Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chùa Đức Viên tổ chức lễ húy nhật lần thứ 20 Sư Bà Thích Đàm Lựu

18/03/201916:06(Xem: 2810)
Chùa Đức Viên tổ chức lễ húy nhật lần thứ 20 Sư Bà Thích Đàm Lựu

CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE (HOA KỲ)

TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 20

SƯ BÀ THÍCH ĐÀM LỰU

 

            Vào sáng ngày 17/03/2019, chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 Mc Laughlin Avenue, thành phố San Jose đã long trọng tổ chức lễ húy nhật lần thứ 20 Sư Bà Thích Đàm Lựu, người đã khai nguyên chùa Đức Viên vào năm 1980.

            Đến dự buổi lễ, có Đại lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Hòa thượng Thích Tịnh Diệu, Hòa thượng Thích Nhật Huệ, Thượng tọa Thích Từ Lực, Thượng tọa Thích Từ Đức, Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Sư Bà Thích Nữ Như Trí cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni và thiện nam tín nữ, Phật tử đến từ nhiều thành phố ở Hoa Kỳ và một số tỉnh thành ở Việt Nam.

            Chương trình buổi lễ như sau:

                        09:00   Phật tử vân tập về chùa

                        09:30   Chư Tôn đức quang lâm

                        09:45   Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm Bảo điện

                                    Thỉnh chư Tôn đức an tọa

                                    Giới thiệu chư Tôn đức tham dự

                                    Tuyên bố lý do

                        10:00   Khóa lễ cầu nguyện

                        10:30   Ni chúng vân tập trước di ảnh giác linh Sư Bà

                        10:45   Ni chúng đảnh lễ Sư Bà

                        11:00   Ni chúng dâng lời cảm niệm:

                                    Cảm tưởng của Ni chúng (Sư cô Trung Mẫn)

                                    Bài hát “Nhớ Sư Bà” (Hai em Thiên Nghi và Vân Nghi)

                                    Cảm tưởng của trường Việt ngữ Đức Viên (Thầy giáo Lâm Hồng Minh)

                                    Bài hát “Ân Thầy” (Phật tử Ngọc Bích)

                        11:30   Chư Tôn đức phát biểu:

                                    Thượng tọa Thích Từ Lực, Viện chủ chùa Phổ Từ, Hayward.

                                    Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh, Viện chủ chùa An Lạc, San Jose.

                                    Đạo từ của Đại lão Hòa thượng Chứng minh Thích Thắng Hoan

                        12:00   Lễ cúng dường trai tăng

                                    Phật tử thọ lộc

            Hai tuần trước đó, chùa đã tổ chức “Khóa niệm Phật Báo Ân” (từ ngày 02/3 đến ngày 16/3/2019) và lễ thắp nến tưởng niệm Sư Bà (tối ngày 16/3/2019).

            Các buổi lễ đều diễn ra thật trang nghiêm, thành kính!

 

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường
Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (1)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (2)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (3)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (4)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (5)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (6)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (7)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (8)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (9)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (10)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (11)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (12)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (13)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (14)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (15)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (16)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (17)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (18)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (19)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (20)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (21)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (22)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (23)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (24)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (25)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (26)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (27)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (28)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (29)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (30)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (31)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (32)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (33)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (34)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (35)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (36)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (37)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (38)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (39)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (40)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (41)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (42)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (43)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (44)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (45)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (46)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (47)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (48)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (49)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (50)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (51)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (52)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (53)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (54)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (55)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (56)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (57)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (58)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (59)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (60)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (61)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (62)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (63)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (64)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (65)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (66)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (67)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (68)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (69)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (70)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (71)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (72)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (73)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (74)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (75)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (76)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (77)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (78)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (79)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (80)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (81)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (82)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (83)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (84)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (85)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (86)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (87)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (88)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (89)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (90)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (91)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (92)Chùa Đức Viên - Lễ húy nhật Sư Bà Đàm Lựu 2019 (93)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/05/202008:25(Xem: 2056)
Cáo Phó Tang Lễ Thượng Tọa Thích Kiến Như vừa viên tịch tại Hoa Kỳ
15/12/201711:43(Xem: 5694)
Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiết báo tin: Hòa thượng Thích Ngộ Trí. Chứng minh BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa. Trụ trì chùa Trường Thọ. Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 14 giờ ngày 12/12/2017 (25/10 Đinh Dậu) tại chùa Trường Thọ, tổ dân phố 10, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trụ thế: 75 năm, Hạ lạp: 47 năm.
08/09/201507:50(Xem: 28401)
Sister Chan Khong, Thich Nhat Hanh’s closest collaborator, told Lion’s Roar this morning that the 88-year-old Vietnamese Zen master is in hospital. Given his age, many of Thich Nhat Hanh’s friends and followers are concerned for his wellbeing, though details about his condition have yet to be shared.
01/02/201512:56(Xem: 6222)
Chân dung Chư Tôn Đức Giác Linh thờ tại Tu Viện Quảng Đức
02/09/201408:51(Xem: 5926)
“Đầu lông trùm cả càn khôn thảy Hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong” Thiền sư Khánh Hỷ (1067–1142) thuộc dòng thứ 14, thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Nguyễn, quê ở Cổ Giao, huyện Long Biên, thuộc dòng tịnh hạnh, từng được vua Lý Thần Tông phong chức Tăng Thống. Sách Thiền Uyển Tập Anh (Anh Tú Vườn Thiền) ghi lại cuộc đối thoại giữa ngài với Thiền Sư Bản Tịch ở chùa Chúc Thánh, nhân dịp ngài cùng với thiền sư đến nhà đàn việt để thọ trai, trên đường đi sư hỏi: Thế nào là ý chỉ của Tổ Sư? Sao thầy lại nghe theo nhân gian làm những chuyện đồng cốt mê hoặc? Bản Tịch đáp: Lời nói ấy đâu phải là không do đồng cốt giáng thần? Sư thưa: Chẳng phải là Hòa Thượng đùa bỡn con hay sao? Bản Tịch đáp: Ta chẳng hề đùa bỡn tí nào! Sư không nắm được ý chỉ của thầy bèn cáo biệt ra đi.
26/04/201920:47(Xem: 1958)
Chánh Trí Mai Thọ Truyền - một nhà Nho uyên bác, kiến thức tinh thông, quán triệt tư tưởng cả Nho - Lão - Phật. Ông xuất thân trên xứ dừa Đồng Khởi, nơi phát khởi bao tấm lòng yêu nước hy sinh của nhiều thế hệ. Là một nhân sĩ trí thức, có học vị cao, chức vụ lớn trong xã hội, nhưng Ông luôn nhân hậu với mọi người, chính trực trong công việc, từ hòa trong giao tiếp, đời sống thanh khiết, giản dị, luôn khắc kỹ bản thân. Khi bước vào đạo, Ông thọ Tam quy ngũ giới và được đặt pháp danh “Chánh Trí” từ Hòa thượng Thích Hành Trụ - một danh tăng kiệt xuất trong chốn tòng lâm phạm vũ của Phật giáo Việt Nam.
09/08/201102:09(Xem: 1721)
'Vậy là đã 700 năm, 7 thế kỷ trôi qua từ khi Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông viên tịch, thể nhập vào niết bàn an nhiên tự tại. Cả dân tộc Việt Nam đều được biết đến Ngài là một bậc quân vương anh minh của đất nước Đại Việt, mà cũng là một vị Sơ Tổ của dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nói đúng hơn, Ngài là một vị “Vua Phật” của Việt Nam.
13/08/201316:10(Xem: 6737)
Hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời, khoảng 8 giờ, tôi đang ngồi học tại bàn riêng của mình thì thấy thầy Trừng San vén màn bước vào, tôi liền đứng dậy định chấp tay chào Thầy thì Thầy đưa tay ấn nhẹ vai tôi ra hiệu tôi ngồi xuống.
10/08/201101:15(Xem: 1960)
Nhân dịp Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, một số website có đăng tin về việc phát hiện “nếp áo Tiểu thừa” trên tượng vua Trần Nhân Tông tại tháp tổ Huệ Quang của tác giả Trần Khánh Linh. Tôi quan tâm đến những chi tiết đã được trình bày sau đây:
08/04/202009:09(Xem: 1847)
Chúa - Bồ Tát Nguyễn Phúc Chu (1675-1725) Quốc Chúa Nguyễn Phúc Chu là bậc hiền tài. Ngoài lập công lớn trong việc mở mang bờ cõi, Ngài còn có công lao lớn trong việc xây dựng và phát triển Phật giáo xứ Đàng Trong. Ngài đem đạo và đời một cách sáng tạo như biết dung hóa Phật - Nho để áp dụng vào việc ích nước, lợi dân. Chúng ta tìm hiểu về cuộc đời của Ngài cũng là để làm sáng tỏ công nghiệp trên.