Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Chan dung_HT Nhu Hue (26)

 

和尚䆁如慧廣南盛德眾僧稱尊為壹柱

証明大道師澳州豐資佛子讚仰貝三心

 

Hòa Thượng Thích Như Huệ, Quảng Nam, Thịnh Đức, Chúng Tăng Xưng Tôn Vi Nhất Trụ

Chứng Minh Đại Đạo Sư Úc Châu, Phong Tư, Phật Tử Tán Ngưỡng, Cụ Tam Tâm 

Dich nghĩa:
Hòa Thượng Thích Như Huệ là người Quảng Nam, đức thịnh, chúng Tăng xưng tôn là Nhất Trụ

(1 trong 4 trụ cột chính của PG Quảng Nam)

Chứng Minh Đại Đạo Sư của Úc Châu, tư phong, được Phật Tử ca tụng đủ ba tâm

(từ bi, nhân nghĩa & hỷ lạc)


Nam Mô A Di Đà Phật

Câu đối kính tiễn Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ

của HT Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn

 

 


Kính tiễn
Hòa Thượng Thích Như HuệKính Thương! Kính Nhớ! Kính Tưởng Niệm!

Giác Linh Hòa Thượng Thích Như Huệ

         Người kết nghĩa đệ huynh với Huyền Tôn.

 

Biết nói sao cùng buổi chia tay

          Ướm lệ chia ly thật đắng cay

         Những tưởng mình tu không vướng bịn

         Ai ngờ tim óc buốt đọa đày!

 

         Tương phùng cũng lệ, lệ chia ly,

         Trước sau hai giọt lệ thân bi

         Đã trong nhân thế thì ai cũng

Cũng tình cũng đạo đâu khác chi!

 

Từ thuở tám ba gặp lại Thầy

Tay bắt tay nhau luận đắng cay

Nhớ thuở truân chuyên Ngô tà đạo

Tăng mình chúng giết đất trời quay.

        

         Ba mươi năm suốt ở Úc châu

         Đệ huynh kết nghĩa Phật tâm cầu

         Cùng với Tăng Ni trong quê nội  

         Lập nguyện cùng tu đạo hạnh sâu

 

         Tăng Ni ai cũng cung kính Thầy

         Đạo hạnh uyên thâm tợ áng mây

         Phước lớn dựng xây Tam Bảo địa

         Huy hoàng để lại đức cao dày.

        

         Nay trước Linh Đài của Hòa Thượng

         Huyền Tôn nầy xin cúi chắp tay

         Nguyện cầu Giác Linh Thích Như Huệ

         Thẳng một đường trực vãng Phương Tây

          Cúi đầu đảnh Lễ Phật Từ Phụ

         Thong dong tự tại tháng ngày bỏ quên.

        

Huynh với Tăng Ni còn ở lại

         Nhớ ghi chí hướng của đấng Thầy

         Giáo Hội dài lâu Phật Đạo sáng

         Chúc Thầy nhẹ gói bước thang mây.

          Tôi sắp chín mươi Thầy tám bốn

         Đạo duyên viên mãn đó đây vẹn toàn.

        

         Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

  

   Bùi ngùi viết Tại Chùa Bảo Vương Victoria

   Ghi lại, Ngày cung tống Kim quan Thầy về nơi Trà Tỳ 26 Tháng 5 Năm Bính Thân

  Chùa Pháp Hoa tại Adelaide. Việt Lịch 4895. (Tây lịch Thứ Năm, ngày 30.06.2016).

            

HT Thích Huyền Tôn

      


 
On Nhu Hue (3)


Kính tiễn
Hòa Thượng Thích Như Huệ
Chứng Minh Đạo Sư Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu
 
Hơn 30 năm, tha phương nơi đất khách
Hơn 30 năm, hành Đạo ở xứ người
Nay Ngài đi rồi, bao niềm nỗi khôn nguôi
Phật Giáo Úc Châu mất đi một vị Thầy khả kính
 
Hơn 30 năm, gần nửa cuộc đời một kiếp
Đập giũa phong trần, đẽo gọt ba sinh
Nay Ngài ra đi, đi chỉ một mình
Còn đâu nữa tình Linh Sơn Cốt Nhục
 
Hơn 30 năm, biết bao nhiêu buồn vui vinh nhục
Ít nhất gặp nhau hai lần: Tu Học, An Cư
Nay Ngài đi rồi, một cõi thái hư
Phía nam bán cầu chừng như thiếu bóng
 
Hơn 30 năm, biết bao nhiêu nắng mưa ấm lạnh
Lễ lộc, trai nghi, hội họp định kỳ
Thỉnh thoảng thất thường, duyên sự tùy nghi
Bao khắng khít thâm sâu tình Pháp Lữ
 
Nay Ngài giã từ, nhà xưa quy xứ
Phật Giáo Úc Châu mất mát lớn lao
Một mình Ngài đi, rơi rụng trăng sao
Con thuyền Giáo Hội, từ nay vắng bóng
 
Hòa Thượng Như Huệ, một bậc Thầy khả kính
Hội Chủ Giáo Hội, Chứng Minh Đạo Sư
Phong thái trang nghiêm, thân thiện, vui cười
Tùy duyên sở, tác Như Lai, hành xử
 
Phật Giáo Úc Châu, một con thuyền viễn xứ
Chuyên chở Từ bi Đạo Pháp quê người
Tay chống tay chèo tay ngược tay xuôi
Nay Ngài ra đi, bỏ con thuyền ở lại
 
Cái câu thường nghe: niên cao, lạp trưởng
Cái câu thường nghe: thuận thế vô thường
Cái câu thường nghe: thị tịch an nhiên
Ôi, là Hữu là Vô là Không là Sắc
 
Hữu với Vô, nhạn quá trường không, vụt biến
Sắc với Không, , ảnh trầm hàn thủy, bặt hình
Mây trời Úc Châu vẫn vũ thinh thinh
Phật Giáo Úc Châu nhớ nhung miên viễn
 
Hơn 30 năm, từ nay vắng tiếng
Tiếng Quảng Nam Đà Nẵng của Miền Trung
Của một vị Thầy khả kính khiêm cung
Một bậc lãnh đạo sơn môn thạch trụ
 
Hơn 30 năm, Ngài đi thêm một chuyến
Một chuyến đi, không ước hẹn ngày về
Hồi nhập Ta Bà, sao quá nhiêu khê
Trước kim quan, Linh đài, Ngài chỉ nhìn không nói
 
Vẫn biết sinh tử vô thường, nhưng con tim đau nhói
Vẫn biết tứ đại giai không, nhưng thổn thức tâm can
Lệ mà chi, châu mà chi, ô kìa khóe mắt lưng tròng
Ân nghĩa, thức tình, tự nhiên thôi vậy
 
Hơn 30 năm, thâm tình, mới như thế ấy
Hơn 30 năm, nghĩa nặng, mới như thế kia
Một cuộc phân ly giã biệt chia lìa
Nào ai hiểu, nào ai không có hiểu
 
Hơn 30 năm, chung bàn, chung mâm, chung chiếu
Hơn 30 năm, chung mọi đi đứng nằm ngồi
Nay Ngài ra đi một mình lặng lẽ, ôi thôi
Xin cung tiễn và thành tâm bái biệt
 
Quảy gót về Tây, nhà xưa quy xứ
Xin Ngài mang theo cả tình tự Tăng Ni
Bạch Chư Phật, Chư Bồ Tát chứng tri
Tất cả đều kính lời vấn an tham hỏi
 
Trực chỉ Tây Phương, rẽ đường sinh tử
Xin Ngài mang theo tình Pháp Lữ đong đầy
Sớm hồi nhập Ta Bà, Chư Tôn Đức còn đây
Để tiếp tục hành trình hoằng dương chuyển hóa
 
Ta Bà khổ: khổ, khổ, khổ cho đến khi dứt khổ
Cõi Diêm Phù: nhẫn, nhẫn, nhẫn, cho đến khi hết đau
Đạo Từ Bi chưa cạn kiệt con tàu
Pháp Thân Phật vẫn hằng nhiên điều ngự
 
Vì bản nguyện: Phụng sự chúng sinh là cúng dường Chư Phật
Vì bản hoài: Cửu hữu đồng đăng giác hạnh mới viên thành
Thế giới ba ngàn còn vô lượng vô số chúng sanh
Hãy tiếp tục hành trình Như Lai Sứ Giả
 
Cung tiễn Ngài đi, giọt lăn trên má
Cung tiễn Ngài đi, giọt ngấn lưng tròng
Nếu không tình thức, phàm trược tiêu vong
Nếu vô cơ cảm, còn thua sỏi đá
 
Cung tiễn Ngài đi, hoa sen một đóa
Cung tiễn Ngài đi, ngự tọa Liên đài
Pháp giới trùng trùng, không một không hai
Liễu triệt tam thừa, dung thông nhị đế
 
Chúng sinh còn, Chư Sơn còn mẫn thế
Ngài Quán Âm, luôn nghe tiếng kêu thương
Ngài Địa Tạng, ở địa ngục đảm đương
Thì Chư Sơn gánh gồng Cõi Diêm Phù, phải đạo
 
"Hồng chung sơ khấu
Bảo kệ cao âm
Thượng thông thiên đường
Hạ triệt địa phủ"
Ngài đi, Pháp Lữ
Xin hẹn Ngài về
Về đây tình tự đề huề
Linh Sơn cốt nhục Tào Khê vuông tròn
Về đây nhuận sắt tô son
Như Lai Trưởng Tử hằng còn thiên thu
Về đây quay lại lò cừ
Khi nào tiêu triệt đồng cư Niết Bàn
Trước khi về hẳn Lạc Bang
Ta Bà đồng hội đồng thuyền Ngài ơi!
 
9.25pm 23-6-2016 (19-5-Bính Thân) Ngài thị tịch
Viết liền bài này cung tiễn Ngài đi, xin Ngài trở lại.
 
Chùa Pháp Quang, Brisbane
Thích Nhật Tân
(xem bài cùng tác giả)


 
On Nhu Hue (2)

 KIP NÚI SANG TRANG

 

o0o

 

*Kính cung tiễn Giác Linh

Trưỡng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ

 

o0o

Thế là kiếp núi sang trang

Ngũ Hành vắng bóng thông vàng từ ly

Thế là từ ấy thiếu đi

Một cây bóng mát tỏa vì nhân gian…

o0o

Ba mươi ngàn lẽ, hai trăm chín

Thêm số năm Ngũ Uẩn tuổi thọ Ngài

(83 tuổi = 30,295 ngày)

Giông trên đầu, sét đánh bên tai

Áo nhạt mầu nâu của vải

Dép nhựa mòn bậc thang lên vĩ đại

Đỉnh xanh xanh màu biển vẫn còn đây

Bóng linh thiêng, siêu thoát giữa tầng mây

Người đưa tiễn, hàng hàng cờ vắng lặng

o0o

Màu Kim Quang giữa y vàng sáng chói

Ánh vàng kim màu Đạo rực trời mây

Người tiễn đưa hương khói quyện về Tây

Âm thanh cõi Di Đà vang khắp nẽo

Tâm nhất niệm lòng lâng lâng Đại Nguyện

Gót chân sen độ khắp nẽo Ta Bà

Người siêu thăng Ba Ngàn Cõi nở hoa…

o0o

Ngũ Hành Sơn, cánh tay dài qua ải

Vượt trùng dương, sông núi cũng về đây

Những lòng son nơm nớp đến nơi nầy

Giờ đưa tiễn cũng là giờ đoàn tụ

o0o

Tiễn đưa Ngài khỏi chốn nầy gió hú

Những đồi hoang hoa cũng vội tỏa hương

Phút giây nầy ly biệt cảnh đời thường

Nhưng đất Phật một đóa sen chớm nở

o0o

Từ đất Phật Ngài đoái trông cõi thế

Thấy vô minh, triền phượt bủa vây người…

Ôi lòng từ thương cảm biết bao nhiêu

Ngài sẽ xuống hoàn thành Bồ Tát Đạo…

 

Sydney 25-6-2016

Lâm Như Tạng

 

 

On Nhu Hue (3) 

 

THỊ TỊCH AN NHIÊN

Ngài Như Huệ thọ đời tám ba 

Khánh Tuế mừng kính lễ Cao Tăng

Đến thời xã báo rời Dương Thế   (1934 - 2016 )

 Hoằng Pháp viên thành nhẹ siêu thăng

 

Thơ, Văn kính ngưỡng niệm ân Ngài

"Kỷ Yếu" ấn hành sẽ nay mai

Dọc dài Hành Trạng ngời công đức

 Sự nghiệp Tu Hành quá miệt mài!

 

Trong ngoài thọ nhận ân giáo hoá

Hoà Thượng Như Huệ hiệu Trí Thông

Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc

 Rạng danh Thích Tử chốn Lâm Tòng.

 

 An nhiên thị tịch rời chốn này

Mất Ngài rồi, kính tiếc lắm thay!..

Ta Bà khổ hải còn tha thiết

 Nguyện Ngài đáo lai độ tha này!

 

  Quảng An Houston, TX  6. 24. 2016 

  Con Pt Quảng An cảm tác lời thơ cúng dường kính tiễn Giác Linh

Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Như Huệ cao đăng Phật Quốc.

                             Cùng Đại chúng Pt Quảng An kính bái.On Nhu Hue (2)

PHÁP THÂN ĐĂNG TRÌNH

           * Bái vọng Hòa thượng THÍCH NHƯ HUỆ

                   Phương Trượng Tổ đình Pháp Hoa, Nam Úc

                   Thạch trụ thiền lâm Phật giáo Quảng Nam

                   Tân viên tịch

 

Một vì sao rụng trời xa

Trụ kình hải ngoại quê nhà không quên

Ngọn đèn mờ tỏ đêm đêm

Nửa lo Phật sự nửa mềm lời quê

 

À ơi…theo tiếng vọng về

Tay chống thiền trượng đề huề hồi hương

Xa quê mấy chục niên trường

Trước sau còn mất tiếng thương bùi ngùi

 

Thời gian cứ mãi cuốn trôi

Tổ đình vẫn tại đâu rồi người xưa

Tông môn bao bận nắng mưa

Vẫn vững nền lớp hậu thừa xiển dương

 

Chào quê từ giã lên đường

Chuyến đi dự báo vô thường kề bên

Lời cung tiễn trước chưa quên

Bây giờ Người đã về bên với Người

 

Xả thân thanh thản an vui

Mà sao…không khỏi bồi hồi hậu lai

Pháp đồ cố nén bi ai

Cố quên luật định để hoài tình thâm

 

Kính Người xả huyển hồng trần

Ung dung cùng với pháp thân đăng trình

Tây Phương chúng điểu đồng thanh

Vững duyên Tịnh cảnh hồi sanh Ta Bà

 

24-06-2016

Thị Nghiêm Đinh Công Tôn

On Nhu Hue (3)

Thành Kính Khấp Bái

Tứ Trụ Quảng Nam

Tứ trụ Quãng Nam(*)đã tịch rồi,

Ngậm ngùi khấp bái, máu tim rơi...

Tăng Ni khắc khỏi niềm thương nhớ,

Phật Tử u hoài nỗi cút côi!

Nghĩa nặng ân sư mong dốc trả,

Tình thâm pháp lữ nguyện vun bồi.

Tông môn hưng chấn ngời trang sử,

Chúc Thánh(*)đạo tình vang khắp nơi...!

Hậu học- Thích Chúc Hiền 

-Chú Thích:

(*) Tứ Trụ Quảng Nam: 

-Cố Hoà Thượng thượng Như hạ Vạn (1930-1980

-Cố Hoà Thượng thượng Long hạ Trí ( 1928-1998)

-Cố Hoà Thượng thượng Chơn hạ Phát (1931-2016).

-Tân viên tịch:Cố Hoà Thượng thượng Như hạ Huệ ( 1934-2016).

(*) Chúc Thánh: Dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh- Quảng Nam.On Nhu Hue (2)

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nhất Tâm Đảnh Lễ Giác Linh sư ông thượng Như hạ Huệ thuỳ từ chứng giám.

nh lạy giác linh Sư Ông!

Thật sự lòng chúng con như phút chc lc lõng khôn cùng giữa sáng sớm mùa Đông lnh but khi nghe tin báo Sư Ông va thun thế trở về với cnh giới tịch nhiên. Thinh không vng lặng, mây bạt nặng màu, tiếng hạc thênh thang như đang vang xa đâu sâu thẳm vô cùng càng làm bầu trời giữa mùa Đông trở nên thêm buốt giá. Cái buốt giá không phải từ ngoài vào, mà tự nơi miền khắc khoải nội tâm của bao sự kính thương tưởng niệm hướng tới một bậc trưởng lão tâm linh giữa án phù n sanh diệt. Như vậy, kể từ phút giây nhịp tim Sư Ông thn nhiên tự tại giữa miền tịch nhiên hoà vào dòng Đại Thể Chơn Như, Phật tử xa xứ chúng con mất đi một chốn nương tựa tâm linh khả kính để nuôi dưỡng nim tin gii thoát an bình giữa cuộc đời bao thquá đổi miên man này.

 

nh lạy Giác linh Sư Ông!

Có- Không, Huyễn- Thật đối với bậc xuất trần đều là giả. Nhưng đối với chúng con, nhng cảm niệm hồi tưởng về Sư Ông vi những gì chúng con may mắn lưu được lúc này đều là bảo vật vô cùng ý nghĩa ít nht của một đời người. Mỗi lần Sư ông vSydney, chúng con đều có cơ duyên đảnh lễ. Như chính cuộc đời mộc mạc của một bậc hành giả đại thừa, sự dung dbao giờ cũng được Sư Ông truyền trao với nét bao dung vô cùng khả kính.

Chúng con vẫn còn giữ hoài trong tng nhịp sống với kỉ vật Sư Ông đã thương tng chúng con mà có lúc tưởng chng chỉ là kỉ niệm, nhưng lại bao hàm những ý tứ giáo dục vô cùng quí kính đối với chúng con. Cách đây đã 10 năm, Sư Ông có Phật sự về Sydney và ghé lưu lại ở chùa Huyền Quang. Sáng sớm hôm đó, gia đình chúng con về đảnh lễ Sư Ông. Sau nhng li thăm hỏi và hầu trà buổi sáng xong, chúng con lại đảnh lễ Sư Ông xin phép ra về vì ng vic. Ngay chính lúc ấy, với cây gậy trong tay, sư ông bo: Sư Ông không có gì cho tụi con c.  Sư Ông già rồi. Chỉ có cái này là quý với Sư Ông thôi. Đi đâu cũng phi có nó dẫn đường cho mà đi. Sư Ông cho con mang về kỉ niệm đấy.

 

Thật sự khi y, chúng con chỉ biết nghe li của Sư Ông thôi chứ không nghĩ điều gì u xa cả. Mãi sau này, chúng con có duyên đọc được kinh Du Hành. Bài kinh kể về hành trình tri qua rt nhiều xứ sở gần khắp Ấn Độ ở những ngày tháng  cuối cuộc đời trước khi nhp dit của Đức Phật. Đặc biệt tại một thành nhỏ gần Vesali, có tên là Ba Lăng Phất, Đức Phật có một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa với những người dân nơi đây.

Nghe tin Đức Phật đến, và đặc biệt với nhng thông tin mà họ nắm bắt được từ nhng tuyên bố của Đức Phật về sự nhp diệt sắp tới của Ngài. Họ vô cùng xúc động và chuẩn bị rất tâm thành cho việc cung đón Ngài.

Những người dân tự phân nhau nhng công vic phù hợp và lo lắng suốt cả đêm để chuẩn bị cho việc an trú cũng như lễ phẩm cúng dường dâng lên cúng Đức Phật. Họ làm tất cnhững gì có thể đúng với tên gọi của họ được người xứ khác xứng tng là những người Thanh Tín Sĩ (những người có niềm tin trong sáng). Trong buổi lễ Qui y và ng dường sáng hôm sau, Đức Phật đã có buổi thuyết pháp đề cập đến nhng lợi ích của người cư sĩ giữ giới. Trong đó có năm lợi ích căn bản: 1. Mong cầu được như ý nguyện. 2. Tài sản thêm phú quý. 3. Được mọi người cảm mến. 4. Được nhiều tiếng tt. 5. Sau khi chết được giải thoát.

Đặc biệt, trong lúc tiễn biệt Đức Phật, mọi người dân đứng thành tng hàng dài để tiễn đưa Ngài đến tận bến sông. Có rất nhiều người tìm cách theo Đức Phật qua sông để tiễn đưa Ngài. Với niềm cảm kích nhng con người với bao nhiệt tâm kính mến ấy, Đức Phật trao cho họ bình bát Ngài đang ôm trên tay để khuyên họ trở về lo cho cuộc sống hiện tại.

 

Theo một số tư liệu thì bến sông đó được người dân có lòng tôn kính nơi đây đặt tên gọi là bến Cù Đàm. Và bình bát là thứ bất ly thân của phương tiện độ sanh gng bó với cả cuộc đời Đức Phật được người dân xây tháp tôn trí để thờ. Và đây là một ngôi tháp rất lớn được khảo cổ xác định gần đây và hiện nay vẫn còn, cách Vesali về hướng Tây Bắc khoảng 55 km. Đó là sự bất diệt của Bậc ban cho niềm tin và những người được hạnh duyên tiếp thọ niềm tin chân chánh với tâm lượng vô biên.

 

 

nh lạy giác linh Sư Ông!

10 năm nay, cây gậy Sư Ông cho, chúng con vẫn giữ hết sức trân trọng trong nhà như bảo vật cho chúng con nim tin trên con đường hc pháp gii thoát.

10 năm nay, cây gậy Sư Ông cho, giúp chúng con vng tâm hơn để bước nhng bước đi thng tp giữa cuộc đời bao chốn rẽ.

10 năm nay, cây gậy Sư Ông cho, là phương tin thức tỉnh tâm tính chúng con không cho nhng cám dỗ mê muội của cuộc đời làm lung lạc.

10 năm nay, cây gậy Sư Ông cho, ngăn chặn được nhng nguy cơ tưởng chừng đã đỗ vỡ của cuộc sống chúng con.

Và không chỉ chừng ấy năm, chúng con tin chắc rằng, báu vật ấy vẫn còn nguyên những ý nghĩa mà chúng con may mắn có được cho cả cuộc sống này ca chính chúng con và cho cthế hệ con ca chúng con sau này.

 

nh lạy Giác linh Sư Ông!

Hôm nay chúng con về với Sư Ông không riêng niềm ai bi kính tiếc đối với một bậc thiền Tăng đủ đức dõng chí thượng sĩ hành cước bao năm tháng thăng trầm hành đạo ở nhng vùng đất hoang sơ của tâm thức.

Chúng con còn kính ly trước Giác linh Sư Ông mang bao nhiêu hoài niệm ca nhng ln chúng con có cơ duyên đảnh lễ và được Sư Ông ân cần dạy bảo.

 Chúng con biết rằng: lí sanh dit chư hành đều phi thế. Với 83 năm, Sư Ông hin thân cõi trần mang theo cả chí cả của hành giả Như Lai khắp đó đây hành đạo với bao thuận duyên nghịch cảnh đủ vuông tròn. Thế mới hay hnh nguyện Sư Ông một phần đã mãn. Thuận thế vô thường đi lại với Sư Ông mãi tự tại không chướng ngại sở duyên.

 

Chúng con tnhthầm, còn hạnh nguyn chc chắn Sư Ông sẽ còn trở lại, như trăng lặn Tây sẽ trở lại trời Đông. Sự tôn kính ca chúng con đối với Sư Ông sẽ mãi được xây dựng bng niềm tin vững chắc. Vì đó chí hạnh, là niềm tin mà Sư Ông đã cho, và chúng con là những đệ tử có hạnh duyên nhận được cho chính cuộc sống ca chúng con và thế hệ con của chúng con hôm nay và mãi mãi về sau.

Nguyện cầu Giác linh Sư Ông Thượng phm thượng sanh.

Thành kính đê đầu đảnh lễ Giác Linh Sư Ông Thượng Như hạ Huệ Thuỳ từ chứng giám.


Đệ tử Quảng Đạm, Quảng Hỷ kính l

 

 

On Nhu Hue (2)
Giây Phút Này Nghìn Sau

 

 Tháng sáu trời Nam Úc

Tịch lặng an nhiên rồi

Pháp Hoa Ngài viên tịch

Tổ đình nhớ không nguôi

 

Tháng sáu mùa an cư

Kiết đông chư tăng về

Giáo hội từ đây vắng

Hòa thượng Chứng Minh Sư

 

Thầy là vầng trăng sáng

Soi khắp trời thái không

Đời Thầy trang sử ngọc

Trụ Tứ vững như đồng

 

Tiếng miền trung ngọt lành

Lời khuyến từ khoan dung

Cương nghị trong ánh mắt

Tình thương nơi nụ cười

 

Ai về thăm xứ Quảng

Ngược xuôi khắp nẻo đường

Dấu chân Thầy còn đó

Bóng Thầy nay còn đâu

 

Thuyền có còn đưa khách

Viễn xứ vượt trùng khơi

Chiều nay cô quạnh lắm

Vành tang Thầy đi rồi

 

Rợp y vàng cung tiễn

Lớp lớp người cúi đầu

Phút giây này vĩnh biệt

Giây phút này nghìn sau

 

Thầy đi nhẹ như thu

Cho đông về trổ nụ

Xuân đi xuân trở li

Trên cành trắng hoa mai

 

Kính dâng Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng

TV Tiêu Dao - Melbourne 26/6/2016

Thích Nữ Huyền Đạo

 On Nhu Hue (3)
   BÓNG NHẠN LƯNG ĐỒI

Thành kính bái biệt Hòa Thượng Ân Sư thượng Như hạ Huệ Chứng Minh Đạo Sư
Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc


Trời Nam Úc mây sầu sương khói lạnh
Cánh chim buồn tan tác phút phân ly
Con cúi xuống ghì sâu bao kỷ niệm...
Lệ dâng tràn khóe mắt ướt hoăn mi.

Còn đâu nữa dáng ngươi bên Phố Cổ
Bước đi về làng Cẩm Phổ đìu hiu.
Trăng Chúc Thánh tổ đình treo lơ lửng
Quảng Nam mình sông nước cũng buồn thiu !

Ngài mãi mãi in hình trên đồi nhỏ
Từng Khóa Tu khi Giáo Hội sum vầy
Núi rừng đó giờ đây ngừng lay động
Tiễn đưa Ngài quảy dép trở về Tây.

Con vẫn biết khi Nhạn về sông lạnh
Không muốn mình lưu lại dấu chân xưa
Nhưng Ngài hởi ! thương tình trăng núi cũ
Vẫn còn hoài xao xác bởi gió mưa !

Pháp Hoa ấy Tổ Đình xưa Ngài dựng
Thiền thất đèn leo lét suốt canh thâu
Bên song cửa ánh trăng mờ chiếu rọi
Con cúi đầu nguyền báo đáp ân sâu

Đệ tử Đồng Thanh

On Nhu Hue (3)


NIỆM ÂN

 

 

Từ xa cách Việt Nam và Úc Quốc

Mỗi lần qua bên Sư phụ thân thương

Con hầu trà kể lại chuyện quê hương

Sư phụ nhắc từng lối đi xưa trước

 

Lần nầy đến giữa trời đông rét mướt

Sư phụ nằm chờ đợi phút ra đi

Lặng yên nhìn nào biết nói năng chi

Chỉ cầu nguyện Người thân an thế lạc

 

Rồi buổi tối đại chúng cùng hộ niệm

Trong hiệu Phật Đà, Sư phụ quy Tây

Đường âm dương cách biệt kể từ đây

Thầm kính nguyện CAO ĐĂNG AN LẠC QUỐC

 

Sư phụ đã một đời vì Phật Pháp

Những hiến dâng công đức thật tuyệt vời

Chúng con nguyền noi dấu bước chân Thầy

Hoằng Phật đạo rạng ngời nơi cõi thế

 

Ân giáo dưỡng cao sâu như trời bể

Khắc cốt ghi tâm luôn mãi đáp đền

Phật đạo là vô thượng chẳng gì trên

Nguyện viên mãn báo công ơn tế độ

 

Tưởng niệm Giác linh Sư Phụ

Ngày 25/6/2016 (21/5 Bính Thân)

Đệ tử TK Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

On Nhu Hue (3)

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính Thầy Nguyên Tạng,

Hay tin Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư viên tịch, chúng con thật buồn. 

Dầu biết căn bịnh của Hòa Thượng khó trị lành, nhưng vẫn tin tưởng y học ngày nay có đủ thuốc hay chữa trị được mọi chứng nan y.

 

Nay Hòa Thượng đã thị tịch, con thật xúc động cảm khái đôi dòng Hoài Niệm Tôn Sư ,

kính dâng Giác Linh Hòa Thượng và chia buồn cùng Giáo Hội,

Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử.  Đây cũng chính là nỗi buồn cho cả chúng con.

 

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Đệ tử Viên Huệ kính thơ.


Hoài Niệm Tôn Sư

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính dâng Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng

Chứng Minh Đạo Sư thượng Như hạ Huệ

 

Thu tàn đông sang, Lăng Già trăng xế bóng

Trời Úc Châu đêm xuống mây rũ màn tang

Tin vừa hay, ôi ! Xiết đỗi bàng hoàng

Bậc Long Tượng Tùng Lâm đã thâu thần thị tịch.

 

     Xót xa lòng, vô vàn thương tiếc

Dẫu biết rằng ngày vĩnh biệt không xa

Thời khóa tụng vẫn thiết tha cầu nguyện

Phật Dược Sư Diên Thọ, Bồ Tát Quan Âm

Gặp thầy giỏi thuốc hay trị lành căn bịnh

Tứ đại điều hòa tăng tuổi thọ thêm cao

Để chúng con hằng được ân triêm Pháp nhũ

Được nghe lời vàng giảng dạy của Tôn Sư

Nương tựa cội Bồ Đề sum sê râm mát

Nơi được thường lui tới đảnh lễ vấn an

Dưới chân Thầy hạnh hưởng thanh lương Pháp Lạc

Ân đức cao dày lượng từ mẫn bao dung

Những ngày vui ngỡ còn dài lâu hầu cận.

Đâu có ngờ:

            “Hóa duyên bảo mãn”

              Chấn tích Tây quy

                          Thị hiện vô thường

              Xả báo thân huyễn hóa.

Vẫn hay rằng:

       “Lý Vô thường sắc sắc không không

       Thân tứ đại sanh sanh hóa hóa”

Nhưng đối trước cảnh đột biến sanh ly

Sao cho khỏi đau lòng tử biệt.

 

Ôi !  Từ đây còn đâu nữa ngọn hải đăng

Thắp sáng cõi U minh trong biển khổ

Còn ai người lèo lái chiếc thuyền từ

Cứu vớt sanh linh đưa lên bờ Giác

Thoát dòng sanh diệt rời bến mê lưu

Được về tới miền gia hương an lạc.

 

Tám mươi bốn xuân thu trụ thế

Đồng chơn nhập Đạo chánh tín xuất gia

Thuở niên thiếu hành hóa tại quê nhà

Trọn cuối đời bôn ba nơi hải ngoại

Hoằng dương Chánh Pháp lợi lạc quần sanh

Mỗi bước chân từng lưu dấu lợi hành

Rực sáng ánh hào quang soi ngõ tối

Đưa dắt người ra khỏi nơi hiểm nạn đường mê

Vì Đạo Pháp dấn thân không nề gian khổ

Đào tạo Tăng Ni đệ tử nên bậc hiền tài

Nối tiếp dự vào hàng Như Lai Sứ Giả

Xây dựng hằng bao ngôi Thánh Nhã Già Lam

Lắm công khó khai sơn Tân Pháp Hoa Tự

Miền Nam Úc Châu bát ngát hương Ưu Đàm.

Ơn tế độ, đức cao dày,ôi !Khó sánh.

 

          Tịch diệt phi diệt

Còn đâu đây phảng phất bóng Tôn nghi

Như hiển hiện chứng minh khóa An Cư Kiết Đông sắp tới.

          Chập chờn bóng nhạn

          Đáy nước sông hàn.

          Ôi !  Còn đâu nữa

Giờ tuyên giới luật vắng Thầy Truyền Thọ

Khai thị, Đạo từ khuất bóng Tôn Sư.

 

          Ngậm ngùi tưởng nhớ

          Ánh mắt từ bi

          Nụ cười hoan hỷ

          Vang vọng Hải Triều Âm

          Trầm hùng Sư Tử Hấu.

Phật Giáo mất đi bậc Cao Tăng Thạc Đức

Giáo Hội không còn vị Lãnh Đạo tài ba

Tứ Chúng Tăng Già mất bậc Thầy khả kính

Chúng sanh chẳng có Đạo Sư cứu nạn dẫn đường.

 

Nén lệ phân kỳ xót cơn tử biệt

          Quỳ trước kim quan

Dâng nén tâm hương tấc thành khẩn nguyện

Kính lạy

Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư

Thùy từ chứng giám.

 

Ngưỡng vọng Giác Linh

          Cõi Tây Phương phó Hội Liên Trì

          Ngôi Chánh Quả Niết Bàn an lạc

 

Thành kính nguyện cầu

          Từ bi lân mẫn hội nhập Ta Bà

          Tế độ chúng sanh trong thời mạt Pháp

 

Đệ tử chúng con kính cẩn đê đầu đảnh lễ

Nam Mô Khai Sơn Tân Pháp Hoa Tự đường thượng

Lâm Tế Chúc Thánh tứ thập nhứt thế thượng Như hạ Huệ

Tự Giải Trí, hiệu Trí Thông

Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh chứng giám.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

                                                            Bakewell, Bắc Úc 26/06/2016

                                                                        Đệ tử Viên Huệ khấp bái

 

 

On Nhu Hue (2)

 

THUYỀN BÁT NHÃ THUNG DUNG

 Ngày 28/6/2016  (24/5/ Bính Thân)

 

Bên ly trà buổi sáng

Ngồi nhâm nhi một mình

Người xưa đà quá vãng

Tìm đâu nữa âm dung

Ngẫm cuộc đời ngắn ngủi

Trăm năm với vô cùng

Còn chăng là sự nghiệp

Lưu nhân thế soi chung

Hoàn nguyên chân diệu chỉ

Muôn thuở săc là không

“Bổn lai vô nhất vật”

Thuyền Bát nhã thung dung

 

Kim Tâm Thích Hạnh Niệm


On Nhu Hue (2)
NHỚ MÃI NGÀY HÔM ẤY  
(23/6/2016 (19/5/Bính Thân)

Trời Nam Úc hôm ấy tràn ảm đạm

Mưa sụt sùi và giá rét thê lương

Cố gắng ngăn những đau xót, đoạn trường

Khi đối trước cảnh sanh ly tử biệt

Kể từ lúc máy bay rời đất Việt

Và trên đường thẳng hướng đến Úc châu

Lòng bồn chồn tâm trạng mãi lo âu

Sợ không kịp trước giờ Thầy xả báo

Vừa đến nơi liền chỉnh tề y hậu

Vào viếng thăm Sư phụ tại liêu phòng

Viên Tịnh,  quý Cô đảnh lễ Sư Ông

Con đứng lịm sau mấy lời tắt nghẹn

Qua giây phút bàng hoàng và im lặng

Liền cùng nhau niệm Phật để nguyện cầu

Thầy ra đi chỉ độ mấy giờ sau

Con vạn hạnh được tiễn chân phút cuối.

Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

 
On Nhu Hue (3)Sư Cháu thành kính tiễn biệt Sư Ông!

Từ phương xa hay tin Sư Ông tịch

Lòng xót đau và thương tiếc ngập lòng

Con không về bên tang lễ tiễn đưa

Lần cuối cùng bên Sư Ông kính quý!

 

Sư Phụ con cũng đã không về được

Lòng cũng đau và chua xót cả lòng

Ở đâu đó chắc Sư Ông cũng hiểu

Và thường tưởng cho thầy trò chúng con!

 

Lần này thôi không còn Sư Ông nữa

Trẻ mồ côi trong quy củ thiền môn

Dạ chơ vơ bên Pháp Hoa cổ Tự

Tiếng chuông còn nhưng đã vắng bóng Ôn!

 

Cho con được đảnh lễ tròn bốn lễ

Tạ ơn Người đã thắp sáng nguồn tâm

Khai mở lối đường tâm linh cao đẹp

Cho cuộc đời cho nhân thế nổi trôi!

 

Nguyện tam bảo luôn gia trì hộ niệm

Giác Linh Ôn cao đăng Phật Lạc Quốc

Và trở lại chốn nhân gian dương thế

Tiếp con đường hoàng pháp độ quần sinh!

 

 

Nam Mô Khai Sơn Tân Pháp Hoa Tự đường thượng Lâm Tế
Chúc Thánh tứ thập nhứt thế thượng Như hạ Huệ Tự Giải Trí, hiệu Trí Thông Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh chứng giám.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Sư Cháu của Sư Ông, Thích Đồng Nhật
đệ tử của Thầy thượng Hạnh hạ Đức thành kính đảnh lễ tiễn biệt Sư Ông!

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/09/2023(Xem: 425)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
04/08/2023(Xem: 1234)
Giáo lý Thượng Thừa (bài giảng của HT Thích Thanh Từ)
04/08/2023(Xem: 1124)
36- Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Như Thanh (1911-1999)
10/06/2023(Xem: 2156)
Chùa Sắc Tứ Kim Sơn Nha Trang tổ chức Lễ Hiệp Kỵ lần 56 Chư Tôn Đức & Quý Phật tử hy sinh vì lý tưởng phụng sự xã hội ngày 10/6/2023
09/06/2023(Xem: 1301)
Người anh tôi đang thưa chuyện tên là Lê Hùng Anh một thời ở chùa Viên Giác, Hội An. Hai anh em chúng tôi ăn chung, ngủ chung. Phòng ăn là hai chiếc bàn học dài nối nhau nhìn ra giếng nước sau chùa. Ngồi theo thứ tự tuổi tác nên tôi luôn ngồi phía bên trái anh mỗi bữa ăn. Anh em ngủ chung trong căn phòng nhỏ dành cho các học sinh ở phía cuối nhà đông. Anh lớn hơn tôi vài tuổi và mạnh khỏe nên gánh nước tưới rau. Tôi nhỏ hơn anh và ốm yếu nên quét lá, đánh chuông, lau bàn ghế.
31/05/2023(Xem: 1597)
Cố Hương tiễn bước thong Dong, Tịch nhiên xã báo, sắc không trở về. Chơn tâm nối gót Bồ đề, Dung nghi tướng Phật, nguyện thề Vân Du.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567