Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo,Nha Trang

20/11/202013:28(Xem: 285)
Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo,Nha Trang

Khánh Hòa:

Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo

          Trong 02 ngày liên tiếp, mổng 4 và 5 tháng 10 năm Canh Tý (nhằm 18 và 19/11/2020),  môn đồ pháp quyến Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo (xã Vĩnh Ngọc – TP. Nha Trang) đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu Tường Cố Hòa thượng Viện Chủ với lòng thành kính tri ân và nỗi niềm thương nhớ bậc ân sư thầy tổ đã khuất bóng tròn một năm.

         Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý là bậc cao tăng phẩm hạnh, đóng góp rất lớn vào công cuộc hoằng dương đạo pháp, phổ độ chúng sinh. Ngài nguyên là Uỷ Viên HĐTSTƯ GHPG Việt Nam, Phó BTS- Uỷ viên TT Ban Tăng Sự PG Khánh Hoà, Thành viên HĐCMTƯ, Chứng minh BTSPG Khánh Hoà. Ngài là vị khai sơn lập tự 3 ngôi già lam thánh chúng: Linh Sơn Pháp Bảo, Linh Sơn Pháp Ấn (xã Suối Hiệp, huyện Cam Lâm) và Linh Sơn Phước Điền (xã Phước Đồng, Nha Trang), đó là chưa kể đến các ngôi chùa ở Nha Trang đã được Ngài đảm nhận việc trùng tu là chùa Sắc Tứ Kim Sơn (xã Vĩnh Ngọc), chùa An Dưỡng (xã Vĩnh Thái), chùa Phổ Tế (Lư Cấm) trong qung thời gian từ năm 1962 đến 1970…

        Sau bao năm phụng sự cho đạo pháp, tiếp độ tăng chúng và hoằng truyền chánh pháp, tháng 8 năm 2019, Ngài lâm thọ bệnh. Mặc dù đã được hàng đệ tử thân cận và các y bác sĩ tận tình chăm sóc, chữa trị, nhưng vì tuổi cao sức yếu, Hoà thượng đã an tường xả báo thân, thâu thần viên tịch lúc 19h00p ngày mồng 5 tháng 10 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 01/11/2019), trụ thế 86 năm, 59 hạ lạp.

         Vào ngày mồng 4, chư Tăng Ni cùng Phật tử tri ân và tưởng niệm ân sư qua các thời kinh Phẩm Phổ Hiền (Diệu Pháp Liên Hoa), kinh Di Giáo, kinh Di Đà và thắp hoa đăng nhiễu tháp.

         Vào sáng ngày mồng 5, quang lâm dự lễ và chứng minh có Hòa thượng Thích Quảng Thiện – Chứng minh BTS PG Khánh Hòa, và chư tôn hòa thượng giáo phẩm BTS, Trụ trì các tự viện trong tỉnh, cùng với rất đông Tăng Ni, Phật tử gần xa vân tập dâng hương hoa thành kính tưởng niệm. Lễ Tiểu Tường được hoàn mãn vào lúc 17h cùng ngày, sau khi thiết trai đàn cúng thí thực cầu siêu.

 

Tâm Không – Vĩnh Hữu

 

Le tieu tuong ht nhu y (1)Le tieu tuong ht nhu y (2)Le tieu tuong ht nhu y (3)Le tieu tuong ht nhu y (4)Le tieu tuong ht nhu y (5)Le tieu tuong ht nhu y (6)Le tieu tuong ht nhu y (7)Le tieu tuong ht nhu y (8)Le tieu tuong ht nhu y (9)Le tieu tuong ht nhu y (10)Le tieu tuong ht nhu y (11)Le tieu tuong ht nhu y (12)Le tieu tuong ht nhu y (13)Le tieu tuong ht nhu y (14)Le tieu tuong ht nhu y (15)Le tieu tuong ht nhu y (16)Le tieu tuong ht nhu y (17)Le tieu tuong ht nhu y (18)Le tieu tuong ht nhu y (19)Le tieu tuong ht nhu y (20)Le tieu tuong ht nhu y (21)Le tieu tuong ht nhu y (22)Le tieu tuong ht nhu y (23)Le tieu tuong ht nhu y (24)Le tieu tuong ht nhu y (25)Le tieu tuong ht nhu y (26)Le tieu tuong ht nhu y (27)Le tieu tuong ht nhu y (28)Le tieu tuong ht nhu y (29)Le tieu tuong ht nhu y (30)Le tieu tuong ht nhu y (31)Le tieu tuong ht nhu y (32)Le tieu tuong ht nhu y (33)Le tieu tuong ht nhu y (34)Le tieu tuong ht nhu y (35)Le tieu tuong ht nhu y (36)Le tieu tuong ht nhu y (37)Le tieu tuong ht nhu y (38)Le tieu tuong ht nhu y (39)Le tieu tuong ht nhu y (40)Le tieu tuong ht nhu y (41)Le tieu tuong ht nhu y (42)Le tieu tuong ht nhu y (43)Le tieu tuong ht nhu y (44)Le tieu tuong ht nhu y (45)Le tieu tuong ht nhu y (46)Le tieu tuong ht nhu y (47)Le tieu tuong ht nhu y (48)Le tieu tuong ht nhu y (49)Le tieu tuong ht nhu y (50)Le tieu tuong ht nhu y (51)Le tieu tuong ht nhu y (52)Le tieu tuong ht nhu y (53)Le tieu tuong ht nhu y (54)Le tieu tuong ht nhu y (55)Le tieu tuong ht nhu y (56)Le tieu tuong ht nhu y (57)Le tieu tuong ht nhu y (58)Le tieu tuong ht nhu y (59)Le tieu tuong ht nhu y (60)Le tieu tuong ht nhu y (61)Le tieu tuong ht nhu y (62)Le tieu tuong ht nhu y (63)Le tieu tuong ht nhu y (64)Le tieu tuong ht nhu y (65)Le tieu tuong ht nhu y (66)Le tieu tuong ht nhu y (67)Le tieu tuong ht nhu y (68)Le tieu tuong ht nhu y (69)Le tieu tuong ht nhu y (70)Le tieu tuong ht nhu y (71)Le tieu tuong ht nhu y (72)Le tieu tuong ht nhu y (73)Le tieu tuong ht nhu y (74)Le tieu tuong ht nhu y (75)Le tieu tuong ht nhu y (76)Le tieu tuong ht nhu y (77)Le tieu tuong ht nhu y (78)Le tieu tuong ht nhu y (79)Le tieu tuong ht nhu y (80)Le tieu tuong ht nhu y (81)Le tieu tuong ht nhu y (82)Le tieu tuong ht nhu y (83)Le tieu tuong ht nhu y (84)Le tieu tuong ht nhu y (85)Le tieu tuong ht nhu y (86)Le tieu tuong ht nhu y (87)Le tieu tuong ht nhu y (88)Le tieu tuong ht nhu y (89)Le tieu tuong ht nhu y (90)Le tieu tuong ht nhu y (91)Le tieu tuong ht nhu y (92)Le tieu tuong ht nhu y (93)Le tieu tuong ht nhu y (94)Le tieu tuong ht nhu y (95)Le tieu tuong ht nhu y (96)Le tieu tuong ht nhu y (97)Le tieu tuong ht nhu y (98)Le tieu tuong ht nhu y (99)Le tieu tuong ht nhu y (100)Le tieu tuong ht nhu y (101)Le tieu tuong ht nhu y (102)Le tieu tuong ht nhu y (103)Le tieu tuong ht nhu y (104)Le tieu tuong ht nhu y (105)Le tieu tuong ht nhu y (106)Le tieu tuong ht nhu y (107)Le tieu tuong ht nhu y (108)Le tieu tuong ht nhu y (109)Le tieu tuong ht nhu y (110)Le tieu tuong ht nhu y (111)Le tieu tuong ht nhu y (112)Le tieu tuong ht nhu y (113)Le tieu tuong ht nhu y (114)Le tieu tuong ht nhu y (115)Le tieu tuong ht nhu y (116)Le tieu tuong ht nhu y (117)Le tieu tuong ht nhu y (118)Le tieu tuong ht nhu y (119)Le tieu tuong ht nhu y (120)Le tieu tuong ht nhu y (121)Le tieu tuong ht nhu y (122)Le tieu tuong ht nhu y (123)Le tieu tuong ht nhu y (124)

       Vào sáng ngày mồng 5, quang lâm dự lễ và chứng minh có Hòa thượng Thích Quảng Thiện – Chứng minh BTS PG Khánh Hòa, và chư tôn hòa thượng giáo phẩm BTS, Trụ trì các tự viện trong tỉnh, cùng với rất đông Tăng Ni, Phật tử gần xa vân tập dâng hương hoa thành kính tưởng niệm. Lễ Tiểu Tường được hoàn mãn vào lúc 17h cùng ngày, sau khi thiết trai đàn cúng thí thực cầu siêu.


ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (1)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (2)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (3)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (4)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (5)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (6)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (7)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (8)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (9)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (10)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (11)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (12)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (13)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (14)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (15)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (16)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (17)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (18)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (19)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (20)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (21)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (22)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (23)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (24)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (25)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (26)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (27)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (28)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (29)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (30)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (31)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (32)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (33)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (34)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (35)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (36)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (37)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (38)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (39)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (40)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (41)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (42)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (43)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (44)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (45)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (46)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (47)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (48)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (49)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (50)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (51)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (52)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (53)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (54)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (55)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (56)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (57)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (58)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (59)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (60)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (61)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (62)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (63)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (64)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (65)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (66)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (67)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (68)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (69)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (70)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (71)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (72)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (73)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (74)ngay 2-le tieu tuong-ht nhu y (75)

 2-le tieu tuong su ong nhu y (1)2-le tieu tuong su ong nhu y (2)2-le tieu tuong su ong nhu y (3)2-le tieu tuong su ong nhu y (4)2-le tieu tuong su ong nhu y (5)2-le tieu tuong su ong nhu y (6)2-le tieu tuong su ong nhu y (7)2-le tieu tuong su ong nhu y (8)2-le tieu tuong su ong nhu y (9)2-le tieu tuong su ong nhu y (10)2-le tieu tuong su ong nhu y (11)2-le tieu tuong su ong nhu y (12)2-le tieu tuong su ong nhu y (13)2-le tieu tuong su ong nhu y (14)2-le tieu tuong su ong nhu y (15)2-le tieu tuong su ong nhu y (16)2-le tieu tuong su ong nhu y (17)2-le tieu tuong su ong nhu y (18)2-le tieu tuong su ong nhu y (19)2-le tieu tuong su ong nhu y (20)2-le tieu tuong su ong nhu y (21)2-le tieu tuong su ong nhu y (22)2-le tieu tuong su ong nhu y (23)2-le tieu tuong su ong nhu y (24)2-le tieu tuong su ong nhu y (25)

***

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202003:48(Xem: 7682)
Công đức hoằng khai nhiếp hóa của Ngài cao hơn núi cao Tấm lòng từ bi độ lượng của Ngài sâu hơn biển sâu Chữ nghĩa của trần gian làm sao phô diễn
06/05/202004:19(Xem: 2960)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 3286)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
02/05/202005:16(Xem: 15789)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày Thứ Bảy 22/02/2020 nhằm ngày 29/01 Âm lịch năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Trụ thế: 93 năm. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng con thành kính nguyện cầu Đức Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
28/11/202016:10(Xem: 815)
lễ Cúng Dường Đại Tăng trong ngày Sinh nhật Lần Thứ 94 của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan. Thời gian: 1giờ 30 chiều ngày 01 tháng 01 năm 2021 Địa điểm: Chùa Hồng Danh 1129 Bal Harbor Way. San Jose, CA 95122. USA
05/05/202006:23(Xem: 11648)
Như Áng Mây Bay là một phần thành quả của sự huân tập ý đạo, là một phần của cuộc hành trình đầy mạo hiểm mà ta gọi là kiếp người.
04/09/202011:19(Xem: 2289)
Thư Khánh Tuế (Viện Tăng Thống, TK Thích Tuệ Sỹ) diễn đọc: Phật tử Diệu Danh, lồng nhạc: Phật tử Quảng Phước
14/07/202008:48(Xem: 4766)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được ai tin: Hòa Thượng Thích Phước Sơn (1937-2020) vừa thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 3h15 phút sáng nay 16/4/Canh Tý , Chủ Nhật ngày 07 tháng 6 năm 2020 tại Sài Gòn, Việt Nam. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Hòa Thượng Thích Phước Sơn là một bậc cao tăng thạc đức, một nhà Phật học lỗi lạc, một dịch giả, tác giả nổi tiếng, một giáo thọ sư của nhiều thế hệ tăng ni Việt Nam. Chúng con thành kính nguyện cầu Hòa Thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Chủ Biên Trang Nhà Quảng Đức Cựu học tăng tại Vạn Hạnh (khóa 3) TK. Thích Nguyên Tạng
28/06/202018:15(Xem: 1874)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 3657)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.