mật Ấn Chỉ Hoa Tạng Tùng Lâm. Tuệ Giác Ân Sư, Viên Minh Kế Vị, Xưng Tôn Ngôi Đàn Chủ Hoà Thượng, Xứ Xứ Thanh Quy, Mạch Pháp Thiền Gia Sắc Hạnh Thanh Bần Nông Tăng….”
02/11/202110:35(Xem: 1772)
Kính bạch chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Kính thưa quý đồng hương và quý Phật tử, Chúng con/chúng tôi xin mạn phép kính gửi Bản Thông Báo và Chúc Mừng đính kèm đến chư Cao Tăng Thạc Đức và tất cả Chư vị (bản PDF đính kèm). Chúng con/chúng tôi cũng xin cáo lỗi là không thể gửi điện thư riêng cho từng vị được. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Văn Phòng Thủ Hiến Tiểu Bang Niedersachsen vừa gửi thư đề ngày 14.09.21 báo tin, Tổng Thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier đã ký quyết định trao Huân Chương Quốc Gia Hạng Nhất (Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland) đến Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc. Văn Phòng Thủ Hiến Tiểu Bang đã ủy nhiệm cho Thành Phố Hannover (thủ phủ của tiểu bang) tổ chức Lễ Trao tặng Huân Chương (ngày giờ, địa điểm thông báo sau) Huân Chương Quốc Gia Hạng Nhất là Huân chương Cao quý và là huân chương duy nhất trên phạm vi toàn Liên Bang Đức, được T
06/05/202004:19(Xem: 5942)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 6015)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
23/11/202103:42(Xem: 489)
Hòa thượng Thích Nhật Khai tự Diệu Trí (thế danh Nguyễn Đức Luân), sinh năm 1931 (Tân Mùi), thuộc dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 41, xuất gia tại tổ đình Quốc Ân, thuộc phái Nguyên Thiều, trú xứ tại chùa Giác Hoa. Do niên cao, lạp trưởng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 17 giờ ngày 21-11-2021 (17-10-Tân Sửu) tại chùa Giác Hoa (số 17/5 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM).; trụ thế 91 năm, 65 Hạ lạp. Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc 21 giờ ngày 21-11-2021. Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Giác Hoa (số 17/5 Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM).
22/11/202104:52(Xem: 938)
Dịch giả Đại Tạng Kinh Mật Thừa, đã xả bỏ nhục thân tứ đại tại Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2021. Nam Mô A Di Đà Phật Kính bạch Thầy Cô bạn con vừa báo tin buồn trên, bấy lâu nay cô kính ngưỡng HT và thường cúng dường HT, có lần thỉnh thầy Thiện Minh đến thăm HT, nay nghe tin HT viên tịch cô rất buồn vì chưa kịp gửi tịnh tài về, Con không biết HT nhưng thấy tấm lòng bạn con con thương quá, không biết sao để an ủi cô bây giờ Giờ đây nhìn chân dung HT từ bi quá Thầy được tin vì sao HT viên tịch không thưa Thầy?
25/05/202120:35(Xem: 2765)
Đã nhiều năm rồi, Phật Tử Việt Nam cử hành đại lễ trong niềm hân hoan tự hào về một ngày lễ Vesak trọng đại được xưng danh một cách trang trọng là "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc." Phật giáo là một trong bốn tôn giáo lớn của nhân loại. Con số Phật Tử dù vậy cũng chỉ khoảng 400-600 triệu. Với con số khiêm nhường đó, tiếng nói của Phật giáo không có ảnh hưởng gì đáng kể trong các quyết định của Liên Hiệp Quốc về vận mạng của các dân tộc trên thế giới. Phật Tử Việt Nam chính thức đón nhận "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc" từ năm 2008. Từ đó đến nay, những phát biểu bởi các đại biểu từ nhiều nước tán dương Đức Phật quả là quá nhiều, nhưng chưa có bất cứ đóng góp thiết thực đáng kể nào cho khát vọng hòa bình của nhiều dân tộc bị áp bức, bóc lột bởi chính quyền của nước mình; bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền của nước lớn.
01/01/202109:18(Xem: 96516)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
11/08/202108:33(Xem: 1597)
Toàn tập Kinh Tạng Nikaya cho Iphone & Ipad (cảm ơn TT Tâm Hải đã gởi tặng, mời đại chúng vào download để đọc kinh Tạng)
22/06/202117:02(Xem: 1846)
Lời thưa của người kết tậpNhững khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Tập san Hoa Đàm số 12 này được kết tập và phát hành nhân ngày Kỵ, phần lớn nội dung bài vở, hình ảnh đã có trong tập Kỷ yếu Tưởng Niệm Ôn (viên tịch ngày 17.06.2005 | 11.05 năm Ất Dậu) do hàng Đệ tử của Ôn thực hiện trước đây, và một ít từ trang nhà Quảng Đức (https://quangduc.com/) của Thầy Nguyên Tạng biên tập, cũng như Pháp Tạng (http://phaptangpgvn.net/vie/) do Thầy Tâm Nhãn phụ trách.