Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Tưởng Niệm Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc

02/03/202021:11(Xem: 5412)
Lễ Tưởng Niệm Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc
chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (1)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (2)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (3)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (4)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (5)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (6)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (7)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (8)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (9)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (10)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (11)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (12)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (13)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (14)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (15)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (16)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (17)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (18)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (19)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (20)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (21)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (22)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (23)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (24)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (25)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (26)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (27)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (28)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (29)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (30)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (31)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (32)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (33)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (34)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (35)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (36)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (37)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (38)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (39)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (40)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (41)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (42)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (43)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (44)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (45)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (46)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (47)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (48)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (49)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (50)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (51)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (52)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (53)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (54)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (55)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (56)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (57)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (58)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (59)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (60)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (61)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (62)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (63)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (64)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (65)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (66)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (67)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (68)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (69)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (70)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (71)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (72)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (73)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (74)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (75)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (76)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (77)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (78)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (79)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (80)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (81)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (82)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (83)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (84)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (85)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (86)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (87)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (88)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (89)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (90)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (91)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (92)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (93)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (94)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (95)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (96)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (97)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (98)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (99)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (100)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (101)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (102)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (103)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (104)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (105)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (106)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (107)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (108)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (109)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (110)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (111)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (112)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (113)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (114)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (115)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (116)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (117)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (118)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (119)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (120)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (121)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (122)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (123)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (124)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (125)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (126)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (127)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (128)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (129)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (130)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (131)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (132)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (133)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (134)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (135)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (136)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (137)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (138)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (139)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (140)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (141)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (142)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (143)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (144)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (145)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (146)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (147)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (148)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (149)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (150)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (151)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (152)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (153)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (154)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (155)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (156)chua vien giac_Le tuong niem HT Quang Do (157)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/05/2023(Xem: 3952)
Hạnh Đoan một dạ hướng an thiền Tu tập tinh cần kết thiện duyên Nhập thất trì kinh nuôi ước nguyện Bế môn lễ Phật dưỡng tâm nguyền Âm thầm chuyển ngữ truyện nhân quả Lặng lẽ ghi lời sách hoá duyên Viên Chiếu một thời lưu dấu ấn Ngày về cảnh Phật ngát hương liên..!
23/05/2023(Xem: 1687)
32- Tiểu Sử Thượng Toạ Thích Minh Phát 1956-1996
07/05/2023(Xem: 1312)
Hòa thượng Giác Quang – thế danh là Đàm Hữu Phước, sinh ngày 30/4/1947 (nhằm ngày 10/3 âm lịch, năm Đinh Hợi) tại ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hòa thượng sinh ra trong một gia đình đạo đức gia phong, thân phụ là cụ ông Đàm Hữu Lượng – một y sĩ đức độ nhân từ, thân mẫu là cụ bà Võ Thư Tư – một nhà giáo lương hiền phúc hậu, được dân làng trân trọng và kính quý.
04/05/2023(Xem: 2803)
Cáo Bạch Tang Lễ Sư Cô Thích Nữ Giác Trí (1948-2023) tại Tự Viện Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu
03/05/2023(Xem: 3037)
Trường Sức khỏe Cộng đồng T.H. Chan thuộc Đại học Harvard hôm 26/4 vừa thành lập Trung tâm Chánh niệm Thích Nhất Hạnh với một hội nghị chuyên đề có sự tham gia của các thiền sư và học giả trên khắp thế giới, trong đó có các đại đệ tử của cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Sứ mạng của trung tâm này là ‘giúp cho con người trên khắp thế giới sống có mục đích, sống thanh thản, sống yêu đời thông qua thực hành chánh niệm’; thực hiện các phương cách thực chứng để cải thiện sức khỏe và sự an lạc thông qua chánh niệm và giáo dục công chúng về chánh niệm, thông cáo báo chí của Đại học Harvard cho biết.
03/05/2023(Xem: 131086)
Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007) Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ (sách) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch (sách)
26/04/2023(Xem: 1578)
Sư đệ ơi! Sinh ra từ vùng cát trắng thuỳ dương, quê hương Hải Nhuận thế phát xuất gia nơi Cố Đô Từ Vân Trú xứ Cầu pháp chuyên tu tại Hội An Vạn Đức Tổ Đình Hơn 30 năm mặc áo tu hành, nương thiền tự vui câu kinh tiếng kệ. Sớm hôm cùng thầy Tổ đệ huynh, hết lòng phụng sự quần sinh. Nay duyên mãn Đệ về nơi Bổn Sở.
24/04/2023(Xem: 1857)
Người đi tắt hạt nắng vàng, Người về cõi Phật, an nhàng tịch thân. Dấu chân đọng giữa phù Vân, Nụ cười trao lại, trọn phần thế gian.
21/04/2023(Xem: 1670)
6- Tiểu Sử Hoà Thượng Thích Giới Nghiêm (1921-1984)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567